Sivu päivitetty 15.10.2019
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista syksyn 2019 yhteishausta lähtien. Löydät tältä sivulta myös valintakokeiden, ennakkotehtävien ja motivaatiokirjeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta, yo-tutkinto
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelee hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Motivaatiokirje
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä
 • Haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

Ensikertalaiskiintiö

Varaamme syksyn 2019 yhteishaussa 85% aloituspaikoista (hakujonoittain) ensikertalaisille suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 15 aloituspaikkaa. Vieraskielisissä ja YAMK-hakukohteissa ei varata aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen ensin hakutoivejärjestyksen perusteella. Jos tilanne on edelleen tasan niin sen jälkeen järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Näytä lisää

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin valitaan opiskelijat syksyn 2019 yhteishaussa kolmella eri tavalla:

 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 50 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta (vain yo-tutkinnolla hakevat) - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valinta aiempien korkeakouluopintojen perusteella - koulutuksen aloituspaikoista 10 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

AMK-valintakoe

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valinnoissa käytetään yhtenä valintatapana ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista valintakoetta. Ilmoittaudu valintakokeeseen valitsemalla hakulomakkeella itsellesi sopiva aika ja paikka tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valintakoepaikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään 29.10. - 1.11.2019 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen.

Tutustu hyvissä ajoin ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustollaJos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta. Kaikki syksyn 2019 yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet näet myös kootusti ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Todistusvalinta

Todistusvalintaa käytetään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valinnoissa. Tarkemmat tiedot mm. pisteytyksestä löydät Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista:

Turun AMK:n hakukohteet syksyn 2019 yhteishaussa

Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa valinta voidaan tehdä myös aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella. Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen opinto-oikeuden opintoja tai vaihto-opiskelijana suoritettuja opintoja. Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 op laajuiset korkeakouluopinnot. Lue lisää Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista ja aiempien opintojen pisteytyksestä:

Turun AMK:n hakukohteet syksyn 2019 yhteishaussa

Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjontaan.

Kulttuurialan koulutukset

Näytä lisää

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista. Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on Turun AMK:ssa tarjolla seuraavan kerran kevään 2020 yhteishaussa.

Kevään 2020 yhteishaun valintaperusteet päivitetään tälle sivulle loppusyksystä 2019. 

Englanninkieliset koulutukset

Näytä lisää

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. Englanninkielisiä koulutuksia on Turun AMK:ssa tarjolla seuraavan kerran tammikuun 2020 yhteishaussa.

Tammikuun 2020 yhteishaun valintaperusteet päivitetään tälle sivulle syksyllä 2019. 

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Kulttuurialan koulutukset

Näytä lisää

Kulttuuriala: Syksyn yhteishaku 2019

Tämä ohje koskee seuraavia syksyn 2019 yhteishaussa seuraavia koulutuksia: 

Kevään 2020 yhteishaussa mukana olevien koulutuksien valintatavat ja ohjeet päivitetään tälle sivulle loppusyksyllä 2019. 

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä pitää toimittaa 18.9.2019 klo 15 mennessä. Toimitusohje on ennakkotehtävän ohjeiden yhteydessä. Ennakkotehtävä pisteytetään valintakokeen osana. 

Avaa ennakkotehtävän ohjeet tästä

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Valintakoekutsut on lähetetty 11.10.2019 sähköpostitse. Tarkista myös roskapostikansio.

Valintakoe on yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 31.10.2019 tai 1.11.2019. Valintakoe on haastattelu ja ryhmätehtävä. Ryhmätehtävä ohjeistetaan tilaisuuden alkaessa.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän yhteispisteiden perusteella. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 50 p. ja maksimi on 100p. Valinnassa arvioidaan hakijan

 • opiskelumotivaatiota
 • olemassa olevaa ammattitaitoa ja näkemystä sen kehittämisestä
 • monimuotokoulutuksessa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja moniammatillisessa yhteistyössä tarvittavia kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Kulttuuriala: Tammikuun yhteishaku 2020 (englanninkieliset koulutukset)

Tarkemmat tiedot kevään 2020 opiskelijavalinnasta päivitetään nettisivuillemme syksyn 2019 aikana. 

 

Kulttuuriala: Kevään yhteishaku 2020

Tarkemmat tiedot kevään 2020 opiskelijavalinnasta päivitetään nettisivuillemme syksyn 2019 aikana. 

Liiketalouden alan koulutukset - tradenomi (ylempi AMK) / Master of Business Administration

Näytä lisää

Liiketalous: Syksyn yhteishaku 2019

Tämä ohje koskee seuraavia syksyn 2019 yhteishaussa seuraavia koulutuksia: 

Kevään 2020 yhteishaussa mukana olevien koulutuksien valintatavat ja ohjeet päivitetään tälle sivulle loppusyksyllä 2019. 

Todistusvalinta tai motivaatiokirje

AMK-tutkinnolla hakevat valitaan koulutukseen AMK-tutkintotodistuksen keskiarvon perusteella. Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutuksen aloituspaikoista 90 % täytetään tällä valintatavalla ja muiden koulutuksien aloituspaikoista 80 %. 

​Muulla korkeakoulututkinnolla (kuin AMK-tutkinto) hakevat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutuksen aloituspaikoista 10 % täytetään tällä valintatavalla ja muiden koulutuksien aloituspaikoista 20 %. 

Turun AMK:n YAMK-koulutukset eivät ole keskenään valintakoeyhteistyössä motivaatiokirjeen osalta (jokaiseen koulutukseen oma motivaatiokirje). Motivaatiokirje tulee tehdä suomeksi, jos haet suomenkieliseen YAMK-koulutukseen ja englanniksi, jos haet englanninkieliseen YAMK-koulutukseen.

Tallenna motivaatiokirje erikseen kaikkien hakemiesi YAMK-koulutusten omille e-lomakkeille 25.9.2019 klo 15 mennessä.

 

Liiketalous: Tammikuun yhteishaku 2020 (englanninkieliset koulutukset)

Tarkemmat tiedot kevään 2020 opiskelijavalinnasta päivitetään nettisivuillemme syksyn 2019 aikana. 

 

Liiketalous: Kevään yhteishaku 2020

Tarkemmat tiedot kevään 2020 opiskelijavalinnasta päivitetään nettisivuillemme syksyn 2019 aikana. 

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Näytä lisää

Sosiaali- ja terveysala: Syksyn yhteishaku 2019

Syksyn 2019 yhteishaussa sosiaali- ja terveysalan koulutuksien valintatavat vaihtelevat hakukohteittain. Tarkistathan, että olet tutustunut oikean hakukohteen valintaohjeisiin. Kaikkien koulutuksien valintatavat on esitelty alla.

Ohjeet koskevat vain syksyn 2019 yhteishaussa mukana olevia hakukohteita. Kevään 2020 yhteishaussa tarjolla olevien koulutuksien valintatavat ja ohjeet päivitetään tälle sivulle loppysyksyllä 2019. 

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus

Alla oleva ohje koskee vain seuraava hakukohdetta:

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä pitää toimittaa 18.9.2019 klo 15 mennessä. Toimitusohje on ennakkotehtävän ohjeiden yhteydessä. Ennakkotehtävä pisteytetään valintakokeen osana. 

Avaa ennakkotehtävän ohjeet tästä

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Valintakoekutsut on lähetetty 11.10.2019 sähköpostitse. Tarkista myös roskapostikansio.

Valintakoe on yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 31.10.2019 tai 1.11.2019. Valintakoe on haastattelu ja ryhmätehtävä. Ryhmätehtävä ohjeistetaan tilaisuuden alkaessa.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän yhteispisteiden perusteella. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 50 p. ja maksimi on 100p. Valinnassa arvioidaan hakijan

 • opiskelumotivaatiota
 • olemassa olevaa ammattitaitoa ja näkemystä sen kehittämisestä
 • monimuotokoulutuksessa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja moniammatillisessa yhteistyössä tarvittavia kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Muut koulutukset

Alla oleva ohje koskee seuraavia hakukohteita: 

Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pisteiden perusteella. Hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakokeisiin kutsut hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Tarkista myös roskaposti- ja tarpeettomat-kansio. Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostitse 15.10.

Valintakoe järjestetään maanantaina 28.10.2019 klo 13.00 - 15.00 ICT-talolla auditorio Alpha (Joukahaisenkatu 3, Turku). Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset (paitsi kulttuurihyvinvointi) ovat keskenään valintakoeyhteistyössä. Ei valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Ahonen P. (toim) 2015. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana Turun ammattikorkeakoulun raportteja 2 (osat 1 ja 2 – sivut 4-75) Luettavissa: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522165961

Health Innovation Network 2016. What is person-centred care and why it is important?. Luettavissa https://healthinnovationnetwork.com/system/ckeditor_assets/attachments/41/what_is_person-centred_care_and_why_is_it_important.pdf

Salonen K.; Eloranta S.; Hautala T. & Kinos S. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108 Luettavissa http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9789522166487

Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä ja maksimi on 100 pistettä.

 

Sosiaali- ja terveysala: Kevään yhteishaku 2020

Tarkemmat tiedot kevään 2020 opiskelijavalinnasta päivitetään nettisivuillemme syksyn 2019 aikana. 

Tekniikan alan koulutukset - insinööri (ylempi AMK)

Näytä lisää

Tekniikka: Syksyn yhteishaku 2020

Tämä ohje koskee seuraavia syksyn 2019 yhteishaussa seuraavia koulutuksia: 

Kevään 2020 yhteishaussa mukana olevien koulutuksien valintatavat päivitetään tälle sivulle loppusyksyllä 2019. 

Todistusvalinta tai motivaatiokirje

AMK-tutkinnolla hakevat valitaan koulutukseen AMK-tutkintotodistuksen keskiarvon perusteella. Koulutuksen aloituspaikoista 90 % täytetään tällä valintatavalla.

Muulla korkeakoulututkinnolla (kuin AMK-tutkinto) hakevat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Koulutuksen aloituspaikoista 10 % täytetään tällä valintatavalla. 

Turun AMK:n YAMK-koulutukset eivät ole keskenään valintakoeyhteistyössä motivaatiokirjeen osalta (jokaiseen koulutukseen oma motivaatiokirje). Motivaatiokirje tulee tehdä suomeksi, jos haet suomenkieliseen YAMK-koulutukseen ja englanniksi, jos haet englanninkieliseen YAMK-koulutukseen.

Tallenna motivaatiokirje erikseen kaikkien hakemiesi YAMK-koulutusten omille e-lomakkeille 18.9.2019 klo 15 mennessä.

 

Tekniikka: kevään yhteishaku 2020

Tarkemmat tiedot kevään 2020 opiskelijavalinnasta päivitetään nettisivuillemme syksyn 2019 aikana.