Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2024
Pohjaeläinkartoitus

Pohjaeläinkartoitus

Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue on ollut aktiivisesti mukana vesistöjen pohjaeläimistön selvittämiseen liittyvissä projekteissa monien eri toimijoiden kanssa. Vesi- ja ympäristötekniikka  tutkimusryhmällä on vankka kokemus vesistöjen pohjaeläimistön tilan selvittämisestä palvelutoiminnan toimeksiantoina.

Tutkimusryhmällä on valmiudet standardien mukaiseen näytteenottoon sekä näytteiden käsittelyyn. Pohjaeläinnäytteiden lajikoostumuksen perusteella voidaan arvioida vesistön kuntoa sekä suunnitella vesien tulevia hoito- ja kunnostustoimia. Vesitekniikan tutkimusryhmä toteuttaa pohjaeläinselvityksiä järvillä, merialueilla sekä virtavesissä.

Vesien ekologinen tila

Vesistöjen eliöstö on tärkeä vesien ekologisen tilan ilmentäjä eli indikaattori. Yksi tärkeimpiä ekologisen tilan indikaattoriryhmiä on pohjaeläimistö, joka on myös Euroopan yhteisön säätämän vesipuitedirektiivin mukaan seurattava eliöryhmä, kun arvioidaan vesien ekologista tilaa ja seurataan sen kehitystä. Monilajisena eliöryhmänä pohjaeläimistö reagoi herkästi vesien tilan muutoksiin muun muassa ihmisen toiminnan aiheuttamaan kuormitukseen. Pohjaeläimistön lajikoostumuksen perusteella voidaan arvioida vesistöjen tilaa ja suunnitella hoitotoimia, joilla voidaan parantaa vesistön ekologista tilaa.