Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.11.2021
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta. Erillishakuja ovat

 • Avoimen väylähaut (AMK ja YAMK)
 • Haku opintojen loppuun saattamiseksi
 • Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot
 • Terveysalan avoin AMK + tutkinto -opinnot

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös .

Katso Opintopolun ohjeet erillishaun paikan vastaanottamiseen.

Avoimen AMK:n väylä AMK-tutkintoihin

Avoimen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot olet voinut suorittaa joko polkuopintoina tai yksittäisinä opintojaksoina.  Kun haet avoimen AMK:n väylähaussa Turun ammattikorkeakouluun, voit esittää yhden hakutoiveen.

Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää.

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylähaussa, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi -palvelusta ja myös hakulomakkeen voit täyttää Opintopolussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Erillishaussa hakeminen ei rajoita mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa. Huomaa kuitenkin, että voit ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Hakuaika:

1.11.2021 klo 9.00 - 12.11.2021 klo 15.00

Hakukohteet:

Hakukohteet julkaistaan Opintopolussa syyskuun puoliväliin mennessä.

Hakukelpoisuus:

Hakija on hakukelpoinen, mikäli hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisia opintoja Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinto-oikeudella tai erillisellä opinto-oikeudella. CampusOnlinen opintosuoritukset hyväksytään opintopistekertymään, jos suoritetut opinnot ovat haettavalle alalle soveltuvia. Hakijan tulee tarkistaa CampusOnline-opintojen soveltuvuus omalta tutoropettajaltaan tai opinto-ohjaajalta.

Polkuopiskelijalle aiemmista opinnoista mahdollisesti tehtyjä hyväksilukuja ei oteta huomioon opintopistekertymässä.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Valintaperusteet: 

Opiskelijat valitaan Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinto-oikeudella suoritettujen koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisten opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Hakijan tulee merkitä painotettu keskiarvo hakulomakkeelleen.

Painotetun keskiarvon näet suoraan Pepistä, jos olet suorittanut ainoastaan haettavan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisia opintoja. Jos sinulla on suoritettuna myös muiden alojen opintoja, tulee keskiarvo laskea itse hakukelpoisuuden antavista opinnoista alla olevan ohjeen mukaisesti.

Painotettu keskiarvo lasketaan ainoastaan numeerisesti arvioiduista opinnoista, jotka on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksytty-merkintöjä tai hakuajan päättymisen jälkeen suoritettujen opintojen arvosanoja ei huomioida keskiarvossa. Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla opintojakson numeerinen arvosana opintopistemäärällä. Tämä kertolasku suoritetaan erikseen jokaisen opintojakson kohdalla. Lopuksi saadut tulokset lasketaan yhteen. Saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä.

Keskiarvon pisteytys:

Painotetun keskiarvon mukainen järjestys siten, että keskiarvosta annetaan vastaava määrä pisteitä (kahden desimaalin tarkkuus).

Hyväksymisraja: vähintään 1,50 keskiarvo

Lisäpisteet suoritetun opintopistemäärän perusteella:

3640 op = 1 p

4145 op = 1,5 p

vähintään 46 op = 2 p

Hakijan ei tule merkitä itse lisäpisteitä hakulomakkeelle.

Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

Hakijalta pyydetään SORA-selvitys erikseen, jos hän on vastannut "kyllä" SORA-kysymykseen.

Hakuohjeet:

 • Hakija täyttää hakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Hakija ilmoittaa hakulomakkeella suoritusten keskiarvon. Avoin AMK tarkistaa keskiarvon Pepistä.
 • Keskiarvoon tai opintopistekertymään ei tule laskea osasuorituksia vaan ainoastaan kokonaiset opintojaksot
 • Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos sähköpostitse 15. joulukuuta mennessä ja hakija näkee tiedon valinnastaan myös Oma Opintopolku -palvelusta. Jos hänet valitaan, hän joko ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai ei ota paikkaa vastaan hyväksymiskirjeessä annetun aikataulun mukaisesti. Opiskelija aloittaa opinnot seuraavan lukukauden alussa. Opiskelupaikan vastaanottoa voi siirtää vain lakisääteisistä syistä (asepalvelus, siviilipalvelu, naisten vapaaehtoinen asepalvelus / äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa / oma sairaus tai vamma).

  Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa e-lomakkeella viimeistään 22.12.2021 klo 15.00.

 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22).

Tutustuthan myös Opintopolun ohjeisiin opiskelupaikan vastaanotosta korkeakoulujen erillishaussa sekä avoimen väylän haussa hyväksyttyjen ohjeisiin

Avoimen AMK:n väylä YAMK-tutkintoihin

Avoimen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot suoritetetaan joko polkuopintoina tai yksittäisinä opintojaksoina. Voit hakea avoimen AMK:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen. Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää (lukuun ottamatta CampusOnlinen  kautta tehtyjä suorituksia).

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylässä, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi -palvelusta. Myös hakulomakkeen voit täyttää Opintopolussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Seuraava haku:

Hakuaika:

Syksyn hakuaika 1.9.2021 kello 9.00 – 30.11.2021 kello 15.00

Kevään hakuaika on 3.1.2022 kello 9.00 - 31.5.2022 kello 15.00

Hakukohteet:

Syksyn 2021 hakukohteet on julkaistu Opintopolussa .

Kevään 2022 hakukohteet on julkaistu Opintopolussa.

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat sama pohjakoulutus ja työkokemus kuin yhteishaussa. Pohjakoulutusvaatimus ja työkokemusvaatimus ilmoitetaan tarkemmin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa. Hakukelpoisuuden antava tutkinto ja työkokemus tulee olla hankittuna hakemuksen jättöhetkellä.

Hakijalla tulee olla hakemuksen jättöhetkellä suorittuna vähintään 10 opintopistettä Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen opintoja avoimen AMK:n opinto-oikeudella silloin kun suoritettavan YAMK-tutkinnon laajuus on 60 op, tai vähintään 15 opintopistettä Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen opintoja avoimen AMK:n opinto-oikeudella silloin kun suoritettavan YAMK-tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Valintaperusteet muuttuvat vuonna 2022: 1.1.2022 alkaen hakijalla tulee olla vähintään 20 opintopistettä Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksen opintoja avoimen AMK:n opinto-oikeudella suoritettuja opintoja riippumatta haettavan koulutuksen laajuudesta. Opintojen tulee olla suoritettuna hakemuksen jättöhetkellä.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettuja opintoja ei voida huomioida.

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi-palvelun kautta. Löydät linkin hakulomakkeeseen Opintopolusta koulutuksen tiedoista (hakulomake avautuu vasta haun alkaessa). Olethan yhteydessä avoinamk@turkuamk.fi, jos sinulla on kysyttävää hakemisesta.

Hakulomakkeen täytön yhteydessä hakulomakkeeseen liitetään sähköisesti tarvittavat lomakkeet: hakukelpoisuuden antava korkeakoulutodistus ja työtodistukset. Jos korkeakoulututkinto on suoritettu Suomessa, ei kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse liittää. Huom! Vain virallinen työtodistus/todistukset hyväksytään, työsopimuksia tai CV:tä ei hyväksytä. Hakulomaketta ei voi lähettää ilman liitteitä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan. Vapaana olevat aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.

Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Haku opintojen loppuun saattamiseksi

Tässä erillishaussa voivat hakea opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi:

 • Toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta. 
 • Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden (ennen 1.8.2015 alkanut opinto-oikeus) omannut opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen tai opiskeluoikeusajan päättymisen takia tai joka on eronnut.

Ohjeet Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden menettäneille , kun opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2015 jälkeen.

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta joulun aikaa (17.12.2021-3.1.2022). Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Huom. kesäaikana ja joulukuussa hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op. Jos opintopisteitä puuttuu enemmän, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta ja suorittaa opintoja, kunnes uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden ehto (alle 35 op suorittamattomia opintoja) täyttyy. Lisätietoja erillisestä opinto-oikeudesta löydät täältä.

Hakukelpoisuus pätee täsmälleen samaan tavoitetutkintoon ja -tutkintonimikkeeseen johtavaan koulutukseen, jossa hakijalla on aiemmin ollut opiskeluoikeus. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Täytä hakulomake  täällä.  Hakemukseen tulee liittää aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi sekä opintosuoritusote aiemmista opinnoista. Olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan ennen hakemista. Katso opinto-ohjaajien yhteystiedot.

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat Hakijapalveluilta osoitteesta hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK) -tutkimusryhmäopintoihin voit hakea erillishaussa ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 1.9.-30.11.2021. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä päivä kello 15.00.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan tulee ehdottomasti olla yhteydessä häntä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta hänelle löytyy oikea tutkimusryhmä. 

Hakemus täytetään  Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Työtodistus pitää liittää hakulomakkeelle, jotta hakemuksen voi lähettää. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin.

Ennakkotehtävä:

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa:

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo palautetaan e-lomake-järjestelmän kautta osoitteessa: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/282/lomake.html

Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun.

Ennakkotehtävälomakkeella pyydetään ilmoittamaan tutkimusryhmä, johon haet. Tekniikan ja liiketalouden tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle löytyy oikea ryhmä.

Tutustu koulutuksiin: 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Koulutukseen voit hakea ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 1.9.-30.11.2021Hakulomake sulkeutuu viimeisenä päivänä kello 15.00.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan tulee ehdottomasti olla yhteydessä häntä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta hänelle löytyy oikea tutkimusryhmä. 

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin. 

Ennakkotehtävä: 

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa. 

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo palautetaan e-lomake-järjestelmän kautta osoitteessa:  https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/374/lomake.html

Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun. Ennakkotehtävälomakkeella pyydetään ilmoittamaan tutkimusryhmä, johon haet. Sosiaali- ja terveysalan tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle löytyy oikea ryhmä.

Tutustu koulutukseen: 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Terveysalan avoin AMK + tutkinto

Seuraava erillishaku erikoispolulta tutkinto-opintoihin on 25.11. - 7.12.2021. Hakukohteina ovat Terveydenhoitaja (AMK) ja Sairaanhoitaja (AMK).

Hakemus täytetään Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijavalinnan tuloksesta ilmoitetaan 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarjottu opiskelupaikka on vastaanotettava Opintopolussa ilmoitettun määräajan umpeutumiseen mennessä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa 1.1.

Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka on valittu Terveydenhoitaja (AMK) tai Sairaanhoitaja (AMK) avoin AMK+tutkinto -opintokokonaisuuteen. Hakukelpoisuuteen Terveydenhoitaja (AMK) -opintoihin vaaditaan 20 op alan opintoja suoritettuna Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinto-oikeudella. Sairaanhoitaja (AMK) -opintoihin vaaditaan 15 op alan opintoja suoritettuna Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinto-oikeudella. Vaadittavien opintojen on oltava suoritettuna hakemuksen jättöhetkellä. Opintoihin valitaan kaikki hakukelpoiset hakijat, joilla on opinto-oikeus haettavan alan avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Avoimen AMK:n opinto-oikeudella tehdyt opintosuoritukset siirretään uudelle opinto-oikeudelle. Opiskelijan on aktivoitava käyttäjätunnus uudelleen id.turkuamk.fi -palvelussa , mutta käyttäjätunnus säilyy samana. Sen sijaan opiskelijanumero vaihtuu, kun opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-oikeus avoimen AMK:n opiskelijana päättyy joulukuun lopussa.

Haku tutkinto-opiskelijaksi lukio-opintojen perusteella: Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus

Turun ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea erillishaussa lukiossa suoritettujen kemian opintojen perusteella. 

Hakuaika: 17.1.-31.1.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa.  

Valinnan pisteet muodostuvat suomalaisen lukion kemian kurssien keskiarvosta (painottamaton, kahden desimaalin tarkkuudella). Tasapistetilanteessa käytetään tarvittaessa arvontaa.

Kynnysehto: Suomalaisen lukion kemian 1 pakollinen kurssi ja 4 valinnaista kurssia arvosanakeskiarvolla 8,00.

Viimeisin lukion jaksotodistus tulee tallentaa hakemuksen liitteeksi.

Tulokset julkaistaan 15.2.2022 mennessä. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 15.7.2022 mennessä.