Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.2.2021
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista. Löydät tältä sivulta myös ennakkotehtävien ja valintakokeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijavalinnat tehdään karsivan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella.

Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelee hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä
 • Haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

Ensikertalaiskiintiö

Varaamme 85% AMK-koulutusten aloituspaikoista (valintajonoittain) ensikertalaisille suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 15 aloituspaikkaa. Vieraskielisissä ja YAMK-koulutuksissa ei varata aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukset

Kevään 2021 yhteishaku

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään 2021 yhteishaussa:

 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tehdään automaattisesti hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 alkaen suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta Oma Opintopolku -palvelussa .

Tarkemmat tiedot todistusvalinnasta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta .

AMK-valintakoe

Kevään 2021 yhteishaun AMK-valintakokeen koepäivät ilmoitetaan ennen hakuaikaa. Osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla  www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Rakennusalan työkokemus

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioidaan todistuspisteiden ja AMK-valintakokeen lisäksi rakennusalan työkokemus. Pisteytysmalli löytyy ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Kulttuurialan AMK-koulutukset

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista. 

Kevään 2021 yhteishaku

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen karsivan ennakkotehtävän perusteella poislukien musiikkipedagogi (AMK), jossa kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Päivätoteutuksissa ennakkotehtävää ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Monimuotototeutuksissa hyväksytty ennakkotehtävä arvioidaan osana valintakoetta ja työkokemus tai taiteellinen toiminta voidaan huomioida karsivassa ennakkotehtävässä tai valintakokeen osana. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla ja taiteellinen toiminta esim. portfoliolla tai ammattikorkeakoulun muutoin pyytämällä tavalla. Ammattikorkeakoulu arvioi taiteellisen toiminnan tuottavaa hakukelpoisuutta hakijan toimittaman aineiston perusteella. 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien ohjeet julkaistaan 10.3.2021 tällä sivulla ja tehtävät tulee toimittaa hakuajan loppuun mennessä. Ennakkotehtävä sisältää itsenäisesti tehtäviä ja ammattikorkeakouluun toimitettavia osioita, joiden perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty tulos tarkoittaa, että hakija kutsutaan valintakokeeseen.

Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen yhteishaun hakulomake Opintopolussa hakuaikana, jotta voi olla mukana valinnassa ja saada kutsun valintakokeeseen.

Valintakokeet

Alla olevassa taulukossa ovat kulttuurialan AMK-koulutusten valintakoepäivät kevään 2021 yhteishaussa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä sähköpostitse.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä, jotta koe olisi hyväksytty. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Kulttuurialan koulutukset eivät tee valintakoeyhteistyötä keskenään.

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus 25.5.2021
Kuvataiteilija (AMK), animaatio, päivätoteutus 26.-27.5.2021
Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus
- kuvataide
- valokuva
1.-3.6.2021
Medianomi (AMK), päivätoteutus
- elokuva
- journalismi
- mainonnan suunnittelu
- tuotanto ja projektinhallinta
26.-27.5.2021
Musiikkipedagogi (AMK), monimuoto- ja päivätoteutus

17.5.-19.5.2021
Instrumenttikohtaiset valintakoepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Päivätoteutuksen valintakoeosiot ja instrumenttikohtaiset vaatimukset

Monimuotototeutuksen valintakoeosiot ja instrumenttikohtaiset vaatimukset

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus 2.-4.6.2021
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus/teatteri, monimuotototeutus Viikoilla 21 ja 22
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus 26.5.-28.5.2021
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus 31.5.-2.6.2021

 

Englanninkieliset Bachelor-koulutukset

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Kevään 2021 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla:

 • Todistusvalinta (suomalainen korkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 70 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku.fi:ssä hakukohteen Hakeminen-välilehdellä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

YAMK- koulutusten todistusvalinnat tehdään Oma Opintopolku -palvelusta löytyvien tutkintotietojen perusteella. Hakijaa pyydetään hakulomakkeella merkitsemään linkki palveluun, jossa on hakijoilta yhdenmukaiset suoritusmerkinnät, laajuudet sekä arvosanat. Hakijat, joiden tutkintotiedot eivät ole Oma Opintopolku -palvelussa, eivät ole mukana todistusvalinnassa, mutta ovat hakukelpoisia osallistumaan valintakoevalintaan. 

Jos annettu linkki on virheellinen, sen voimassaolo on päättynyt tai linkkiä ei ole annettu, ei hakija ole mukana todistusvalinnassa ja keskiarvo muutetaan hakulomakkeella nollaksi.

Korkeakoulututkinnon opintopisteiden/-viikkojen mukaan painotettu keskiarvo tulee laskea Oma Opintopolku -palvelun omissa opintosuorituksissa näkyvistä korkeakoulututkinnon opintojaksojen arvosanoista (palvelussa näkyviä opintojaksojen sisällä olevia opintojaksoja ei lasketa mukaan). Sanallisesti arvioituja opintojaksoja ei huomioida keskiarvon laskennassa (esim. hyväksytty/suoritettu). Löydät omat opintosuorituksesi Oma Opintopolku -palvelusta tutkintokohtaisesti.

Painotetun keskiarvon laskemisessa numeerisesti arvioiduille opintojaksoille suoritetaan painotus, eli opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Painotetut arvosanat lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahdella desimaalilla.

Voit käyttää laskemisen tukena Exceliä.

Todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 26.5.2021 turvallisuusohjeita noudattaen. Muutokset valintakokeen ajankohtaan ja/tai toteutukseen ovat mahdollisia, jos koronavirusepidemiaan liittyviin viranomaismääräyksiin ja -rajoituksiin tulee muutoksia, joten seuraa tämän sivun ohjeita haun edetessä.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse. Valintakokeen tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä. Tarkista myös roskapostikansio.

Todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Turun AMK:n liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (max 100p). 

 

Kulttuurialan YAMK-koulutukset

Kevään 2021 yhteishaku

Kulttuurialan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat valintahaastattelun perusteella, johon osa hakijoista kutsutaan karsivan ennakkotehtävän perusteella. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa ja se huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä (max 100p).

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien ohjeet julkaistaan tällä sivulla viikko ennen hakuaikaa. Ennakkotehtävä tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti hakuajan loppuun mennessä. Huom! Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee myös täyttää varsinainen hakulomake Opintopolussa hakuaikana.

Valintakokeet

Valintakokeen tarkemmat tiedot ja ohjeet lähetetään hakijoille valintakoekutsun yhteydessä. Tarkista myös roskapostikansio.

Kulttuurialan koulutukset eivät tee valintakoeyhteistyötä keskenään.

Englanninkieliset Master-koulutukset

Englanninkielisten YAMK- eli Master-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.