Sivu päivitetty 21.1.2020
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista. Löydät tältä sivulta myös valintakokeiden, ennakkotehtävien ja motivaatiokirjeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelee hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Motivaatiokirje
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä
 • Haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

Ensikertalaiskiintiö

Varaamme 85% aloituspaikoista (hakujonoittain) ensikertalaisille suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 15 aloituspaikkaa. Vieraskielisissä ja YAMK-hakukohteissa ei varata aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukset

Näytä lisää

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään 2020 yhteishaussa:

 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valinta aiempien korkeakouluopintojen perusteella - koulutuksen aloituspaikoista 10 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

AMK-valintakoe

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valinnoissa käytetään yhtenä valintatapana ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista valintakoetta. Ilmoittaudu valintakokeeseen valitsemalla hakulomakkeella itsellesi sopiva aika ja paikka tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valintakoepaikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Kevään 2020 yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään 1. - 5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla  hyvissä ajoin ennen koetta. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta. Kaikki AMK-valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet näet myös kootusti ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Todistusvalinta

Kevään 2020 yhteishaussa todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Tarkemmat tiedot mm. pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta tai Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista:

Turun AMK:n hakukohteet kevään 2020 yhteishauissa

Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa valinta voidaan tehdä myös aiemmin Suomessa suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella. Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 op laajuiset korkeakouluopinnot. Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen opinto-oikeuden opintoja tai Suomessa vaihto-opiskelijana suoritettuja, numeerisesti arvioituja opintoja. Ulkomailla suorittuja opintoja ei hyväksytä. Opinnäytetyön suoritusta ei oteta huomioon. (Perustelu: korkeakoulujen kirjauskäytännön mukaan opinnäytetyön laajuudeksi opintotietorekisteriin merkitään nolla.) Suoritusten on oltava kokonaisia opintojaksoja, opintojakson osat eivätkä opintokokonaisuudet kelpaa. Hakijalla tulee olla yleisen ammattikorkeakoulukelpoisuuden antava pohjakoulutus.

Valinnassa otetaan huomioon suoritetuista korkeakouluopinnoista enintään 15 eri opintojaksoa, joiden yhteenlaskettu laajuus on enintään 30 op, pois lukien opinnäytetyö ja mahdolliset ulkomailla suoritetut, hyväksiluetut opinnot. Hakijan yhteispisteet muodostuvat pistesummana, jossa opintojakson arvosana kerrotaan opintojakson laajuudella, ja saadut tulot lasketaan yhteen. Yhteishaussa huomioidaan opintorekisterissä hakuajan alkuun mennessä kirjautuneet suoritukset. 

Esimerkki pisteytyksestä: (arvosana 2 x laajuus 3 op) + (arvosana 4 x laajuus 5 op) = 26 valintapistettä. Vain numeeriset arvosanat ja enintään 30 op laajuiset opinnot otetaan huomioon. Näin ollen pisteet ovat 1-150 pistettä.

Huomioitavaa:

 • Jos hakija ilmoittaa 30 op:n ylittävän määrä opintoja, hän ei voi tulla valituksi tässä valintatapajonossa.
 • Jos opiskelija ilmoittaa opintoja yksilöimättä suorituksia opintojaksotasolla, hän ei voi tulla valituksi tässä valintavassa. 
 • Jos hakijan korkeakouluopintojen arvosanat ovat asteikolla 1-3, hakijan tulee muuntaa ne nykyisen 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 2 x (opintojakson arvosana asteikolla 1-3) – 1”. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00. 
 • Jos hakijan suoritukset ovat opintoviikkoina (ov), hakijan tulee ilmoittaa ne hakulomakkeelle opintopisteinä  Koski-palvelun tietojen mukaisesti.

Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjontaan.

Kulttuurialan koulutukset

Näytä lisää

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista.

Kevään 2020 yhteishaku

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat 100% valintakokeen perusteella. Kaikissa muissa koulutuksissa paitsi Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksessa on karsiva ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Musiikkipedagogikoulutuksessa kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Päiväkoulutuksissa ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty ja etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Monimuotokoulutuksissa hyväksytty karsiva etukäteistehtävä arvioidaan osana valintakoetta.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki ammattikorkeakoulut toteuttavat valintakokeet itsenäisesti. Myöskään Turun AMK:n kulttuurialan päivä- ja monimuotokoulutukset eivät tee keskenään valintakoeyhteistyötä. 

Tarkemmat tiedot ennakkotehtävistä ja valintakokeista julkaistaan tällä sivulla 11.3.2020.

Englanninkieliset Bachelor-koulutukset

Näytä lisää

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. Englanninkielisiä koulutuksia on Turun AMK:ssa tarjolla seuraavan kerran tammikuun 2020 yhteishaussa.

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Näytä lisää

Kevään 2020 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla.

 • Todistusvalinta (suomalainen korkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 70 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku.fi:ssä Hakeminen-välilehdellä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään hakulomakkeella ilmoitetun hakukelpoisen suomalaisen korkeakoulututkintotodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Painotettu keskiarvo tulee laskea kaikista tutkintotodistuksessa näkyvistä arvosanoista (myös opinnäytetyö ja mahdolliset opintojakson osat lasketaan mukaan). Sanallisesti arvioituja opintojaksoja ei huomioida keskiarvon laskennassa (esim. hyväksytty/suoritettu).

Painotetun keskiarvon laskemisessa kaikille numeerisesti arvioiduille opintojaksoille suoritetaan painotus, eli opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Painotetut arvosanat lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahdella desimaalilla.

 • Jos tutkintotodistuksen arvosana-asteikko on 1-3, niin muunnetaan keskiarvo sopivaksi nykyiseen 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 
  2 x (Keskiarvo arvosana-asteikolla 1-3) - 1. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00. 
 • Arvosana-asteikolla 1-5 voit käyttää alla olevaa Exceliä ilman tarvetta muuntaa keskiarvoa.

Voit käyttää keskiarvon laskemiseen Exceliä:  Painotettu keskiarvo
Esimerkki laskemisesta selitystekstin kanssa 

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ma 25.5.2020 klo 9-11.  Valintakokeessa hakija laatii Master-opintoihin liittyvän kehittämissuunnitelman tilaisuudessa jaettavaa materiaalia hyödyntäen.

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.
 • Todistusvalinnassa valittujen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen (todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta).
 • Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (max 100p).
 • Turun AMK:n ylempi AMK -hakukohteet tekevät keskenään valintakoeyhteisyötä (pl. kulttuurialan hakukohteet ja Service Design).

Kulttuurialan YAMK-koulutukset

Näytä lisää

Kevään yhteishaku 2020

Kulttuurialan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat 100% valintahaastattelun perusteella, johon hakijat kutsutaan karsivan ennakkotehtävän perusteella. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa ja se huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä (max 100p).

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan tällä sivulla 11.3.2020.

Englanninkieliset Master-koulutukset

Näytä lisää

Englanninkielisten YAMK- eli Master-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. Englanninkielisiä koulutuksia on Turun AMK:ssa tarjolla seuraavan kerran tammikuun 2020 yhteishaussa.

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.