Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.9.2023
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voit hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta. Erillishakujamme ovat

 • Avoimen väylähaut (AMK ja YAMK)
 • Haku opintojen loppuun saattamiseksi
 • Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot
 • Erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi
 • Haku tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen perusteella
 • Haku tutkinto-opiskelijaksi lukio-opintojen perusteella

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Katso Opintopolun ohjeet erillishaun paikan vastaanottamiseen.

Avoimen AMK:n väylä AMK-tutkintoon

Avoimen väylän erillishaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisia opintoja, jotka olet suorittanut avoimen AMK:n opinto-oikeudella kotimaisessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot olet voinut suorittaa joko polkuopintoina tai yksittäisinä opintojaksoina.  Hakukelpoisuuden tuottavien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 

Hakulomakkeella voit esittää enintään kolme hakutoivetta. Aseta koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että hakulomakkeella ylimpänä on ensimmäinen hakutoiveesi. 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muita korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää. 

Kun haet Turun ammattikorkeakouluun toisessa kotimaisessa ammattikorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla, huomioithan, että Turun ammattikorkeakoulun oppimissuunnitelma saattaa poiketa merkittävästi aiemman korkeakoulusi opetussuunnitelmasta. Opintojen jatkaminen saumattomasti ei tämän vuoksi ole välttämättä mahdollista.

Avoimen väylän erillishaussa hakeminen ei rajoita mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa. Huomaa kuitenkin, että voit ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Aikataulu

Syksyn hakuaika on 30.10.2023 klo 9.00 - 10.11.2023 klo 15.00

 • Opiskelijavalinta julkaistaan 30 vuorokauden sisällä haun päättymisestä.
 • Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan julkaisusta.
 • Varasijavalinta päättyy 21.12.2023 klo 15.00.

Hakukohteet

Hakea voit Opintopolussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa. 

Seuraavat koulutukset ovat mukana avoimen väylä AMK-tutkintoon -erillishaussa syksyllä 2023:

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen, kun olet suorittanut vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisia opintoja avoimen AMK:n opinto-oikeudella kotimaisessa ammattikorkeakoulussa. Hakukelpoisuuden tuottaa lisäksi väyläopintoina (muu opetusyhteistyö) suoritetut vähintään 35 opintopisteen laajuiset haettavan koulutuksen opinnot.

Opintojen tulee olla valmiina hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuus tarkistetaan opintosuoritusotteesta, josta tulee selvitä, että opinnot on suoritettu avoimessa AMK:ssa. Aiemmista opinnoista mahdollisesti tehtyjä hyväksilukuja polkuopintoihin ei oteta huomioon opintopistekertymässä. Sen sijaan avoimessa AMK:ssa näyttöinä tehdyt suoritukset (ns. ahotoinnit) huomioidaan.

Kun haet suomenkieliseen koulutukseen muunkielisen koulutuksen opinnoilla, sinun tulee haun yhteydessä osoittaa riittävä suomen kielen taitosi. Kun haet englanninkieliseen koulutukseen muilla kuin englannin kielellä suoritetuilla opinnoilla, sinun tulee osoittaa englannin kielen taitosi. Katso tarkemmat tiedot hakukohteen valintaperusteista.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin sivulla Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos haet sosiaali- ja terveysalalle ja olet vastannut "kyllä" SORA-kysymykseen, pyydetään sinulta erikseen SORA-selvitys. 

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan avoimen AMK:n opinto-oikeudella tai väyläopintoina (muu opetusyhteistyö) suoritettujen opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Keskiarvo katsotaan opintosuoritusotteesta, josta lasketaan numeerisesti arvioitujen opintojen painotettu keskiarvo, ja se on ilmoitettu opintosuoritusotteella. Keskiarvosta annetaan keskiarvoa vastaava määrä pisteitä. Lisäpisteitä voi saada suoritetun opintopistemäärän perusteella. Valinnassa huomioidaan vain hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot.

Jos olet suorittanut avoimen AMK:n opintoja yksittäisinä opintoina ja sinulla on useampi erillinen opintosuoritusote, laske keskiarvo seuraavan ohjeen mukaisesti:

 • Painotettu keskiarvo lasketaan ainoastaan numeerisesti arvioiduista opinnoista, jotka on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksytty-merkintöjä tai hakuajan päättymisen jälkeen suoritettujen opintojen arvosanoja ei huomioida keskiarvossa. Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla opintojakson numeerinen arvosana opintopistemäärällä. Tämä kertolasku suoritetaan erikseen jokaisen opintojakson kohdalla. Lopuksi saadut tulokset lasketaan yhteen. Saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä.

Keskiarvon pisteytys

Painotetusta keskiarvosta annetaan keskiarvoa vastaava määrä pisteitä (kahden desimaalin tarkkuus). Hakukelpoisuuteen vaadittu keskiarvo on vähintään 1,50.

Lisäpisteitä annetaan suoritetun opintopistemäärän perusteella seuraavasti:

 • 3640 op = 1 p
 • 4145 op = 1,5 p
 • vähintään 46 op = 2 p

Sinun ei tule merkitä itse lisäpisteitä hakulomakkeelle, vaan ne lisätään järjestelmästä automaattisesti.

Opiskelijat valitaan pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakutoivejärjestystä, sitten hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 30 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakuohjeet

 • Täytä hakulomake hakuaikana  Opintopolussa.
 • Merkitse hakulomakkeelle opintosuoritusten keskiarvo ja kertynyt opintopistemäärä. 
 • Liitä hakulomakkeelle hakuaikana opintosuoritusote/-otteet avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista.
 • Jos hakemuksella pyydetään muita liitteitä, liitä ne hakemukselle ennen kuin hakuaika päättyy.
 • Tässä haussa voit jättää vain yhden hakemuksen. Jos jätät useamman hakemuksen, jää viimeisin voimaan. Aiemmin jätetyt hakemukset poistetaan. Hakemuksen poistamisesta ei ilmoiteta erikseen.
 • Tiedotamme valinnan tuloksesta sähköpostitse 30 vuorokauden kuluessa haun päättymisestä. Näet tiedon hakutilanteestasi myös Oma Opintopolku -palvelussa.
 • Jos tulet valituksi, ota tarjottu opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä olevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa määräaikaan mennessä. Sinun tulee ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan julkaisusta. Halutessasi voit myös perua tarjotun opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottaminen tai peruminen on sitova; et voi  myöhemmin muuttaa tai peruuttaa valintaasi. 
 • Jos olet varasijalla, sinut voidaan valita opiskelijaksi, jos opiskelijapaikka vapautuu. Varasijavalinnassa käytetään hakujonon mukaista järjestystä. Jos tulet valituksi varasijalta, sinulla on 7 vuorokautta aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan. Varasijavalinta päättyy 21.12. kello 15.00. 
 • Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi, jatkuvat opintosi tutkinto-opiskelijana seuraavan lukukauden alusta alkaen.
 • Opiskelun aloitusta voit siirtää ilmoittautumalla poissa olevaksi opiskelijaksi. Sen voit tehdä ainoastaan lakisääteisestä syystä, joita ovat varusmiespalvelus, siviilipalvelus, naisten vapaaehtoinen asepalvelus; tarve saada vapaata opinnoista lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption vuoksi (hoitovapaa ei sisälly lakisääteisiin syihin); tai oma sairaus tai vamma, mikä estää opintojen aloittamisen. Toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentava dokumentti avoimeen AMK:iin  e-lomakkeella samaan määräaikaan mennessä kuin on paikan vastaanottokin. Jos tulet valituksi varasijalta, toimita dokumentti 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan julkaisemisesta.
 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22). Lisätietoa saat sivulta Muutoksenhaku.

Tutustuthan myös Opintopolun ohjeisiin opiskelupaikan vastaanottamisesta korkeakoulujen erillishaussa sekä avoimen väylän haussa hyväksyttyjen ohjeisiin.

Avoimen AMK:n väylä YAMK-tutkintoon

Avoimen AMK:n väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot olet suorittanut joko polkuopintoina tai yksittäisinä opintojaksoina. Myös CampusOnlinen opinnot, jotka olet suorittanut avoimen AMK:n opinto-oikeudella polkuopintojen aikana ja jotka on sisällytetty polkuopintoihisi, hyväksytään opintopistekertymään. Voit hakea avoimen AMK:n väylän kautta yhteen Turun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen saman hakukauden aikana.

Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää..

Erillishaussa hakeminen ei rajoita mahdollisuuttasi hakea korkeakoulujen yhteishaussa. Kuitenkin voit ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Hakuaika

Syksyn hakuaika on 1.9.2023 kello 9.00 - 30.11.2023 kello 15.00

Hakukelpoisuus

Voit hakea avoimen AMK:n väylähaussa, kun olet suorittanut vähintään 20 opintopistettä haettavan YAMK-koulutuksen mukaisia opintoja Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinto-oikeudella. Opintojen tulee olla valmiina ja kirjattuna opiskelutietojärjestelmään hakemuksen jättöhetkellä. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettuja opintoja ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan avoimen AMK:n opintojen lisäksi korkeakoulututkinto ja vähintään 24 kuukautta työkokemusta. Joissakin hakukohteissa pohjakoulutuksena hyväksytään myös ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolta tutkinto on tai alalta, jolle olet hakemassa ja se on kertynyt korkeakoulututkinnon jälkeen. Hakukelpoisuuden antava tutkinto ja työkokemus tulee olla hankittuna hakemuksen jättöhetkellä. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset ilmoitetaan tarkemmin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.

Hakeminen

Hakea voit hakuaikana  Opintopolussa. Löydät linkin hakulomakkeelle Opintopolusta asianomaisen hakukohteen tiedoista.

Kun täytät hakulomakkeen, liitä siihen tarvittavat todistukset; hakukelpoisuuden antava korkeakoulutodistus ja työtodistukset. Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi Suomessa vuoden 2003 jälkeen, sinun ei tarvitse liittää tutkintotodistusta. Saamme tiedon suoraan järjestelmästä. Vain viralliset työtodistukset hyväksytään; työsopimuksia tai CV:tä ei hyväksytä. Työtodistusliitteet ovat pakollisia, et voi lähettää hakulomaketta ilman liitteitä.

Vapaana olevat aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan.

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Tiedotamme valinnan tuloksesta 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan päätöksen julkaisusta. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta. Ainoastaan kesäkuussa valituilla avoimen AMK:n opiskeluoikeus päättyy 31.7. ja tutkinto-opiskeluoikeus alkaa 1.8.

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä avoimeen AMK:iin, avoinamk@turkuamk.fi.

Hakukohteet

Hakea voit Opintopolussa. Syksyn 2023 erillishaussa olevat hakukohteet: 

Muutoksenhaku

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Tutustu ensin kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin ja ota tämän jälkeen yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun avoimeen AMK:iin, avoinamk@turkuamk.fi, asian selvittämiseksi. Lisätietoja saat nettisivulta Muutoksenhaku.

Haku opintojen loppuun saattamiseksi

Tässä erillishaussa voivat hakea opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi:

 • Toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta. 
 • Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden (ennen 1.8.2015 alkanut opinto-oikeus) omannut opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen tai opiskeluoikeusajan päättymisen takia tai joka on eronnut. Huom. jos sinut on jo aiemmin hyväksytty tässä haussa, mutta et ole saanut opintojasi päätökseen myönnetyssä opiskeluoikeusajassa, et voi hakea tässä haussa enää uudelleen, vaan toimit alla olevan ohjeen mukaan ("ohjeet Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden menettäneille, kun opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2015 jälkeen"). 

Ohjeet Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden menettäneille , kun opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2015 jälkeen.

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta joulun ja uuden vuoden aikaa. Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Huom. kesäaikana hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op. Jos opintopisteitä puuttuu enemmän, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta ja suorittaa opintoja, kunnes uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden ehto (alle 35 op suorittamattomia opintoja) täyttyy. Lisätietoja erillisestä opinto-oikeudesta löydät täältä.

Hakukelpoisuus pätee täsmälleen samaan tavoitetutkintoon ja -tutkintonimikkeeseen johtavaan koulutukseen, jossa hakijalla on aiemmin ollut opiskeluoikeus. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Täytä hakulomake  täällä.  Hakemukseen tulee liittää aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi sekä opintosuoritusote aiemmista opinnoista. Olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan ennen hakemista. Katso opinto-ohjaajien yhteystiedot.

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat Hakijapalveluilta osoitteesta hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK) -tutkimusryhmäopintoihin voit hakea erillishaussa ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun syksyn hakuaika on 1.9.–30.11.2023. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä päivä kello 15.00.

Ennen kuin täytät hakulomakkeen, ole ehdottomasti yhteydessä sinua kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta sinulle löytyy oikea tutkimusryhmä. Asianomaisen tutkimusryhmän tiedoista saat tutkimusryhmän vetäjän yhteystiedot.

Hakemuksen voit täyttää  Opintopolku-palvelussa.  Liitä samalla hakemukselle hakukelpoisuuteen vaaditut liitteet. Toimita ennakkotehtävä koulutukselle Turun ammattikorkeakouluun alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Ennakkotehtävä

Käytä ennakkotehtävässä Turun ammattikorkeakoulun ennakkotehtäväpohjaa.

Palauta ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo e-lomakkeella osoitteessa https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/282/lomake.html

 • Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolussa.
 • Ilmoita ennakkotehtävälomakkeella tutkimusryhmä, johon haet. Tekniikan ja liiketalouden tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät sivulta Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle löytyy oikea ryhmä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintahaastattelun perusteella. Sinut kutsutaan haastatteluun, mikäli saat ennakkotehtävän pistemääräksi vähintään 35 p (max 50 p). 

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Hakemus käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut ennakkotehtävän. Näet tilanteesi OmaOpintopolku-palvelussa. Tiedotamme päätöksestä myös sähköpostitse. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan päätöksen julkaisusta.

Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa pääsääntöisesti päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta. Opiskeluoikeus voi alkaa myös seuraavan lukukauden alusta. Tiedotamme aloitusajankohdasta tarkemmin valintapäätösviestissä.

Tutustu koulutuksiin 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Koulutukseen voit hakea ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 1.9.–30.11.2023. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä päivänä kello 15.00.

Ennen kuin täytät hakulomakkeen, ole ehdottomasti yhteydessä sinua kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta sinulle löytyy oikea tutkimusryhmä. Asianomaisen tutkimusryhmän tiedoista saat tutkimusryhmän vetäjän yhteystiedot.

Hakemuksen voit täyttää Opintopolku-palvelussa. Liitä samalla hakemukselle hakukelpoisuuteen vaaditut liitteet. Toimita ennakkotehtävä koulutukselle Turun ammattikorkeakouluun alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Ennakkotehtävä

Käytä ennakkotehtävässä Turun ammattikorkeakoulun ennakkotehtäväpohjaa. 

Palauta ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo e-lomakkeella osoitteessa https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/374/lomake.html

 • Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun.
 • Ilmoita ennakkotehtävälomakkeella tutkimusryhmä, johon haet. Sosiaali- ja terveysalan tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät sivulta  Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle löytyy oikea ryhmä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintahaastattelun perusteella. Sinut kutsutaan haastatteluun, mikäli saat ennakkotehtävän pistemääräksi vähintään 35 p (max 50 p). 

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Hakemus käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut ennakkotehtävän. Näet tilanteesi OmaOpintopolku-palvelussa. Tiedotamme päätöksestä myös sähköpostitse. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan päätöksen julkaisusta.

Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa pääsääntöisesti päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta. Opiskeluoikeus voi alkaa myös seuraavan lukukauden alusta. Tiedotamme aloitusajankohdasta tarkemmin valintapäätösviestissä.

Tutustu koulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Kulttuurialan ylempi AMK, taide- ja kulttuurialan kehittäjä, tutkimusryhmäopinnot

Kulttuurialan ylempi AMK, taide- ja kulttuurialan kehittäjä, tutkimusryhmäopintoihin voit hakea erillishaussa ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 1.9.–30.11.2023. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15:00.

Ennen kuin täytät hakulomakkeen, ole ehdottomasti yhteydessä sinua kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta sinulle löytyy oikea tutkimusryhmä. Asianomaisen tutkimusryhmän tiedoista saat tutkimusryhmän vetäjän yhteystiedot.

Hakemuksen voit täyttää Opintopolku-palvelussa. Liitä samalla hakemukselle hakukelpoisuuteen vaaditut liitteet. Toimita ennakkotehtävä koulutukselle Turun ammattikorkeakouluun alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Ennakkotehtävä

Käytä ennakkotehtävässä Turun ammattikorkeakoulun ennakkotehtäväpohjaa.

Palauta ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo kulttuurin tutkimusryhmähaun e-lomakkeella.

 • Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat, kun olet ensin jättänyt hakemuksen Opintopolussa.
 • Ilmoita ennakkotehtävälomakkeella tutkimusryhmä, johon haet. Kulttuurialan tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät sivulta Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle löytyy oikea ryhmä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintahaastattelun perusteella. Sinut kutsutaan haastatteluun, mikäli saat ennakkotehtävän pistemääräksi vähintään 35 p (max 50 p). 

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Hakemus käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut ennakkotehtävän. Näet tilanteesi OmaOpintopolku-palvelussa. Tiedotamme päätöksestä myös sähköpostitse. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan päätöksen julkaisusta.

Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa pääsääntöisesti päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta. Opiskeluoikeus voi alkaa myös seuraavan lukukauden alusta. Tiedotamme aloitusajankohdasta tarkemmin valintapäätösviestissä.

Tutustu koulutukseen

Kulttuurialan ylempi AMK, Taide- ja kulttuurialan kehittäjä, tutkimusryhmäopinnot

Erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi

Turun AMK, Erikoispolulta Sosionomi (AMK)  -tutkintoon, syksy 2023

Haku on tarkoitettu sinulle, joka opiskelet Sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen opintoja avoimen AMK:n erikoispolkuopinnoissa Turun ammattikorkeakoulussa. Voit hakea tutkinto-opintoihin Erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi -erillishaussa ja suorittaa loput sosionomikoulutuksen opinnot tutkinto-opiskelijana.

Seuraava hakuaika näihin opintoihin on 30.10.–10.11.2023. Haku päättyy 10.11. kello 15.00.

Hakukohteena on

Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana  Opintopolku.fi -palvelussa.

Olet hakukelpoinen Sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen opintoihin, kun olet hyväksytysti suorittanut vähintään 35 opintopistettä sosionomikoulutuksen erikoispolkuopintoja Turun ammattikorkeakoulussa avoimen AMK:n opinto-oikeudella. Vaadittu opintopistemäärä tulee olla suoritettuna ja arvioituna 10.11. mennessä. 

Ilmoitamme opiskelijavalinnan tuloksesta 30 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Opiskelijavalinnan tulos julkaistaan 30 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Tarjottu opiskelupaikka tulee vastaanottaa 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkaisusta. Opiskelupaikan vastaanottaneiden tutkinto-opiskeluoikeus alkaa tammikuussa 2024. Tutkinto-opiskeluaika määrittyy suoritettavien opintojen laajuuden mukaisesti.

Avoimen AMK:n opinto-oikeudella tehdyt opintosuoritukset siirretään uudelle tutkinto-opiskelijan opinto-oikeudelle. Opiskelijanumerosi vaihtuu, kun siirryt tutkinto-opiskelijaksi. Sen sijaan käyttäjätunnuksesi säilyy samana, mutta sinun on aktivoitava se uudelleen id.turkuamk.fi -palvelussa.  Opinto-oikeus avoimen AMK:n opiskelijana päättyy joulukuun lopussa.

Turun AMK, Erikoispolulta Terveydenhoitaja (AMK)  -tutkintoon, syksy 2023

Haku on tarkoitettu sinulle, joka opiskelet Terveydenhoitaja (AMK) -opintoja erikoispolkuopinnoissa Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa. Voit hakea tutkinto-opintoihin Erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi -erillishaussa ja suorittaa loput terveydenhoitajakoulutuksen opinnot tutkinto-opiskelijana.

Seuraava hakuaika näihin opintoihin on 24.11.–7.12.2023. Haku päättyy 7.12. kello 15.00.

Hakukohteena on

Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa.

Olet hakukelpoinen Terveydenhoitaja (AMK) -opintoihin, kun olet hyväksytysti suorittanut vähintään 20 opintopistettä terveydenhoitajakoulutuksen erikoispolkuopintoja Turun ammattikorkeakoulussa avoimen AMK:n opinto-oikeudella. Vaadittu opintopistemäärä tulee olla suoritettuna ja arvioituna 7.12. mennessä. 

Ilmoitamme opiskelijavalinnan tuloksesta viimeistään 14.12. Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan 21.12.2023 kello 15.00 mennessä. Menetät opiskelupaikan, jos et vastaanota sitä määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottaneiden tutkinto-opiskeluoikeus alkaa tammikuussa 2024. Tutkinto-opiskeluaika määrittyy suoritettavien opintojen laajuuden mukaisesti.

Avoimen AMK:n opinto-oikeudella tehdyt opintosuoritukset siirretään uudelle tutkinto-opiskelijan opinto-oikeudelle. Opiskelijanumerosi vaihtuu, kun siirryt tutkinto-opiskelijaksi. Sen sijaan käyttäjätunnuksesi säilyy samana, mutta sinun on aktivoitava se uudelleen id.turkuamk.fi -palvelussa. Opinto-oikeus avoimen AMK:n opiskelijana päättyy joulukuun lopussa.

Haku tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen perusteella

Turun ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea kansallisen suosituksen mukaisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen (30 op) perusteella. Hakukelpoisuuteen vaaditaan myös toisen asteen tutkinto, joka antaa asianomaisessa maassa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin, tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

Seuraava hakuaika: 16.-27.10.2023. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa alla olevien koulutuslinkkien kautta.

Syksyn 2023 haussa voit hakea seuraaviin koulutuksiin:

Valinnan pisteet muodostuvat korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opintojaksojen keskiarvosta (kahden desimaalin tarkkuudella). Tasapistetilanteessa käytetään ensin suomen kielen opintojaksojen keskiarvoa ja sen jälkeen arvontaa.

Kynnysehto: valmentavan koulutuksen suomen kielen opintojaksojen (15 opintopistettä) keskiarvo 3,00.

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen todistus/opintosuoritusote tulee tallentaa hakuaikana hakemuksen liitteeksi.

Tulokset julkaistaan 30 vrk kuluessa hakuajan päättymisestä. Tarjottu opiskelupaikka tulee vastaanottaa 1.12.2023 kello 15.00 mennessä. Varasijavalinta päättyy 12.12.2023 kello 15.00.

Haku tutkinto-opiskelijaksi lukio-opintojen perusteella: Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus

Turun ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea erillishaussa lukiossa suoritettujen kemian opintojen perusteella. 

Kevään 2023 hakuaika: 16.1.-30.1.2023. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa.  

Valinnan pisteet muodostuvat suomalaisen lukion kemian kurssien keskiarvosta (painottamaton, kahden desimaalin tarkkuudella). Tasapistetilanteessa käytetään tarvittaessa arvontaa.

Kynnysehto: Suomalaisen lukion kemian 1 pakollinen kurssi ja 4 valinnaista kurssia arvosanakeskiarvolla 8,00.

Viimeisin lukion jaksotodistus tulee tallentaa hakemuksen liitteeksi.

Tulokset julkaistaan 15.2.2023 mennessä. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 14.7.2023 mennessä.