Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2024
Vesien tilan seuranta jatkuvatoimisilla mittausasemilla

Vesien tilan seuranta jatkuvatoimisilla mittausasemilla

Vesistöjen rehevöityminen ja muu ympäristökuormitus on keskeinen ongelma Suomessa ja muualla Euroopassa. Ympäristön tian seurantaan ja parantamiseen liittyviin tekniikoihin kohdistuu suuria tarpeita ja odotuksia. Ympäristön tilan seurantatekniikoilla on kasvavat kansainväliset markkinat.

Turun ammattikorkeakoulun kemianteollisuuden osaamisalueella kehitetään aktiivisesti vesistöjen tilan seurantaan liittyviä menetelmiä yhdessä alan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimus- ja kehityshankkeissa kehitetään jatkuvatoimisia seurantajärjestelmiä veden eri laatutekijöiden ja sinilevätilanteen seuraamiseksi.Vesitekniikan tutkimusryhmällä on valmiudet toteuttaa seurantoja hyvin erilaisissa ympäristöissä aina jätevesistä, kaupunkipuroihin ja meriympäristöön.

Käytettävissä olevat kenttämittauslaitteistot ja mitattavat tekijät

YSI vedenlaatumittarit – moniparametri mittalaitteet useiden eri vedenlaadun parametrien mittaamiseen:

  • lämpötila, happipitoisuus, sähkönjohtokyky, suolapitoisuus, happamuus, sameus, klorofylli, sinileväpitoisuus

S::CAN mittalaitteet vesistöjen kuormitusmittauksiin:

  • sameus, nitraattityppi

Sinilevien mittausasemat

  • sinileväpitoisuus mg/l, lämpötila

Keller-paineanturit ja GSM-loggerit

  • pinnankorkeus

Flow Tracker – akustinen doppler-virtausmittauslaitteisto

  • Virtaamamittaukset