Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.7.2020
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista. Löydät tältä sivulta myös ennakkotehtävien ja valintakokeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus. Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijavalinnat tehdään karsivan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella.

Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelee hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä
 • Haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

Ensikertalaiskiintiö

Varaamme 85% AMK-koulutusten aloituspaikoista (hakujonoittain) ensikertalaisille suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 15 aloituspaikkaa. Vieraskielisissä ja YAMK-koulutuksissa ei varata aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukset

Kevään ja syksyn yhteishaku 2020

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään ja syksyn 2020 yhteishaussa:

 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla - koulutuksen aloituspaikoista 10 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.
 • POIKKEUS: Tradenomi (AMK), mediatuotannon verkko-opintojen valinnat tehdään pelkästään karsivan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Katso ohjeet alempaa kohdasta "Kulttuurialan AMK-koulutukset".

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tehdään hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 alkaen suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta. Tarkemmat tiedot mm. pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta .

AMK-valintakoe

Kevään 2020 yhteishaku

Kevään 2020 yhteishaun AMK-valintakokeen toteutukseen on tullut muutoksia koronatilanteen takia ja AMK-valintakoe järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Toisen vaiheen koe järjestetään 23.-25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla.

Lue tarkemmat ohjeet kokeeseen liittyen  ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Syksyn 2020 yhteishaku

AMK-valintakoe järjestetään 26. - 29.10.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla  www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa valinta voidaan tehdä myös aiemmin Suomessa suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella ja tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta.

 • Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 op laajuiset korkeakouluopinnot.
 • Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen opinto-oikeuden opintoja tai Suomessa vaihto-opiskelijana suoritettuja, numeerisesti arvioituja opintoja. 
 • Ulkomailla suorittuja opintoja ei hyväksytä.
 • Opinnäytetyön suoritusta ei oteta huomioon. (Perustelu: korkeakoulujen kirjauskäytännön mukaan opinnäytetyön laajuudeksi opintotietorekisteriin merkitään nolla.)
 • Suoritusten on oltava kokonaisia opintojaksoja, opintojakson osat eivätkä opintokokonaisuudet kelpaa. 
 • Hakijalla tulee olla yleisen ammattikorkeakoulukelpoisuuden antava pohjakoulutus.

Valinnassa otetaan huomioon suoritetuista korkeakouluopinnoista enintään 15 eri opintojaksoa, joiden yhteenlaskettu laajuus on enintään 30 op, pois lukien opinnäytetyö ja mahdolliset ulkomailla suoritetut, hyväksiluetut opinnot. Hakijan yhteispisteet muodostuvat pistesummana, jossa opintojakson arvosana kerrotaan opintojakson laajuudella, ja saadut tulot lasketaan yhteen. Yhteispisteiden tulee olla vähintään 1, jotta hakija voi tulla hyväksytyksi. Yhteishaussa huomioidaan opintorekisterissä hakuajan alkuun mennessä kirjautuneet suoritukset. 

Esimerkki pisteytyksestä: (arvosana 2 x laajuus 3 op) + (arvosana 4 x laajuus 5 op) = 26 valintapistettä. Vain numeeriset arvosanat ja enintään 30 op laajuiset opinnot otetaan huomioon. Näin ollen pisteet ovat 1-150 pistettä.

Huomioitavaa:

 • Jos hakija ilmoittaa 30 op:n ylittävän määrä opintoja, hän ei voi tulla valituksi tässä valintatapajonossa.
 • Jos opiskelija ilmoittaa opintoja yksilöimättä suorituksia opintojaksotasolla, hän ei voi tulla valituksi tässä valintavassa. 
 • Jos hakijan korkeakouluopintojen arvosanat ovat asteikolla 1-3, hakijan tulee muuntaa ne nykyisen 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 2 x (opintojakson arvosana asteikolla 1-3) – 1”. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00. 
 • Jos hakijan suoritukset ovat opintoviikkoina (ov), hakijan tulee ilmoittaa ne hakulomakkeelle opintopisteinä  Koski-palvelun tietojen mukaisesti.

Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjontaan.

Rakennusalan työkokemus

Rakennusmestarikoulutuksessa todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:

1. Ylioppilastutkinto (198p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 258p

2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 210p

3. AMK-valintakoe (80p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 140p

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 pistettä. 

 • Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen kokonaismäärä täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.
 • Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
 • Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Kulttuurialan AMK-koulutukset

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista. Syksyn 2020 yhteishaussa myös tradenomi (AMK), mediatuotannon verkko-opintojen opiskelijavalinnat tehdään kulttuurialan valintatapaa noudattaen.

Lisähaku 4. - 11.8.2020

Lisähaussa on mukana koulutuksia, joihin jäi kevään yhteishaussa vapaita opiskelupaikkoja. Lisähaussa haetaan kuten yhteishaussa, Opintopolussa, mutta erillisen aikataulun mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulun 2020 lisähaussa on tarjolla: 

Lisähaussa opiskelijavalinta koulutukseen tehdään karsivan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Lisähaun ohjeet ja aikataulu:

 1. Täytä hakulomake Opintopolussa hakuaikana 4. - 11.8.2020.
 2. Palauta ennakkotehtävä 11.8. mennessä (huom. liitteessä eri päivämäärä ja myös teatterin ennakkotehtävä, joka ei ole lisähaussa):  Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus: Ennakkotehtävän ohjeet
 3. Valintahaastattelu toteutetaan etäyhteyksin 17.8. alkavalla viikolla (viikko 34) erikseen sovitusti.
 4. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 31.8.2020. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden sisällä valinnan tulosten ilmoittamisesta.
 5. Opinnot alkavat elo-syyskuussa. Tarkemmat tiedot löydät uuden opiskelijan ohjeista .

 

 

Syksyn 2020 yhteishaku

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia ei ole tarjolla syksyn 2020 yhteishaussa, mutta tradenomi (AMK), mediatuotannon verkko-opintojen opiskelijavalinta tehdään syksyn 2020 yhteishaussa kulttuurialan valintatapaa noudattaen ja hakijat kutsutaan valintakokeeseen karsivan ennakkotehtävän perusteella. Karsiva ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty ja etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen hakulomake Opintopolussa hakuaikana.

Ennakkotehtävien ohjeet

Ennakkotehtävät tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 16.9.2020 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävien ohjeet julkaistaan tällä sivulla viikkoa ennen yhteishaun alkamista.

Valintakokeet

Valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien perusteella noin 2 viikkoa ennen valintakoetta. Valintakokeeseen kutsutaan noin kolminkertainen määrä hakijoita suhteessa opiskelemaan otettavien määrään.

Valintakokeet järjestetään viikolla 45, ja ne toteutetaan verkossa online-ympäristössä. Valintakoetta ei järjestetä Turussa.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet valintakokeista lähetetään valintakoekutsun yhteydessä. Valintakoekutsut lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (tarkista myös roskapostikansio).

 

 

Kevään 2020 yhteishaku

Kaikissa muissa kulttuurialan AMK-koulutuksissa paitsi Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksessa on karsiva ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Musiikkipedagogikoulutuksessa kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen, jonka osiot ja instrumenttikohtaiset vaatimukset löydät alempaa Valintakokeet-kohdasta.

Päiväkoulutuksissa ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Monimuotokoulutuksissa hyväksytty karsiva etukäteistehtävä arvioidaan osana valintakoetta. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki ammattikorkeakoulut toteuttavat valintakokeet itsenäisesti. Myöskään Turun AMK:n kulttuurialan päivä- ja monimuotokoulutukset eivät tee keskenään valintakoeyhteistyötä. 

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen hakulomake Opintopolussa hakuaikana.

Ennakkotehtävien ohjeet

Ennakkotehtävä tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 1.4.2020 klo 15:00 mennessä. Avaa ennakkotehtävien ohjeet alla olevista linkeistä (pdf-tiedosto).

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus: Ennakkotehtävän ohjeet

Kuvataiteilija (AMK), animaatio: Ennakkotehtävän ohjeet

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide: Ennakkotehtävän ohjeet

Kuvataiteilija (AMK), valokuva: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), elokuva: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), journalismi: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), tuotanto ja projektinhallinta: Ennakkotehtävän ohjeet

Tanssinopettaja (AMK): Ennakkotehtävän ohjeet

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus: Ennakkotehtävän ohjeet

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus: Ennakkotehtävän ohjeet  (23.3. muutos tehtävään 3)

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri: Ennakkotehtävän ohjeet

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan takia lääkärintodistusta ei edellytetä sirkuksen haun ennakkotehtävänä. Lääkärintodistus yleisestä terveydentilasta vaaditaan vain niiltä hakijoilta, jotka tulevat hyväksytyksi sirkuskoulutukseen. (ohje muokattu 23.3.2020)

Koronatilanteen aiheuttamat ulkomailla oleskeleville asetetut ulkonaliikkumisrajoitteet aiheuttavat osalle esittävien taiteiden hakijoista tilanteen, jossa ennakkotehtävien ohjeiden mukainen toimittaminen määräaikaan mennessä ei ole mitenkään mahdollista. Tällaisia tilanteita varten otamme poikkeuksellisesti käyttöön mahdollisuuden tehtävien sähköiselle palauttamiselle. Mikäli liikkumisrajoitukset estävät sinua toimittamasta ennakkotehtävää ohjeiden mukaisesti, lähetä tilanteestasi lyhyt perustelu sähköpostitse osoitteeseen eero.linjama@turkuamk.fi. Saat vastausviestissä toimintaohjeet. (lisäohje julkaistu 30.3.2020)

 

Valintakokeet

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen. Ainoastaan musiikkipedagogikoulutuksessa kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Alla olevassa taulukossa on kulttuurialan AMK-koulutusten valintakoepäivät. Tarkemmat tiedot ja ohjeet valintakokeesta lähetetään valintakoekutsun yhteydessä. Valintakoekutsut lähetetään viimeistään 4.5. hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (tarkista myös roskapostikansio).

HUOM! Koronavirustilanteesta huolimatta kulttuurialan valintakokeet järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tarkemmista järjestelyistä ilmoitetaan hakijoille valintakoekutsujen yhteydessä.

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus

26.5.2020

Kuvataiteilija (AMK), animaatio

27.-28.5.2020

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide

2.-4.6.2020

Kuvataiteilija (AMK), valokuva

2.-4.6.2020

Medianomi (AMK), kaikki koulutukset

27.-28.5.2020

Musiikkipedagogi (AMK)

Valintakoeosiot ja instrumenttivaatimukset (pdf)

18.-20.5.2020

Tanssinopettaja (AMK)

4.-6.6.2020

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus

19.5.2020 (sirkus)
25.5.2020 (teatteri)

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

1.-3.6.2020

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

27.-29.5.2020

 

Englanninkieliset Bachelor-koulutukset

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Lisähaku 4. - 11.8.2020

Lisähaussa on mukana koulutuksia, joihin jäi kevään yhteishaussa vapaita opiskelupaikkoja. Lisähaussa haetaan kuten yhteishaussa, Opintopolussa, mutta erillisen aikataulun, hakukelpoisuuden ja valintaperusteiden mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulun 2020 lisähaussa on tarjolla: 

Lisähaussa opiskelijavalinta koulutukseen tehdään todistusvalinnalla eli suomalaisen korkeakoulututkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Lisähaun ohjeet ja aikataulu:

 1. Täytä hakulomake Opintopolussa hakuaikana 4. - 11.8.2020.
 2. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 31.8.2020. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7 vuorokauden sisällä valinnan tulosten ilmoittamisesta.
 3. Opinnot alkavat elo-syyskuussa. Tarkemmat tiedot löydät uuden opiskelijan ohjeista .

   

Syksyn yhteishaku 2020

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin (poislukien sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi) valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 • Todistusvalinta (suomalainen korkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 70 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvoinnin valinnoissa noudatetaan kulttuurialan YAMK-koulutusten valintatapaa. Katso lisää kohdasta Kulttuurialan YAMK-koulutukset .

Hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku.fi:ssä Hakeminen-välilehdellä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään hakulomakkeella ilmoitetun hakukelpoisen suomalaisen korkeakoulututkintotodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Korkeakoulututkinnon opintopisteiden/-viikkojen mukaan painotettu keskiarvo tulee laskea kaikista tutkintotodistuksessa näkyvistä arvosanoista (myös opinnäytetyö ja mahdolliset opintojakson osat lasketaan mukaan). Sanallisesti arvioituja opintojaksoja ei huomioida keskiarvon laskennassa (esim. hyväksytty/suoritettu).

Painotetun keskiarvon laskemisessa kaikille numeerisesti arvioiduille opintojaksoille suoritetaan painotus, eli opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Painotetut arvosanat lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahdella desimaalilla.

Voit käyttää laskemisen tukena Exceliä. Katso myös esimerkki laskemisesta selitystekstin kanssa.

Jos arvosana-asteikkosi on ollut 1-3, niin muunna keskiarvo sopivaksi 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 2 x (Keskiarvo arvosana-asteikolla 1-3) - 1. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00.

Hakijan ilmoittama painotettu keskiarvo tarkistetaan  Koski-palvelun  suoritustietojen perusteella. Koski-palvelu on sama kuin Oma Opintopolun Omat opintosuoritukseni -sivusto. Hakijat, joiden tutkintotiedot eivät ole Koskessa, eivät ole mukana todistusvalinnassa, mutta ovat hakukelpoisia osallistumaan valintakoevalintaan. Hakijaa pyydetään hakulomakkeella merkitsemään linkki Koskeen, jossa on hakijoilta yhdenmukaiset suoritusmerkinnät, laajuudet sekä arvosanat. Jos annettu linkki on virheellinen, sen voimassaolo on päättynyt tai linkkiä ei ole annettu, ei hakija ole mukana todistusvalinnassa ja hänen keskiarvo muutetaan hakulomakkeella nollaksi.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 22.10.2020. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään 15.10.2020. Todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta. Turun AMK:n liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset YAMK-koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä poislukien sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (max 100p). 

 

 

Kevään 2020 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla.

 • Todistusvalinta (suomalainen korkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 70 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku.fi:ssä Hakeminen-välilehdellä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään hakulomakkeella ilmoitetun hakukelpoisen suomalaisen korkeakoulututkintotodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Painotettu keskiarvo tulee laskea kaikista tutkintotodistuksessa näkyvistä arvosanoista (myös opinnäytetyö ja mahdolliset opintojakson osat lasketaan mukaan). Sanallisesti arvioituja opintojaksoja ei huomioida keskiarvon laskennassa (esim. hyväksytty/suoritettu).

Painotetun keskiarvon laskemisessa kaikille numeerisesti arvioiduille opintojaksoille suoritetaan painotus, eli opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Painotetut arvosanat lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahdella desimaalilla.

 • Jos tutkintotodistuksen arvosana-asteikko on 1-3, niin muunnetaan keskiarvo sopivaksi nykyiseen 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 
  2 x (Keskiarvo arvosana-asteikolla 1-3) - 1. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00. 
 • Arvosana-asteikolla 1-5 voit käyttää alla olevaa Exceliä ilman tarvetta muuntaa keskiarvoa.

Voit käyttää keskiarvon laskemiseen Exceliä:  Painotettu keskiarvo
Esimerkki laskemisesta selitystekstin kanssa 

Hakulomakkeelle tulee liittää tutkintotodistuksen arvosanaliite, josta keskiarvo voidaan tarkistaa. Jos sinulla ei ole arvosanaliitettä etkä saa sitä hankittua määräaikaan mennessä, voit jakaa suoritustietosi kirjautumalla Koski-palvelun saatavan linkin kautta. Samaan palveluun pääsee myös Oma Opintopolku -palvelun kautta. Liitä linkki word-tiedostoon ja liitä tiedosto hakulomakkeelle.

 

Valintakoe

Päivitetty 28.5.2020: Turun ammattikorkeakoulun 25.5.2020 järjestetyn YAMK-valintakokeen teknisten ongelmien takia järjestämme valintakokeen uusinnan tiistaina 2.6. 2020. Kokeeseen kutsutaan hakijat, joiden suoritusten tallennus epäonnistui.

Tutustu etukäteen huolellisesti tähän tarkempaan YAMK-valintakokeen ohjeeseen.

Valintakokeeseen on tullut muutoksia koronavirustilanteen takia ja koe järjestetään ma 25.5.2020 klo 9-11 etäkokeena.  Valintakokeessa hakija laatii Master-opintoihin liittyvän kehittämissuunnitelman kokeessa jaettavaa materiaalia hyödyntäen. Jokainen hakija sitoutuu tekemään kokeen itsenäisesti. Turun AMK valvoo kokeen suorittamista videoyhteyden avulla.

 • Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakoekutsu sähköpostitse 11.-12.5. (tarkista myös roskapostikansio. Kutsussa on ohjeet ja linkit kokeeseen osallistumista varten.
 • Jos sinut on jo hyväksytty yhteishaussa ylimmän hakutoiveesi mukaiseen opiskelupaikkaan, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Turun AMK:n YAMK-koulutusten todistusvalintojen tulokset on julkaistu 8.5. Oma Opintopolku -palvelussa.  
 • Valintakokeeseen osallistumista varten tarvitset toimivan verkkoyhteyden ja tietokoneen.
 • Koe alkaa maanantaina 25.5. klo 8.00 hakijoiden tunnistautumisella. Varaa tätä varten passi, henkilökortti tai ajokortti.
 • Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (max 100p).
 • Turun AMK:n ylempi AMK -hakukohteet tekevät keskenään valintakoeyhteisyötä (pl. kulttuurialan hakukohteet ja Service Design).

 

Kulttuurialan YAMK-koulutukset

Syksyn yhteishaku 2020

Kulttuurialan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvoinnin koulutukseen valitaan opiskelijat valintahaastattelun perusteella, johon osa hakijoista kutsutaan karsivan ennakkotehtävän perusteella. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa ja se huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä (max 100p).

Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi on valintayhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvoinnin kanssa.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 16.9.2020 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan tällä sivulla viikkoa ennen yhteishaun alkamista.

Valintahaastattelu

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Kutsut lähetetään viimeistään 15.10. hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (tarkista myös roskapostikansio). 

 

Kevään yhteishaku 2020

Kulttuurialan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat 100% valintahaastattelun perusteella, johon hakijat kutsutaan karsivan ennakkotehtävän perusteella. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa ja se huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä (max 100p).

Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki ammattikorkeakoulut toteuttavat valintakokeet itsenäisesti. Myöskään Turun AMK:n kulttuurialan YAMK-koulutukset eivät tee keskenään valintakoeyhteistyötä. 

Ennakkotehtävien ohjeet

Ennakkotehtävä tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 1.4.2020 klo 15:00 mennessä. Avaa ennakkotehtävien ohjeet alla olevista linkeistä (pdf-tiedosto).

Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys: Ennakkotehtävän ohjeet

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit: Ennakkotehtävän ohjeet  (muokattu 4.3.)

Valintakokeet

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Hakija osallistuu haastatteluun kutsussa mainittuna aikana. Alla olevassa taulukossa on vaihtoehtoiset haastattelupäivät. Valintakoekutsut lähetetään viimeistään 4.5. hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (tarkista myös roskapostikansio).

HUOM! Koronavirustilanteesta huolimatta valintakokeet järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tarkemmista järjestelyistä ilmoitetaan hakijoille valintakoekutsujen yhteydessä.

Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys

18./19.5.2020

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit

19./20.5.2020 (muokattu 4.3.)

 

Englanninkieliset Master-koulutukset

Englanninkielisten YAMK- eli Master-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.