Sivu päivitetty 27.10.2017
insinööri kone- ja tuotantotekniikka

Siirtohaku, syksy 2017

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta.

Myös Turun AMK:n omat tutkinto-opiskelijat hakevat siirtohaussa, jos tavoitetutkinnon tutkintonimike vaihtuu. Jos haet siirtoa esimerkiksi Turun AMK:n sisällä insinöörin tutkinnosta toiseen insinöörin tutkintoon, tutkintonimikkeesi ei vaihdu ja haet tällöin sisäisessä siirrossa, lisätietoja Messistä.

Syksyn 2017 siirtohaku on 1.-15.11.2017. Hakukohteet löytyvät Opintopolusta (www.opintopolku.fi.). Löydät kaikki siirtohaussa mukana olevat koulutukset tältä tältä sivulta kohdasta Siirtohaussa mukana olevat koulutukset syksyllä 2017. Myös hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa. Turun AMK:n siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen / hakuaika.

Huomaathan, että kaikki Turun AMK:n koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa.

 

Valintaperusteet ja hakuohjeet

Näytä lisää

Valintaperusteet

Tarkistathan valintaperusteet hakuajan alkaessa, täsmennyksiä voi tulla.

Siirtoa harkittaessa otetaan huomioon koulutuksen edellyttämät valmiudet jatkaa opintoja ja suoritettujen opintopisteiden kertymä. Siirtojen valintaperusteet määritellään hakukohteittain. Hakukohteille määritellään vuosittain otettavien siirto-opiskelijoiden kiintiö tai ettei siirto-opiskelijoita oteta.

Voit hakea, mikäli

  1. Sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus korkeakoulussa
  2. Olet opiskellut vähintään 1 lukuvuoden (ks. myös kohta 5)
  3. Sinulla on opiskeluoikeusaikaa vielä jäljellä
  4. Olet edennyt opinnoissasi vähintään 45op/lukuvuosi (amk-tutkinnot) ja vähintään 30 op/lukuvuosi (yamk-tutkinnot)
  5. Täytät hakukohteen määrittelemät hakukelpoisuusvaatimukset (nämä on ilmoitettu Opintopolussa hakukohteen kohdalla).

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella (suhteutettuna käytettyihin läsnäolokausiin). Opinnoissaan pisimmällä olevat hakijat ovat etusijalla, jos he ovat suorittaneet vähintään 45 op/lukuvuosi (amk-tutkinnot) tai vähintään 30 op/lukuvuosi (yamk-tutkinnot).

Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet tulee olla näkyvillä opintosuoritusotteella, joka hakijan on toimitettava viimeistään haun viimeisenä päivänä kello 15.00 mennessä Hakijapalveluille e-lomakkeen kautta. Myöhemmin kirjattavia suorituksia ei oteta huomioon. Vapaamuotoisia perusteluja ei huomioida. Opintosuoritusotteen lisäksi hakijan tulee toimittaa hakijapalveluille haun loppumiseen mennessä opiskelutodistus, josta ilmenee hänen koko läsnäolohistoriansa. Liitteet toimitetaan e-lomakkeen kautta.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Mahdolliset viivästykset/ongelmat postinkulussa tai asiakirjojen hankkimisessa eivät vapauta hakijaa velvollisuudestaan toimittaa vaadittuja asiakirjoja määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Haettaessa siirtoa vieraskieliseen koulutukseen, hakijalle saatetaan järjestää kielikoe.

Lisätiedot

Näytä lisää

Siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa. Siirrossa opiskelijaksi hyväksytyn opiskeluoikeus siirtyy Turun ammattikorkeakouluun. Oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnäolo- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Päätökset syksyn siirtohaun opiskelijavalinnoista tehdään 15.12.2017 mennessä. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 31.12.2017. Tietoa siirtohaussa hyväksytyille opiskelijoille löydät tästä linkistä.

Lisätietoja siirroista voit kysyä Turun ammattikorkeakoulun Hakijapalveluista (hakijapalvelut@turkuamk.fi).