Sivu päivitetty 10.1.2017
insinööri kone- ja tuotantotekniikka

Kevään 2017 siirtohaku

Kevään 2017 siirtohaun ohjeistus ja hakukohteet julkaistaan näillä sivuilla ja Opintopolussa tammikuun 2017 aikana.

Kevään siirtohaku on 2.-16.5.2017.

Siirtohaku, syksy 2016

Näytä lisää

Siirtohaku, syksy 2016

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta. Myös Turun AMK:n omat tutkinto-opiskelijat hakevat siirtohaussa, jos tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihtuu.

Syksyn 2016 siirtohaku on 1.-15.11.2016. Hakukohteet löytyvät Opintopolusta (www.opintopolku.fi.). Löydät kaikki siirtohaussa mukana olevat koulutukset tältä tältä sivulta kohdasta Siirtohaussa mukana olevat koulutukset tai kirjoittamalla Opintopolun hakukenttään "siirtohaku Turku". Voit myös käyttää hakuehtona hakemasi koulutuksen nimeä + siirtohaku (esim. tietojenkäsittely, siirtohaku, Turku). Myös hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa. Siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen/ hakuaika.

Huomaathan, että kaikki Turun AMK:n koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa.

 

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Näytä lisää

Valintaperusteet

Tarkistathan valintaperusteet hakuajan alkaessa, täsmennyksiä voi tulla.

Siirtoa harkittaessa otetaan huomioon koulutuksen edellyttämät valmiudet jatkaa opintoja ja suoritettujen opintopisteiden kertymä. Siirtojen valintaperusteet määritellään hakukohteittain. Hakukohteille määritellään vuosittain otettavien siirto-opiskelijoiden kiintiö tai ettei siirto-opiskelijoita oteta.

Voit hakea, mikäli

  1. Sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus korkeakoulussa
  2. Olet opiskellut vähintään 1 lukuvuoden (ks. myös kohta 5)
  3. Sinulla on opiskeluoikeusaikaa vielä jäljellä
  4. Olet edennyt opinnoissasi vähintään 45op/lukuvuosi (amk-tutkinnot) ja vähintään 30 op/lukuvuosi (yamk-tutkinnot)
  5. Täytät hakukohteen määrittelemät hakukelpoisuusvaatimukset (nämä on ilmoitettu Opintopolussa hakukohteen kohdalla).

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella (suhteutettuna käytettyihin läsnäolokausiin). Opinnoissaan pisimmällä olevat hakijat ovat etusijalla, jos he ovat suorittaneet vähintään 45 op/lukuvuosi (amk-tutkinnot) tai vähintään 30 op/lukuvuosi (yamk-tutkinnot).

Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet tulee olla näkyvillä opintosuoritusotteella, joka hakijan on toimitettava viimeistään haun viimeisenä päivänä kello 15.00 mennessä Hakijapalveluille e-lomakkeen kautta. Myöhemmin kirjattavia suorituksia ei oteta huomioon. Vapaamuotoisia perusteluja ei huomioida. Opintosuoritusotteen lisäksi hakijan tulee toimittaa hakijapalveluille haun loppumiseen mennessä opiskelutodistus, josta ilmenee hänen koko läsnäolohistoriansa. Liitteet toimitetaan e-lomakkeen kautta.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Mahdolliset viivästykset/ongelmat postinkulussa tai asiakirjojen hankkimisessa eivät vapauta hakijaa velvollisuudestaan toimittaa vaadittuja asiakirjoja määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Haettaessa siirtoa vieraskieliseen koulutukseen, hakijalle saatetaan järjestää kielikoe.

Lisätiedot

Näytä lisää

Siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa. Siirrossa opiskelijaksi hyväksytyn opiskeluoikeus siirtyy Turun ammattikorkeakouluun. Oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnäolo- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Päätökset syksyn siirtohaun opiskelijavalinnoista tehdään 15.12.2016 mennessä. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 31.12.2016.

Lisätietoja siirroista voit kysyä Turun ammattikorkeakoulun Hakijapalveluista (hakijapalvelut@turkuamk.fi).

Siirtohaku kulttuurialalla

Näytä lisää

Siirtohaku kulttuurialalla:

Musiikin siirtohaussa on valintakoe. Hakiessasi siirtoa musiikin koulutukseen, ole yhteydessä koulutus- ja tutkimuspäällikköön hyvissä ajoin hakuaikana.

Musiikki: Eero Linjama

Siirtohaun hakijan tulee toimittaa Taideakatemian opintotoimistoon (Linnankatu 54, 20100 Turku) portfolio ja sen liitteet hakuaikana:

  • motivaatiokirje n. 1 A4, Miksi haet siirtoa Turun ammattikorkeakouluun?
  • opintosuoritusote
  • Laita portfolion kansilehdeksi kopion siirtohakemuksesta (alkuperäinen siirtohakemus täytetään normaalisti Opintopolussa).

Portfolion ohjeet:

Musiikki: Kirjoita kuvaus aiemmista opinnoistasi ja toiminnastasi. Maksimikoko A4, 4 sivua.