Sivu päivitetty 30.3.2020
Mies_reppu_tie_talvimaisema.jpg

Opiskelijavalinnat yhteishaussa

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Turun ammattikorkeakoulun valintatavoista. Löydät tältä sivulta myös valintakokeiden, ennakkotehtävien ja motivaatiokirjeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Yleistä opiskelijavalinnasta

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat:
(Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset koulutukset)

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus. Lue lisää AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavoista.

Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatavat (vaihtelee hakukohteittain):

 • Todistusvalinta
 • Motivaatiokirje
 • Valintakoe
 • Ennakkotehtävä
 • Haastattelu

Tutustu tarkemmin  Master- eli YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintatapoihin ja ohjeisiin.

Ensikertalaiskiintiö

Varaamme 85% aloituspaikoista (hakujonoittain) ensikertalaisille suomenkielisissä päivätoteutuksissa ja monimuotototeutuksissa, joissa on vähintään 15 aloituspaikkaa. Vieraskielisissä ja YAMK-hakukohteissa ei varata aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä voit lukea Opintopolusta.

Tasapistetilanne

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

AMK-tutkinnot (päivä- ja monimuotototeutus)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutukset

Näytä lisää

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla kevään 2020 yhteishaussa:

 • Todistusvalinta, yo-tutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 40 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto - koulutuksen aloituspaikoista 20 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • AMK-valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla - koulutuksen aloituspaikoista 10 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee ammattikorkeakouluun, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Kevään 2020 yhteishaussa todistusvalinta tehdään ylioppilastutkinnon tai 1.8.2015 alkaen suoritetun ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta. Tarkemmat tiedot mm. pisteytyksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta tai Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista:

Turun AMK:n hakukohteet kevään 2020 yhteishauissa

AMK-valintakoe

AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valinnoissa käytetään yhtenä valintatapana ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista valintakoetta. Ilmoittaudu valintakokeeseen valitsemalla hakulomakkeella itsellesi sopiva aika ja paikka tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valintakoepaikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos tulet hyväksytyksi todistusvalinnassa tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen eikä siitä tarvitse ilmoittaa.

Kevään 2020 yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään 1. - 5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Teet valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla  hyvissä ajoin ennen koetta. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta. Kaikki AMK-valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet näet myös kootusti ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

HUOM! Koronavirustilanteesta huolimatta kevään toisen yhteishaun valintakokeet pyritään järjestämään normaalisti suunnitelman mukaisesti. Kansallisia linjauksia noudatetaan mahdollisten muutosten osalta ja hakijoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä.

Haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa valinta voidaan tehdä myös aiemmin Suomessa suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella ja tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 op laajuiset korkeakouluopinnot. Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen opinto-oikeuden opintoja tai Suomessa vaihto-opiskelijana suoritettuja, numeerisesti arvioituja opintoja. Ulkomailla suorittuja opintoja ei hyväksytä. Opinnäytetyön suoritusta ei oteta huomioon. (Perustelu: korkeakoulujen kirjauskäytännön mukaan opinnäytetyön laajuudeksi opintotietorekisteriin merkitään nolla.) Suoritusten on oltava kokonaisia opintojaksoja, opintojakson osat eivätkä opintokokonaisuudet kelpaa. Hakijalla tulee olla yleisen ammattikorkeakoulukelpoisuuden antava pohjakoulutus.

Valinnassa otetaan huomioon suoritetuista korkeakouluopinnoista enintään 15 eri opintojaksoa, joiden yhteenlaskettu laajuus on enintään 30 op, pois lukien opinnäytetyö ja mahdolliset ulkomailla suoritetut, hyväksiluetut opinnot. Hakijan yhteispisteet muodostuvat pistesummana, jossa opintojakson arvosana kerrotaan opintojakson laajuudella, ja saadut tulot lasketaan yhteen. Yhteispisteiden tulee olla vähintään 1, jotta hakija voi tulla hyväksytyksi. Yhteishaussa huomioidaan opintorekisterissä hakuajan alkuun mennessä kirjautuneet suoritukset. 

Esimerkki pisteytyksestä: (arvosana 2 x laajuus 3 op) + (arvosana 4 x laajuus 5 op) = 26 valintapistettä. Vain numeeriset arvosanat ja enintään 30 op laajuiset opinnot otetaan huomioon. Näin ollen pisteet ovat 1-150 pistettä.

Huomioitavaa:

 • Jos hakija ilmoittaa 30 op:n ylittävän määrä opintoja, hän ei voi tulla valituksi tässä valintatapajonossa.
 • Jos opiskelija ilmoittaa opintoja yksilöimättä suorituksia opintojaksotasolla, hän ei voi tulla valituksi tässä valintavassa. 
 • Jos hakijan korkeakouluopintojen arvosanat ovat asteikolla 1-3, hakijan tulee muuntaa ne nykyisen 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 2 x (opintojakson arvosana asteikolla 1-3) – 1”. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00. 
 • Jos hakijan suoritukset ovat opintoviikkoina (ov), hakijan tulee ilmoittaa ne hakulomakkeelle opintopisteinä  Koski-palvelun tietojen mukaisesti.

Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjontaan.

Rakennusalan työkokemus

Rakennusmestarikoulutuksessa todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen lisäksi opiskelijavalinnassa huomioidaan rakennusalan työkokemus. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:

1. Ylioppilastutkinto (198p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 258p

2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 210p

3. AMK-valintakoe (80p) + rakennusalan työkokemus (60p) = 140p

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu rakennusalan työkokemus, joka on kertynyt hakuajan loppuun mennessä. Yksi kuukausi työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 pistettä. 

 • Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen kokonaismäärä täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.
 • Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
 • Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa rakennusalan työkokemukseksi.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Kulttuurialan AMK-koulutukset

Näytä lisää

Kulttuurialan AMK-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat poikkeavat muiden alojen valintatavoista

Kevään 2020 yhteishaku

Kaikissa muissa kulttuurialan AMK-koulutuksissa paitsi Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksessa on karsiva ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Musiikkipedagogikoulutuksessa kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Musiikin koulutuksen valintakoeosiot ja instrumenttikohtaiset vaatimukset löydät alta Valintakokeet-osiosta.

Päiväkoulutuksissa ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja etukäteen pyydettyä näyttöä ei pisteytetä osaksi valintakoetta. Monimuotokoulutuksissa hyväksytty karsiva etukäteistehtävä arvioidaan osana valintakoetta. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki ammattikorkeakoulut toteuttavat valintakokeet itsenäisesti. Myöskään Turun AMK:n kulttuurialan päivä- ja monimuotokoulutukset eivät tee keskenään valintakoeyhteistyötä. 

Ennakkotehtävien ohjeet

Ennakkotehtävä tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 1.4.2020 klo 15:00 mennessä. Avaa ennakkotehtävien ohjeet alla olevista linkeistä (pdf-tiedosto).

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus: Ennakkotehtävän ohjeet

Kuvataiteilija (AMK), animaatio: Ennakkotehtävän ohjeet

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide: Ennakkotehtävän ohjeet

Kuvataiteilija (AMK), valokuva: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), elokuva: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), journalismi: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu: Ennakkotehtävän ohjeet

Medianomi (AMK), tuotanto ja projektinhallinta: Ennakkotehtävän ohjeet

Tanssinopettaja (AMK): Ennakkotehtävän ohjeet

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus: Ennakkotehtävän ohjeet

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus: Ennakkotehtävän ohjeet  (23.3. muutos tehtävään 3)

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri: Ennakkotehtävän ohjeet

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan takia lääkärintodistusta ei edellytetä sirkuksen haun ennakkotehtävänä. Lääkärintodistus yleisestä terveydentilasta vaaditaan vain niiltä hakijoilta, jotka tulevat hyväksytyksi sirkuskoulutukseen. (ohje muokattu 23.3.2020)

Koronatilanteen aiheuttamat ulkomailla oleskeleville asetetut ulkonaliikkumisrajoitteet aiheuttavat osalle esittävien taiteiden hakijoista tilanteen, jossa ennakkotehtävien ohjeiden mukainen toimittaminen määräaikaan mennessä ei ole mitenkään mahdollista. Tällaisia tilanteita varten otamme poikkeuksellisesti käyttöön mahdollisuuden tehtävien sähköiselle palauttamiselle. Mikäli liikkumisrajoitukset estävät sinua toimittamasta ennakkotehtävää ohjeiden mukaisesti, lähetä tilanteestasi lyhyt perustelu sähköpostitse osoitteeseen eero.linjama@turkuamk.fi. Saat vastausviestissä toimintaohjeet. (lisäohje julkaistu 30.3.2020)

 

Valintakokeet

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen. Ainoastaan musiikkipedagogikoulutuksessa kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Alla olevassa taulukossa on kulttuurialan AMK-koulutusten valintakoepäivät. Tarkemmat tiedot ja ohjeet valintakokeesta lähetetään valintakoekutsun yhteydessä. Valintakoekutsut lähetetään viimeistään 4.5. hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (tarkista myös roskapostikansio).

HUOM! Koronavirustilanteesta huolimatta kevään toisen yhteishaun valintakokeet pyritään järjestämään normaalisti suunnitelman mukaisesti. Kansallisia linjauksia noudatetaan mahdollisten muutosten osalta ja hakijoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä.

Kuvataiteilija (AMK), monimuotototeutus

26.5.2020

Kuvataiteilija (AMK), animaatio

27.-28.5.2020

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide

2.-4.6.2020

Kuvataiteilija (AMK), valokuva

2.-4.6.2020

Medianomi (AMK), kaikki koulutukset

27.-28.5.2020

Musiikkipedagogi (AMK)

Valintakoeosiot ja instrumenttivaatimukset (pdf)

18.-20.5.2020

Tanssinopettaja (AMK)

4.-6.6.2020

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), monimuotototeutus

19.5.2020 (sirkus)
25.5.2020 (teatteri)

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

1.-3.6.2020

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

27.-29.5.2020

 

Englanninkieliset Bachelor-koulutukset

Näytä lisää

Englanninkielisten AMK- eli Bachelor-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

HUOM! Englanninkielisten AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintakokeita ei voida järjestää suunnitellusti huhtikuun alussa koronaviruspandemian takia. Ammattikorkeakoulut tekevät parhaillaan varasuunnitelmaa, joka julkaistaan perjantaina 27.3.2020 kaikkien ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse.

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.

 

 

YAMK-tutkinnot (Master School)

Tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Näytä lisää

Kevään 2020 yhteishaku

Liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat seuraavilla tavoilla.

 • Todistusvalinta (suomalainen korkeakoulututkinto) - koulutuksen aloituspaikoista 70 % täytetään tämän valintatavan perusteella
 • Valintakoe - koulutuksen aloituspaikoista 30 % täytetään tämän valintatavan perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset kerrotaan Opintopolku.fi:ssä Hakeminen-välilehdellä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, millä valintatavalla hakee, vaan valinnat tapahtuvat hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen ja tutkintojen perusteella. 

Todistusvalinta

Todistusvalinta tehdään hakulomakkeella ilmoitetun hakukelpoisen suomalaisen korkeakoulututkintotodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Painotettu keskiarvo tulee laskea kaikista tutkintotodistuksessa näkyvistä arvosanoista (myös opinnäytetyö ja mahdolliset opintojakson osat lasketaan mukaan). Sanallisesti arvioituja opintojaksoja ei huomioida keskiarvon laskennassa (esim. hyväksytty/suoritettu).

Painotetun keskiarvon laskemisessa kaikille numeerisesti arvioiduille opintojaksoille suoritetaan painotus, eli opintojakson arvosana kerrotaan kyseisen opintojakson opintopistemäärällä. Painotetut arvosanat lasketaan yhteen, ja saatu summa jaetaan numeerisesti arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Tuloksena saadaan painotettu keskiarvo, joka ilmoitetaan kahdella desimaalilla.

 • Jos tutkintotodistuksen arvosana-asteikko on 1-3, niin muunnetaan keskiarvo sopivaksi nykyiseen 1-5 asteikkoon seuraavan kaavan avulla: 
  2 x (Keskiarvo arvosana-asteikolla 1-3) - 1. Esimerkiksi 2 x (3,00) - 1 = 5,00. 
 • Arvosana-asteikolla 1-5 voit käyttää alla olevaa Exceliä ilman tarvetta muuntaa keskiarvoa.

Voit käyttää keskiarvon laskemiseen Exceliä:  Painotettu keskiarvo
Esimerkki laskemisesta selitystekstin kanssa 

Hakulomakkeelle tulee liittää tutkintotodistuksen arvosanaliite, josta keskiarvo voidaan tarkistaa. Jos sinulla ei ole arvosanaliitettä etkä saa sitä hankittua määräaikaan mennessä, voit jakaa suoritustietosi kirjautumalla Koski-palvelusta saatavan linkin kautta. Samaan palveluun pääsee myös Oma Opintopolku -palvelun kautta. Liitä linkki word-tiedostoon ja liitä tiedosto hakulomakkeelle.

 

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ma 25.5.2020 klo 9-11.  Valintakokeessa hakija laatii Master-opintoihin liittyvän kehittämissuunnitelman tilaisuudessa jaettavaa materiaalia hyödyntäen.

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.
 • Todistusvalinnassa valittujen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen (todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakoetta).
 • Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä (max 100p).
 • Turun AMK:n ylempi AMK -hakukohteet tekevät keskenään valintakoeyhteisyötä (pl. kulttuurialan hakukohteet ja Service Design).

HUOM! Koronavirustilanteesta huolimatta kevään toisen yhteishaun valintakokeet pyritään järjestämään normaalisti suunnitelman mukaisesti. Kansallisia linjauksia noudatetaan mahdollisten muutosten osalta ja hakijoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä.

Kulttuurialan YAMK-koulutukset

Näytä lisää

Kevään yhteishaku 2020

Kulttuurialan YAMK-tutkintoon johtaviin suomenkielisiin koulutuksiin valitaan opiskelijat 100% valintahaastattelun perusteella, johon hakijat kutsutaan karsivan ennakkotehtävän perusteella. Alakohtainen työkokemus huomioidaan valintahaastattelussa. Karsiva ennakkotehtävä on yksi valintahaastattelun osa ja se huomioidaan valintahaastattelun pisteytyksessä. Valintahaastattelusta on saatava vähintään 50 pistettä (max 100p).

Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa ei tehdä valintakoeyhteistyötä, joten kaikki ammattikorkeakoulut toteuttavat valintakokeet itsenäisesti. Myöskään Turun AMK:n kulttuurialan YAMK-koulutukset eivät tee keskenään valintakoeyhteistyötä. 

Ennakkotehtävien ohjeet

Ennakkotehtävä tulee toimittaa ohjeen mukaisesti 1.4.2020 klo 15:00 mennessä. Avaa ennakkotehtävien ohjeet alla olevista linkeistä (pdf-tiedosto).

Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys: Ennakkotehtävän ohjeet

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit: Ennakkotehtävän ohjeet  (muokattu 4.3.)

Valintakokeet

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Hakija osallistuu haastatteluun kutsussa mainittuna aikana. Alla olevassa taulukossa on vaihtoehtoiset haastattelupäivät. Valintakoekutsut lähetetään viimeistään 4.5. hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (tarkista myös roskapostikansio).

HUOM! Koronavirustilanteesta huolimatta kevään toisen yhteishaun valintakokeet pyritään järjestämään normaalisti suunnitelman mukaisesti. Kansallisia linjauksia noudatetaan mahdollisten muutosten osalta ja hakijoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä.

Kulttuurialan ylempi AMK, media- ja kulttuuriyrittäjyys

18./19.5.2020

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit

19./20.5.2020 (muokattu 4.3.)

 

Englanninkieliset Master-koulutukset

Näytä lisää

Englanninkielisten YAMK- eli Master-tutkintoon johtavien koulutuksien valintatavat eroavat suomenkielisten koulutusten valintatavoista. 

Tutustu englanninkielisten koulutusten valintatapoihin englanninkielisillä sivuillamme.