Sivu päivitetty 13.5.2019
Taidekasvatus ja taidepedagogiikka

Taidekasvatus ja taidepedagogiikka

Taideakatemiassa koulutetaan osaavia ja näkemyksellisiä taidealan ammattilaisia. Tämä ammattilaisuus on taiteilijuutta sekä musiikin ja esittävien taiteiden osalta myös pedagogiaa. Esittävän taiteen ja musiikin opiskelijat suorittavat 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot.

Pedagoginen toiminta sijoittuu taidekasvatuksen viitekehyksiin, jotka tarkastelevat niitä prosesseja, joissa ihmiset luovat ja vastaanottavat taidetta yksilöinä ja yhteisöinä. Näin ollen taide ymmärretään ihmisille luontaisena ja kaikkiin kulttuureihin kuuluvana ilmaisevana, symbolisena ja kommunikatiivisena toimintana, joka eri kulttuureissa saa erilaisia muotoja ja merkityksiä. Kasvatus- ja opetustyön juuret ulottuvat aina  ihmisen kokemusmaailman psykofysiologisiin perusteisiin asti sekä  kehitysprosesseihin kulttuurin omaksujana. Kasvatustehtäviä toteutetaan pedagogiikan puitteissa, joka reagoi kulttuurin ja aikakauden muutoksiin ja tarpeisiin. 

Taidekasvatuksen ja taidepedagogiikan  tutkimus- ja kehittämistyö tarttuu alan tiedon muodostuksen ja työelämän ajankohtaisiin tai pitkäntähtäimen kehitystarpeisiin, joita nousee alueelliselta, valtakunnalliselta tai kansainväliseltä tasolta. Tutkimus- ja kehitystyön intressit konkretisoituvat hankkeissa, jotka rakentavat yhteistyötä alan eri toimijoiden kesken. Projektit tuottavat toimintamalleja tai kehittävät menetelmiä joilla voidaan tukea niin opiskelijoiden työelämälähtöistä pedagogista osaamista kuin opettajien sopeutumista muuttuviin työnkuviin. Menetelmiä voidaan soveltaa myös palvelutoiminnan ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin.

Taidekasvatuksellista toimintaa Taideakatemiassa

Näytä lisää
  • musiikin opetusharjoittelutoiminta – lapsille ja aikuisille soitto- ja laulutunteja
  • sirkuskoulu – sirkustaitoja lapsille ja aikuisille
  • tanssin opetusharjoittelut – lapsille ja aikuisille, toteutuu alueen kouluissa sekä Taideakatemialla
  • teatteri-ilmaisun opetusharjoittelut ja projektit – työpajoja kouluissa ja yhteisöissä

Lapsille ja nuorille suunnattua esitystoimintaa

  • sirkuskiertueet
  • nukketeatteriesitykset
  • Forum-teatteriesitykset
  • luokkahuone-esitykset
  • tanssiesityksiä kouluissa

Tutkimusryhmän jäsenet

Näytä lisää