Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.12.2021
Uusi opiskelija: Onnea opiskelupaikasta! Tervetuloa 10 000 osaajan joukkoon.

Jos sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi:

Uusi opiskelija (yhteishaussa hyväksytty), toimi näin:

1. Jos sinut on hyväksytty syksyn 2021 yhteishaussa, ota opiskelupaikka vastaan 3.12.2021 klo 15 mennessä (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi 26.11.2021 jälkeen) Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelupaikka peruuntuu, jos et ota sitä vastaan määräaikaan mennessä. 

 • Joudut odottamaan 26.11.2021 asti, että pystyt ottamaan opiskelupaikan vastaan, jos olet tullut alemmalle toiveelle valituksi ja olet varasijoilla jossakin ylemmässä toiveessasi. 
 • Jos otat paikan ehdollisesti vastaan ja jonotat ylempään hakutoiveeseen, katso lisätietoja Usein kysyttyä -sivulta.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena (1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.) alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisätietoa Opintopolussa .
 • Todistusvalinnassa haluamaansa hakukohteeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.
 • Lue lisää paikan vastaanottamisesta osoitteessa  Opintopolku.fi.

2. Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi Opintopolussa paikan vastaanottamisen yhteydessä viimeistään 3.12.2021 kello 15.00 (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut hyväksytään opiskelijaksi 26.11.2021 jälkeen).

 • Ensimmäisen vuoden opiskelija voi siirtää opintojen aloitusta vain lakisääteisen syyn takia. Lue rajoitetusta poissaolo-oikeudesta alempaa. 
 • Jos otat opiskelupaikan ehdollisesti vastaan, pystyt tekemään ilmoittautumisen läsnä- tai poissaolevaksi vasta sen jälkeen, kun paikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi.
 • Lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy Opintopolusta .

3. Liitä kopiot haussa ilmoittamistasi tutkintotodistuksista (ja työtodistuksista, jos työkokemusta kysytään hakulomakkeella) Opintopolun hakulomakkeelle 3.12.2021 klo 15 mennessä (tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut hyväksytään opiskelijaksi 26.11.2021 jälkeen). 

 • Jos olet liittänyt kopiot hakulomakkeelle jo aikaisemmin, niitä ei tarvitse liittää uudelleen.
 • Haussa ilmoittamasi tutkinto- ja työtodistuskopiot tarvitaan, jotta hakulomakkeella antamasi tiedot voidaan tarkistaa.
 • Jos et toimita vaadittuja todistuksia määräaikaan mennessä tai olet ilmoittanut hakulomakkeella virheellistä tietoa, tarjottu opiskelupaikka voidaan peruuttaa.
 • Huom. jos sinut on hyväksytty AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen:
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai 1.1.2017 jälkeen suoritetun ammatillisen perustutkintotodistuksen kopiota ei tarvitse toimittaa, koska saamme tiedot automaattisesti. 
  • Jos et ole suorittanut ylioppilastutkintoa ja haet ainoastaan lukion päättötodistuksella, tulee lukion päättötodistus liittää hakulomakkeelle.
  • Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (IB/EB/RP) todistusvalinnassa hyväksyttyjen hakukautena valmistuvien valinta on ehdollinen, kunnes kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta on toimitettu ja arvosanat tarkistettu.
 • Jos et onnistu liittämään todistuksia hakulomakkelle, voit käyttää sähköistä lomaketta.  

Jos tulet hyväksytyksi 26.11.2021 jälkeen

Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi varasijalta 26.11.2021 jälkeen, sinulla on 7 vuorokautta hyväksymispäivämäärästä aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi Opintopolussa sekä toimittaa todistuskopiot. 

Liitä kopiot, jos et ole niitä hakuaikana liittänyt, haussa ilmoittamistasi tutkintotodistuksista (ja työtodistuksista, jos työkokemus on ilmoitettu hakulomakkeessa) Opintopolun hakulomakkeeseen. Katso lisätietoa tarvittavista liitteistä ylempänä.

Varasijoilta hyväksytyt saavat ilmoituksen opiskelupaikastaan ja linkin ohjeistukseen Opintopolun automaattisen sähköpostiviestin kautta.

Poissaolo-oikeus

Ammattikorkeakoululain 29§  mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloitusta, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna: 

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi myös, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. Tätä kohtaa sovelletaan lukuvuotta 2020-2021 ja 2021-2022 koskevaan ilmoittautumiseen.

Todistus poissaolo-oikeuden syystä pitää toimittaa  sähköisen lomakkeen kautta. Toimita poissaolon syystäsi joku seuraavista:

 • palvelukseenastumismääräyksen kopio
 • päätös äitiys-, isyys- tai vanhempainrahasta tai kopio neuvolakortista
 • lääkärintodistus, joka osoittaa henkilön kykenemättömyyden aloittaa opintoja sairauden takia

Mikäli et toimita vaadittua dokumenttia, poissaolo-ilmoittautuminen muutetaan läsnäolo-ilmoittautumiseksi, jolloin opintojen suorittamisaika alkaa kulumaan.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Ohjeet opiskelun aloitukseen

Lue Opiskelun aloitus -sivulta, missä ja milloin opinnot alkavat sekä kaikki muut ohjeet opiskelun aloitusta varten. Emme lähetä aloitusohjeita erikseen sähköpostilla vaan kaikki tarvittava info löytyy ainoastaan verkkosivuiltamme.

Tutustu myös Uuden opiskelijan oppaaseen , johon on koottu opiskeluun liittyvää perustietoa.