Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.2.2024
Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisellä fysioterapialla edistetään asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä huomioiden kehon ja mielen keskinäinen vaikutus. Psykofyysisillä menetelmillä lisätään asiakkaan tietoisuutta voimavaroista, kehon hahmottamisesta, kivun lievittämisestä, stressinhallinnasta ja rentoutumisesta. 

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja osaa toteuttaa psykofyysistä fysioterapiaa asiakaslähtöisesti tutkittuun tietoon perustuen.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille, joille on ft-tutkintoon valmistumisen jälkeen kertynyt vähintään 2 vuotta työkokemusta.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

 • Psykofyysisen fysioterapian teoreettinen viitekehys ja traumainformoitu lähestymistapa
 • Erityismenetelmät mm. BBAT, sovellettu rentoutus, tanssi- ja liiketerapeuttiset keinot, psykofyysinen kivun hoito
 • Autonomisen hermoston merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille (esim. polyvagaaliteoria)
 • Fysioterapeutin oma prosessi ja työhyvinvointi
 • Voimavarasuuntautunut työskentelytapa

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä sisältäen 15 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä mm. erilaisten ennakko- ja välitehtävien muodossa. Koulutuspäivät toteutetaan klo8.30-17.00 välillä. 

Syksyllä 2024 alkavan toteutuksen (toteutus II) lähiopetuspäivät:

2024: 11.10. (2h etä)*, 31.10.-1.11. ja 28.-29.11.2024
2025: 23-24.1., 6.-7.3., 10.-11.4., 28.-29.8. ja 2-3.10.2025**

*Ennen koulutuksen aloittavaa etäopetusta (11.10.), opiskelija perehtyy itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä olevaan ennakkomateriaaliin 7.-10.10.2024 välisenä aikana.

**Koulutuksen loppupuolelle tulee 1 etäopetuskerta (2h), jonka ajankohta tarkentuu myöhemmin.

 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika 2.5.-4.8.2024

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeelle löytyy sivun oikeasta reunasta.

Sähköisen hakemuksen tehtyäsi saat järjestelmästä sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin hakemuksen jättämisestä. Koska kyse on automatisoidusta viestistä, se voi ohjautua sähköpostissasi esim. roskapostikansioon.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen on 24 opiskelupaikkaa, jotka täytetään opiskelijavalintamenettelyin.

Valintakriteerit

Hakijalta edellytetään 

 • Fysioterapeutin tutkintoa 
 • Vähintään 2 vuoden työkokemusta, joka on kertynyt fysioterapeutin tutkintoon valmistumisen jälkeen
 • Elämäntilanteensa puolesta mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen 
 • Riittäviä voimavaroja koulutuksen suorittamiseen
 • Suunnitelmaa koulutuksen hyödyntämisestä työelämässä
   

Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakemusten perusteella hakuajan päätyttyä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtainen valintatulos sähköpostitse 9.8.2024 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa tai perua paikkansa 15.8.2024 mennessä

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50% koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50% jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta

 

Kouluttajista

Anna Rajala

Fysioterapeutti (Piramk 2008) ja filosofian tohtori (University of Brighton 2021) sekä tutkija Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (Tampereen yliopisto 2019-2021). Rajala on ainoa filosofian oppiaineesta väitellyt fysioterapeutti Suomessa. Hän tutkii fysioterapian filosofiaa ja etiikkaa sekä dementiakuntoutuksen politiikkaa ja taloutta. Hän on erikoistunut mannermaiseen filosofiaan, etiikkaan, politiikan tutkimukseen ja kriittiseen fysioterapiatutkimukseen. Tällä hetkellä hän opiskelee Tampereen yliopistossa myös yliopistopedagogisia opintoja (60 op) tavoitteenaan pätevöityä opettajaksi.

Karita Palomäki

Valmistunut fysioterapeutiksi 1992, työkokemus mm. perusterveydenhuollosta (Tuusulan kunta 11 v) sekä Kelan työikäisten tule-kuntoutuksista (Härmän kylpylä 2 v). Projektiluontoisesti toiminut fysioterapeuttina Jokelan koulusurmien jälkihoidossa (6 kk, Tuusulan kunta). Yrittäjä/ammatinharjoittaja vuodesta 2008 alkaen: psykofyysinen fysioterapia, NLP-työnohjaus, META-Health Coaching, EFT-, traumainformoitu sote- sekä psykofyysisen kivunhoidon kouluttaja, tietokirjailija (6 kirjaprojektissa). Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen (SKTY) fysioterapeuttitoimikunnan jäsen v. 2018 alkaen.

Lisäkoulutustausta (pidemmät koulutukset): Kuntoutusalan jatkokoulutus 30 op, Rentoutusopastaja 9 op, Työfysioterapeutti 30 op, PhysioPilates-ohjaaja, Sovelletun rentoutuksen ohjaaja, NLP Master Practitioner ja -työnohjaaja 62 op, BBAT I & II modulit n. 13 op, Psykofyysisen psykoterapian johdantokoulutus 30 op, META-Health Master Practitioner & Trainer (n. 15 op), AAMET EFT Level 2 Practitioner, sertifioitu TRE-ohjaaja (Level 1 & 2), Sensoreflex Expert, Trauma kehossa ja keho trauman hoidossa 5 op. Lisäksi mm. lähes vuosittaiset osallistumiset Psykofyysisen fysioterapiayhdistyksen seminaareihin.

Ulla Ollikkala

Toimii psykofyysisenä fysioterapeuttina yksityisen yrityksen palveluksessa. Käytännön työskentelyn painopisteet ovat palautuminen, uni, kipu ja trauma. Toiminut keho-ja rentoutusterapian kouluttajana yli kymmenen vuotta. Palautumisen ja palautumisohjaajien kouluttaja vuodesta 2014. Kehittänyt (2003-2020) kehollisen työskentelyn Palautumisohjelmat, jotka ovat käytössä palautumisohjaajakoulutuksessa.  
Työskennellyt kuntoutuksen parissa vuodesta 1985 lähtien. Kirjoittaa parhaillaan kirjaa Palautumisesta. Tuottanut Palautumisen oivallus ja Minä tarvitsen-korttisarjan työskentelyn apuvälineiksi terapeuteille.

Psykofyysinen fysioterapeutti AMK, CWD-ohjaaja, Vedic Art- taideopettaja, Keho- ja rentoutusterapeutti, NLP-opinnnot, EFT- terapeutti, Mind Coach®️ certified trainer, Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot ja traumaopinnot. Sosiaalipsykologian ja kasvatustieteiden perusopinnot. Luottamustehtävät: työsuojeluvaltuutettu 4 vuotta.

Jenni Aittokallio

Psykofyysinen fysioterapeutti YAMK, lasten fysioterapian täydennyskoulutus. Erityisosaamisalueet: lasten- ja nuorten syömishäiriöt, ahdistus- ja masennustilat, pakko-oireet, traumojen jälkitilat ja harvinaisemmat psykiatriset oireistot
Työkokemus: 2014-2021 lasten ja nuorten psykofyysinen fysioterapia: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen pitkät terapiat ja kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien 5-20 kerran terapiajaksot. Aspect – Näyttöön perustuvan psykofyysisen fysioterapian portaalin omistajuus 50% ja sisällöntuotanto alkaen 2018.

Fysioterapeutti 2008, YAMK 90 op, Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot 30 op, Lasten fysioterapian täydennyskoulutus 12 op, Liikunta ja ravitsemus mielenterveystyössä 5 op.
 
Marita Kotro

Fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti ja traumapsykoterapeutti. Työkokemusta neurologisesta kuntoutuksesta, kipuasiakkaiden kuntoutuksesta, ammatillisesta kuntoutuksesta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa, vaikeiden syömishäiriöiden hoidosta sekä eri tavoin traumatisoituneiden kanssa työskentelystä. Tällä hetkellä työskentely omalla yksityisvastaanotolla Lahdessa.

Koulutustaustassa em. lisäksi mm. tunnekeskeisen pariterapian erikoistumisopinnot, sensomotorisen psykoterapian ( tasot I ja II) koulutus, somaattisen liiketyöskentelyn ja autenttisen liikkeen koulutuksia, ratkaisukeskeiseen ja narratiiviseen työskentelyyn liittyviä koulutuksia sekä NLP trainer ja coach koulutukset. 

Kirsti Niskala

Tutkinnot: Lääkintävoimistelija 1974; Basic Body Awareness Methodology, 60 op, Bergen University College 2005; Basic Body Awareness Therapy –opettajatutkinto, Bergen University College 2013.
Muu koulutus: Työfysioterapeuteille suunnatut kurssit /Työterveyslaitos: Työterveyshuollon jatkokurssi lääkintävoimistelijoille 1976; Ergonomian valmennuskurssi 1981; Opetuksen suunnittelun perusteet 1981; Ergonomian jatkokurssi ”Ihminen – työ – tekniikka” 1981-1982; Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi 1982. OWAS -kurssin fysiologisen osuuden opettajakurssi loppututkintoineen, Rationalisointineuvottelukunta (RANK) 1978, Ergonomiaopettajan kurssi, Rationalisointiliitto ry, 1985, OWAS peruskurssi ja OWAS kouluttajan loppututkinto, TTK 1989. Lisäksi useita lyhyempiä vuosittaisia ajankohtaispäiviä. Liikuntalääketieteen Appropatur, Kuopion yliopisto, 15 ov, 1998. JANDA I, Neuropatofysiologian kurssi, Jouko Heiskanen,2000, Kuntourheiluliitto (A-taso, B-taso, testaajakurssi, ohjelmointikurssi, Kimppajumppa), Fysiokimppa, McKenzie, Brain Gym, Vision circles. NLP  Practitioner 1996, NLP Master Practitioner 1997, NLP Personal Coach 2007, NLP Master Jatko 2007, NLP Associate Trainer 2008—2009, NLP Kouluttaja/Trainer 2012, 2013 ja 2014, kouluttajana psykologi Veli-Matti Toivonen.

Luottamustehtäviä: Työfysioterapeuttien hallituksessa puheenjohtajana 1991 - 1996, Työfysioterapeuttien hallituksessa jäsenrekisterin hoitajana 1981 – 1991, Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys ry:n hallituksen sihteerinä 2006—2015, 2016 -2018, rahastonhoitajana 2015 – 2016, varapuheenjohtajana 2018 -2021, puheenjohtajana 2021- >.