Sivu päivitetty 22.6.2017
10kideaa.png

10 000 tuoretta ideaa

Olemme 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää opiskelijoidemme tuoreita ideoita ja tietoja. Opiskelijayhteistyötä voi tehdä muun muassa projektitoimeksiannon, harjoittelun tai opinnäytetyön merkeissä. 


5 syytä miksi opiskelijayhteistyö kannattaa


1. Opiskelija ehtii enemmän.
Harjoittelija tai kokonainen opiskelijaryhmä pystyy keskittymään projektitoimeksiantoon aivan eri tavalla kuin työkuorman kanssa jo valmiiksi painiskeleva työntekijä.

2. Alan viimeisin tieto käyttöösi.
Suoraan koulun penkiltä tuleva opiskelija on perillä alan viimeisimmistä trendeistä ja tutkimustuloksista.

3. Tee vaikutus tulevaisuuden työntekijöihin.
Yhteistyön aikana opiskelija tutustuu yritykseesi ja välittää siitä tietoa myös muille.

4. Siirrä omaa osaamista eteenpäin.
Tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuuden oppia tekemällä todellisia työelämän toimeksiantoja, pääset myötävaikuttamaan hänen uransa ensiaskeliin.

5. Pienellä panoksella suuri tulos.
Opiskelijayhteistyön käynnistäminen sujuu helposti. Lisäksi opiskelijalla on koko yhteistyön ajan tukena opettaja Turun AMK:sta.


Millainen opiskelijayhteistyö teille sopii parhaiten?

Projektitoimeksiannot

Näytä lisää

Aitoa yhteiskuntavastuuta
 

Yritys voi ehdottaa opiskelijatiimille tai yksittäiselle opiskelijalle projektia, tai projektia voidaan suunnitella yhdessä yrityksen kanssa. Jos sinulla on tarvetta opiskelijaprojektille tai haluat kehitellä ideaa kanssamme, ota yhteyttä Marianneen tai Kirstiin. Projektitoimeksiannot tuovat molemminpuolista hyötyä: opiskelijat saavat aitoja oppimistilanteita ja yritykset tuoreita kehittämisideoita.

Kiertotaloudesta uusia talouden malleja? Ideoita nettisivujen suunnitteluun?
Tukea myyntiin ja markkinointiin?

Eri koulutukset tarjoavat opiskelijoille käytännönläheisiä ja työelämäorientoituneita ympäristöjä, joissa opiskelijat voivat kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan.

BisnesAkatemia

Turun AMK:n BisnesAkatemia toimii Salossa ja Turussa. BisnesAkatemia on innovatiivinen oppimisympäristö, jossa koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijasta yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan erikoistunut liiketoimintaosaaja. Opiskelu tapahtuu Bisnesakatemian tiimeissä erilaisia projekteja tekemällä. Opiskelijat tukevat toisiaan oppimaan oppimisessa ja yrittäjämäisen asenteen muodostamisessa sekä taitojen että sisältöjen suhteen. Valmentajaopettajat tukevat opiskelijoita henkilökohtaisen oppimissisällön ja -tavoitteiden muodostamisessa kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää: http://bisnesakatemia.turkuamk.fi/

Capstone

Capstone-innovaatioprojekti on Turun ammattikorkeakoulun oppimiskokonaisuus, jossa korostuvat käyttäjälähtöinen kehittäminen, yrittäjämäinen asenne, luova ajattelu ja ennen kaikkea yhteistyö alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Innovaatioprojekti yhdistää monialaisesti elektroniikan, tietotekniikan, liiketalouden sekä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat. Lisäksi työelämä ja opiskelu yhdistyvät realistisesti ja konkreettisesti siten, että siitä hyötyvät niin opiskelijat kuin asiakasyrityksetkin. Capstonen ideologia pohjautuu Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa (MIT) kehitettyyn CDIO-konseptiin, jossa koulutusta pyritään kehittämään paremmin työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Käytännössä projektit koostuvat kolmesta osasta: 1) Ensimmäiset kuusi viikkoa tiimit saavat ideoida mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, 2) Seuraavat kuusitoista viikkoa käytetään käytännön toteutukseen, jossa yritys ja tiimi kohtaavat neljän viikon välein, 3) Viimeiset neljä viikkoa käytetään projektin jälkipuintiin. Projektin tarkoitus on etsiä ratkaisuja mahdollisiin jo olemassa oleviin hypoteeseihin. Ongelman tulee olla oikea, eikä vain kuviteltu.
Lisätiedot: http://capstone.dc.turkuamk.fi/

Design Studio

Kone- ja meritekniikan sekä muotoilun yhteinen projektioppimisympäristö tähtää opiskelijoiden monialaiseen oppimiseen aidossa suunnittelu- & tuotekehitysympäristössä hyödyntäen lisäksi oikeaa konepajaympäristöä #innopeda-hengessä. Opiskelijat pääsevät osaksi Tulevaisuuden tuoteprosessit -tutkimusryhmän toimintaa ja projekteja. Projektioppimisympäristö toimii Turun AMK:n Koneteknologiakeskuksessa.

Lisätiedot: Jussi Liikkanen

ICT Showroom

ICT Showroom on kolmen turkulaisen korkeakoulun eli Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kehittämä konsepti, jonka kautta opiskelijat pääsevät esittelemään innovaatioitaan työelämän edustajille joka kevät. ICT Showroomissa opiskelijat kilpailevat opiskelualaansa liittyvien tuoteideoidensa paremmuudesta. Yhtenä kilpailun tarkoituksena on voimistaa korkeakoulujen valmiuksia tutkimustulostensa kaupallistamisessa. Kilpailupäivänä uusien sovellusten toteutuskelpoisuutta testataan, kun paikalla olevat yritysedustajat arvioivat kaikkien esillä olevien sovellusten toteutusmahdollisuuksia.

Lisätiedot: https://www.facebook.com/ictshowroom/

Kiertotalous 2.0

Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta tutkimusryhmä ylläpitää kaikille korkeakouluopiskelijoille suunnattua Kiertotalous 2.0 projektioppimisympäristöä. Kiertotalous 2.0:n toiminta perustuu ongelmalähtöiseen projektityöskentelyyn. Projektit liittyvät kiertotalouteen, ympäristöliiketoimintaan, vastuullisuuteen ja sosiaalisiin innovaatioihin. Toimeksiantajina toimivat yritykset ja TKI-hankkeet. Kiertotalous 2.0 toimii opiskelijoista muodostettuna tiiminä, jota ohjaavat tutkimusryhmän asiantuntijat sekä opiskelijatoimitusjohtaja. Osa opiskelijoista rekrytoidaan tiimiin pidemmäksi aikaa toteuttamaan useita eri projekteja, osa tulee tekemään yksittäistä projektia. Kukin opiskelija saa oman osaamisensa ja kiinnostuksensa suuntaisia tehtäviä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Opiskelijat myös tapaavat säännöllisesti kuukausipalavereissa. Tiimissä työskentelee myös kansainvälisiä opiskelijoita. Kiertotalous 2.0 sijaitsee Sepänkadun toimipisteessä A28-luokassa.

Lisätiedot: https://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/projektioppimisymparisto/

Kunnonkoti

Kunnonkoti on vierailukeskus, jossa kävijä voi tutustua arjen selviytymistä ja kodin turvallisuutta edistäviin asumisen ratkaisuihin, apuvälineisiin ja tuotteisiin. Tarjolla on myös esteettömän asumisen ja rakentamisen suunnittelupalveluja. Kunnonkoti järjestää seminaareja, teemapäiviä, koulutusta. Kunnonkoti toimii myös oppimis- ja kehittämisympäristönä. Se on kiinteä osa Toimiva arki ja saavutettava ympäristö -tutkimusryhmää.

Lisätiedot: http://kunnonkoti.turkuamk.fi/

Mainostoimisto Guru

Mainostoimisto Guru on täyden palvelun mainostoimisto, jossa mainonnan suunnittelijoina toimivat opiskelijat – tulevaisuuden mainonnan tekijät! Guru suunnittelee monenlaista markkinointia, aina yksittäisistä esitteistä laajempiin konsepteihin eri medioiden mahdollisuuksia hyödyntäen.

Lisätiedot: http://guru.turkuamk.fi/

Meedio

Meedio on Taideakatemian viestinnän oppimisympäristö, jossa opiskelijoiden vastuulla ovat Taideakatemian mediatiedotus yhdessä ohjaavan opettajan kanssa, sisällöntuotanto Turun AMK:n verkkosivuille, Taideakatemian viestintä sosiaalisen median eri kanavissa (Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube) sekä projektien viestintäsuunnitelmien konsultointi.

Lisätiedot: Jussi Kokkola

Projektikahvila

Projektikahvila on innovatiivinen projektiohjauksen muoto, jossa opiskelijoiden projekteja ohjataan kahvilaympäristössä vertaiskeskustelujen avulla. Kahvila mahdollistaa omien, itsenäisesti ja yhdessä työelämän kanssa tehtävien projektien opinnollistamisen.  Media-alan opiskelijat saavat vinkkejä ja sparraavat toisiaan muun muassa mainonnan projekteissa, liikkuvan kuvan tuotannoissa, viestinnän suunnittelemisessa sekä tapahtumatuotannoissa. Projektikahvilassa opiskelijalla on itse vastuu omasta projektistaan ja asiakkaastaan ja vapaus osallistua kahvilaohjaukseen pop up -periaatteella.

Lisätiedot: Milla Järvipetäjä

Projektipaja

Oppimisympäristössä työskennellään monialaisessa ryhmässä, jossa työstetään annettua projektitehtävää. Ryhmä määrittelee tavan, miten tavoite saavutetaan, sekä valitsee projektipäällikön. Tulokset raportoidaan yritysten kanssa erikseen sovittavalla tavalla esitysten ja kirjallisen raportin muodossa. Toimeksianto opiskelijaryhmälle voi olla esimerkiksi tapahtuma, markkinointikampanja tai yrityksen tyky-päivä.

Lisätiedot: Meiju Keinänen

The FIRMA

the FIRMA on Turun ammattikorkeakoulun puitteissa toimiva projektilähtöinen oppimisympäristö, joka kokoaa yhden katon alle kaikki ICT-Cityssä toimivat projektipajat. the FIRMAssa tehdään töitä kuten oikeassa yrityksessä, pääasiassa asiakas- ja kehitysprojekteissa (palvelimet, peliteknologia, verkkosivut, ohjelmointi, testaus, koulutus). Käytännön asiakasprojekteissa toimiminen kartuttaa opiskelijoiden opintopisteitä. Asiakkaalle the FIRMA tarjoaa ICT-alan palveluja opiskelijatyönä. Palvelut koostuvat erilaisista ICT-alan tuotteista ja niitä ovat esimerkiksi: ohjelmistot, ylläpitopalvelut, nettisivut ja pienet tietokannat.

Lisätiedot: http://thefirma.fi/

Turku Game Lab

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittama Turku Game Lab on Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteinen innovointiympäristö, joka tarjoaa tilat pelinkehityksestä kiinnostuneille teknisten ja luovien alojen opiskelijoille. Turku Game Lab palvelee lisäksi alueen yrityksiä, jolla on tarpeita peliteknologioiden hyödyntämisessä ja soveltamisessa omassa liiketoiminnassaan. Turun ICT-Cityssä sijaitsevassa Game Lab -oppimisympäristössä järjestetään pelialan opetusta, tapahtumia sekä Living Lab -periaatteella toimivaa kehittämistyötä ja testauspalveluja alueen yrityksille. Turku Game Labissa kehitetään ja testataan ennen kaikkea hyötypelejä muun muassa vanhustenhoidon ja opetuksen tarpeisiin, ja pääpaino on uusien oppimispelien kehittämisessä.
Lisätiedot: http://www.turkugamelab.fi/


Tutkimuspaja yhdistää työelämän, oppimisen ja tutkimustyön

Vuodesta 2004 alkaen Turun AMK:ssa kehitetty tutkimuspaja-oppimisympäristö on tutkivaa oppimista työelämän kehittämisprojekteissa. Keskeistä konseptissa on todellinen, uuden tiedon ja osaamisen tarpeesta työelämässä syntynyt aihe, opiskelijoiden erilaiset roolit sekä monimuotoinen oppiminen: itseopiskeluna, neuvonnan ja ohjauksen välityksellä, vertaistuen kautta ja seuraamalla varttuneempien tutkijoiden toimintaa.

Lisätiedot: Jouko Lehtonen

Tutkapro

Tutka on Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijoiden uutismedia, joka tarkastelee ympäristöä nuorten aikuisten ja korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Julkaisu päivittyy aina perjantaisin uudella sisällöllä.

Lisätiedot: http://tutka.pro/

Viivi Akatemia

Viivi Akatemia - Vivian's Academy on hyvinvointipalveluiden yrittäjyyden, tuotekehityksen ja palvelun tuottamisen oppimis- ja kehitysympäristö.

Lisätiedot: Juha Knuuttila,  https://www.facebook.com/viiviakatemia
 

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Näytä lisää

Harjoittelun avulla yritys saa osaavan, uransa alussa olevan opiskelijan työyhteisönsä avuksi. Jakson tavoite on, että opiskelija pääsee ohjatusti perehtymään alansa työtehtäviin ja soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä.

Opinnäytetyön lähtökohta on työelämälähtöinen, käytännön tutkimusongelma tai kehittämistarve. Toimeksiantajalle opinnäytetyön teettäminen on keino saada uusinta tutkimustietoa organisaation käyttöön. 

Tarvitsetko harjoittelijaa tai opinnäytetyöntekijää? Ota yhteyttä Mikkoon ja kysy lisää!

Mikko Niskanen

 

 

Rekrytointipalvelut

Näytä lisää

Turun AMK:n Rekrytointipalvelut

Meille voi lähettää kesätyöpaikkaa, työpaikkaa, harjoittelua, opinnäytetyötä tai projektiluontoista työtä koskevia työpaikkailmoituksia. Julkaisemme ilmoituksen asiakkaan valinnan mukaan sisäisessä intrassamme ja/tai sosiaalisessa mediassa.

Myynnin uudet osaajat

Näytä lisää

Myynti on nyt pop.


Tämän sai nähdä kansallisen Best Seller Competition -myyntikilpailun tuomaristo ja yleisö 27.4 Turun ammattikorkeakoulussa, kun kova harjoittelu palkittiin ja turkulainen myynti-insinööri Alina Venermo voitti nuorten myynnin Suomen mestaruuden. Lue koko artikkeli (pdf)

Millaista myyntiosaamista teillä tarvitaan?
Saat yhteyden Turun AMK:n uusiin myyntiosaajiin Sales Excellence Center in avulla tai ottamalla yhteyttä Sinikka Leinoon.

Sinikka Leino