Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.10.2020
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta. Erillishakuja ovat

 • Avoimen väylähaut (AMK ja YAMK)
 • Haku opintojen loppuun saattamiseksi
 • Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot
 • Terveysala (AMK): opistotutkinnon päivitys AMK-tutkinnoksi

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös .

Katso Opintopolun ohjeet erillishaun paikan vastaanottamiseen.

Avoimen AMK:n väylä AMK-tutkintoihin

Avoimen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun Avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot suoritetaan joko polkuopintoina tai suorittamalla yksittäisiä opintojaksoja . Hakija voi hakea Avoimen AMK:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen. Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Turun Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää (lukuun ottamatta CampusOnlinen kautta tehtyjä suorituksia).

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylässä, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi -palvelusta ja myös hakeminen (hakulomake) tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Hakuaika:

2.13.11.2020

Hakukohteet:

Syksyn 2020 hakukohteet on julkaistu Opintopolussa 30.9.2020.

Hakukelpoisuus:

Hakija on hakukelpoinen, mikäli hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja Turun ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Valintaperusteet: 

Opiskelijavalinta tapahtuu Turun AMK:ssa avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella suoritettujen koulutuksen opetussuunnitelman mukaisten opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Hakijan tulee merkitä painotettu keskiarvo hakulomakkeelleen.

Painotetun keskiarvon näet suoraan Pepistä, jos olet suorittanut ainoastaan haettavan koulutuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Jos sinulla on suoritettuna myös muiden alojen opintoja, tulee keskiarvo laskea itse hakukelpoisuuden antavista opinnoista alla olevan ohjeen mukaisesti.

Painotettu keskiarvo lasketaan ainoastaan numeerisista arvosanoista. Hyväksytty -merkintöjä ei huomioida keskiarvossa. Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla opintojakson numeerinen arvosana opintopistemäärällä. Tämä kertolasku suoritetaan erikseen jokaisen opintojakson kohdalla. Lopuksi saadut tulokset lasketaan yhteen. Saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä.

Keskiarvon pisteytys:

Painotetun keskiarvon mukainen järjestys siten, että keskiarvosta annetaan vastaava määrä pisteitä (kahden desimaalin tarkkuus).

Hyväksymisraja: vähintään 1,50 keskiarvo

Lisäpisteet opintosuoritusten määrän perusteella:

3640 op =1 p

4145 op = 1,5 p

Vähintään 46 op = 2 p

Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

SORA-selvityspyynnöt hakulomakkeen kautta, jos hakija on vastannut "kyllä" SORA-kysymykseen.

Hakuohjeet:

 • Hakija täyttää hakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Hakija ilmoittaa hakulomakkeella suoritusten keskiarvon. Avoin AMK tarkistaa keskiarvon Pepistä.
 • Keskiarvoon tai opintopistekertymään ei tule laskea osasuorituksia vaan ainoastaan kokonaiset opintojaksot
 • Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos sähköpostitse 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä ja hakija näkee tiedon valinnastaan myös Oma Opintopolku -palvelusta. Jos hänet valitaan, hän joko ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai ei ota paikkaa vastaan hyväksymiskirjeessä annetun aikataulun mukaisesti. Opiskelija aloittaa opinnot seuraavan lukukauden alussa. Opiskelupaikan vastaanottoa voi siirtää vain lakisääteisistä syistä (asepalvelus, siviilipalvelu, naisten vapaaehtoinen asepalvelus / äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa / oma sairaus tai vamma).

  Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa e-lomakkeella viimeistään 18.6.2020klo 15.00.

 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22).

Tutustuthan myös Opintopolun ohjeisiin opiskelupaikan vastaanotosta korkeakoulujen erillishaussa sekä avoimen väylän haussa hyväksyttyjen ohjeisiin

Avoimen AMK:n väylä YAMK-tutkintoihin

Avoimen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun Avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot suoritetetaan joko polkuopintoina tai yksittäisinä opintojaksoina. Hakija voi hakea Avoimen AMK:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen. Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Turun Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää (lukuun ottamatta CampusOnlinen kautta tehtyjä suorituksia).

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylässä, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi -palvelusta. Myös hakeminen (hakulomake) tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Seuraava haku:

Hakuaika:

1.9.30.11.2020

Hakukohteet:

Syksyn 2020 hakukohteet on julkaistu Opintopolussa.

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat samat tutkinnot ja työkokemus kuin yhteishaussa (ilmoitetaan tarkemmin Opintopolussa hakukohteen tiedoissa). Hakukelpoisuuden antava tutkinto ja työkokemus tulee olla hankittuna hakemuksen jättöhetkellä.

Hakijalla tulee olla hakemuksen jättöhetkellä suorittuna vähintään 10 opintopistettä Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen opintoja avoimen AMK:n opinto-oikeudella silloin kun suoritettavan YAMK-tutkinnon laajuus on 60 op, tai vähintään 15 opintopistettä Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen opintoja avoimen AMK:n opinto-oikeudella silloin kun suoritettavan YAMK-tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettuja opintoja ei voida huomioida.

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi-palvelun kautta. Löydät linkin hakulomakkeeseen Opintopolusta koulutuksen tiedoista (hakulomake avautuu vasta haun alkaessa). Olethan yhteydessä avoinamk@turkuamk.fi, jos sinulla on kysyttävää hakemisesta.

Hakulomakkeen täytön yhteydessä hakulomakkeeseen liitetään sähköisesti tarvittavat lomakkeet: hakukelpoisuuden antava korkeakoulutodistus ja työtodistukset. Jos korkeakoulututkinto on suoritettu Suomessa, ei kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse liittää. Huom! Vain virallinen työtodistus/todistukset hyväksytään, työsopimuksia tai CV:tä ei hyväksytä. Hakulomaketta ei voi lähettää ilman liitteitä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan. Vapaana olevat aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.

Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Haku opintojen loppuun saattamiseksi

Tässä erillishaussa voivat hakea opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi:

 • Toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta. 
 • Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden (ennen 1.8.2015 alkanut opinto-oikeus) omannut opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen tai opiskeluoikeusajan päättymisen takia tai joka on eronnut.

Ohjeet Turun ammattikorkeakolussa opiskeluoikeuden menettäneille  , 1.8.2015 jälkeen alkaneet opinto-oikeudet. 

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta kesäloma-aikaa kesäkuusta elokuun loppuun sekä joulun ja uudenvuoden aikaa. Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Täytä hakulomake verkossa . Tarkistathan, että liitteesi ovat hyvälaatuisia. 

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat Hakijapalveluilta osoitteesta hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK) -tutkimusryhmäopintoihin voit hakea erillishaussa ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 1.9 - 30.11.2020.

Hakemus täytetään  Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Työtodistus pitää liittää hakulomakkeelle, jotta hakemuksen voi lähettää. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin.

Ennakkotehtävä:

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa:

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo palautetaan e-lomake-järjestelmän kautta osoitteessa: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/282/lomake.html

Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun.

Ennakkotehtävälomakkeella pyydetään ilmoittamaan tutkimusryhmä, johon haet. Tekniikan ja liiketalouden tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle oikea ryhmä löytyy.

Tutustu koulutuksiin:

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Koulutukseen voit hakea ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 1.9. - 30.11.2020.

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin. 

Ennakkotehtävä: 

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa. 

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo palautetaan e-lomake-järjestelmän kautta osoitteessa:  https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/374/lomake.html

Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun. Ennakkotehtävälomakkeella pyydetään ilmoittamaan tutkimusryhmä, johon haet. Sosiaali- ja terveysalan tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle oikea ryhmä löytyy. 

Tutustu koulutukseen:

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Terveysala (AMK): opistotutkinnon päivitys AMK-tutkinnoksi

Seuraava haku koulutukseen ei ole suunnitelmissa.

 

Terveydenhoitaja (AMK) avoin AMK + tutkinto

Seuraava erillishaku Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-opintoihin on syksyllä 1.9.-30.11.2020.

Hakemus täytetään Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijavalinnan tuloksesta ilmoitetaan 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarjottu opiskelupaikka on vastaanotettava 7 vuorokauden kuluessa. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka on valittu Terveydenhoitaja (AMK) avoin AMK + tutkinto -opintoihin. Hakukelpoisuuteen vaaditaan 20 opintopistettä Terveydenhoitaja (AMK) opintoja suoritettuna Turun AMK:n avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella. Vaadittavien opintojen on oltava suoritettuna hakemuksen jättöhetkellä. Opintoihin valitaan kaikki hakukelpoiset hakijat, joilla on opinto-oikeus avoimen ammattikorkeakoulun Terveydenhoitaja (AMK) opinnoissa.

Avoimen AMK:n opinto-oikeudella tehdyt opintosuoritukset siirretään uudelle opinto-oikeudelle. Opiskelijan on aktivoitava käyttäjätunnus uudelleen id.turkuamk.fi -palvelussa , mutta käyttäjätunnus säilyy samana. Opiskelijanumero vaihtuu, kun opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi.