Sivu päivitetty 26.11.2018
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Monimuotokoulutus, sirkus tai teatteri

Monimuotokoulutuksessa kootaan yhteen opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja koulutuksessa tarjottavat opinnot teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) -tutkinnon osaamistavoitteet sisältäväksi kokonaisuudeksi. Aiemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta hyväksi luetaan vähintään 120 opintopistettä ja opintojen keskeisenä tavoitteena on aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentäminen opettajan yleisen pedagogisen pätevyyden antavilla 60 op:n pedagogisilla opinnoilla.

Osaamisen saavuttamiseksi opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Opinnot painottuvat opiskelijan aiemman osaamisen perusteella joko sirkuksen tai teatteri-ilmaisunohjaajan erikoistumisaloihin. Kummassakin tapauksessa painopiste on pedagogisissa opinnoissa, joita opintoihin sisältyy vähintään 60 op. Opinnot koostuvat oman henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista, yleispedagogisten opintojen yhteisistä kontaktipäivistä (n. 1 pv / kk), oppimistehtävistä sekä opinnäytetyöstä.

Teatteri-ilmaisun ohjaajan (AMK) -koulutuksesta valmistuvat toimivat sirkuksen ja teatterin asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina. Koulutuksesta valmistuneilla on monipuoliset alansa tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen.

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava hakuaika on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä

Teatteri-ilmaisunohjaajan monimuotokoulutuksen valintakokeeseen liittyvät ennakkotehtävät, jotka julkaistaan tällä sivulla 6.3.2019. Niihin on hyvä tutustua heti.

Tehtävät tulee palauttaa yhteishaun päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat palautusohjeet julkaistaan ennakkotehtävien yhteydessä.

Lataa ennakkotehtävän materiaalit tästä:

Ennakkotehtävä 2019

Valintakoe

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen ennakkotehtävien perusteella. Valintakokeet järjestetään viikolla 21.