Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Uusinta osaamista ja laboratorioympäristöjä

Turun AMK rakentaa elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistä tutkimus-, kehitys ja innovaatioekosysteemiä.
Sivu päivitetty 4.9.2023

Tekniikan alojen investoinnit

Turun AMK rakentaa Turun Kupittaan kampukselle ja Saloon elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistä tutkimus-, kehitys ja innovaatiosysteemiä.

Kokonaisuuteen kuuluu useita tekoälyyn, uuteen energiaan, kemiantekniikkaan ja terveysteknologiaan liittyviä kehitys- ja testausympäristöjä, joissa hyödynnetään uusinta osaamista ja tekniikkaa. Osa laboratorioympäristöistä on jo valmistunut, osa on tulossa käyttöön lähivuosina.

Yritykset voivat hyödyntää Turun AMK:n laboratorioympäristöjä tuotekehityksessä ja testauksessa. 

Turun AMK:n uusia laboratorioympäristöjä

 

Digitaalinen tehdas investointikokonaisuus keskittyy Turun Koneteknologiakeskus Oy:n vahvistamiseen.

Tavoitteena on laajentaa kokonaisuutta niin, että se kattaa yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotarpeet läpi koko valmistusprosessin. Konetekniikan kehitysympäristöön kuuluvat muun muassa automaatiolaboratorio ja hajautetun suunnittelun laboratorio.

 

Uuden energian tutkimuskeskus keskittyy energiamurroksen asettamiin haasteisiin. Uudet kehitysympäristöt keskittyvät muun muassa kestävän sähköntuotannonsähköenergian varastoinnin ja sähköisen liikenteen kysymyksiin.

  • SOLAR Lab tarjoaa aurinkosähköjärjestelmien kenttätestausta ja laboratorio-karakterisointia.
  • DES Lab tarjoaa hajautettujen energia-järjestelmien ja konvertteritekniikan kehitystä ja testausta.

 

AR-, VR- ja tekoälykeskus tarjoaa lisätyn todellisuuden, virtuaalisen todellisuuden sekä tekoälyn osaamispalveluja. 

Yritykset hyötyvät palveluista, jotka vahvistavat kilpailukykyä ja liiketoimintaa. Yksi yhteinen alusta tutkia, testata ja kehittää takaa yksittäistä toimijaa laajemman vaikuttavuuden. 

 

Salon IoT Kampukselle perustettu Kyberturvalaboratorio tarjoaa palveluja teollisuudelle ja yrityksille, jotka kehittävät IoT-tuotteita tai -palveluja. Innovaatioalustan painopisteet ovat tehdasteollisuus ja suojatut IoT-laitteet osana palvelutarjontaa

 

Healthtech labin kokonaisuuden investoinneissa hyödynnetään erityisesti tekoälyä ja robotiikkaa. Muun muassa palvelurobotit, Cloud Grid robotit, biolääketieteelliset laitteet sekä sensoriteknologian investoinnit palvelevat yrityskenttää laajalti ja lisäävät siten tutkimus- ja kehitystoimintaa kumppaneiden kanssa.

 

Biomateriaali- ja diagnostiikkalaboratorion investoinnit sisältävät monipuoliset prosessointi-, mittaus- ja analysointilaitteistot, kuten virtaussytometrin, alhaisen lämpötilan 3D-printterin ja reometrin lisälaitteet. Uusien palvelujen ja tekniikan avulla laboratorio pystyy palvelemaan paremmin yhteistyökumppaneita.

 

Rakennetun ympäristön tutkimuslaboratorioiden kokonaisuus sisältää akustiikan FINAS-akkreditoidun testauslaboratorion T293, psykofysiikan ja kokeellisen psykologian laboratorion, kaiuttoman huoneen, ilmastointilaboratorion ja rakennustekniikan laboratorion.

 

EMC-laboratorio tarjoaa yhteistyökumppaneille emissio- ja sietomittauksia sekä standardien mukaisia tuotekehitysvaiheen testauksia.

 

Materiaalitehokkuuslaboratorion investoinnit sisältävät materiaalien prosessointi- ja mittauslaitteistoja, analysointikaluston ja ohjausjärjestelmien investoinnit. Materiaalien prosessointi sekä analysointi paranevat ja palvelut kumppaneille monipuolistuvat. Suunnitelmat on laadittu yhteistyötahojen kanssa neuvotellen.

 

Customer Behaviour Labia voidaan hyödyntää myynnin, myynnin johtamisen, asiakaskohtaamisen, kompetenssien ja vuorovaikutustilanteiden kehittämisessä, harjoittelussa ja tutkimisessa. Labra tarjoaa myynnillistä näkökulmaa myös tuotekehityksen ja markkinoinnin kehittämiseen. 

 

Tekniikan alojen investoinnit 2018—2021

Varsinais-Suomessa on käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos, jonka vahvistamiseksi tarvitaan uusinta osaamista. Turun AMK:n investoinnit erityisesti tekniikan aloille vastaavat tähän tarpeeseen ja luovat uudenlaista yhteistyötä alueelle.

Kupittaan tutkimus- ja innovaatioympäristö

Turun ammattikorkeakoulu Oy rakentaa Kupittaalle vahvaa tutkimus- ja innovaatioympäristöä, mikä parantaa Varsinais-Suomen teollisuuden kilpailukykyä.

Uudet tutkimuskeskukset mahdollistavat laajemman yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyön.

Tiivistämme yhteistyötä

Uusia tutkimuskeskuksia voivat hyödyntää muut alueen kouluttajat ja yritykset innovaatio-, tutkimus- ja testaustarpeisiin.

Entistä tiiviimmän yhteistyön tuloksena tutkimuskeskuksissa vahvistetaan teknisten alojen osaamista.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö (2M€) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (2,8M€) vuosina 2018—2020.

Kysy lisää investoinneista

Paula Ailio
Projektitoimiston päällikkö
+358 40 355 0835
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Juhani Soini
Vararehtori
+358 50 598 5321
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi