Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.1.2022
Ilmastointiselvitykset

Ilmastointiselvitykset

Tarjoamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä palveluita ilmastointiin ja sisäilmastoon liittyen mm. seuraavissa kysymyksissä.


Sisäilmaston tyypillisiä ongelmia
•    Huoneilma tuntuu tunkkaiselta
•    Lämpötila nousee liian korkeaksi
•    Tiloissa esiintyy vetoa
•    Tilat ovat liian viileät

Sisäilmastoon liittyviä mittauksia laboratoriossamme tai asiakkaan tiloissa
•    Huoneilman lämpötilan seuranta
•    Ilman hiilidioksidipitoisuus
•    Huoneilman TVOC-pitoisuus
•    Ilman virtausnopeus
•    Veto-ongelmien kartoittaminen savukokein
•    Koetun sisäilmaston kysely

Ilmastointijärjestelmän toiminta
•    Tulo- ja poistoilman lämpötila
•    Tuloilmavirtojen riittävyys
•    Tilojen lämpökuormat ja jäähdytyksen riittävyys

Selvitämme
Toimistotyyppisissä tiloissa tyypillisesti 30 % ihmisistä on tyytymättömiä lämpöoloihin ja sisäilman laatuun. Mistä se johtuu? Turun ammattikorkeakoulun sisäilmastoselvityksillä kartoitetaan työskentelytilojenne olosuhteet ja verrataan niitä ohjearvoihin. Tarvittaessa selvitämme kyselyllä eri tiloissa oleskelevien ihmisten kokeman sisäilmaston laadun. Ilmastointijärjestelmän toiminta ja kyky pitää yllä hyvää sisäilmastoa tarkistetaan. Selvityksen perusteella paikallistamme tilat, joissa mahdollisia sisäilmaston laadun ongelmia esiintyy, selvitämme niiden aiheuttajat ja esitämme niihin ratkaisuehdotukset.

Mallinnamme
Teemme virtausmallinnuksia (Computational Fluid Dynamics, CFD). Ne ovat fysiikan haara, jossa monimutkaisia virtauksia mallinnetaan tietokoneavusteisesti. Sen avulla on mahdollista jäljitellä virtauksia sekä lämpö- ja ilmanlaatuolosuhteita, jotka annetut ilmanvaihto- ja lämmitysratkaisut sekä lämpökuormat aikaansaavat sisätiloissa. Myös hiilidioksidin tai ilman epäpuhtauksien leviäminen voidaan mallintaa, kun niiden lähteet tunnetaan. Mallinnuksen avulla voidaan ennustaa, minkälaiset olosuhteet syntyvät tilaan suunnitelluilla ilmanvaihto- tai lämmitysratkaisuilla, lämpökuormien sijoittelulla tai epäpuhtauslähteillä.

Laboratoriopalvelut
Käytössämme on kansallisesti katsoen laajat ja monipuoliset, noin 200 m2 laboratoriotilat sisältäen mm. korkean ilmastointikoehuoneen (100 m2) ja kaksi pienempää koehuonetta (yht. 100 m2). Toteutamme palvelumittauksia ja –testejä alan yritysten tuotekehitystarpeiden mukaan:

 • Ilmanvaihdon toiminnan ja olosuhteiden mittaukset:
  - Ilmanjaon toiminta ja tehokkuus
  - Epäpuhtauksien leviäminen ja niille altistuminen
  - Merkkikaasumittaukset
 • Lämpöviihtyvyysmittaukset lämpönukella
  - Lämpötuntemukset erilaisissa sisäympäristöolosuhteissa
  - Vaatetuksen lämmöneristävyyden tutkiminen
 • Ilmastoinnin toiminnan ja olosuhteiden mallinnus
  - Virtausmallinnukset (CFD-mallinnus)
 • Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät tutkimukset

Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

  Henna Maula

  Petri Kalliomäki

Rakennetun ympäristön tutkimusryhmän sivuille pääset tästä.