Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.10.2023
Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapiapalvelut

Tarjoamme toimintaterapiapalveluja organisaatioille ja yksityishenkilöille. Palvelut toteutetaan pääosin Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoiden toimesta, asiantuntevan henkilökunnan ohjaamana.

Koko tarjonta on saatavilla yhdellä yhteydenotolla. Ohjaamme asiakkaat eteenpäin sopiviin palveluihin, räätälöimme tarpeen mukaisen kokonaisuuden tai varaamme ajan suoraan toivottuun palveluun.

Palvelumme

Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapia on kuntoutustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan ja päivittäisissä toiminnoissaan. Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat toteuttavat palvelut opettajan ohjauksessa.

Toimintaterapiapalvelujamme ovat mm.

 • Toiminnallisuuden arviointi
 • Toiminnallisten taitojen arviointi
 • Kognitiivisten valmiuksien arviointi
 • Yläraajan toimintakyvyn arviointi ja lastoitus
 • Päivittäisten toimintojen ohjaus ja harjoittelu sekä mahdollisten apuvälineiden tarpeen arviointi.
   

Lasten toimintaterapia-arviointi

Lapsen toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita, kuten leikkitaitoja, visuo-, hieno- ja karkeamotoriikkaa. Arviointia toteuttaa toimintaterapeuttiopiskelija asiantuntevan toimintaterapeutin ohjaamana.

Lapsen toimintaterapia-arviointi sisältää 

 • Kaksi käyntiä vastaanotolla
 • Havainnointikäynti päiväkotiin
 • Huoltajan/huoltajien haastattelu
 • Lausunto
 • Tarvittaessa opiskelija ja ohjaava opettaja osallistuvat kuntoutussuunnitelmapalaveriin

Milloin kannattaa hakeutua toimintaterapia-arviointiin?

Jos lapsen leikki ei suju, lapsen on vaikea keksiä tekemistä, ideoida uusia leikkejä, kaverileikit eivät onnistu ja lapsen voi olla vaikea keksiä esineille uusia käyttötarkoituksia. 

Lapsen visuomotoriikan haasteet voivat näkyä arjessa piirtämisen, kirjoittamisen, palapelien kokoamisen tai rakentelun haasteina. 

Vaikeudet hienomotoriikassa voivat arjessa näkyä mm. vetoketjun sulkemisen/avaamisen vaikeutena, kätisyyden vakiintumattomuutena tai saksien käytön työläytenä. 

Jos lapsella on karkeamotoriikassa haasteita, voi se näkyä arjessa vaikeutena osallistua ikätasoisiin liikuntaleikkeihin. Karkeamotoriikan vaikeudet voivat myös vaikuttaa visuo- ja hienomotoristen taitojen kehitykseen. 
 

Käden käytön arviointi ja ohjaus

Käsien käytön haasteiden osalta asiakasryhmänä ovat aikuiset ja ikääntyneet. Asiakas voi olla yksityishenkilö tai yhdistyksen, seuran tai organisaation jäsen.

Palvelukokonaisuus koostuu käden toimintakyvynarvioinnista, käsituen valmistamisesta ja konservatiivisesta ohjauksesta, johon sisältyy mahdollinen hyödyllisen apuvälineen käytön ohjaus. Palvelu toteutetaan yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle.

Käden toimintakyvyn arviointi sisältää standardoituja testejä käyttäen nivelliikkuvuuden, puristus- ja sormivoiman, tunnon sekä käden otteiden, näppäryyden ja toiminnallisuuden arvioinnin. 

Tukea voidaan tarvita myös vaivojen ennaltaehkäisyyn ja kuormituksen keventämiseen.

Valmistamme

 • sormitukia 
 • peukalotukia
 • rannetukia
 • lepolastoja tai yölastoja

Aistimodulaatiotilan suunnittelu

Aistimodulaatio on näyttöön perustuva menetelmä, joka perustuu aistien hyödyntämiseen henkilön voinnin muuttamiseksi.
Aistihuone tarkoittaa fyysistä tilaa, joka vastaa asiakasryhmän aistitarpeisiin ja kykyihin. Se on suunniteltu varta vasten tarjoamaan erilaisia aistikokemuksia turvallisesti ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi voimaantumiseen ja taitojen oppimiseen. 
Aistilaukut/-nurkkaukset ovat yksilöllisesti suunniteltuja yhdistelmiä erilaisista aistivälineistä, harjoituksista ja menetelmistä.

Monet eri ammatti-ryhmät voivat hyötyä syvällisemmästä ymmärryksestä aistimuksista ja niiden vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen. Erilaisia aistitiloja voidaan kehittää esimerkiksi palvelu-taloihin, sairaaloihin, ja kouluihin.

Aistimodulaatiotilan suunnittelupaketti sisältää

 • Aistimodulaatio tilan suunnittelu kohderyhmän tarpeisiin
 • Perustietoa siitä, miten aistimusten avulla on mahdollista vaikuttaa olotilaan ja miten hoidossa / kuntoutuksessa voidaan tätä tietoa hyödyntää
 • Aistihuoneen valmistuttua tarjotaan perehdytystä sen käyttöön liittyen 

Aistihuoneen/aistinurkkauksen suunnittelu toteutetaan oppilastyönä aistitiedonkäsittelyyn perehtyneen opettajan ohjauksessa.


Lisäksi tarjoamme opiskelijoiden toteuttamia luentoja sekä pienimuotoisia tapahtumia terveys- ja hyvinvointiteemoilla.

Tutustu myös

Turvallista asiointia

Potilasasiavastaavana toimii Varhan potilasasiavastaava. Yhteystiedot ja lisätietoa Varhan sivuilta.

Tutustu Turun ammattikorkeakoulun tietosuojakäytäntöihin.