Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.6.2021
insinööri kone- ja tuotantotekniikka

Siirtohaku

Siirtohakua käytetään AMK-tutkintokoulutuksessa. YAMK-koulutuksessa siirtohaku on mukana vain sisäisten siirtojen osalta.

Kevään 2021 siirtohaku on päättynyt ja tulokset on julkaistu. 

Syksyn -21 siirtohaun tarjonta julkaistaan Opintopolussa elokuun loppuun mennessä.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Jos haet siirtoa esimerkiksi Turun AMK:n sisällä insinöörin tutkinnosta toiseen insinöörin tutkintoon, tutkintonimikkeesi ei vaihdu ja haet tällöin sisäisessä siirrossa, lisätietoja Messistä. Muista korkeakoulusta siirtyvät ja Turun AMK:n sisällä tutkinnosta toiseen siirtyvät ja Turun AMK:n sisällä tutkinnosta toiseen siirtyvät sijoitetaan omiin hakukohteisiin.

Hakukohteet löytyvät Opintopolusta (www.opintopolku.fi). Hakulomake avautuu haun alkaessa. Turun AMK:n siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen / hakuaika.

Haussa mukana olevat koulutukset löydät Opintopolusta tarjonnan julkaisun jälkeen. Voit kirjoittaa hakukenttään "Siirtohaku Turku" ja rajata hakutulokset ammattikorkeakouluun. Voit hakea suoraan myös koulutuksen nimellä, johon haluaisit hakea siirtoa. 

Huomaathan, että kaikki Turun AMK:n koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa.

Muista korkeakouluista siirtyvät

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea siirtoa toisesta suomalaisesta korkeakoulusta. Hakeminen ja opiskelijavalinta tapahtuvat Opintopolussa. Hakijalla tulee olla voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, hänen tulee olla opiskellut vähintään yhden lukuvuoden ja täyttää hakukohteittain määritellyt ehdot pohjakoulutuksen osalta (ks. Opintopolusta, hakukohteen tiedoista). Hakijan tulee olla edennyt opinnoissa vähintään 30 op/lukuvuosi.

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella: eniten pisteitä suorittanut hakija on järjestyksessä ensimmäinen valittava. Kulttuurialan valinnoissa on lisäksi käytössä osaamisen näyttö, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet tulee olla näkyvillä opintosuoritusotteella, jonka hakija liittää Opintopolussa hakulomakkeensa liitteeksi. Hakuajan päättymisen jälkeen kirjattuja suorituksia ei oteta huomioon. Vapaamuotoisia perusteluja ei huomioida. Opintosuoritusotteen lisäksi hakijan tulee liittää hakulomakkeensa liitteeksi opiskelutodistus, josta ilmenee hänen koko läsnäolohistoriansa. 

Haettaessa siirtoa vieraskieliseen koulutukseen suomenkielisestä koulutuksesta, hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa. Lisätietoja Opintopolusta siirtohaussa mukana olevien vieraskielisten koulutusten hakukohteiden tiedoista tai hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Turun AMK:n siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen/hakuaika.

Siirtyminen toiseen tutkintoon ammattikorkeakoulun sisällä

Turun ammattikorkeakoulun omat tutkinto-opiskelijat hakevat siirtohaussa, jos tavoitetutkinto tai siihen liitettävä tutkintonimike muuttuu. Mikäli tavoitetutkinto tai tutkintonimike ei muutu, kyse ei ole siirtohausta vaan sisäisestä siirrosta, jonka menettelyt on määritelty tutkintosäännössä, ohjeet löytyvät Messistä.

Hakijalla tulee olla voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus Turun AMK:ssa, hänen tulee olla opiskellut vähintään yhden lukuvuoden ja hänen tulee täyttää hakukohteittain määritellyt ehdot pohjakoulutuksen osalta (ks. Opintopolusta hakukohteen tiedoista). Hakijan tulee olla edennyt opinnoissa vähintään 30 op/lukuvuosi (ei koske YAMK-koulutuksia). Viimeksi mainittua ehtoa ei kuitenkaan sovelleta erityisen syyn perusteella hakeviin (terveydentilaan liittyvät perustelut, ks. alla).

AMK-koulutukset: jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella: eniten pisteitä suorittanut hakija on järjestyksessä ensimmäinen valittava. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä kirjatut opintosuoritukset, jotka tarkistetaan opintorekisteristä.

Edellä mainitun lisäksi ammattikorkeakoulun sisäisessä siirtohaussa on käytössä valinta erityisen syyn perusteella. Kyseeseen tulevat esimerkiksi opiskelijan terveydentilaan liittyvät perustelut siirrolle. Opiskelijan tulee toimittaa hakijapalveluille syyt todentava dokumentti. Erityisen syyn perusteella hyväksytyt siirrot toteutetaan määritetyn siirtohaun opiskelijakiintiön ohi.

Turun AMK:n siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen/hakuaika.

Huom. sisäinen siirtohaku YAMK-koulutuksiin toteutetaan jatkuvana hakuna. Seuraava hakuaika on 1.9-30.11. Hakukohteet julkaistaan Opintopolussa elokuun loppuun mennessä.

Lisätiedot

Siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa. Siirrossa opiskelijaksi hyväksytyn opiskeluoikeus siirtyy Turun ammattikorkeakouluun. Oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnäolo- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Päätökset kevään siirtohaun opiskelijavalinnoista tehdään 14.6.2021 mennessä. Tietoa siirtohaussa hyväksytyille opiskelijoille löydät tästä linkistä.

Lisätietoja siirroista voit kysyä Turun ammattikorkeakoulun Hakijapalveluista (hakijapalvelut@turkuamk.fi).