Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.10.2022
Innovatiiviset osaajat yrityksesi apuna!

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalvelu on Turun seudun ja Varsinais-Suomen yrityksille ja muille organisaatioille suunnattu palvelu, jonka tavoitteena on välittää tietoa yrityksissä olevista työ-, harjoittelu-, opinnäytetyö- ja projektityöpaikoista Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Haluamme tavoittaa opiskelijat nopeasti ja tehokkaasti, jotta yritykset saavat tarvitsemansa osaajat rekrytoitua toimintaansa. 

Tarjoamme kattavat mahdollisuudet opiskelijoiden rekrytointiin, jotta korkeakouluopiskelijoiden osaaminen tulisi sinun hyödyksesi, ja opiskelija saisi samalla arvokasta kokemusta.

Ilmoituksen jättäminen

Lähetä meille työpaikkailmoitus koskien kesätyöpaikkaa, työpaikkaa, harjoittelua, opinnäytetyötä tai projektiluontoista työtä. Julkaisemme ilmoituksen valintasi mukaan sisäisessä intrassamme ja/tai sosiaalisessa mediassa. Autamme sinua tavoittamaan korkeakouluopiskelijat tehokkaasti.

Työpaikkailmoitukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: rekry@turkuamk.fi

Tutustu myös ilmoitusohjeeseen!

Apua rekrytointiin

Yrityksen oman ajan ollessa kortilla autamme myös hakemusten vastaanottamisessa ja jatkokäsittelyssä. Vastaanotamme hakemukset AMK:n järjestelmään ja järjestämme ne antamienne hakukriteerien mukaiseen järjestykseen. Toimitamme sekä alkuperäiset hakemukset että järjestetyn hakijaluettelon teille sähköisesti hakuajan päätyttyä.

Halutessanne haastattelemme valitsemanne hakijat käyttäen Thomas Internationalin HPA-analyysiä. Analyysi auttaa valitsemaan henkilön, jonka toimintatapa ja taidot sopivat tehtävään parhaiten. Saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitkä ovat henkilön vahvuudet ja rajoitteet?
  • Mikä on hänen tapansa kommunikoida?
  • Mikä häntä motivoi?

Harjoittelu

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy pakollinen harjoittelu, jonka laajuus on tutkinnosta riippuen 30-120 op (n. 4,5 - 18 kk tai n. 100 – 400 työpäivää).  Harjoittelu toteutetaan opintojen aikana yhdessä tai useammassa osassa, ja sen voi tehdä myös ulkomailla. Harjoittelu ja siihen liittyvät toimintatavat, sopimukset jne vaihtelevat eri tutkintojen välillä.

Harjoittelupaikkaa hakeva opiskelija tuntee oman koulutukseensa liittyvät käytännöt ja osaa nimetä oman alansa harjoittelusta vastaavan henkilön ammattikorkeakoulusta, saat tarvittaessa lisätietoja häneltä. 

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tulevan ammatin työtehtäviin sekä oppia soveltamaan opinnoissa saatuja, alalla tarvittavia tietoja ja taitoja käytäntöön. Harjoittelun tukena on ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja sekä harjoittelupaikan nimeämä ohjaaja. Harjoittelupaikka vastaa harjoitteluun tarvittavasta välineistöstä (esim. ohjelmistolisenssit ja työvälineet) ja ohjauksesta harjoittelupaikalla. Harjoitteluun kuuluvien työtehtävien vaatimustason pitää olla nousujohteista opiskelijan taitojen edistyessä.

Opiskelija  hankkii itse harjoittelupaikan ja huolehtii harjoittelua koskevien tietojen ja tarvittaessa sopimusten laatimisesta ja kulkemisesta harjoittelupaikan ja koulun välillä. Mikäli harjoittelu on palkallista, työnantaja ja opiskelija sopivat palkasta keskenään, ellei alan työehtosopimuksessa määritellä harjoittelijalle maksettavaa korvausta.

Ammattikorkeakoulu suosittelee korvauksen maksamista tehdystä työstä. Jos opiskelija suorittaa harjoittelun työsuhteessa, hän tekee kirjallisen työsopimuksen työnantajan kanssa ja on työnantajan vakuuttama. Jos harjoittelu on palkatonta, työsopimuksen sijaan tehdään harjoittelusopimus.

Tutkintoon kuuluvassa palkattomassa harjoittelussa opiskelija on oikeutettu harjoittelun osalta (kesälläkin) opintososiaalisiin etuihin ja hän kuuluu oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutusturvan saamiseksi opiskelijan on toimitettava harjoittelusopimus ammattikorkeakoululle ennen harjoittelun alkamista.

Kansainvälinen osaaminen

Kansainväliset opiskelijat tarjoavat yrityksille merkittävän resurssin esimerkiksi viennin, myynnin ja markkinoinnin saralla. Turun ammattikorkeakoulussa on tutkinto-opiskelijoita noin 30 maasta. Autamme mielellämme valitsemaan sinun yritykseesi sopivan henkilön.

 
Tehdään yhdessä rekrytointi helpoksi!

Urapalvelut opiskelijalle

Pohdituttaako oma urapolku tai ensi vuoden kesätyöt? Turun AMK:n ura- ja rekrytointipalvelut on apunasi kaikissa uraan ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme tukena oman uran suunnittelussa sekä kaikissa työllistymiseen ja uravalintaan liittyvissä asioissa.

Tutustu opiskelijoiden urapalveluihin Messissä.