Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.11.2020
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista. Löydät tältä sivulta myös ennakkotehtävien ja valintakokeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijavalinnat tehdään karsivan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella.

Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelee hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä
 • Haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

Ensikertalaiskiintiö

Varaamme 85% AMK-koulutusten aloituspaikoista (valintajonoittain) ensikertalaisille suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 15 aloituspaikkaa. Vieraskielisissä ja YAMK-koulutuksissa ei varata aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukset

Kevään ja syksyn yhteishaku 2020

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään ja syksyn 2020 yhteishaussa:

 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla - koulutuksen aloituspaikoista 10 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.
 • POIKKEUS: Tradenomi (AMK), mediatuotannon verkko-opintojen valinnat tehdään pelkästään karsivan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Katso ohjeet alempaa kohdasta "Kulttuurialan AMK-koulutukset".

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tehdään hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 alkaen suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta. Lisätietoa ja esim. pisteytyksen löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta .

AMK-valintakoe

Syksyn 2020 yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään 26. - 29.10.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. .

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla  www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa valinta voidaan tehdä myös aiemmin Suomessa suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella ja tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta.

 • Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 op laajuiset korkeakouluopinnot.
 • Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen opinto-oikeuden opintoja tai Suomessa vaihto-opiskelijana suoritettuja, numeerisesti arvioituja opintoja. 
 • Ulkomailla suorittuja opintoja ei hyväksytä.
 • Opinnäytetyön suoritusta ei oteta huomioon. (Perustelu: korkeakoulujen kirjauskäytännön mukaan opinnäytetyön laajuudeksi opintotietorekisteriin merkitään nolla.)
 • Suoritusten on oltava kokonaisia opintojaksoja, opintojakson osat eivätkä opintokokonaisuudet kelpaa. 
 • Hakijalla tulee olla yleisen ammattikorkeakoulukelpoisuuden antava pohjakoulutus.

Valinnassa otetaan huomioon suoritetuista korkeakouluopinnoista enintään 15 eri opintojaksoa, joiden yhteenlaskettu laajuus on enintään 30 op, pois lukien opinnäytetyö ja mahdolliset ulkomailla suoritetut, hyväksiluetut opinnot. Hakijan yhteispisteet muodostuvat pistesummana, jossa opintojakson arvosana kerrotaan opintojakson laajuudella, ja saadut tulot lasketaan yhteen. Yhteispisteiden tulee olla vähintään 1, jotta hakija voi tulla hyväksytyksi. Yhteishaussa huomioidaan opintorekisterissä hakuajan alkuun mennessä kirjautuneet suoritukset. 

Esimerkki pisteytyksestä: (arvosana 2 x laajuus 3 op) + (arvosana 4 x laajuus 5 op) = 26 valintapistettä. Vain numeeriset arvosanat ja enintään 30 op laajuiset opinnot otetaan huomioon. Näin ollen pisteet ovat 1-150 pistettä.

Huomioitavaa:

 • Jos hakija ilmoittaa 30 op:n ylittävän määrä opintoja, hän ei voi tulla valituksi tässä valintatapajonossa.
 • Jos opiskelija ilmoittaa opintoja yksilöimättä suorituksia opintojaksotasolla, hän ei voi tulla valituksi tässä valintavassa. 
 • Jos hakijan korkeakouluopintojen arvosanat ovat asteikolla 1-3, hakijan tulee muuntaa ne nykyisen 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 2 x (opintojakson arvosana asteikolla 1-3) – 1”. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00. 
 • Jos hakijan suoritukset ovat opintoviikkoina (ov), hakijan tulee ilmoittaa ne hakulomakkeelle opintopisteinä  Koski-palvelun tietojen mukaisesti.

Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjontaan.

Rakennusalan työkokemus

Rakennusmestarikoulutuksessa todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:

1. Ylioppilastutkinto (198p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 258p

2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 210p

3. AMK-valintakoe (80p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 140p

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 pistettä. 

 • Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen kokonaismäärä täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.
 • Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
 • Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

 

Kevään yhteishaku 2021

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään 2021 yhteishaussa:

 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tehdään automaattisesti hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 alkaen suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Tarkemmat tiedot mm. pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta .

AMK-valintakoe

Kevään 2021 yhteishaun AMK-valintakokeen koepäivät ilmoitetaan ennen hakuaikaa. Osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla  www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Rakennusalan työkokemus

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioidaan todistuspisteiden ja AMK-valintakokeen lisäksi rakennusalan työkokemus. Pisteytysmalli löytyy ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Kulttuurialan AMK-koulutukset

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista. Syksyn 2020 yhteishaussa myös tradenomi (AMK), mediatuotannon verkko-opintojen opiskelijavalinnat tehdään kulttuurialan valintatapaa noudattaen.

 

Syksyn 2020 yhteishaku

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia ei ole tarjolla syksyn 2020 yhteishaussa, mutta tradenomi (AMK), mediatuotannon verkko-opintojen opiskelijavalinta tehdään syksyn 2020 yhteishaussa kulttuurialan valintatapaa noudattaen ja hakijat kutsutaan valintakokeeseen karsivan ennakkotehtävän perusteella.

Karsiva ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty ja etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen hakulomake Opintopolussa hakuaikana.

Ennakkotehtävien ohjeet

Ennakkotehtävät tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 16.9.2020 klo 15:00 mennessä. Avaa ohjeet (pdf) allaolevasta linkistä.

Tradenomi (AMK), mediatuotannon verkko-opinnot: Ennakkotehtävän ohjeet

Valintakokeet

Valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien perusteella noin 2 viikkoa ennen valintakoetta. Valintakokeeseen kutsutaan noin kolminkertainen määrä hakijoita suhteessa opiskelemaan otettavien määrään.

Valintakokeet järjestetään 2.-3.11.2020 ja ne toteutetaan verkossa online-ympäristössä. Valintakoetta ei järjestetä Turussa.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet valintakokeista lähetetään valintakoekutsun yhteydessä. Valintakoekutsut lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 15.10.2020 (tarkista myös roskapostikansio).

 

Kevään 2021 yhteishaku

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen karsivan ennakkotehtävän perusteella poislukien musiikkipedagogi (AMK), jossa kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Päivätoteutuksissa ennakkotehtävää ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Monimuotototeutuksissa voidaan huomioida työkokemus tai taiteellinen toiminta karsivassa ennakkotehtävässä tai valintakokeen osana ja hyväksytty ennakkotehtävä arvioidaan osana valintakoetta. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla ja taiteellinen toiminta esim. portfoliolla tai ammattikorkeakoulun muutoin pyytämällä tavalla. Ammattikorkeakoulu arvioi taiteellisen toiminnan tuottavaa hakukelpoisuutta hakijan toimittaman aineiston perusteella. 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien ohjeet julkaistaan 10.3.2021 tällä sivulla ja tehtävät tulee toimittaa hakuajan loppuun mennessä. Ennakkotehtävä sisältää itsenäisesti tehtäviä ja ammattikorkeakouluun toimitettavia osioita, joiden perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen yhteishaun hakulomake Opintopolussa hakuaikana, jotta voi olla mukana valinnassa ja saada kutsun valintakokeeseen.

Valintakokeet

Alla olevassa taulukossa ovat kulttuurialan AMK-koulutusten valintakoepäivät kevään 2021 yhteishaussa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä sähköpostitse.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä, jotta koe olisi hyväksytty. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus 25.5.2021
Kuvataiteilija (AMK), animaatio, päivätoteutus 26.5.2021
Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus 1.-3.6.2021
Kuvataiteilija (AMK), valokuva, päivätoteutus 1.-3.6.2021
Medianomi (AMK), elokuva, päivätoteutus 26.5.2021
Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus 26.5.2021
Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu 26.5.2021
Medianomi (AMK), tuotanto ja projektinhallinta, päivätoteutus 26.5.2021
Musiikkipedagogi (AMK), monimuoto- ja päivätoteutus 17.5.-19.5.2021
Instrumenttikohtaiset valintakoepäivät ilmoitetaan myöhemmin osoitteessa www.turkuamk.fi/musiikki
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus 2.-4.6.2021
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus/teatteri, monimuotototeutus Viikoilla 21 ja 22
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus 26.5.-28.5.2021
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus 31.5.-2.6.2021

 

Englanninkieliset Bachelor-koulutukset

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Lisähaku syksyn 2020 yhteishaussa

Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka sekä ohjelmistotekniikka ja ICT ovat lisähaussa 30.11. - 4.2.2020. Tulokset julkaistaan viimeistään 9.12.2020 ja tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 5 vuorokauden kuluessa hyväksymisestä.

Lisähaun valintatapa on todistusvalinta suomalaisen korkeakoulututkinnon perusteella. Hakijan tulee laskea tutkinnon painotettu keskiarvo ja merkitä se hakulomakkeelle Opintopolussa. Lisäksi hakijan tulee liittää hakulomakkeelle linkki tutkinnon tietoihin, jotka ovat Oma Opintopolku -palvelussa (omat opintosuoritukseni). Katso tarkemmat ohjeet alla syksyn 2020 yhteishaun todistusvalinnan kohdalta tai hakulomakkeelta.

 

Syksyn 2020 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin (poislukien sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi) valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 • Todistusvalinta (suomalainen korkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 70 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvoinnin valinnoissa noudatetaan kulttuurialan YAMK-koulutusten valintatapaa. Katso lisää kohdasta Kulttuurialan YAMK-koulutukset .

Koulutusten hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku.fi:ssä Hakeminen-välilehdellä. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään hakulomakkeella ilmoitetun hakukelpoisen suomalaisen korkeakoulututkintotodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Korkeakoulututkinnon opintopisteiden/-viikkojen mukaan painotettu keskiarvo tulee laskea kaikista tutkintotodistuksessa näkyvistä arvosanoista (myös opinnäytetyö ja mahdolliset opintojakson osat lasketaan mukaan). Sanallisesti arvioituja opintojaksoja ei huomioida keskiarvon laskennassa (esim. hyväksytty/suoritettu).

Painotetun keskiarvon laskemisessa kaikille numeerisesti arvioiduille opintojaksoille suoritetaan painotus, eli opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Painotetut arvosanat lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahdella desimaalilla.

Voit käyttää laskemisen tukena Exceliä

Jos arvosana-asteikkosi on ollut 1-3, niin muunna keskiarvo sopivaksi 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 2 x (Keskiarvo arvosana-asteikolla 1-3) - 1. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00.

Hakijan ilmoittama painotettu keskiarvo tarkistetaan  Koski-palvelun  suoritustietojen perusteella. Koski-palvelu on sama kuin Oma Opintopolussa oleva Omat opintosuoritukseni -sivusto. Hakijat, joiden tutkintotiedot eivät ole Koskessa, eivät ole mukana todistusvalinnassa, mutta ovat hakukelpoisia osallistumaan valintakoevalintaan. Hakijaa pyydetään hakulomakkeella merkitsemään linkki Koskeen, jossa on hakijoilta yhdenmukaiset suoritusmerkinnät, laajuudet sekä arvosanat. Jos annettu linkki on virheellinen, sen voimassaolo on päättynyt tai linkkiä ei ole annettu, ei hakija ole mukana todistusvalinnassa ja hänen keskiarvo muutetaan hakulomakkeella nollaksi.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 22.10.2020 turvallisuusohjeita noudattaen. Muutokset valintakokeen ajankohtaan ja/tai toteutukseen ovat mahdollisia, jos koronavirusepidemiaan liittyviin viranomaismääräyksiin ja -rajoituksiin tulee muutoksia, joten seuraa tämän sivun ohjeita haun edetessä.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään 15.10.2020. Valintakokeen tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä. Tarkista myös roskapostikansio.

Todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Turun AMK:n liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan suomen- ja englanninkieliset YAMK-koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä poislukien sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi. Valintakokeen kieli määräytyy ylimmän hakutoiveen kielen mukaan. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (max 100p). 

 

Kevään 2021 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 • Todistusvalinta (suomalainen korkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 70 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku.fi:ssä hakukohteen Hakeminen-välilehdellä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

YAMK- koulutusten todistusvalinnat tehdään Oma Opintopolku -palvelusta löytyvien tutkintotietojen perusteella. Hakijaa pyydetään hakulomakkeella merkitsemään linkki palveluun, jossa on hakijoilta yhdenmukaiset suoritusmerkinnät, laajuudet sekä arvosanat. Hakijat, joiden tutkintotiedot eivät ole Koskessa, eivät ole mukana todistusvalinnassa, mutta ovat hakukelpoisia osallistumaan valintakoevalintaan. 

Jos annettu linkki on virheellinen, sen voimassaolo on päättynyt tai linkkiä ei ole annettu, ei hakija ole mukana todistusvalinnassa ja keskiarvo muutetaan hakulomakkeella nollaksi.

Korkeakoulututkinnon opintopisteiden/-viikkojen mukaan painotettu keskiarvo tulee laskea Oma Opintopolku -palvelun omissa opintosuorituksissa näkyvistä korkeakoulututkinnon opintojaksojen arvosanoista (palvelussa näkyviä opintojaksojen sisällä olevia opintojaksoja ei lasketa mukaan). Sanallisesti arvioituja opintojaksoja ei huomioida keskiarvon laskennassa (esim. hyväksytty/suoritettu). Löydät omat opintosuorituksesi Oma Opintopolku -palvelusta tutkintokohtaisesti.

Painotetun keskiarvon laskemisessa numeerisesti arvioiduille opintojaksoille suoritetaan painotus, eli opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Painotetut arvosanat lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahdella desimaalilla.

Voit käyttää laskemisen tukena Exceliä.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 26.5.2021 turvallisuusohjeita noudattaen. Muutokset valintakokeen ajankohtaan ja/tai toteutukseen ovat mahdollisia, jos koronavirusepidemiaan liittyviin viranomaismääräyksiin ja -rajoituksiin tulee muutoksia, joten seuraa tämän sivun ohjeita haun edetessä.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse. Valintakokeen tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä. Tarkista myös roskapostikansio.

Todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Turun AMK:n liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (max 100p). 

 

Kulttuurialan YAMK-koulutukset

Syksyn yhteishaku 2020

Kulttuurialan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvoinnin koulutukseen valitaan opiskelijat valintahaastattelun perusteella, johon osa hakijoista kutsutaan karsivan ennakkotehtävän perusteella. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa ja se huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä (max 100p).

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkintoon johtava kulttuurihyvinvoinnin koulutus on valintayhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkintoon johtavan kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen kanssa. Myös sosiaali- ja terveysalan kulttuurihyvinvoinnin koulutukseen haetaan näiden ohjeiden mukaan.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 16.9.2020 klo 15:00 mennessä.  Avaa ennakkotehtävien ohjeet alla olevista linkeistä (pdf-tiedosto).

Kulttuurialan ylempi AMK / Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi: Ennakkotehtävän ohjeet

Valintahaastattelu

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Kutsut lähetetään viimeistään 15.10. hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (tarkista myös roskapostikansio). 

 

Kevään 2021 yhteishaku

Kulttuurialan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat valintahaastattelun perusteella, johon osa hakijoista kutsutaan karsivan ennakkotehtävän perusteella. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa ja se huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä (max 100p).

Ennakkotehtävien ohjeet julkaistaan tällä sivulla viikko ennen hakuaikaa ja ne tulee palauttaa hakuajan loppuun mennessä. 

Valintakokeen tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä. Tarkista myös roskapostikansio.

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen hakulomake Opintopolussa hakuaikana.

Englanninkieliset Master-koulutukset

Englanninkielisten YAMK- eli Master-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.