Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.12.2020
Tutkimus- tai kehittämistyö opinnäytetyönä

Tutkimus- tai kehittämistyö opinnäytetyönä

Työelämälähtöinen tutkimusongelma tai kehittämistarve ovat lähtökohtia AMK-opinnäytetyölle. Yritykselle tai organisaatiolle toimeksiantona tehty opinnäytetyö tarjoaa toimeksiantajalle uusinta tutkimustietoa organisaationsa käyttöön.

AMK-opintoihin kuuluu 20 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa 3. tai 4. lukuvuotena. Työmäärältään 20 opintopistettä vastaa noin 540 tuntia opiskelijan työtä. Ajallisesti kesto voi vaihdella aiheen, toimeksiantajan ja opiskelijan muiden opintojen tilanteen mukaan. Opinnäytetyö on käytännönläheistä, soveltavaa tutkimusta, joka liittyy aihealueeltaan opiskelijan alaan. Sen tavoitteena on osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksilötyönä, mutta se on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä. Opinnäytetyö voi myös olla jatkoa ammattiharjoittelulle.

Opinnäytetyö tehdään lähes aina tilaustyönä yritykselle tai muulle organisaatiolle. Lähtökohtana on työelämälähtöinen, käytännön tutkimusongelma tai kehittämistarve. Toimeksiantajalle opinnäytetyön teettäminen on mahdollisuus saada uusinta tutkimustietoa organisaationsa käyttöön.

Opinnäytetyön aihe ja toteutus

Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi kehittämis-, tutkimus- tai tuotantoprojekti tai selvityshanke. Opinnäytetyö koostuu kokeellisesta ja kirjallisesta osasta ja se tehdään pääsääntöisesti projektina ulkopuoliselle toimeksiantajalle, joka voi olla myös tutkimuslaitos.

Opinnäytetyön aihe saadaan usein harjoittelupaikasta. Onkin suositeltavaa tehdä opinnäytetyö ammattiharjoittelun jatkoksi.

Opinnäytetyö muodostuu seuraavista osa-alueista:

 • aiheenvalinta ja sen hyväksyttäminen
 • työn suunnittelu
 • lähdemateriaalin selvittäminen ja tutkiminen
 • työhön liittyvän kokeellisen osan suoritus
 • väliraportointi ja väliseminaari
 • kirjallisen raportin laatiminen
 • työn arvioiminen (toimeksiantaja, opettaja ja toinen arvioitsija) ja itsearviointi
 • loppuseminaari
 • työhön liittyvä kypsyysnäyte.

Tilaajan rooli

 • Toimeksiantaja hyväksyy edustajansa allekirjoituksella opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen ja siinä esitetyt sopimusehdot.
 • Jos opinnäytetyö sisältää luottamuksellista aineistoa, jota ei voi julkaista tai muuten julkisesti esittää, siitä sovitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Luottamuksellisista tiedoista on voimassa se, mitä sanotaan opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen sopimusehdoissa.
 • Toimeksiantaja sitoutuu antamaan opiskelijan käyttöön kaikki opinnäytetyön tekemisessä tarvittavat tiedot ja aineistot sekä ohjaamaan opinnäytetyötä toimeksiantajaorganisaation näkökulmasta.
 • Toimeksiantaja vastaa opinnäytetyöstä aiheutuvista kustannuksista (aineistojen hankinta, raaka-aineet, jne.).
 • Opinnäytetyön tekijän palkka-, matka- yms. korvauksista sopivat toimeksiantaja ja opiskelija keskenään.
 • Toimeksiantaja antaa opinnäytetyöstä kirjallisen arvioinnin.

Opinnäytetyön tekijän rekrytointi

Opinnäytetyötilauksen voi jättää yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse Turun AMK:n rekrytointipalveluille: rekry@turkuamk.fi .

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus yrityksestäsi,
 • kuvaus opinnäytetyön aiheesta / tutkimus- tai kehittämisongelmasta,
 • miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä.