Sivu päivitetty 20.8.2018
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta.

Tutustu tarkemmin erillishakuihin alla.

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Tästä löydät Opintopolun ohjeet erillishaun paikan vastaanottamiseen.

Avoimen AMK:n väylä amk-tutkintoihin

Näytä lisää

Avoimen AMK:n väylä amk-tutkintoihin

Huom. syksyn 2018 avoimen amk:n väylähaun aikataulut ja ohjeistus päivitetään näille sivuille elokuun lopussa. Hakukohteet on julkaistu Opintopolussa. Syksyn hakuaika on 1.-15.11.2018.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella AMK-tutkintoon tapahtuu erillishaun kautta. Hakija voi hakea avoimen amk:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen/erillishaku.

Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. 

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylässä, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi – palvelusta ja myös hakeminen (hakulomake) tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Hakulomaketta täytettäessä koulutustaustaksi on laitettava ”Korkeakoulun edellyttämät avoimen korkeakoulun opinnot” ja täytettävä pyydetyt tiedot.

Hakukelpoisuus

Hakija on hakukelpoinen, mikäli hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 35 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi hakijalla tulee olla merkittynä opintorekisteriin 55 opintopistettä 20.8.2018 (kevään 2018 haku) mennessä. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalla ei siis tarvitse olla muuta hakukelpoisuutta koulutukseen.

Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa suomalaisessa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut opinnot eivät siis kelpaa, vaan opinnot tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-ammattikorkeakouluun/#Sosiaali_ja_terveysalan   

Englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakevilta opiskelijoilta saatetaan edellyttää kielitestiä.

Kevään 2018 haku:

 • Kevään 2018 hakuaika on 2.-16.5.2018.
 • Hakukohteet on julkaistu Opintopolussa www.opintopolku.fi.

Valintatapa:

Opiskelijavalinta tapahtuu avoimen AMK:n suoritusten keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan hakuajan päättymiseen mennessä kaikista opintosuoritusotteella näkyvistä, koulutukseen soveltuvista arvosanoista. Hakija ei voi itse päättää mistä arvosanoista keskiarvo määräytyy. Keskiarvoon lasketaan kaikki opintosuoritusotteella näkyvät arvosanat. Koulutukset voivat järjestää myös valintakokeen tai haastattelun hakijoille (tarkista valintatapa Opintopolusta kyseisen hakukohteen kohdalta).

 • avoimen amk:n soveltuvien opintojen keskiarvon pisteet:
  • 1,00-1,24 -> 1p.
  • 1,25-1,49 -> 2p.
  • 1,50-1,74 -> 3p.
  • 1,75-1,99 -> 4p.
  • 2,00-2,24 -> 5p.
  • 2,25-2,49 -> 6p.
  • 2,50-2,74 -> 7p.
  • 2,75-2,99 -> 8p.
  • 3,00-3,24 -> 9p.
  • 3,25-3,49 -> 10p.
  • 3,50-3,74 -> 11p.
  • 3,75-3,99 -> 12p.
  • 4,00-4,24 -> 13p.
  • 4,25-4,49 -> 14p.
  • 4,50-4,74 -> 15p.
  • 4,75-5,00 -> 16p.
 • Mahdollisen valintakokeen/haastattelun pisteytys: max 20p, min 10p (9p tai alle on hylätty)

Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

Hakuprosessi:

 • Hakija täyttää hakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi ja toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä virallisen (leimattu, opintotoimistosta haettu) opintosuoritusotteen Hakijapalveluille e-lomakkeen kautta. Jos hakija ei toimita opintosuoritusotetta, häntä ei voida huomioida opiskelijavalinnassa.
 • Hakijapalveluissa tarkistetaan toimitetut dokumentit (hakulomakkeella ilmoitettu keskiarvo ja opintojen soveltuvuuden arviointi).
 • Jos koulutus järjestää haastattelun tai pääsykokeen, hakija kutsutaan siihen sähköpostitse noin kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
 • Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos sähköpostitse 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä ja hän näkee tiedon valinnastaan myös Oma Opintopolku-palvelusta. Jos hänet valitaan, hän joko ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai ei ota paikkaa vastaan hyväksymiskirjeessä annetun aikataulun mukaisesti. Opiskelija aloittaa opinnot seuraavan lukukauden alussa. Opiskelupaikan vastaanottoa ei voi siirtää paitsi lakisääteisistä syistä (asepalvelus, siviilipalvelu, naisten vapaaehtoinen asepalvelus/äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa/oma sairaus tai vamma).

  Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa Hakijapalveluihin e-lomakkeella viimeistään 20.8.2018 klo 15.00.

 • Lopullinen opintosuoritusote (vähintään 55 op) on toimitettava hakijapalveluille  e-lomakkeen kautta viimeistään 20.8.2018 kello 15.00. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelemaan hyväksytty on toimittanut opintosuoritusotteensa hakijapalveluille ja se on tarkistettu (soveltuvat opinnot ja opintopistemäärä).
 • Lopullisen opintosuoritusotteen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan peruutukseen.
 • Kun hakija on toimittanut hakijapalveluille lopullisen opintosuoritusotteensa, hän pääsee ilmoittautumaan läsnä- tai poissaolevaksi Oma Opintopolku -palvelussa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.8.2018.
 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22).

Tutustuthan myös  Opintopolun ohjeisiin opiskelupaikan vastaanotosta korkeakoulujen erillishaussa.

Avoimen AMK:n väylä yamk-tutkintoihin

Näytä lisää

Syksyn hakuaika on 3.9.-30.11.2018. Hakukohteet on julkaistu ja hakeminen tapahtuu Opintopolussa.

Jos ilmoitetut aloituspaikat täyttyvät, haku hakukohteeseen suljetaan ennen hakuajan päättymistä.

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuden antaa, jos hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto (tarkista hakukelpoisuuden antava tutkinto Opintopolusta hakemasi koulutuksen tiedoista, suorat linkit yllä) sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (ks. tarkemmin Opintopolun tiedoista). Lisäksi hakijan tulee olla suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 10 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista YAMK-tutkintoon johtavista opinnoista tai 15 opintopistettä 90 opintopisteen laajuisista YAMK-tutkintoon johtavista opinnoista. Suoritettujen opintojen tulee olla koulutukseen soveltuvia opintoja.

Huom. haettaessa avoimen väylän kautta tutkintoon johtavaan koulutukseen, hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on mahdollista sijoittaa avoimen amk:n kautta suoritettujen opintojen puolesta käynnissä oleviin tutkintoryhmiin (esim. käynnissä olevien koulutusten suuntautumisissa on ryhmä, johon hakija voidaan luontevasti sijoittaa).

Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut opinnot eivät kelpaa, vaan opinnot tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta. Löydät linkin hakulomakkeeseen Opintopolusta koulutuksen tiedoista (hakulomake avautuu vasta haun alkaessa). Olethan yhteydessä hakijapalvelut@turkuamk.fi jos sinulla on kysyttävää hakemisesta.

Hakulomakkeen täytön yhteydessä hakulomakkeeseen liitetetään sähköisesti tarvittavat lomakkeet (hakukelpoisuuden antava korkeakoulutodistus, työtodistukset sekä opintosuoritusote avoimen amk:n suorituksista). Ilman liitteitä hakulomaketta ei voi lähettää.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan. Vapaana olevat aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.

Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos noin 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Haku opintojen loppuun saattamiseksi

Näytä lisää

Muussa kuin Turun ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija voi hakea erillishaussa opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta.

Ohjeet Turun ammattikorkeakolussa opiskeluoikeuden menettäneille löytyvät tästä linkistä.

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta kesäloma-aikaa kesäkuusta elokuun loppuun sekä joulun ja uudenvuoden aikaa. Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Hakulomake palautetaan Hakijapalveluihin (Turun ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Joukahaisenkatu 3A, 20520 Turku tai hakijapalvelut@turkuamk.fi). Huom. sähköpostitse lähetettäessä liitteiden on oltava skannattu ja hyvälaatuisia, valokuvat eivät kelpaa. Merkitsethän saatteeseen, että haet erillishaussa tutkinto-opiskeluoikeutta muussa AMK:ssa kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiseksi. Muistathan allekirjoittaa hakemuksesi.

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua koulutusjohtajan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat kielteisen päätöksen yhteydessä.

Ylempi AMK (insinööri ja tradenomi), tutkimusryhmäopinnot

Näytä lisää

Syksyn 2018 hakuaika on 3.9.-30.11.2018.

Lisätietoa tästä erillishausta löydät:

Terveysala (AMK): opistotutkinnon päivitys AMK-tutkinnoksi

Näytä lisää

Terveydenhoitaja (AMK): ensihoitajan, sairaanhoitajan tai kätilön amk-tutkinnon päivitys terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnoksi

Näytä lisää

Haku varhaiskasvatuksen opintoihin sosionomeille

Näytä lisää

Haku on päättynyt. Seuraavasta hausta ei ole tehty päätöksiä.

Lisätietoja hausta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosionomi-amk-varhaiskasvatuksen-opinnot-sosionome/