Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.9.2020
Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi:

Uusi opiskelija (yhteishaussa hyväksytty), toimi näin:

Huom. Saatat joutua odottamaan 27.11.2020 asti, että pystyt ottamaan opiskelupaikan vastaan, mikäli olet tullut alemmalle toiveelle valituksi ja olet varasijoilla jossakin ylemmässä toiveessasi.

1. Jos sinut on hyväksytty syksyn 2020 yhteishaussa, ota opiskelupaikka vastaan 4.12.2020 klo 15 mennessä (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi 27.11.2020 jälkeen) Oma Opintopolku -palvelussa.

 • Todistusvalinnassa ylimpään hakukohteeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.
 • Myös englanninkielisiin koulutuksiin hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 4.12.2020 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet englanninkielisiltä sivuilta .
 • Opiskelupaikka perutaan, jos et ota sitä vastaan määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena (1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.) alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisätietoa Opintopolussa .
 • Jos otat paikan ehdollisesti vastaan ja jonotat ylempään hakutoiveeseen, katso lisätietoja Usein kysyttyä -sivulta.
 • Lue lisää paikan vastaanottamisesta Opintopolku.fi-palvelussa.

2. Ilmoittaudu läsnäolevaksi Opintopolussa paikan vastaanottamisen yhteydessä viimeistään 4.12.2020 kello 15.00 (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut hyväksytään opiskelijaksi 27.11.2020 jälkeen).

 • Lue rajoitetusta poissaolo-oikeudesta alempaa. 
 • Jos otat opiskelupaikan ehdollisesti vastaan, pystyt tekemään ilmoittautumisen läsnä- tai poissaolevaksi vasta sen jälkeen, kun varasijoilta ei hyväksytä enää uusia opiskelijoita.
 • Lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy Opintopolusta .

3. Liitä kopiot, jos et ole niitä hakuaikana liittänyt, haussa ilmoittamistasi tutkintotodistuksista (ja työtodistuksista, jos työkokemusta kysytään hakulomakkeella) Opintopolun hakulomakkeelle 7.12.2020 klo 15 mennessä (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut hyväksytään opiskelijaksi 1.12. jälkeen). 

 • Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työtodistuskopiot tarvitaan, jotta hakulomakkeella antamasi tiedot voidaan tarkistaa.
 • Jos et toimita vaadittuja todistuksia määräaikaan mennessä tai olet ilmoittanut hakulomakkeella virheellistä tietoa, tarjottu opiskelupaikka voidaan peruuttaa.
 • Huom. jos sinut on hyväksytty AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen:
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai 1.1.2017 jälkeen suoritetun ammatillisen perustutkintotodistuksen kopiota ei tarvitse toimittaa, koska saamme tiedot automaattisesti. 
  • Jos et ole suorittanut ylioppilastutkintoa ja haet ainoastaan lukion päättötodistuksella, tulee lukion päättötodistus liittää hakulomakkeelle.
  • Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (IB/EB/RP) todistusvalinnassa hyväksyttyjen hakukautena valmistuvien valinta on ehdollinen, kunnes kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta on toimitettu ja arvosanat tarkistettu.
 • Jos et onnistu liittämään todistuksia hakulomakkelle, voit käyttää sähköistä lomaketta.  

Jos tulet hyväksytyksi 27.11.2020 jälkeen

Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi varasijalta 27.11.2020 jälkeen, sinulla on 7 vuorokautta hyväksymispäivämäärästä aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi Opintopolussa sekä toimittaa todistuskopiot. 

Liitä kopiot, jos et ole niitä hakuaikana liittänyt, haussa ilmoittamistasi tutkintotodistuksista (ja työtodistuksista, jos työkokemus on ilmoitettu hakulomakkeessa) Opintopolun hakulomakkeeseen. Katso lisätietoa tarvittavista liitteistä ylempänä.

Varasijoilta hyväksytyt saavat ilmoituksen opiskelupaikastaan ja linkin ohjeistukseen Opintopolun automaattisen sähköpostiviestin kautta.

Poissaolo-oikeus

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi siirtää opintojen aloitusta vain lakisääteisen syyn takia. Lakisääteiset hyväksyttävät syyt ovat:

 • asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukainen palvelu
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 • oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloituksen
   
 • Opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissa olevaksi myös, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.
  • Lain 29 §:n 4 momenttia sovelletaan lukuvuotta 2020—2021 koskevaan ilmoittautumiseen

Toimita poissaolo-oikeuden todistava liite sähköisen lomakkeen kautta.
Toimita poissaolon syystäsi joko palvelukseenastumismääräyksen kopio, päätös äitiys-, isyys- tai vanhempainrahasta tai kopio neuvolakortista tai lääkärintodistus, jossa määrätty sairausloma näkyy. Mikäli et toimita vaadittua dokumenttia, poissaolo-ilmoittautuminen muutetaan läsnäolo-ilmoittautumiseksi.

Ohjeet opiskelun aloitukseen

Lue Opiskelun aloitus -sivulta, missä ja milloin opinnot alkavat sekä muut tärkeät ohjeet opiskelun aloitusta varten.