Tekniikan alojen investoinnit 2018—2021

Rakennamme elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistä tutkimus-, kehitys ja innovaatioekosysteemiä.
Sivu päivitetty 18.9.2018

Tekniikan alojen investoinnit 2018—2021

Varsinais-Suomen elinkeinoelämä on kokemassa suurta murrosta, ja samalla työvoiman tarve on muuttamassa muotoaan: yritykset tarvitsevat yhä pysyvämpää ja osaavampaa työvoimaa

Positiivisen muutoksen vahvistamiseksi tarvitaan myös koko ajan uutta TKI-työtä ja uusia innovaatioita. 

Yhteisen TKI-työn lisäämiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi on rakennettava elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteinen tutkimus-, kehitys ja innovaatioekosysteemi, joka on erityisesti käytettävissä rakennemuutoksen sektoreilla, ja joka vahvistaa yhteistyötä, korkeakoulutuksen laatua ja osaamisen tasoa. 

Korkeakoulutuksen laadukkuus, vahvistunut yhteistyö ja osaamisen tason nousu edistävät rakennemuutoksen parissa olevia sektoreita ja Varsinais-Suomen vetovoimaisuutta.

Investointien tiivistelmä

Kupittaan tutkimus- ja innovaatioympäristö

Turun ammattikorkeakoulu Oy rakentaa Kupittaalle vahvaa tutkimus- ja innovaatioympäristöä, mikä parantaa Varsinais-Suomen teollisuuden kilpailukykyä.

Uudet tutkimuskeskukset mahdollistavat laajemman yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyön.

Tiivistämme yhteistyötä

Uusia tutkimuskeskuksia voivat hyödyntää muut alueen kouluttajat ja yritykset innovaatio-, tutkimus- ja testaustarpeisiin.

Entistä tiiviimmän yhteistyön tuloksena tutkimuskeskuksissa vahvistetaan teknisten alojen osaamista.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö (2M€) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (2,8M€) vuosina 2018—2020.

Tutkimuskeskukset

DIGITAALINEN TEHDAS

Digitaalinen tehdas investointikokonaisuus keskittyy Turun Koneteknologiakeskus Oy:n vahvistamiseen. Tavoitteena on parantaa ja laajentaa kokonaisuutta kattamaan yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotarpeet koko valmistusprosessin läpi.

UUDEN ENERGIAN TUTKIMUSKESKUS

Uuden energian tutkimuskeskus keskittyy energiamurroksen asettamiin haasteisiin. Teemojen kattamiseksi toteutetaan kestävän sähköntuotannon,hajautettujen energiajärjestelmien, sähköenergian varastoinnin ja sähköisen liikenteen kehitysympäristöt.

AR/VR/AI KESKUS

AR/VR/AI Keskus on lisätyn todellisuuden, virtuaalisen todellisuuden sekä tekoälyn osaamiskeskittymä, jonka avulla mahdollistetaan yritystoiminnan ja tutkimuksen kilpailukykyisyys ja innovaatiotoiminta. Yksi yhteinen alusta tutkia, testata ja kehittää takaa yksittäistä toimijaa laajemman vaikuttavuuden.

KYBERLABORATORIO, SALO

Salon IoT Kampukselle perustettava Kyberturvalaboratorio tarjoaa palveluja teollisuudelle ja yrityksille, jotka kehittävät IoT-tuotteita tai –palveluja. Innovaatioalustan painopisteet ovat tehdasteollisuus ja suojatut IoT-laitteet osana palvelutarjontaa.

Terveysteknologian ja kemiantekniikan investoinnit

Terveysteknologian laboratorion investoinnit sisältävät palveluiden laajentamisen ja tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisen monialaisesti. Muun muassa palvelurobottien, Cloud Grid robottien, biolääketieteellisten laitteiden sekä sensoriteknologian investoinneilla palvellaan yrityskenttää laajalti ja kasvatetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa kumppaneiden kanssa.

Biomateriaali- ja diagnostiikkalaboratorion investoinnit sisältävät virtaussytometrin, alhaisen lämpötilan 3D printterin ja reometrin lisälaitteet, joiden avulla palvelujen ja tekniikan laajennos palvelee paremmin yhteistyökumppaneita.

Materiaalitehokkuuslaboratorion investoinnit sisältävät materiaalien prosessointi- ja mittauslaitteistoja, analysointikaluston ja ohjausjärjestelmien investoinnit. Materiaalien prosessointi ja analysointi paranevat ja palvelut kumppaneille monipuolistuvat. Suunnitelmat on laadittu yhteistyötahojen kanssa neuvotellen.

Kysy lisää tekniikan alojen investoinneista!