Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.10.2023
Tradenomi (ylempi AMK), Data Engineering and AI

Tradenomi (ylempi AMK), Data Engineering and AI

Data Engineering and AI -koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille tietojenkäsittelyn tradenomeille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan datan hallinnan ja tekoälyn osalta. 

Data Engineering and AI -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -koulutustarjontaa. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva ICT-alan korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ICT-alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa).

Koulutuksen ensisijainen opetuskieli on suomi, mutta osa opinnoista toteutetaan englanniksi. Toimintaympäristö on kansainvälinen ja monille opintojaksoille ja projekteihin osallistuu myös englanninkielisten koulutusten opiskelijoita.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Master Schoolissa verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master School tarjoaa korkeatasoista asiantuntija- ja johtajakoulutusta monialaisessa ja kansainvälisessä yhteisössä.

Keskiössä massadatan hallinta sekä tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittäminen

Data Engineering and AI -koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto työn ohessa suoritettuna on 2 vuotta. Opinnot koostuvat kaikille Master-tason koulutuksille yhteisistä opinnoista sekä oman erityisalan syventävistä opinnoista. Koulutuksen kokoavina teemoina ovat massadatan hallinta sekä tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittäminen. 

Data Engineering and AI -koulutuksessa vaativan erityistason osaamisesi laajenee, joten saat uusia näkökulmia alan käytänteiden soveltamiseksi työtehtävissäsi. Opit ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyt luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttamaan tarvittavia kehittämistoimia. Koulutuksessa perehdyt datan hallintaan, kuten tiedon keräämiseen, valmisteluun ja muokkaamiseen dataa käyttäviä sovelluksia varten. Lisäksi perehdyt koneoppimisen prosessiin ja algoritmeihin sekä tekoälyyn. Ennakkotietoina suositellaan ohjelmoinnin perusteiden hallintaa.

Syventävien opintojen teemoja ovat:

  • Datan hallinnan (Data Engineering) käytännöt
  • Koneoppimisen prosessi ja algoritmit
  • Tekoälyn sovellukset

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Työskentelysi koulutuksen aikana ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen työtehtäviisi mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisesti datan hallintaan ja tekoälyyn liittyviin tehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen. Koulutuksen suorittanut saa myös valmiudet toimia vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä tai asiantuntija- ja kehittämistehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkisella sektorilla. 

Ylempi AMK -tutkinto vahvistaa mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisää tietoja ja taitoja myös projektijohtamisesta ja liiketoimintaosaamisesta sekä varmuutta verkostoissa toimimiseen. Tutkimukset osoittavat, että suoritetuilla tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä 2024)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
 

Tutustu myös