Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.4.2024
Taideakatemian musiikkipedagogiikan harjoitusoppilas lukuvuonna 2024-2025

Taideakatemian musiikkipedagogiikan harjoitusoppilas lukuvuonna 2024-2025

Lukuvuoden 2024-2025 hakuaika on 26.4.-16.8.2024. 

Turun AMK:n musiikin koulutuksessa soiton- tai laulunopettajaksi opiskelevat opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan harjoitusoppilaita.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoitteluaan suorittavan opiskelijan oppilaana soitto- tai laulutunneilla. Opiskelijoiden opetusta ohjaavat eri instrumenttien pedagogiikasta vastaavat Turun AMK:n opettajat. 

Music pedagogy trainee at the Academy of Arts in the academic year 2024-2025

The application period for the academic year 2024-2025 is April 26-August 16, 2024.
Students studying to become music or singing teachers in Turku AMK's music education need practice students in their studies.
 
The training student studies as a student of the student doing his teaching training in playing or singing lessons. The students' teaching is guided by the teachers of Turku AMK who are responsible for the pedagogy of the various instruments.
 

Kenelle

Yhtä lailla aikuisille kuin lapsille – kenelle vain soitto- tai laulutunneista kiinnostuneelle.

For adults and children alike - for anyone interested in playing or singing lessons.
 

Ajankohta ja kesto

Opetuskertoja on syyslukukaudella 14 ja kevätlukukaudella 16.

Opetuskerrat ovat pituudeltaan 45 minuuttia tai niistä sovitaan erikseen oppilaan iän mukaan. Myös soittotuntien ajankohta sovitaan suoraan opettajan kanssa.

Harjoitusoppilaskauden hinta on yhteensä 150 € (sisältää alv:n) per lukuvuosi per instrumentti/klassinen laulu eli syksy 2024-kevät 2025.

The teaching staff is 14 in the fall semester and 16 in the spring semester. Lessons are 45 minutes long or can be agreed separately according to the age of the student. The timing of playing lessons is also agreed directly with the teacher. The price of the apprenticeship period is a total of €150 (includes VAT) per academic year per instrument/classical song, i.e. fall 2024-spring 2025.
 

Valintakriteerit

Opiskelijat valitaan hakemuksen (application form ) ja mahdollisen soittonäytteen perusteella.  Lukuvuodelle 2024 - 2025 voi hakea harjoitusoppilaaksi seuraaviin instrumentteihin:

 • Klassinen laulu
 • Huilu
 • Oboe
 • Klarinetti
 • Käyrätorvi
 • Pasuuna
 • Tuuba
 • Viulu
 • Alttoviulu
 • Sello
 • Harmonikka
 • Kitara
 • Sähkökitara
 • Piano

Hakuaika harjoitusoppilaaksi päättyy 16.8.2024. 

Klassisen laulupedagogiikan harjoitusoppilaaksi hakevan tulee varautua koelauluun, joka pidetään keskiviikkona 28.8.2024 klo 15-17 Crichton-salissa (2. krs.) osoitteessa Linnankatu 60, 20100 Turku. Toiveena on, että hakija on harrastanut musiikkia aiemmin ja osaa lukea nuotteja. Koelaulussa hakija saa laulaa yhden vapaavalintaisen laulun. Koelaulu kestää noin 5 minuuttia. Koelaulun tarkempi ajankohta ilmoitetaan kullekin hakijalle erikseen sähköpostitse.

Pianoon valittujen harjoitusoppilaiden täytyy olla soittotuntien lisäksi valmiita tulemaan noin 2 kertaa kuukaudessa pianopedagogiikan ryhmätunneille. Ryhmätunnit ovat keskiviikkoisin klo 15-17 ja ajankohta sovitaan opettajan kanssa aina erikseen. 

Students are selected based on an application form and a possible playing sample. For the academic year 2024 - 2025, you can apply as a trainee for the following instruments (including classical singing): Flute, Clarinet, Oboe, French horn, Trombone, Tuba, Violin, Viola, Cello, Accordion, Guitar, Electric guitar, Piano and Classical singing.
 
The application period for traineeship ends on August 16, 2024.
 
Those applying to become a classical vocal pedagogy trainee should prepare for the audition, which will be held on Wednesday, August 28, 2024, from 3 to 5 p.m. in the Crichton hall (2nd floor) at Linnankatu 60, 20100 Turku. The hope is that the applicant has played music before and can read sheet music. In the audition, the applicant can sing one song of their choice. The test song lasts about 5 minutes. The exact date of the audition will be notified to each applicant separately by email.
 
Practice students selected for piano must be ready to come to piano pedagogy group lessons about 2 times a month in addition to playing lessons. Group lessons are on Wednesdays from 15:00 to 17:00 and the time is always agreed with the teacher separately.
 

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat eri instrumenttien (myös laulun) opetusharjoitteluaan suorittavat Turun AMK:n musiikkipedagogian opiskelijat.

Music pedagogy students of Turku Academy of Music, acting as trainers, complete their teaching practice for different instruments (including vocals).

Mikä harjoitusoppilas?

Turun AMK:n musiikkipedagogiopiskelijat eli soiton- tai laulunopettajaksi opiskelevat tarvitsevat harjoitusoppilaita, joita usein kutsutaan myös pedioppilaiksi. Harjoitusoppilas pääsee harrastamaan musiikkia yksilöllisten tavoitteidensa mukaan. Jokaista musiikkipedagogiopiskelijaa ohjaa Turun AMK:n opettaja.

Music pedagogy students at Turku Academy of Music, i.e. those studying to become instrument or singing teachers, need practice students, who are often also called pedi students. The training student gets to practice music according to his individual goals. Each music pedagogy student is guided by a teacher from Turku University of Applied Sciences.
 

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan