Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.1.2024
Uusiopiskelija_nettisivut4.png

Jos sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi:

Jos sinut on hyväksytty avoimen AMK:n polkuopintoihin tai korkeakouludiplomiopintoihin, katso ohjeet uusien avoimen AMK:n opiskelijoiden sivulta.
 

Uusi opiskelija, toimi näin:

1. Jos sinut on hyväksytty syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen, ota opiskelupaikka vastaan 11.7.2024 kello 15 mennessä (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi 4.7.2024 jälkeen)  Oma Opintopolku -palvelussa.  Opiskelupaikka peruuntuu, jos et ota sitä vastaan määräaikaan mennessä. 

 • Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena (1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.) alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisätietoa Opintopolussa .
 • Voit joutua odottamaan 4.7.2024 asti, että pystyt ottamaan opiskelupaikan vastaan, jos olet yhteishaussa varasijalla jossakin ylemmässä hakutoiveessasi. 
 • Jos otat paikan ehdollisesti vastaan ja jonotat ylempään hakutoiveeseen, katso lisätietoja Usein kysyttyä -sivulta.
 • Lue lisää paikan vastaanottamisesta osoitteessa  Opintopolku.fi.

2. Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi Opintopolun linkin kautta, kun olet ottanut paikan sitovasti vastaan.

 • Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloitusta vain lakisääteisen syyn takia. Lue rajoitetusta poissaolo-oikeudesta alempaa. 
 • Jos otat opiskelupaikan ehdollisesti vastaan, pystyt tekemään ilmoittautumisen läsnä- tai poissaolevaksi vasta sen jälkeen, kun paikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi.
 • Lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy Opintopolusta .

3. Liitä kopiot tarvittavista todistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 11.7.2024 kello 15 mennessä (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut hyväksytään opiskelijaksi 4.7.2024 jälkeen). 

 • Katso tarvittavat liitteet ja lisätietoa määräajoista (esim. hakuajan jälkeen valmistuvat):  Yhteishaussa tarvittavat liitteet
 • Jos olet liittänyt kopiot hakulomakkeelle jo aikaisemmin, niitä ei tarvitse liittää uudelleen.
 • Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työtodistuskopiot tarvitaan, jotta hakulomakkeella antamasi tiedot voidaan tarkistaa. Työtodistukset tarvitaan, jos hakulomakkeella kysytään työkokemusta.
 • Jos et toimita vaadittuja todistuksia määräaikaan mennessä tai olet ilmoittanut hakulomakkeella virheellistä tietoa, tarjottu opiskelupaikka voidaan peruuttaa.
 • Huom. jos sinut on hyväksytty AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen:
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai 1.1.2017 jälkeen suoritetun ammatillisen perustutkintotodistuksen kopiota ei tarvitse toimittaa, koska saamme tiedot automaattisesti. 
  • Jos et ole suorittanut ylioppilastutkintoa ja haet ainoastaan lukion päättötodistuksella, tulee lukion päättötodistus liittää hakulomakkeelle.
 • Jos et onnistu liittämään todistuksia hakulomakkeelle, voit käyttää sähköistä lomaketta.  

Poissaolo-oikeus

Ammattikorkeakoululain 29§  mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloitusta, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna: 

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä*; tai 
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

* Hoitovapaa ei ole lakisääteinen poissaolon syy.

Todistus poissaolo-oikeuden syystä pitää toimittaa  sähköisen lomakkeen kautta ennen opintojen aloituspäivää. Toimita poissaolon syystäsi joku seuraavista:

 • palvelukseenastumismääräyksen tai palvelustodistuksen kopio
 • päätös raskaus- tai vanhempainrahasta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta (isän tulee toimittaa aina Kelan vanhempainrahapäätös viimeistään 2 viikon kuluttua päätöksen saamisesta)
 • lääkärintodistus, joka osoittaa henkilön kykenemättömyyden aloittaa opintoja sairauden takia.

Mikäli et toimita vaadittua dokumenttia, poissaolo-ilmoittautuminen muutetaan läsnäolo-ilmoittautumiseksi, jolloin opintojen suorittamisaika alkaa kulumaan.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka lapsen syntymän tai adoption yhteydessä pidettävästä vapaasta. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Poissaolon vaikutus opintolainahyvitykseen

Opintolainahyvityksen sääntöjen mukaan opiskeluaikaan kuuluvat myös ne lukukaudet, jolloin olet ilmoittautunut poissa olevaksi tai opintosi ovat keskeytyneet.

 • Tutustu opintolainahyvityksen sääntöihin Kelan verkkosivuilla: www.kela.fi/opintolainahyvitys
 • Arvioi oikeutesi opintolainahyvitykseen em. sivulta löytyvällä Kelan laskurilla.

Ohjeet opiskelun aloitukseen

Lue Opiskelun aloitus -sivulta, missä ja milloin opinnot alkavat sekä kaikki muut ohjeet opiskelun aloitusta varten. Emme lähetä aloitusohjeita erikseen sähköpostilla vaan kaikki tarvittava info löytyy ainoastaan verkkosivuiltamme.

Tutustu myös Uuden opiskelijan oppaaseen , johon on koottu opiskeluun liittyvää perustietoa.