Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.2.2023
Seksuaalineuvoja (Basic Sexology)

Seksuaalineuvoja (Basic Sexology)

Seksuaalineuvoja (Basic Sexology) -koulutus on seksuaalineuvojan pätevyyden antava koulutus, jossa perehdytään seksuaalisuuteen laaja-alaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja valmiuksia seksuaalisuuden huomioimiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen asiakas- ja potilastilanteissa. Koulutus antaa valmiudet seksuaaliohjaukseen, -neuvontaan ja -kasvatukseen. 

Kenelle

Opinnot on tarkoitettu vähintään aiemman väistyneen sotealan opistotutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöstölle. 

Koulutuksemme ovat olleet osallistujiltaan hyvin moniammatillisia. Seksuaalineuvojan pätevyyden suorittaneiden joukossa on ollut mm. sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosionomeja, perhetyöntekijöitä, psykoterapeutteja, työnohjaajia, lääkäreitä ja opettajia.

Sisältö ja toteutus

Keskeisiä käsiteltäviä teemoja ovat mm. sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalioikeudet, seksuaalietiikka, seksuaalisuus ja sairaudet, seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta, parisuhteen seksuaalisuus sekä kulttuurien ja seksuaalisuuden välinen suhde.

Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Opintojen suunnittelu ja oman toiminnan kehittyminen 4 op, lisäksi työnohjausta 16 h
  • Seksologian tietoperusta 10 op
  • Seksuaalineuvonnan, -ohjauksen ja -kasvatuksen menetelmät 9 op
  • Työelämälähtöinen seksuaalineuvonnan kehittämishanke 7 op

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat lähiopetuspäivistä (sisältävät työnohjausta 16 h) ja itsenäisestä opiskelusta (kirjallisuuteen perehtyminen, oppimistehtävät, asiakas/potilastyö). Osa lähiopetuksesta voi olla toteutettu reaaliaikaisella etäyhteydellä. SAR-opinnoissa (Sexual Attitude Reassessment) osallistuja kohtaa ja tarkastelee omaa seksuaalisuuttaan itsenäisesti ja/tai ryhmässä. SAR on opiskelijan oma prosessi, jonka avulla hän tulee tietoiseksi omista ajatuksistaan ja asenteistaan, mikä edesauttaa työskentelemään ammatillisesti seksuaaliterveyden aihepiirissä.

Opinnot noudattavat NACS:n (The Nordic Association of Clinical Sexology) seksologian perusopinnoille (Basic Sexology) asettamia koulutustavoitteita ja antavat mahdollisuuden hakea Suomen Seksologiselta seuralta seksuaalineuvojan auktorisointia, mikäli muut auktorisointiehdot täyttyvät. Seksuaalineuvojan auktorisointi edellyttää koko 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden suorittamista.

Lähipäivät

Lähipäiviä on yhteensä 20. 

Tulevan vuoden 2023 toteutuksen alustavat lähipäivät: 26.-27.1., 16.-17.2., 16.-17.3., 20.-21.4., 11.-12.5., 9.6., 17.-18.8., 21.-22.9., 12.-13.10., 9.-10.11. ja 8.12.2023.

 

Lue lisää

Lue artikkeli 10. seksologian perusopintojemme toteutuksesta:

http://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/577/10-seksologiset-opinnot-paatokseen/

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.