Sivu päivitetty 21.5.2019
insinööri kone- ja tuotantotekniikka

Siirtohaku

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta.

Myös Turun AMK:n omat tutkinto-opiskelijat hakevat siirtohaussa, jos tavoitetutkinnon tutkintonimike vaihtuu. Jos haet siirtoa esimerkiksi Turun AMK:n sisällä insinöörin tutkinnosta toiseen insinöörin tutkintoon, tutkintonimikkeesi ei vaihdu ja haet tällöin sisäisessä siirrossa, lisätietoja Messistä.

Hakukohteet löytyvät Opintopolusta (www.opintopolku.fi). Hakulomake avautuu haun alkaessa. Turun AMK:n siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen / hakuaika.

Huomaathan, että kaikki Turun AMK:n koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa.

Kevään 2019 siirtohaku

Näytä lisää

Kevään siirtohaku on 2.-16.5.2019. 

Haussa mukana olevat koulutukset löydät Opintopolusta. Voit kirjoittaa hakukenttään "Siirtohaku Turku" ja rajata hakutulokset ammattikorkeakouluun. Voit hakea suoraan myös koulutuksen nimellä, johon haluaisit hakea siirtoa. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysala ei ota siirtohakijoita kevään 2019 siirtohaussa. 

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Näytä lisää

Valintaperusteet

Siirtoa harkittaessa otetaan huomioon koulutuksen edellyttämät valmiudet jatkaa opintoja ja suoritettujen opintopisteiden kertymä. Hakukohteille määritellään vuosittain otettavien siirto-opiskelijoiden kiintiö tai ettei siirto-opiskelijoita oteta.

Voit hakea, mikäli

  1. Sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus korkeakoulussa
  2. Olet opiskellut vähintään 1 lukuvuoden (ks. myös kohta 5)
  3. Sinulla on opiskeluoikeusaikaa vielä jäljellä
  4. Olet edennyt opinnoissasi vähintään 45op/lukuvuosi (amk-tutkinnot) ja vähintään 30 op/lukuvuosi (yamk-tutkinnot)
  5. Täytät hakukohteen määrittelemät hakukelpoisuusvaatimukset (nämä on ilmoitettu Opintopolussa hakukohteen kohdalla).

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella (suhteutettuna käytettyihin läsnäolokausiin). Opinnoissaan pisimmällä olevat hakijat ovat etusijalla, jos he ovat suorittaneet vähintään 45 op/lukuvuosi (amk-tutkinnot) tai vähintään 30 op/lukuvuosi (yamk-tutkinnot).

Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet tulee olla näkyvillä opintosuoritusotteella, jonka hakija liittää Opintopolussa hakulomakkeensa liitteeksi. Myöhemmin kirjattavia suorituksia ei oteta huomioon. Vapaamuotoisia perusteluja ei huomioida. Opintosuoritusotteen lisäksi hakijan tulee liittää hakulomakkeensa liitteeksi opiskelutodistus, josta ilmenee hänen koko läsnäolohistoriansa. Huomioithan, että hakulomaketta ei voi tallentaa ilman liitteitä.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Mahdolliset viivästykset/ongelmat postinkulussa tai asiakirjojen hankkimisessa eivät vapauta hakijaa velvollisuudestaan toimittaa vaadittuja asiakirjoja määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Haettaessa siirtoa vieraskieliseen koulutukseen, hakijalle saatetaan järjestää kielikoe.

Lisätiedot

Näytä lisää

Siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa. Siirrossa opiskelijaksi hyväksytyn opiskeluoikeus siirtyy Turun ammattikorkeakouluun. Oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnäolo- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Päätökset kevään siirtohaun opiskelijavalinnoista tehdään 14.6.2019 mennessä. Tietoa siirtohaussa hyväksytyille opiskelijoille löydät tästä linkistä.

Lisätietoja siirroista voit kysyä Turun ammattikorkeakoulun Hakijapalveluista (hakijapalvelut@turkuamk.fi).