Sivu päivitetty 8.4.2019
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta. Erillishakuja ovat

 • Avoimen väylähaut (AMK ja YAMK)
 • Haku opintojen loppuun saattamiseksi
 • Ylempi AMK (insinööri ja tradenomi), tutkimusryhmäopinnot
 • Terveydenhoitaja (AMK): ensihoitajan, sairaanhoitajan tai kätilön amk-tutkinnon päivitys terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksi

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Tästä löydät Opintopolun ohjeet erillishaun paikan vastaanottamiseen.

Avoimen AMK:n väylä amk-tutkintoihin

Näytä lisää

Avoimen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun Avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot suoritetetaan joko polkuopintoina tai suorittamalla yksittäisiä opintojaksoja . Hakija voi hakea Avoimen Amk:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen. Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää (lukuun ottamatta CampusOnlinen kautta tehtyjä suorituksia).

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylässä, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi – palvelusta ja myös hakeminen (hakulomake) tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Hakuaika:

2.-16.5.2019

Hakukohteet:

Hakukohteet on julkaistu Opintopolussa.

Hakukelpoisuus:

Hakija on hakukelpoinen, mikäli hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen ensimmäisen lukuvuoden opintoja Turun ammattikorkeakoulussa avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-ammattikorkeakouluun/#Sosiaali_ja_terveysalan  

Valintaperusteet: 

Opiskelijavalinta tapahtuu Turun AMK:ssa avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella suoritettujen opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan kaikista hakuajan päättymiseen mennessä opintosuoritusotteelle merkityistä numeerisista, koulutuksen ensimmäisen vuoden opintojen arvosanoista.

Mikäli kaikki opintosuorituksesi ovat koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja, näet painotetun keskiarvon suoraan Pepistä.

Mikäli opintosuorituksesi sisältää muitakin opintoja, et voi käyttää Pepin ilmoittamaa keskiarvoa. Lasket tällöin keskiarvon itse, helpoiten se onnistuu tällä Excelillä .

Keskiarvon pisteytys:
Painotetun keskiarvon mukainen järjestys siten, että keskiarvosta annetaan vastaava määrä pisteitä (kahden desimaalin tarkkuus).

Hyväksymisraja: vähintään 1,50 keskiarvo

Lisäpisteet opintosuoritusten määrän perusteella:

36-40 op =1p

41-45 op =1,5p

Vähintään 46 op = 2p


Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

SORA-selvityspyynnöt hakulomakkeen kautta, jos hakija on vastannut kyllä SORA-kysymykseen.

Hakuohjeet:

 • Hakija täyttää hakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Hakija ilmoittaa hakulomakkeella suoritusten keskiarvon. Avoin AMK tarkistaa keskiarvon Pepistä ja opintojen soveltuvuuden ensimmäisen vuoden opinnoiksi.
 • Keskiarvoon ei tule laskea osasuorituksia, vaan opintojaksojen kokonaisarvosanat.
 • Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos sähköpostitse 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä ja hakija näkee tiedon valinnastaan myös Oma Opintopolku-palvelusta. Jos hänet valitaan, hän joko ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai ei ota paikkaa vastaan hyväksymiskirjeessä annetun aikataulun mukaisesti. Opiskelija aloittaa opinnot seuraavan lukukauden alussa. Opiskelupaikan vastaanottoa ei voi siirtää paitsi lakisääteisistä syistä (asepalvelus, siviilipalvelu, naisten vapaaehtoinen asepalvelus/äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa/oma sairaus tai vamma).

  Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa Hakijapalveluihin e-lomakkeella viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.

 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22).

Tutustuthan myös Opintopolun ohjeisiin opiskelupaikan vastaanotosta korkeakoulujen erillishaussa.

Avoimen väylän haussa hyväksyttyjen ohjeet löydät täältä.

Avoimen AMK:n väylä yamk-tutkintoihin

Näytä lisää

Avoimen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun Avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot suoritetetaan joko polkuopintoina tai suorittamalla yksittäisiä opintojaksoja . Hakija voi hakea Avoimen Amk:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen. Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää (lukuun ottamatta CampusOnlinen kautta tehtyjä suorituksia).

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylässä, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi – palvelusta ja myös hakeminen (hakulomake) tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Seuraava haku:

Hakuaika:

2.1.-31.5.2019.

Hakukohteet:

Kevään 2019 hakukohteiden linkit Opintopolkuun:

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat samat tutkinnot ja työkokemus kuin yhteishaussa (ilmoitetaan tarkemmin Opintopolussa hakukohteen tiedoissa). Hakukelpoisuuden antava tutkinto ja työkokemus tulee olla hankittuna hakemuksen jättöhetkellä.

Hakijalla tulee olla hakemuksen jättöhetkellä suorittuna vähintään 10 opintopistettä Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen avoimen AMK:n opintoja silloin kun suoritettavan YAMK-tutkinnon laajuus on 60 op, tai vähintään 15 opintopistettä Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen avoimen AMK:n opintoja silloin kun suoritettavan YAMK-tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut opinnot eivät kelpaa.

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta. Löydät linkin hakulomakkeeseen Opintopolusta koulutuksen tiedoista (hakulomake avautuu vasta haun alkaessa). Olethan yhteydessä avoinamk@turkuamk.fi, jos sinulla on kysyttävää hakemisesta.

Hakulomakkeen täytön yhteydessä hakulomakkeeseen liitetetään sähköisesti tarvittavat lomakkeet: hakukelpoisuuden antava korkeakoulutodistus ja työtodistukset. Huom! Vain virallinen työtodistus/todistukset hyväksytään, työsopimuksia tai CV:tä ei hyväksytä. Ilman liitteitä hakulomaketta ei voi lähettää.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan. Vapaana olevat aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.

Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Haku opintojen loppuun saattamiseksi

Näytä lisää

Toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa  tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija voi hakea erillishaussa opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta.

Ohjeet Turun ammattikorkeakolussa opiskeluoikeuden menettäneille löytyvät tästä linkistä.

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta kesäloma-aikaa kesäkuusta elokuun loppuun sekä joulun ja uudenvuoden aikaa. Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Hakulomake löytyy osoitteesta http://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/221/lomakkeet.html  Tarkistathan, että liitteesi ovat hyvälaatuisia. 

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat Hakijapalveluilta hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Ylempi AMK (insinööri ja tradenomi), tutkimusryhmäopinnot

Näytä lisää

Kevään 2019 hakuaika on 2.1.-31.5.2019. 

Lisätietoa tästä erillishausta löydät:

Terveydenhoitaja (AMK): ensihoitajan, sairaanhoitajan tai kätilön amk-tutkinnon päivitys terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksi

Näytä lisää

Lisätietoja hausta löydät https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/terveydenhoitaja-amk-pohjakoulutusvaatimuksena-ens/

Seuraava haku on kevään 2019 yhteishaun aikataulun mukaisesti. Lisätietoja koulutuksen sivuilta.