Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Vaikuttava työelämän korkeakoulu

Yhdistämme alueen työelämän ja tulevaisuuden huippuosaajat
Sivu päivitetty 30.11.2023

Rekrytointipalvelut

Turun ammattikorkeakoulun rekrytointipalvelut toimii linkkinä Varsinais-Suomalaisten yritysten ja organisaatioiden sekä tulevaisuuden huippuosaajien välillä. Olipa kyseessä avoin työ- tai harjoittelupaikka, opinnäytetyö- tai projektitoimeksianto, tavoitamme opiskelijat nopeasti ja tehokkaasti. Tarjoamme kattavasti apua myös koko rekrytointiprosessiin.

Työ- ja harjoittelupaikat

Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut on apunasi, kun tarvitset osaavaa tekijää joukkoihisi. Valjasta korkeakouluopiskelijoiden osaaminen yrityksesi tarpeisiin, vahvista työnantajamielikuvaa ja tarjoa samalla opiskelijalle arvokasta kokemusta työelämästä. Otathan yhteyttä!

Ilmoitusohje

Ilmoituksessa tulisi mainita ainakin seuraavat tiedot:

 • Työnantajaa, tehtävää ja toivottavaa osaamista kuvaavat tiedot
 • Ohjeistus, miten tehtävään haetaan ja keneltä saa lisätietoja 
 • Ilmoittajan sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • Työpaikan fyysinen sijainti
 • Viimeinen hakupäivä tai päivä, jona ilmoitus voidaan poistaa. Ellei muuta ole mainittu, ilmoitus poistuu automaattisesti kahden viikon kuluttua.

Rekrytointi-ilmoitus julkaistaan seuraavissa kanavissa:

 • Turun AMK:n intranet Messi
 • Mobiilisovellus Tuudo
 • ItsLearning-oppimisalustamme

Voit lähettää rekrytointi-ilmoituksen osoitteeseen rekry@turkuamk.fi

Tarvittaessa autamme ilmoituksen suunnittelussa ja/tai rekrytointiprosessissa. Tämä palvelu on maksullinen. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja kerromme lisää palveluistamme.

Opintoihin sisältyvä harjoittelu

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy pakollinen harjoittelu, jonka laajuus on tutkinnosta riippuen 30-120 op (n. 4,5 - 18 kk tai n. 100 – 400 työpäivää).  Harjoittelu toteutetaan opintojen aikana yhdessä tai useammassa osassa, ja sen voi tehdä myös ulkomailla. Harjoittelu ja siihen liittyvät toimintatavat, sopimukset jne vaihtelevat eri tutkintojen välillä.

Harjoittelupaikkaa hakeva opiskelija tuntee oman koulutukseensa liittyvät käytännöt ja osaa nimetä oman alansa harjoittelusta vastaavan henkilön ammattikorkeakoulusta, saat tarvittaessa lisätietoja häneltä. 

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tulevan ammatin työtehtäviin sekä oppia soveltamaan opinnoissa saatuja, alalla tarvittavia tietoja ja taitoja käytäntöön. Harjoittelun tukena on ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja sekä harjoittelupaikan nimeämä ohjaaja. Harjoittelupaikka vastaa harjoitteluun tarvittavasta välineistöstä (esim. ohjelmistolisenssit ja työvälineet) ja ohjauksesta harjoittelupaikalla. Harjoitteluun kuuluvien työtehtävien vaatimustason pitää olla nousujohteista opiskelijan taitojen edistyessä.

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan ja huolehtii harjoittelua koskevien tietojen ja tarvittaessa sopimusten laatimisesta ja kulkemisesta harjoittelupaikan ja koulun välillä. Mikäli harjoittelu on palkallista, työnantaja ja opiskelija sopivat palkasta keskenään, ellei alan työehtosopimuksessa määritellä harjoittelijalle maksettavaa korvausta.

Ammattikorkeakoulu suosittelee korvauksen maksamista tehdystä työstä. Jos opiskelija suorittaa harjoittelun työsuhteessa, hän tekee kirjallisen työsopimuksen työnantajan kanssa ja on työnantajan vakuuttama. Jos harjoittelu on palkatonta, työsopimuksen sijaan tehdään harjoittelusopimus. Tutkintoon kuuluvassa palkattomassa harjoittelussa opiskelija on oikeutettu harjoittelun osalta (kesälläkin) opintososiaalisiin etuihin ja hän kuuluu oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutusturvan saamiseksi opiskelijan on toimitettava harjoittelusopimus ammattikorkeakoululle ennen harjoittelun alkamista.

Muut rekrypalvelumme

Yrityksen oman ajan ollessa kortilla autamme myös hakemusten vastaanottamisessa ja jatkokäsittelyssä. Vastaanotamme hakemukset AMK:n järjestelmään ja järjestämme ne antamienne hakukriteerien mukaiseen järjestykseen. Toimitamme sekä alkuperäiset hakemukset että järjestetyn hakijaluettelon teille sähköisesti hakuajan päätyttyä.

Halutessanne haastattelemme valitsemanne hakijat käyttäen Thomas HPA analyysia. Henkilökohtaisen profiilisen analyysi kertoo henkilön toimintatavasta ja työskentelyvahvuuksista.

Saatte vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitkä ovat henkilön vahvuudet ja rajoitteet?
 • Mikä on hänen tapansa kommunikoida?
 • Mikä häntä motivoi?

 

Find Your Future -ura- ja rekrytointimessut

Turun AMK:n omat Find Your Future -ura- ja rekrytointimessut tarjoavat yrityksille erinomaisen mahdollisuuden kontaktoida opiskelijoita. Messuilla voi vahvistaa työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa, rekrytoida tulevaisuuden tekijöitä, verkostoitua alueen muiden yritysten kanssa ja tutustua tarkemmin Turun AMK:n rekrytointipalvelujen tarjontaan.

Tutustu messutapahtumaan.

    

Opinnäytetyö

Työelämälähtöinen tutkimusongelma tai kehittämistarve ovat lähtökohtia AMK-opinnäytetyölle. Toimeksiantajalle tehty opinnäytetyö tarjoaa uusinta tutkimustietoa organisaationsa käyttöön. Hyödynnä tulevaisuuden huippuosaajien osaamista ja toimi työelämän vastuullisena edelläkävijänä. Otathan yhteyttä!

Opinnäytetyön tekijän rekrytointi

Prosessin nopeuttamiseksi kannattaa jo ensimmäisessä yhteydenotossa antaa ainakin seuraavat tiedot:
•    lyhyt kuvaus yrityksestäsi
•    kuvaus opinnäytetyön aiheesta / tutkimus- tai kehittämisongelmasta
•    miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä

Lisätietoa opinnäytetyöstä

Opinnäytetyön laajuus vaihtelee koulutusaloittain, mutta on vähintään 15 opintopisteen laajuinen, työelämälähtöinen ja yrityksen toimintaa kehittävä asiantuntijuuden näytetyö, joka vastaa noin 400 tunnin työmäärää. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, joka palvelee yritystä käytännön haasteiden ratkaisemisessa tai uusien ratkaisujen kehittämisessä. Opinnäytetyön avulla yritys voi kehittää oman organisaationsa toimintaa ja edistää työnantajakuvaansa

Opinnäytetyö tehdään vuorovaikutuksessa toimeksiantajan ja AMK:n nimeämän ohjaajan kanssa. Turun ammattikorkeakoulu suosittelee korvauksen maksamista opinnäytetyöstä opiskelijalle. Kustannuksista ja korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Opinnäytetyöt ovat julkisia.

   

Projektit ja muut toimeksiannot

Kiinnostaako opiskelijaprojekti?

Turun AMK on vaikuttava työelämän korkeakoulu ja meillä opiskellaan työlämälähtöisesti, työelämää varten.

Projektioppimisympäristömme toimivat aktiivisesti työelämärajapinnassa. Ne tarjoavat yrityksille toiminnan kehittämiseen innovatiivisia oivalluksia tulevaisuuden tekijöiltä, kokeneiden asiantuntijoiden ohjauksessa.

Projektitoimeksiannoissa vain luovuus on rajana.

Meistä sanottua

Hyvää brändinäkyvyyttä ja tehokas tapa rekrytoida tekijöitä


"Turun ammattikorkeakoulun rekrytointipalvelut on ollut nopea ja tehokas tapa löytää juuri oikeat kaivatut tekijät.

Heidän kauttaan olemme saaneet myös ylipäätään laajaa ja tuottoisaa brändinäkyvyyttä meille oikean kohderyhmän keskuudessa."

Miia Sinkko, Talent Acquisition Consultant, ManpowerGroup


"Yhteistyö harjoittelijaa rekrytoitaessa sujui oikein hyvin ja saimme aina tarvittaessa apua. Ehdottomasti suosittelemme Turun AMK:n ura- ja rekrytointipalveluita myös muille harjoittelijoita kaipaaville.

Tarjolla tuntuu olevan laajasti erilaista osaamista, jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää."

Lauri Kemppainen, Hallintopäällikkö - Club Administrator, FC Inter Turku
 

Sujuva ja nopea tapa tavoittaa laaja osaajajoukko

Ollaan yhteydessä!


Miten voimme olla avuksi?

Rekrytointipalveluidemme asiantuntijat auttavat mielellään löytämään organisaatiollenne toimivimman tavan tehdä opiskelijayhteistyötä.

Elina Karaus
Asiantuntija, Uraohjaaja
+358 50 598 5515
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
rekry@turkuamk.fi
Hanna Peussa
Alumnikoordinaattori, Asiantuntija
+358 50 598 5628
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
alumni@turkuamk.fi; junioriamk@turkuamk.fi; rekry@turkuamk.fi

Urapalvelut opiskelijoille

Pohdituttaako oma urapolku tai ensi vuoden kesätyöt? Turun AMK:n ura- ja rekrytointipalvelut on apunasi kaikissa uraan ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme tukena oman uran suunnittelussa sekä kaikissa työllistymiseen ja uravalintaan liittyvissä asioissa.

Tutustu opiskelijoiden urapalveluihin Messissä.