Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.3.2024
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista yhteishaussa. Löydät tältä sivulta myös ennakkotehtävien ja valintakokeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa on käytössä lisäksi soveltuvuuskoe ja rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan rakennusalan työkokemus. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta .

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijavalinnat tehdään karsivan ennakkotehtävän ja/tai Turun AMK:n oman valintakokeen perusteella.

Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelevat hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä ja haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

YAMK-koulutusten hakukohdekohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Opintopolusta.

Ensikertalaiskiintiö

Ensikertalaisten kiintiö (85 %) jonoittain on käytössä yhteishaun suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 16 aloituspaikkaa. Kulttuurialan AMK-tutkintojen päivätoteutuksissa ensikertalaisten kiintiö on 80 % riippumatta aloituspaikkojen määrästä. Vieraskielisissä koulutuksissa ja YAMK-hakukohteissa aloituspaikkoja ei varata ensikertalaisille hakijoille.

Huom. ensikertalaisuuskiintiöömme on tulossa muutoksia 2024 yhteishakuihin. Ensikertalaisten kiintiö nousee 90 %:iin ja aloituspaikkarajoitus poistuu. Samalla ylioppilaiden ja ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnat muuttuvat niin, että niistä voi tulla valituksi vain ensikertalaisena. Kulttuurialan AMK-tutkintojen päivätoteutuksissa ensikertalaisten kiintiö nousee 85 %:iin.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Ei-ensikertalaisten hakijoidemme kannattaa huomioida polkuopinnot varteen otettavana vaihtoehtona hakeutua tutkintoomme.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Valintatavat

Yhteishaussa käytettävät valintatavat ja niiden tarkemmat tiedot löydät alta, mukaan lukien ennakkotehtävät ja valintakoepäivät.

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukset

Kevään 2024 toinen yhteishaku

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään 2024 toisessa yhteishaussa:

 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, 1.8.2015 alkaen suoritettu ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa todistuspisteiden ja AMK-valintakokeen lisäksi huomioidaan rakennusalan työkokemus. Pisteytysmalli löytyy ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen hakijoiden lopulliseen valintaan vaikuttaa yllä mainittujen valintatapojen lisänä soveltuvuuskoe, joka järjestetään 3.5.2024 yhteistyössä rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu). Kaikkien rakennusarkkitehtikoulutuksen hakijoiden tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta löytyy Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen -sivulta.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tehdään automaattisesti hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 - 13.5.2024 suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palvelussa 13.5.2024 mennessä.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan  Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 27.5.2024. 

Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta .

AMK-valintakoe

Kevään 2023 yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään 27.5. - 31.5.2024. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet sekä muita tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. 

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana yhteishaun hakulomakkeella. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa, ellei sitä erikseen pyydetä esim. yksilöllisen järjestelyn yhteydessä.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista sivulla  www.ammattikorkeakouluun.fi.

Todistusvalinnassa hyväksyttyjen hakijoiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa valintakokeella, sinun tulee osallistua kokeeseen.

Kulttuurialan AMK-koulutukset ja ennakkotehtävät

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista. 

Kevään 2024 yhteishaku

Osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen hakuaikana palautettavan karsivan ennakkotehtävän perusteella poislukien musiikkipedagogi (AMK) koulutus, jonka kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien tehtävänannot ja palautusohjeet julkaistaan tällä sivulla 1.3.2024. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ohjeen mukaisesti 27.3.2024 klo 15.00 mennessä. 

Päivätoteutuksissa ennakkotehtävää ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Ennakkotehtävä sisältää itsenäisesti tehtäviä ja ammattikorkeakouluun toimitettavia osioita, joiden perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta.

Monimuotototeutuksissa hyväksytty ennakkotehtävä arvioidaan osana valintakoetta. Työkokemus tai taiteellinen toiminta voidaan huomioida ennakkotehtävässä tai valintakokeen osana. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla ja taiteellinen toiminta esim. portfoliolla tai ammattikorkeakoulun muutoin pyytämällä tavalla.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty tulos tarkoittaa, että hakija kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtäviä ei kommentoida, eikä niistä voida antaa suuren määrän vuoksi ohjaavaa palautetta. Ennakkotehtävän palauttaneita on huomattavasti enemmän kuin niiden pohjalta voidaan kutsua valintakokeisiin. Valintaraati arvioi tehtävät ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti.

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen yhteishaun hakulomake Opintopolussa hakuaikana, jotta voi olla mukana valinnassa ja saada kutsun valintakokeeseen.

Avaa ennakkotehtävän tehtävänanto ja palautusohjeet linkistä (pdf):
Ennakkotehtävä: Kuvataiteilija (AMK), animaatio, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus (huom. päivitetty 13.3.)
Ennakkotehtävä: Kuvataiteilija (AMK), valokuva, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Kuvatateilija (AMK), monimuotototeutus
Ennakkotehtävä: Medianomi (AMK), elokuva, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Medianomi (AMK), tuotanto ja projektinhallinta, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus
Ennakkotehtävä: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus

Valintakokeet

Alla olevassa taulukossa ovat Turun AMK:n kulttuurialan AMK-koulutusten valintakoepäivät kevään 2024 yhteishaussa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä sähköpostitse (tarkista myös roskapostikansio) viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Kaikki ennakkotehtävän hakuaikana palauttaneet hakijat saavat sähköpostilla joko kutsun tai tiedon, että eivät ole tällä kertaa kutsuttujen joukossa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä, jotta koe olisi hyväksytty. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa vaikuttaa ensin hakutoivejärjestys ja sen jälkeen tarvittaessa käytetään arvontaa.

Kulttuurialan koulutukset eivät tee valintakoeyhteistyötä keskenään.

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus

28.5.2024 (etävalintakoe)

Kuvataiteilija (AMK), animaatio, päivätoteutus

4. - 6.6.2024 (etävalintakoe)

Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus
- kuvataide
- valokuva

4. - 6.6.2024 (etävalintakokeet)

Medianomi (AMK), päivätoteutus
- elokuva
- journalismi
- mainonnan suunnittelu
- tuotanto ja projektinhallinta

22. - 23.5.2024 (etävalintakokeet)

Musiikkipedagogi (AMK), monimuoto- ja päivätoteutus

20. - 22.5.2024

Päivätoteutuksen instrumenttikohtaiset vaatimukset ja valintakoeosiot

Monimuotototeutuksen valinkoeosiot

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

4. - 6.6.2024

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus/teatteri, monimuotototeutus

Sirkus 27. - 29.5.2024
Teatteri 21.5.2024

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus

27. - 29.5.2024

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus

3. - 6.6.2024

Englanninkieliset Bachelor-koulutukset

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. Näihin hakukohteisiin haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Kevään 2024 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin (pl. Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö) valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 • Todistusvalinta (suomalainen ammattikorkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 50 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintatehtävä - koulutuksen aloituspaikoista 50 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakukohdekohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku-palvelussa. Linkit Opintopolkuun löydät koulutusten esittelysivuilla.

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa ovat mukana kaikki Suomessa suoritetulla AMK-tutkinnolla hakevat hakukelpoiset hakijat, jotka tallentavat yhteishaun hakemukselle linkin Oma Opintopolun suorituksiin. Valinnat tehdään hakijan AMK-tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. YAMK-tutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

 • Jos hakijalla on useampi AMK-tutkinto, todistusvalinnassa käytetään paremman keskiarvon tuottavaa tutkintoa.
 • Jos linkki on virheellinen, sen voimassaolo on päättynyt tai linkkiä ei ole annettu, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa ja keskiarvo muutetaan hakulomakkeella nollaksi (0). 
 • Tutkintotodistuksen liitteen tietoja käytetään todistusvalinnassa vain silloin, jos hakijan toimittamassa linkissä ei näy tutkinnon arvosanoja (korkeakoulu ei ole kirjannut hakijan tietoja ja arvosanoja lainkaan Oma Opintopolkuun).
 • Muilla hakukelpoisilla tutkinnoilla hakevat ovat mukana ainoastaan valintatehtävävalinnassa.

Painotetun keskiarvon laskeminen

Opintopisteiden/-viikkojen mukaan painotettu keskiarvo lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella niistä opintojaksojen arvosanoista, jotka löytyvät Oma Opintopolku -palvelusta todistusvalinnassa käytettävän AMK-tutkinnon suorituksista. 

Painotettu keskiarvo lasketaan niin, että ensin jokaisen opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Näin saadut opintojaksojen tulot lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 3,39).

Valintatehtävä

Valintatehtävän ohjeet julkaistaan tällä sivulla viimeistään viikkoa ennen hakuajan alkamista. Tehtävä tulee palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti yhteishaun hakulomakkeelle 10.4.2024 kello 15.00 mennessä.

Avaa tehtävänanto ja palautusohjeet linkistä (pdf):
Valintatehtävä

Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset YAMK-koulutukset noudattavat näitä valintaperusteita, ja ovat keskenään valintayhteistyössä. Palauttamalla yhden valintatehtävän, saat pisteet kaikkiin samassa haussa hakemiisi valintayhteistyössä mukana oleviin koulutuksiin.

Tasapistetilanteessa vaikuttaa ensin hakutoivejärjestys ja sen jälkeen tarvittaessa käytetään arvontaa.

Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö

Insinööri Ylempi AMK, rakennettu ympäristö -koulutukseen valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 • Todistusvalinta (suomalainen ammattikorkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 36 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintatehtävä - koulutuksen aloituspaikoista 32 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Rakentamisen korkeakouluosaajakoulutus – koulutuksen aloituspaikoista 32 % täytetään tämän valintavan perusteella

Todistusvalinnassa ovat mukana kaikki Suomessa suoritetulla AMK-tutkinnolla hakevat hakukelpoiset hakijat, jotka tallentavat yhteishaun hakemukselle linkin Oma Opintopolun suorituksiin. Valinnat tehdään hakijan AMK-tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. YAMK-tutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

 • Jos hakijalla on useampi AMK-tutkinto, todistusvalinnassa käytetään paremman keskiarvon tuottavaa tutkintoa.
 • Jos linkki on virheellinen, sen voimassaolo on päättynyt tai linkkiä ei ole annettu, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa ja keskiarvo muutetaan hakulomakkeella nollaksi (0). 
 • Tutkintotodistuksen liitteen tietoja käytetään todistusvalinnassa vain silloin, jos hakijan toimittamassa linkissä ei näy tutkinnon arvosanoja (korkeakoulu ei ole kirjannut hakijan tietoja ja arvosanoja lainkaan Oma Opintopolkuun).
 • Muilla hakukelpoisilla tutkinnoilla hakevat ovat mukana ainoastaan valintatehtävävalinnassa.

Painotetun keskiarvon laskeminen

Opintopisteiden/-viikkojen mukaan painotettu keskiarvo lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella niistä opintojaksojen arvosanoista, jotka löytyvät Oma Opintopolku -palvelusta todistusvalinnassa käytettävän AMK-tutkinnon suorituksista. 

Painotettu keskiarvo lasketaan niin, että ensin jokaisen opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Näin saadut opintojaksojen tulot lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 3,39).

Valintatehtävä

Valintatehtävän ohjeet julkaistaan tällä sivulla viimeistään viikkoa ennen hakuajan alkamista. Tehtävä tulee palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti yhteishaun hakulomakkeelle 10.4.2024 kello 15.00 mennessä.

Avaa tehtävänanto ja palautusohjeet linkistä (pdf):
Valintatehtävä

Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset YAMK-koulutukset noudattavat näitä valintaperusteita, ja ovat keskenään valintayhteistyössä. Palauttamalla yhden valintatehtävän, saat pisteet kaikkiin samassa haussa hakemiisi valintayhteistyössä mukana oleviin koulutuksiin.

Rakentamisen korkeakouluosaajakoulutus 

Rakennetun ympäristön YAMK-koulutuksessa on käytössä oma valintajono rakennusmestari (AMK)-tutkinnon suorittaneille. Valintatapana on avoimen ammattikorkeakoulun opintoina suoritetun rakentamisen korkeakouluosaajakoulutuksen opintojen painotettu keskiarvo. Keskiarvon laskemisessa otetaan huomioon kaikki kyseisen osaajakoulutuksen numeerisesti arvioidut opintojaksot. Valintajonossa ovat mukana muualla 15.5.2024 mennessä ja Turun AMK:ssa 31.7.2024 mennessä rakentamisen korkeakouluosaajakoulutuksen (30 op) suorittaneet hakijat.

Tasapistetilanteessa vaikuttaa ensin hakutoivejärjestys ja sen jälkeen tarvittaessa käytetään arvontaa. 

Kulttuurialan YAMK-koulutukset ja ennakkotehtävät

Kevään 2024 yhteishaku

Kulttuurialan YAMK-koulutuksiin valitaan opiskelijat valintahaastattelulla, johon osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan hakuaikana palautettavan karsivan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävän tehtävänanto ja palautusohjeet julkaistaan tällä sivulla viimeistään 1.3.2024. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ohjeen mukaisesti 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. 

Karsiva ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty tulos tarkoittaa, että hakija kutsutaan valintahaastatteluun. Muissa kuin ohjeenmukaisissa tiedostomuodoissa palautetut ennakkotehtävät hylätään. Ennakkotehtäviä ei kommentoida, eikä niistä voida antaa suuren määrän vuoksi ohjaavaa palautetta. Ennakkotehtävän palauttaneita on huomattavasti enemmän kuin niiden pohjalta voidaan kutsua valintakokeisiin. Valintaraati arvioi ennakkotehtävät ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti.

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen yhteishaun hakulomake Opintopolussa hakuaikana, jotta voi olla mukana valinnassa ja saada kutsun valintakokeeseen.

Avaa ennakkotehtävän tehtävänanto ja palautusohjeet linkistä (pdf):
Ennakkotehtävä: Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide
Ennakkotehtävä: Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit
Ennakkotehtävä: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Valintahaastattelu

Valintahaastattelut järjestetään seuraavasti:

 • Taiteen uudet kontekstit 14. - 15.5.2024
 • Valokuvataide 21.5.2024
 • Musiikkipedagogi 23.5.2024

Kutsut haastatteluun lähetetään sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelupäivää. Tarkista myös roskapostikansio.

Karsiva ennakkotehtävä huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa ja hakukelpoisuuteen vaadittu työkokemus varmennetaan osana valintahaastattelua/-koetta.

Valinnan pisteet koostuvat ennakkotehtävästä ja valintahaastattelusta. Kaikki valinnan vaiheet tulee suorittaa hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Lopullisen valinnan pisteitä on saatava vähintään 50, jotta tulos on hyväksyttävissä. Tasapistetilanteessa katsotaan ensin hakutoivejärjestys (pl. ensimmäinen yhteishaku), sitten valintahaastattelun pisteitä, sen jälkeen ennakkotehtävän pisteitä ja käytetään vielä tarvittaessa arvontaa.

Hakukohteet eivät tee valintakoeyhteistyötä.

Englanninkieliset Master-koulutukset

Englanninkielisten YAMK- eli Master-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista.

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.