Sivu päivitetty 5.2.2019
Seksuaalineuvoja (Basic Sexology)

Seksuaalineuvoja (Basic Sexology)

Seksuaalineuvoja (Basic Sexology) -koulutus on seksuaalineuvojan pätevyyden antava koulutus, jossa perehdytään seksuaalisuuteen laaja-alaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja valmiuksia seksuaalisuuden huomioimiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen asiakas- ja potilastilanteissa. Koulutus antaa valmiudet seksuaaliohjaukseen, -neuvontaan ja -kasvatukseen. 

Kohderyhmä

Näytä lisää

Opinnot on tarkoitettu vähintään opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan, sekä muun soveltuvan alan ammattihenkilöstölle. 

Koulutuksemme ovat olleet osallistujiltaan hyvin moniammatillisia. Seksuaalineuvojan pätevyyden suorittaneiden joukossa on ollut mm. sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosionomeja, perhetyöntekijöitä, psykoterapeutteja, työnohjaajia, lääkäreitä ja opettajia.

Sisältö ja toteutus

Näytä lisää

Keskeisiä käsiteltäviä teemoja ovat mm. sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalioikeudet, seksuaalietiikka, seksuaalisuus ja sairaudet, seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta, parisuhteen seksuaalisuus sekä kulttuurien ja seksuaalisuuden välinen suhde.

Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Opintojen suunnittelu ja oman toiminnan kehittyminen 4 op, lisäksi työnohjausta 16 h
  • Seksologian tietoperusta 10 op
  • Seksuaalineuvonnan, -ohjauksen ja -kasvatuksen menetelmät 9 op
  • Työelämälähtöinen seksuaalineuvonnan kehittämishanke 7 op

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä opiskelusta (kirjallisuuteen perehtyminen, oppimistehtävät, asiakas/potilastyö). Seksuaalineuvojan auktorisointi edellyttää koko 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden suorittamista.

Opinnot noudattavat NACS:n (The Nordic Association of Clinical Sexology) seksologian perusopinnoille (Basic Sexology) asettamia koulutustavoitteita ja antavat mahdollisuuden hakea Suomen Seksologiselta seuralta seksuaalineuvojan auktorisointia.

Lähipäivät

Lähipäiviä on yhteensä 20. Haussa olevan toteutuksen 2019 alustavat lähipäivät: 24.-25.1., 14.-15.2., 14.-15.3., 17.-18.4., 23.-24.5., 13.-14.6., 22.-23.8., 19.-20.9., 24.-25.10., 21.-22.11. ja 12.-13.12.2019 

Lue lisää

Näytä lisää

Lue artikkeli 10. seksologian perusopintojemme toteutuksesta:

http://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/577/10-seksologiset-opinnot-paatokseen/