Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.6.2024
insinööri kone- ja tuotantotekniikka

Siirtohaku

Kevään siirtohaku on päättynyt ja tulokset on julkaistu. Näet tilanteesi kirjautumalla Oma Opintopolkuun. Syksyn siirtohakuaika on 1.-15.11.2024 ja tarjonta julkaistaan Opintopolussa elokuun loppuun mennessä. 

Siirtohakua käytetään AMK-tutkintokoulutuksessa. YAMK-koulutuksessa siirtohaku on mukana vain sisäisten siirtojen osalta.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Muista korkeakoulusta siirtyvät ja Turun AMK:n sisällä tutkinnosta toiseen siirtyvät ja Turun AMK:n sisällä tutkinnosta toiseen siirtyvät sijoitetaan omiin hakukohteisiin.

Siirtohaussa mukana olevat AMK-koulutukset löytyvät Opintopolusta (www.opintopolku.fi/). Kannattaa etsiä tarjontaa suoraan sen koulutuksen nimellä, johon haluaisit hakea siirtoa ja suodattaa sivun oikeasta reunasta koulutustyypiksi AMK-tutkinto, hakutavaksi siirtohaku ja sijainniksi Turku ja Salo. Huomaathan, että kaikki Turun AMK:n koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa. Otathan yhteyttä hakijapalvelut@turkuamk.fi jos tarvitset apua tarjonnan etsimisessä!

Hakulomake avautuu haun alkaessa. Voit hakea Turun AMK:n siirtohaussa korkeintaan kolmeen eri hakukohteeseen. Haussa on käytössä priorisointi eli laitathan hakulomakkeelle hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen.

Huomaathan, että opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova; sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa. Kun otat vastaan uuden opiskeluoikeuden, menetät samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutesi.

Muista korkeakouluista siirtoa hakevat

Turun ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon voi hakea siirtoa toisesta suomalaisesta korkeakoulusta. YAMK-tutkinnot eivät ole mukana siirtohaussa. Hakeminen ja opiskelijavalinta tapahtuvat Opintopolussa. Hakijalla tulee olla hakuaikana voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus (ei tilauskoulutus) suomalaisessa korkeakoulussa, hänen tulee olla opiskellut tutkintoon johtavassa koulutuksessa vähintään yhden lukuvuoden ja täyttää hakukohteittain määritellyt ehdot siirron pohjalla olevan opinto-oikeuden osalta, katso Opintopolusta hakukohteen tiedoista tai tästä. Hakijan tulee olla edennyt opinnoissa vähintään 30 op/lukuvuosi. Opintojaksojen osasuorituksia ei huomioida.

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella: eniten pisteitä suorittanut hakija on järjestyksessä ensimmäinen valittava. Kulttuurialan valinnoissa on lisäksi käytössä osaamisen näyttö, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet tulee olla näkyvillä opintosuoritusotteella, jonka hakija liittää Opintopolussa hakulomakkeensa liitteeksi. Hakuajan päättymisen jälkeen kirjattuja suorituksia ei oteta huomioon. Vapaamuotoisia perusteluja ei huomioida. Opintosuoritusotteen lisäksi hakijan tulee liittää hakulomakkeensa liitteeksi opiskelutodistus, josta ilmenee hänen koko läsnäolohistoriansa. 

Haettaessa siirtoa vieraskieliseen koulutukseen suomenkielisestä koulutuksesta tai vastaavasti vieraskielisestä koulutuksesta suomenkieliseen koulutukseen, hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa. Lisätietoja Opintopolusta, siirtohaussa mukana olevien koulutusten hakukohteiden tiedoista tai hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Huomioithan, että opetussuunnitelmat nykyisen korkeakoulusi ja Turun ammattikorkeakoulun välillä saattavat poiketa toisistaan merkittävästi, eikä opintojen jatkaminen tämän vuoksi saumattomasti ole välttämättä mahdollista. 

Siirtyminen toiseen tutkintoon ammattikorkeakoulun sisällä, AMK-tutkinnot

Turun ammattikorkeakoulun omat tutkinto-opiskelijat hakevat siirtohaussa, jos tavoitetutkinto tai siihen liitettävä tutkintonimike muuttuu. Mikäli tavoitetutkinto tai tutkintonimike ei muutu (haet vaihtoa esimerkiksi Turun AMK:n sisällä insinöörin tutkinnosta toiseen insinöörin tutkintoon), kyse ei ole siirtohausta vaan sisäisestä vaihdosta, jonka menettelyt on määritelty tutkintosäännössä ja ohjeet löytyvät Messistä. 

Hakijalla tulee olla hakuaikana voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus Turun AMK:ssa, hänen tulee olla opiskellut vähintään yhden lukukauden ja hänen tulee täyttää hakukohteittain määritellyt ehdot siirron pohjalla olevan opinto-oikeuden osalta, ks. Opintopolusta hakukohteen tiedoista tai tästä. Hakijan tulee olla edennyt opinnoissa vähintään 30 op/lukuvuosi tai 15 op/lukukausi. 

Viimeksi mainittua ehtoa ei kuitenkaan sovelleta erityisen syyn perusteella hakeviin. Kyseeseen tulevat esimerkiksi opiskelijan terveydentilaan liittyvät perustelut siirrolle. Erityisen syyn perusteella hyväksytyt siirrot toteutetaan määritetyn siirtohaun opiskelijakiintiön ohi ja hakea voi myös siirtohaun hakuajan ulkopuolella. Erityisen syyn perusteella siirtoa hakiessasi olethan yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi siirtoprosessin käynnistämiseksi. 

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella: eniten pisteitä suorittanut hakija on järjestyksessä ensimmäinen valittava. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä kirjatut opintosuoritukset, jotka tarkistetaan opintorekisteristä.

Siirtyminen toiseen tutkintoon ammattikorkeakoulun sisällä, YAMK-tutkinnot

Voit hakea sisäistä siirtoa Turun AMK:n yamk-koulutuksesta toiseen siinä tapauksessa, että tavoitetutkinto tai tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike muuttuu.

Sisäistä siirtoa voi hakea kulttuurialan, liiketalouden alan, tekniikan alan sekä sosiaali- ja terveysalan yamk-koulutuksiin. Lisäksi hakijan tulee täyttää hakukelpoisuusvaatimukset hakukelpoisuuden antavan amk-tutkinnon osalta ja hänen tulee olla opiskellut nykyisessä koulutuksessaan vähintään yhden lukukauden. 

Koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset: 
- Insinööri ylempi AMK: Suoritettu tekniikan AMK-tutkinto ja opiskeluoikeus liiketalouden YAMK-tutkintoon Turun AMK:ssa Leadership-ohjelmassa. 
- Kulttuurialan ylempi AMK: Suoritettu kulttuurialan AMK-tutkinto ja opiskeluoikeus liiketalouden YAMK-tutkintoon Leadership-ohjelmassa Turun AMK:ssa.
- Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK: Suoritettu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto ja opiskeluoikeus liiketalouden YAMK-tutkintoon Turun AMK:ssa Leadership-ohjelmassa.
- Liiketalouden ylempi AMK (Leadership-ohjelma): Opiskeluoikeus Turun AMK:ssa yamk-tutkinnossa

Haku toteutetaan jatkuvana hakuna. Seuraava hakuaika on 1.9.-30.11.2024. Hakeminen tapahtuu e-lomakkeella. Ohjeet ja hakulomake löytyvät  täältä.

Lisätietoja hakijapalvelut@turkuamk.fi.

Lisätiedot

AMK-tutkintoon siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa. YAMK-sisäisissä siirroissa opiskeluoikeus siirtyy uuteen tutkintoon seuraavan täyden kuun alusta.

Toisesta suomalaisesta korkeakoulusta siirtohaussa opiskelijaksi hyväksytyn ja paikan vastaanottaneen opiskeluoikeus siirtyy Turun ammattikorkeakouluun. Opiskeluoikeus päättyy vanhassa korkeakoulussasi (tai sisäisen siirron ollessa kyseessä Turun amk:n toisessa koulutuksessa) 31.7. (kevään haku) tai 31.12. (syksyn haku) ja alkaa Turun AMK:ssa (tai sisäisen siirron ollessa kyseessä uudessa koulutuksessa) 1.8. (kevään haku) tai 1.1. (syksyn haku). Turun ammattikorkeakoulu ilmoittaa opiskeluoikeutesi siirrosta lähtökorkeakouluusi. Oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnäolo- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Päätökset siirtohaun opiskelijavalinnoista tehdään noin kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Tietoa siirtohaussa hyväksytyille opiskelijoille löydät tästä linkistä.

Lisätietoja siirroista voit kysyä Turun ammattikorkeakoulun Hakijapalveluista (hakijapalvelut@turkuamk.fi).