Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.5.2022
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voit hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta. Erillishakuja ovat

 • Avoimen väylähaut (AMK ja YAMK)
 • Haku opintojen loppuun saattamiseksi
 • Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot
 • Erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Katso Opintopolun ohjeet erillishaun paikan vastaanottamiseen.

Avoimen AMK:n väylä AMK-tutkintoihin

Avoimen väylän erillishaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisia opintoja, jotka olet suorittanut avoimen AMK:n opinto-oikeudella kotimaisessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot olet voinut suorittaa joko polkuopintoina tai yksittäisinä opintojaksoina.  Olet hakukelpoinen myös, jos olet suorittanut Turun ammattikorkeakoulussa erillisellä opinto-oikeudella vähintään 35 opintopisteen laajuiset haettavan koulutuksen opinnot. Hakukelpoisuuden tuottavien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Suoritettujen opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 1,50. 

Hakulomakkeella voit esittää enintään kolme hakutoivetta. Aseta koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että hakulomakkeella ylimpänä on ensimmäinen hakutoiveesi. 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muita korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää. 

Kun haet Turun ammattikorkeakouluun toisessa kotimaisessa ammattikorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla, huomioithan, että Turun ammattikorkeakoulun oppimissuunnitelma saattaa poiketa merkittävästi aiemman korkeakoulusi opetussuunnitelmasta. Opintojen jatkaminen saumattomasti ei tämän vuoksi ole välttämättä mahdollista.

Avoimen väylän erillishaussa hakeminen ei rajoita mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa. Huomaa kuitenkin, että voit ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Aikataulu

Kevään hakuaika on 2.5.2022 klo 9.00 - 13.5.2022 klo 15.00.

Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 13.6.

Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 15.7. kello 15.00 mennessä tai jos tulet valituksi varasijalta 8.7. jälkeen, seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Varasijavalinta päättyy 2.8. kello 15.00.

Hakukohteet

Hakea voit Opintopolussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa. Seuraavat koulutukset ovat mukana avoimen AMK:n väylähaussa:

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen, kun olet suorittanut vähintään 35 opintopistettä haettavan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisia opintoja avoimen AMK:n opinto-oikeudella kotimaisessa ammattikorkeakoulussa. Hakukelpoisuudet tuottavat lisäksi Turun ammattikorkeakoulussa erillisellä opinto-oikeudella suoritetut vähintään 35 opintopisteen laajuiset haettavan koulutuksen opinnot.

Opintojen tulee olla valmiina hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuus tarkistetaan opintosuoritusotteesta, josta tulee selvitä, että opinnot on suoritettu avoimessa AMK:ssa. Aiemmista opinnoista mahdollisesti tehtyjä hyväksilukuja polkuopintoihin ei oteta huomioon opintopistekertymässä.

Kun haet suomenkieliseen koulutukseen muunkielisen koulutuksen opinnoilla, sinun tulee haun yhteydessä osoittaa riittävä suomen kielen taitosi. Katso tarkemmat tiedot hakukohteen valintaperusteista.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin sivulla Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky.

Jos haet sosiaali- ja terveysalalle ja olet vastannut "kyllä" SORA-kysymykseen, pyydetään sinulta erikseen SORA-selvitys. 

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan avoimen AMK:n opinto-oikeudella tai Turun ammattikorkeakoulussa erillisellä opinto-oikeudella suoritettujen, hakukohteena olevan koulutuksen oppimissuunnitelman mukaisten opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Keskiarvo katsotaan opintosuoritusotteesta, josta lasketaan numeerisesti arvioitujen opintojen painotettu keskiarvo, ja se on ilmoitettu opintosuoritusotteella. Keskiarvosta annetaan keskiarvoa vastaava määrä pisteitä. Lisäpisteitä voi saada suoritetun opintopistemäärän perusteella. Valinnassa huomioidaan vain hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot.

Jos olet suorittanut avoimen AMK:n opintoja yksittäisinä opintoina ja sinulla on useampi erillinen opintosuoritusote, laske keskiarvo hakukelpoisuuden antavista opinnoista, laske keskiarvo seuraavan ohjeen mukaisesti:

 • Painotettu keskiarvo lasketaan ainoastaan numeerisesti arvioiduista opinnoista, jotka on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksytty-merkintöjä tai hakuajan päättymisen jälkeen suoritettujen opintojen arvosanoja ei huomioida keskiarvossa. Painotettu keskiarvo lasketaan kertomalla opintojakson numeerinen arvosana opintopistemäärällä. Tämä kertolasku suoritetaan erikseen jokaisen opintojakson kohdalla. Lopuksi saadut tulokset lasketaan yhteen. Saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä.

Keskiarvon pisteytys

Painotetusta keskiarvosta annetaan keskiarvoa vastaava määrä pisteitä (kahden desimaalin tarkkuus). Hakukelpoisuuteen vaadittu keskiarvo on vähintään 1,50.

Lisäpisteitä annetaan suoritetun opintopistemäärän perusteella seuraavasti:

 • 3640 op = 1 p
 • 4145 op = 1,5 p
 • vähintään 46 op = 2 p

Sinun ei tule merkitä itse lisäpisteitä hakulomakkeelle, vaan ne lisätään järjestelmästä automaattisesti.

Opiskelijat valitaan pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakutoivejärjestystä, sitten hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 30 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakuohjeet

 • Täytä hakulomake hakuaikana  Opintopolussa.
 • Merkitse hakulomakkeelle opintosuoritusten keskiarvo ja kertynyt opintopistemäärä. 
 • Liitä hakulomakkeelle hakuaikana opintosuoritusote/-otteet avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista.
 • Tiedotamme valinnan tuloksesta sähköpostitse 13. kesäkuuta mennessä. Näet tiedon valinnastasi myös Oma Opintopolku -palvelussa.
 • Jos tulet valituksi, ota tarjottu opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä olevaksi opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanoton määräajan näet Oma Opintopolku -palvelussa. Halutessasi voit myös perua tarjotun opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottaminen tai peruminen on sitova; sitä ei voi myöhemmin muuttaa tai peruuttaa. 
 • Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi, jatkuvat opintosi tutkinto-opiskelijana seuraavan lukukauden alusta alkaen.
 • Opiskelun aloitusta voit siirtää ilmoittautumalla poissa olevaksi opiskelijaksi. Sen voit tehdä vain lakisääteisestä syystä (varusmiespalvelus, siviilipalvelus, naisten vapaaehtoinen asepalvelus / äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa / oma sairaus tai vamma). Toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit avoimeen AMK:iin  e-lomakkeella kevään haussa 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22). Lisätietoa saat sivulta Muutoksenhaku.

Tutustuthan myös Opintopolun ohjeisiin opiskelupaikan vastaanottamisesta korkeakoulujen erillishaussa sekä avoimen väylän haussa hyväksyttyjen ohjeisiin

Avoimen AMK:n väylä YAMK-tutkintoihin

Avoimen väylähaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot voi olla suoritettu joko polkuopintoina tai yksittäisinä opintojaksoina. Voit hakea avoimen AMK:n väylän kautta yhteen Turun AMK:n hakukohteeseen.

Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin voit ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Turun ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Myös muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoon, mutta niitä ei lueta osaksi väylähaussa vaadittua opintopistekertymää (lukuun ottamatta CampusOnlinen  kautta tehtyjä suorituksia).

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n väylähaussa, löydät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi -palvelusta. Myös hakulomakkeen voit täyttää Opintopolussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa.

Hakuaika

Kevään hakuaika on 3.1.2022 kello 9.00 - 31.5.2022 kello 15.00

Syksyn hakuaika on 1.9.2022 kello 9.00 - 30.11.2022 kello 15.00

Hakukelpoisuus

Voit hakea avoimen AMK:n väylähaussa, kun olet suorittanut vähintään 20 opintopistettä haettavan YAMK-koulutuksen mukaisia opintoja Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinto-oikeudella. Opintojen tulee olla valmiina ja kirjattuna opiskelutietojärjestelmään hakemuksen jättöhetkellä. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettuja opintoja ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan avoimen AMK:n opintojen lisäksi korkeakoulututkinto ja vähintään 24 kuukautta työkokemusta. Joissakin hakukohteissa pohjakoulutuksena hyväksytään myös ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Työkokemuksen tulee olla alalta, jolta tutkinto on tai alalta, jolle olet hakemassa ja se on kertynyt korkeakoulututkinnon jälkeen. Hakukelpoisuuden antava tutkinto ja työkokemus tulee olla hankittuna hakemuksen jättöhetkellä. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset ilmoitetaan tarkemmin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa.

Hakeminen

Hakea voit hakuaikana  Opintopolussa. Löydät linkin hakulomakkeelle Opintopolusta asianomaisen hakukohteen tiedoista.

Kun täytät hakulomakkeen, liitä siihen tarvittavat todistukset; hakukelpoisuuden antava korkeakoulutodistus ja työtodistukset. Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi Suomessa vuoden 2003 jälkeen, sinun ei tarvitse liittää tutkintotodistusta. Saamme tiedon suoraan järjestelmästä. Huomaathan, että vain viralliset työtodistukset hyväksytään; työsopimuksia tai CV:tä ei hyväksytä. Työtodistusliitteet ovat pakollisia, et voi lähettää hakulomaketta ilman liitteitä.

Vapaana olevat aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan.

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Tiedotamme valinnan tuloksesta 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Olethan yhteydessä avoinamk@turkuamk.fi, jos sinulla on kysyttävää hakemisesta.

Hakukohteet

Hakea voit Opintopolussa. Kevään 2022 erillishaussa on mukana seuraavat hakukohteet:

Muutoksenhaku

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Tutustu ensin kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin ja ota tämän jälkeen yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun avoimeen AMK:iin, avoinamk@turkuamk.fi, asian selvittämiseksi. Lisätietoja saat nettisivulta Muutoksenhaku.
 

Haku opintojen loppuun saattamiseksi

Tässä erillishaussa voivat hakea opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi:

 • Toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta. 
 • Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden (ennen 1.8.2015 alkanut opinto-oikeus) omannut opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyömisen tai opiskeluoikeusajan päättymisen takia tai joka on eronnut.

Ohjeet Turun AMK:ssa opiskeluoikeuden menettäneille , kun opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2015 jälkeen.

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta joulun aikaa. Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Huom. kesäaikana ja joulukuussa hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op. Jos opintopisteitä puuttuu enemmän, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta ja suorittaa opintoja, kunnes uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden ehto (alle 35 op suorittamattomia opintoja) täyttyy. Lisätietoja erillisestä opinto-oikeudesta löydät täältä.

Hakukelpoisuus pätee täsmälleen samaan tavoitetutkintoon ja -tutkintonimikkeeseen johtavaan koulutukseen, jossa hakijalla on aiemmin ollut opiskeluoikeus. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Täytä hakulomake  täällä.  Hakemukseen tulee liittää aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi sekä opintosuoritusote aiemmista opinnoista. Olethan yhteydessä opinto-ohjaajaan ennen hakemista. Katso opinto-ohjaajien yhteystiedot.

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat Hakijapalveluilta osoitteesta hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Insinööri (ylempi AMK) ja Tradenomi (ylempi AMK) -tutkimusryhmäopintoihin voit hakea erillishaussa ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 3.1.-30.5.2022. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä päivä kello 15.00.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan tulee ehdottomasti olla yhteydessä häntä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta hänelle löytyy oikea tutkimusryhmä. 

Hakemus täytetään  Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Työtodistus pitää liittää hakulomakkeelle, jotta hakemuksen voi lähettää. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin.

Ennakkotehtävä:

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa:

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo palautetaan e-lomake-järjestelmän kautta osoitteessa: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/282/lomake.html

Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun.

Ennakkotehtävälomakkeella pyydetään ilmoittamaan tutkimusryhmä, johon haet. Tekniikan ja liiketalouden tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle löytyy oikea ryhmä.

Tutustu koulutuksiin: 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Koulutukseen voit hakea ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 3.1.-30.5.2022Hakulomake sulkeutuu viimeisenä päivänä kello 15.00.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan tulee ehdottomasti olla yhteydessä häntä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta hänelle löytyy oikea tutkimusryhmä. 

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin. 

Ennakkotehtävä: 

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa. 

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä ja sitä täydentävä ansioluettelo palautetaan e-lomake-järjestelmän kautta osoitteessa:  https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/374/lomake.html

Ennakkotehtävälomakkeen ensimmäisellä sivulla kysytyn hakemusnumeron saat sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen Opintopolkuun. Ennakkotehtävälomakkeella pyydetään ilmoittamaan tutkimusryhmä, johon haet. Sosiaali- ja terveysalan tutkimusryhmät ja kuvauksen niiden fokusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ole yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään jo ennen hakemuksen jättämistä, jotta sinulle löytyy oikea ryhmä.

Tutustu koulutukseen: 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi

Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka on valittu Kätilö (AMK) -opintoihin avoin AMK + tutkinto -opintokokonaisuuteen. Kun olet suorittanut avoimen AMK:n opinto-oikeudella 20 opintopistettä Kätilö (AMK) -koulutuksen erikoispolkuopintoja, voit hakea Erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi -haussa ja suorittaa loput opinnot tutkinto-opiskelijana.

Seuraava hakuaika erikoispolulta tutkinto-opiskelijaksi on 2.5.2022 klo 9.00 - 13.5.2022 klo 15.00.Hakukohteena on

Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana  Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijavalinnan tuloksesta ilmoitetaan 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Tarjottu opiskelupaikka on vastaanotettava Opintopolussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa elokuussa.

Hakukelpoisuuteen Kätilö (AMK) -opintoihin vaaditaan 20 opintopistettä opintoja, jotka on suoritettu Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n erikoispolun opinto-oikeudella. Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettu 31.5. mennessä. Tutkinto-opintoihin valitaan kaikki hakukelpoiset hakijat, joilla on opinto-oikeus haettavan koulutuksen avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Avoimen AMK:n opinto-oikeudella tehdyt opintosuoritukset siirretään uudelle opinto-oikeudelle. Opiskelijanumerosi vaihtuu, kun siirryt tutkinto-opiskelijaksi. Sen sijaan käyttäjätunnuksesi säilyy samana, mutta sinun on aktivoitava se uudelleen id.turkuamk.fi -palvelussa. Opinto-oikeus avoimen AMK:n opiskelijana päättyy heinäkuun lopussa.

Haku tutkinto-opiskelijaksi lukio-opintojen perusteella: Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus

Turun ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea erillishaussa lukiossa suoritettujen kemian opintojen perusteella. 

Hakuaika: 17.1.-31.1.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa.  

Valinnan pisteet muodostuvat suomalaisen lukion kemian kurssien keskiarvosta (painottamaton, kahden desimaalin tarkkuudella). Tasapistetilanteessa käytetään tarvittaessa arvontaa.

Kynnysehto: Suomalaisen lukion kemian 1 pakollinen kurssi ja 4 valinnaista kurssia arvosanakeskiarvolla 8,00.

Viimeisin lukion jaksotodistus tulee tallentaa hakemuksen liitteeksi.

Tulokset julkaistaan 15.2.2022 mennessä. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 15.7.2022 mennessä.