Sivu päivitetty 6.7.2017
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta.

Tutustu tarkemmin erillishakuihin alla.

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Avoimen AMK:n väylä amk-tutkintoihin

Näytä lisää

Avoimen AMK:n väylä amk-tutkintoihin

Syksyn 2017 avoimen väylän hakukohteet on julkaistu Opintopolussa. Tarkemmat tiedot syksyn hausta aikatauluineen julkaistaan näillä sivuilla syyskuun alussa.

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella AMK-tutkintoon tapahtuu erillishaun kautta. Hakija voi hakeutua avoimen amk:n väylän kautta yhteen hakukohteeseen/erillishaku.

Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. 

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylässä, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi – palvelusta ja myös hakeminen (hakulomake) tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Hakulomaketta täytettäessä koulutustaustaksi on laitettava ”Korkeakoulun edellyttämät avoimen korkeakoulun opinnot” ja täytettävä pyydetyt tiedot.

Hakukelpoisuus

Hakija on hakukelpoinen, mikäli hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 35 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi hakijalla tulee olla merkittynä opintorekisteriin 55 opintopistettä 18.8.2017 (kevään -17 haku) mennessä. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalla ei siis tarvitse olla muuta hakukelpoisuutta koulutukseen.

Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa suomalaisessa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut opinnot eivät siis kelpaa, vaan opinnot tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-ammattikorkeakouluun/#Sosiaali_ja_terveysalan   

Englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakevilta opiskelijoilta saatetaan edellyttää kielitestiä.

Kevään 2017 haku:

Avoimen AMK:n erillishaku tapahtuu kaksi kertaa kalenterivuoden aikana, keväisin ja syksyisin.

 • Kevään 2017 hakuaika on 2.-16.5.2017. Hakijalla tulee olla 35 opintopistettä merkittynä opintorekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä ja 55 opintopistettä 18.8.2017 mennessä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00.

Syksyn 2017 haku:

 • Syksyn 2017 hakuaika on 1.-15.11.2017. Syksyn haun hakukohteet löytyvät Opintopolusta. Haun tarkemmat aikataulutiedot päivitetään näille sivuille syyskuun alussa.

Valintatapa:

Opiskelijavalinta tapahtuu avoimen AMK:n suoritusten keskiarvon perusteella (keskiarvo lasketaan hakuajan päättymiseen mennessä opintosuoritusotteella näkyvistä, koulutukseen soveltuvista arvosanoista). Koulutukset voivat järjestää myös valintakokeen tai haastattelun hakijoille (tarkista valintatapa Opintopolusta kyseisen hakukohteen kohdalta).

 • avoimen amk:n soveltuvien opintojen keskiarvon pisteet:
  • 1,00-1,24 -> 1p.
  • 1,25-1,49 -> 2p.
  • 1,50-1,74 -> 3p.
  • 1,75-1,99 -> 4p.
  • 2,00-2,24 -> 5p.
  • 2,25-2,49 -> 6p.
  • 2,50-2,74 -> 7p.
  • 2,75-2,99 -> 8p.
  • 3,00-3,24 -> 9p.
  • 3,25-3,49 -> 10p.
  • 3,50-3,74 -> 11p.
  • 3,75-3,99 -> 12p.
  • 4,00-4,24 -> 13p.
  • 4,25-4,49 -> 14p.
  • 4,50-4,74 -> 15p.
  • 4,75-5,00 -> 16p.
 • Mahdollisen valintakokeen/haastattelun pisteytys: max 20p, min 10p (9p tai alle on hylätty)

Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

Hakuprosessi, kevät 2017:

 • Hakija täyttää hakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi ja toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä virallisen (leimattu, opintotoimistosta haettu) opintosuoritusotteen Hakijapalveluille e-lomakkeen kautta. Jos hakija ei toimita opintosuoritusotetta, häntä ei voida huomioida opiskelijavalinnassa.
 • Hakijapalveluissa tarkistetaan toimitetut dokumentit (hakulomakkeella ilmoitettu keskiarvo ja opintojen soveltuvuuden arviointi).
 • Jos koulutus järjestää haastattelun tai pääsykokeen, hakija kutsutaan siihen sähköpostitse noin kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
 • Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos sähköpostitse noin 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä ja hän näkee tiedon valinnastaan myös Oma Opintopolku-palvelusta. Jos hänet valitaan, hän joko ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai ei ota paikkaa vastaan. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2017 kello 15.00. Opiskelija aloittaa opinnot seuraavan lukukauden alussa. Opiskelupaikan vastaanottoa ei voi siirtää paitsi lakisääteisistä syistä (asepalvelus, siviilipalvelu, naisten vapaaehtoinen asepalvelus/äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa/oma sairaus tai vamma).

  Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa Hakijapalveluihin e-lomakkeella viimeistään 18.8.2017 klo 15.00 mennessä.

 • Lopullinen opintosuoritusote (vähintään 55 op) on toimitettava hakijapalveluille  e-lomakkeen kautta viimeistään 18.8.2017 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelemaan hyväksytty on toimittanut opintosuoritusotteensa hakijapalveluille ja se on tarkistettu (soveltuvat opinnot ja opintopistemäärä).
 • Lopullisen opintosuoritusotteen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan peruutukseen.
 • Kun hakija on toimittanut hakijapalveluille lopullisen opintosuoritusotteensa, hän pääsee ilmoittautumaan läsnä- tai poissaolevaksi Oma Opintopolku -palvelussa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.8.2017.
 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22).

Tutustuthan myös  Opintopolun ohjeisiin opiskelupaikan vastaanotosta korkeakoulujen erillishaussa.

Avoimen AMK:n väylä yamk-tutkintoihin

Näytä lisää

Syksyn 2017 hakuaika on 1.9.-30.11.2017. Mukana olevat koulutukset:

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuden antaa, jos hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto (tarkista hakukelpoisuuden antava tutkinto Opintopolusta hakemasi koulutuksen tiedoista, suorat linkit yllä) sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on) ja hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 10 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista YAMK-tutkintoon johtavista opinnoista tai 15 opintopistettä 90 opintopisteen laajuisista YAMK-tutkintoon johtavista opinnoista. Suoritettujen opintojen tulee olla koulutukseen soveltuvia opintoja.

Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut opinnot eivät kelpaa, vaan opinnot tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta. Löydät linkin hakulomakkeeseen Opintopolusta koulutuksen tiedoista (hakulomake avautuu vasta haun alkaessa). Olethan yhteydessä hakijapalvelut@turkuamk.fi jos sinulla on kysyttävää hakemisesta.

Hakulomaketta täytettäessä koulutustaustaksi on laitettava muiden koulutustietojen lisäksi "Korkeakoulun edellyttämät avoimen korkeakoulun opinnot” ja täytettävä pyydetyt tiedot.

Muista toimittaa hakijapalveluille hakulomakkeen pyytämät liitteet (hakukelpoisuuden antava korkeakoulutodistus, mahdollinen opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen todistus, työtodistukset sekä avoimen amk:n opintosuoritusote) heti hakemuksen jätettyäsi, sähköisesti https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/95/lomake.html .

Huom. ilman liitteitä hakijapalvelut ei käsittele hakemustasi.

Koulutukset voivat halutessaan kutsua hakijan valintahaastatteluun.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan. Aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.

Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos noin 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Muun AMK:n entinen opiskelija, opinnot jääneet kesken

Näytä lisää

Muussa kuin Turun ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija voi hakea erillishaussa opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta.

Ohjeet Turun ammattikorkeakolussa opiskeluoikeuden menettäneille löytyvät tästä linkistä.

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta kesäloma-aikaa kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin sekä joulun ja uudenvuoden aikaa. Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Hakulomake palautetaan Hakijapalveluihin (Turun ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Joukahaisenkatu 3A, 20520 Turku tai hakijapalvelut@turkuamk.fi). Huom. sähköpostitse lähetettäessä liitteiden on oltava skannattu ja hyvälaatuisia, valokuvat eivät kelpaa. Merkitsethän saatteeseen, että haet erillishaussa tutkinto-opiskeluoikeutta muussa AMK:ssa kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiseksi. Muistathan allekirjoittaa hakemuksesi.

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua koulutusjohtajan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat kielteisen päätöksen yhteydessä.

Ylempi AMK (insinööri ja tradenomi), tutkimusryhmäopinnot

Näytä lisää

Syksyn 2017 hakuaika on 1.9.-30.11.2017.

Lisätietoa tästä erillishausta löydät:

Terveysala (AMK): opistotutkinnon päivitys AMK-tutkinnoksi

Näytä lisää

Terveydenhoitaja (AMK): ensihoitajan, sairaanhoitajan tai kätilön amk-tutkinnon päivitys terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksi

Näytä lisää

Kätilö (AMK): pohjakoulutusvaatimuksena ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK)

Näytä lisää

Haku on päättynyt. Päätöksiä seuraavasta hausta ei ole tehty.

Lisätietoa hausta löydät: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/katilo-amk-pohjakoulutusvaatimuksena-ensihoitaja-a/