Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2023
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista yhteishaussa. Löydät tältä sivulta myös ennakkotehtävien ja valintakokeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijavalinnat tehdään karsivan ennakkotehtävän ja/tai Turun AMK:n oman valintakokeen perusteella.

Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelevat hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä ja haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

YAMK-koulutusten hakukohdekohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Opintopolusta.

Ensikertalaiskiintiö

Ensikertalaisten kiintiö (85 %) jonoittain on käytössä yhteishaun suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 16 aloituspaikkaa. Kulttuurialan AMK-tutkintojen päivätoteutuksissa ensikertalaisten kiintiö on 80 % riippumatta aloituspaikkojen määrästä. Vieraskielisissä koulutuksissa ja YAMK-hakukohteissa aloituspaikkoja ei varata ensikertalaisille hakijoille.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Valintatavat

Yhteishaussa käytettävät valintatavat ja niiden tarkemmat tiedot löydät alta, mukaan lukien ennakkotehtävät ja valintakoepäivät.

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukset

Kevään 2023 toinen yhteishaku

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin (poislukien tradenomi (AMK), mediatuotanto) valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään 2023 toisessa yhteishaussa:

 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, 1.8.2015 alkaen suoritettu ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa todistuspisteiden ja AMK-valintakokeen lisäksi huomioidaan rakennusalan työkokemus. Pisteytysmalli löytyy ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tehdään automaattisesti hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 - 16.5.2023 suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palvelussa 16.5.2023 mennessä.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan  Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 29.5.2023

Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta .

AMK-valintakoe

Kevään 2023 yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet sekä muita tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. 

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana yhteishaun hakulomakkeella. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Osallistumatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa, ellei sitä erikseen pyydetä esim. yksilöllisen järjestelyn yhteydessä.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista sivulla  www.ammattikorkeakouluun.fi.

Todistusvalinnassa hyväksyttyjen hakijoiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa valintakokeella, sinun tulee osallistua kokeeseen.

Lue ohjeet Turun AMKn koetilaisuuksiin saapuville hakijoille.

Lue miten näet AMK-valintakokeesta saamasi osiokohtaiset pisteet Valintakoepisteet-palvelussa.

Kulttuurialan AMK-koulutukset

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista. 

Kevään 2023 yhteishaku

Osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen hakuaikana palautettavan karsivan ennakkotehtävän perusteella poislukien musiikkipedagogi (AMK) koulutus, jonka kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien tehtävänannot ja palautusohjeet julkaistaan tällä sivulla viimeistään 8.3.2023. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ohjeen mukaisesti 30.3.2023 klo 15.00 mennessä. 

Päivätoteutuksissa ennakkotehtävää ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Ennakkotehtävä sisältää itsenäisesti tehtäviä ja ammattikorkeakouluun toimitettavia osioita, joiden perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta.

Monimuotototeutuksissa hyväksytty ennakkotehtävä arvioidaan osana valintakoetta. Työkokemus tai taiteellinen toiminta voidaan huomioida ennakkotehtävässä tai valintakokeen osana. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla ja taiteellinen toiminta esim. portfoliolla tai ammattikorkeakoulun muutoin pyytämällä tavalla.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty tulos tarkoittaa, että hakija kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtäviä ei kommentoida, eikä niistä voida antaa suuren määrän vuoksi ohjaavaa palautetta. Ennakkotehtävän palauttaneita on huomattavasti enemmän kuin niiden pohjalta voidaan kutsua valintakokeisiin. Valintaraati arvioi tehtävät ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti.

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen yhteishaun hakulomake Opintopolussa hakuaikana, jotta voi olla mukana valinnassa ja saada kutsun valintakokeeseen.

Avaa tehtävänanto ja palautusohjeet alla olevista linkeistä (pdf)

Kuvataiteilija (AMK), animaatio, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Kuvataiteilija (AMK), valokuva, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus: Ennakkotehtävä

Medianomi (AMK), elokuva, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Medianomi (AMK), tuotanto ja projektinhallinta, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus: Ennakkotehtävä

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus: Ennakkotehtävä

 

Valintakokeet

Alla olevassa taulukossa ovat Turun AMK:n kulttuurialan AMK-koulutusten valintakoepäivät kevään 2023 yhteishaussa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä sähköpostitse (tarkista myös roskapostikansio) viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Kaikki ennakkotehtävän hakuaikana palauttaneet hakijat saavat sähköpostilla joko kutsun tai tiedon, että eivät ole tällä kertaa kutsuttujen joukossa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä, jotta koe olisi hyväksytty. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa vaikuttaa ensin hakutoivejärjestys ja sen jälkeen tarvittaessa käytetään arvontaa.

Kulttuurialan koulutukset eivät tee valintakoeyhteistyötä keskenään.

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus 23.5.2023
Kuvataiteilija (AMK), animaatio, päivätoteutus 24. - 25.5.2023
Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus
- kuvataide
- valokuva
30.5. - 1.6.2023
Medianomi (AMK), päivätoteutus
- elokuva
- journalismi
- mainonnan suunnittelu
- tuotanto ja projektinhallinta
24. - 25.5.2023
Musiikkipedagogi (AMK), monimuoto- ja päivätoteutus

22. - 24.5.2023

Päivätoteutuksen valintakoeosiot ja instrumenttikohtaiset vaatimukset

Monimuotototeutuksen valintakoeosiot

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus 6. - 8.6.2023
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus/teatteri, monimuotototeutus Sirkus 29. - 31.5.2023
Teatteri 23.5.2023
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus 29. - 31.5.2023
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus 29. - 31.5.2023

 

Englanninkieliset Bachelor-koulutukset

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. Näihin hakukohteisiin haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Kevään 2023 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 • Todistusvalinta (suomalainen ammattikorkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 50 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintatehtävä - koulutuksen aloituspaikoista 50 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakukohdekohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku-palvelussa. Linkit Opintopolkuun löydät  koulutusten esittelysivuilla. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

 

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa ovat mukana kaikki Suomessa suoritetulla AMK-tutkinnolla hakevat hakukelpoiset hakijat, jotka tallentavat yhteishaun hakemukselle linkin Oma Opintopolun suorituksiin. Valinnat tehdään hakijan AMK-tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. YAMK-tutkinnot eivät ole mukana todistusvalinnassa.

 • Jos hakijalla on useampi AMK-tutkinto, todistusvalinnassa käytetään paremman keskiarvon tuottavaa tutkintoa.
 • Jos linkki on virheellinen, sen voimassaolo on päättynyt tai linkkiä ei ole annettu, hakija ei ole mukana todistusvalinnassa ja keskiarvo muutetaan hakulomakkeella nollaksi (0). 
 • Tutkintotodistuksen liitteen tietoja käytetään todistusvalinnassa vain silloin, jos hakijan toimittamassa linkissä ei näy tutkinnon arvosanoja (korkeakoulu ei ole kirjannut hakijan tietoja ja arvosanoja lainkaan Oma Opintopolkuun).
 • Muilla hakukelpoisilla tutkinnoilla hakevat ovat mukana ainoastaan valintatehtävävalinnassa.

Painotetun keskiarvon laskeminen

Opintopisteiden/-viikkojen mukaan painotettu keskiarvo lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella niistä opintojaksojen arvosanoista, jotka löytyvät Oma Opintopolku -palvelusta todistusvalinnassa käytettävän AMK-tutkinnon suorituksista. 

Painotettu keskiarvo lasketaan niin, että ensin jokaisen opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Näin saadut opintojaksojen tulot lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 3,39).

 

Valintatehtävä

Tehtävä tulee palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti yhteishaun hakulomakkeelle 13.4.2023 kello 15.00 mennessä.

Avaa tehtävänanto ja palautusohjeet alla olevista linkeistä (pdf)

Valintatehtävän ohjeet

Ohjeet valintatehtävän lataamiseen Opintopolun hakemukselle

Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset YAMK-koulutukset noudattavat näitä valintaperusteita, ja ovat keskenään valintayhteistyössä. Palauttamalla yhden valintatehtävän, saat pisteet kaikkiin samassa haussa hakemiisi valintayhteistyössä mukana oleviin koulutuksiin.

Tasapistetilanteessa vaikuttaa ensin hakutoivejärjestys ja sen jälkeen tarvittaessa käytetään arvontaa.

Kulttuurialan YAMK-koulutukset

Kevään 2023 yhteishaku

Kulttuurialan YAMK-koulutuksiin valitaan opiskelijat valintahaastattelulla, johon osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan hakuaikana palautettavan karsivan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävän tehtävänanto ja palautusohjeet julkaistaan tällä sivulla viimeistään viikkoa ennen hakuajan alkamista. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ohjeen mukaisesti 6.4.2023 klo 15.00 mennessä

Karsiva ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty tulos tarkoittaa, että hakija kutsutaan valintahaastatteluun. Muissa kuin ohjeenmukaisissa tiedostomuodoissa palautetut ennakkotehtävät hylätään. Ennakkotehtäviä ei kommentoida, eikä niistä voida antaa suuren määrän vuoksi ohjaavaa palautetta. Ennakkotehtävän palauttaneita on huomattavasti enemmän kuin niiden pohjalta voidaan kutsua valintakokeisiin. Valintaraati arvioi ennakkotehtävät ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti.

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen yhteishaun hakulomake Opintopolussa hakuaikana, jotta voi olla mukana valinnassa ja saada kutsun valintakokeeseen.

Avaa tehtävänanto ja palautusohjeet alla olevista linkeistä (pdf)

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit: Ennakkotehtävä

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, valokuvataide: Ennakkotehtävä

Musiikkipedagogi (ylempi AMK): Ennakkotehtävä  ( englanniksi )

Valintahaastattelu

Valintahaastattelut järjestetään seuraavasti:

 • Taiteen uudet kontekstit 24. - 25.5.2023
 • Valokuvataide 16. - 17.5.2023
 • Musiikkipedagogi 22. - 23.5.2023

Kutsut haastatteluun lähetetään sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelupäivää. Tarkista myös roskapostikansio.

Karsiva ennakkotehtävä huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa ja hakukelpoisuuteen vaadittu työkokemus varmennetaan osana valintahaastattelua/-koetta.

Valinnan pisteet koostuvat ennakkotehtävästä ja valintahaastattelusta. Kaikki valinnan vaiheet tulee suorittaa hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Lopullisen valinnan pisteitä on saatava vähintään 50, jotta tulos on hyväksyttävissä. Tasapistetilanteessa katsotaan ensin hakutoivejärjestys (pl. ensimmäinen yhteishaku), sitten valintahaastattelun pisteitä, sen jälkeen ennakkotehtävän pisteitä ja käytetään vielä tarvittaessa arvontaa.

Hakukohteet eivät tee valintakoeyhteistyötä.

 

 

Englanninkieliset Master-koulutukset

Englanninkielisten YAMK- eli Master-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. Näihin hakukohteisiin haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.