Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.9.2021
insinööri kone- ja tuotantotekniikka

Siirtohaku

Siirtohakua käytetään AMK-tutkintokoulutuksessa. YAMK-koulutuksessa siirtohaku on mukana vain sisäisten siirtojen osalta.

Syksyn -21 siirtohaku on 1.-12.11.2021. Amk-tutkintojen tarjonta on nyt julkaistu Opintopolussa (http://beta.opintopolku.fi/). 

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Jos haet siirtoa esimerkiksi Turun AMK:n sisällä insinöörin tutkinnosta toiseen insinöörin tutkintoon, tutkintonimikkeesi ei vaihdu ja haet tällöin sisäisessä siirrossa, lisätietoja Messistä. Muista korkeakoulusta siirtyvät ja Turun AMK:n sisällä tutkinnosta toiseen siirtyvät ja Turun AMK:n sisällä tutkinnosta toiseen siirtyvät sijoitetaan omiin hakukohteisiin.

AMK-hakukohteet löytyvät Opintopolusta (http://beta.opintopolku.fi/). Kannattaa etsiä koulusta suoraan sen koulutuksen nimellä, johon haluaisit hakea siirtoa ja suodattaa sivun oikeasta reunasta koulutustyypiksi AMK-tutkinto, hakutavaksi siirtohaku ja sijainniksi Turku. Huomaathan, että kaikki Turun AMK:n koulutukset eivät ole mukana siirtohaussa. Otathan yhteyttä hakijapalvelut@turkuamk.fi jos tarvitset apua tarjonnan etsimisessä!

Hakulomake avautuu haun alkaessa. Turun AMK:n siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen / hakuaika.

 

Muista korkeakouluista siirtyvät

Turun ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon voi hakea siirtoa toisesta suomalaisesta korkeakoulusta. YAMK-tutkinnot eivät ole mukana siirtohaussa. Hakeminen ja opiskelijavalinta tapahtuvat Opintopolussa. Hakijalla tulee olla voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, hänen tulee olla opiskellut vähintään yhden lukuvuoden ja täyttää hakukohteittain määritellyt ehdot pohjakoulutuksen osalta (ks. Opintopolusta, hakukohteen tiedoista). Hakijan tulee olla edennyt opinnoissa vähintään 30 op/lukuvuosi.

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella: eniten pisteitä suorittanut hakija on järjestyksessä ensimmäinen valittava. Kulttuurialan valinnoissa on lisäksi käytössä osaamisen näyttö, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hakukelpoisuuteen vaadittavat opintopisteet tulee olla näkyvillä opintosuoritusotteella, jonka hakija liittää Opintopolussa hakulomakkeensa liitteeksi. Hakuajan päättymisen jälkeen kirjattuja suorituksia ei oteta huomioon. Vapaamuotoisia perusteluja ei huomioida. Opintosuoritusotteen lisäksi hakijan tulee liittää hakulomakkeensa liitteeksi opiskelutodistus, josta ilmenee hänen koko läsnäolohistoriansa. 

Haettaessa siirtoa vieraskieliseen koulutukseen suomenkielisestä koulutuksesta tai vastaavasti vieraskielisestä koulutuksesta suomenkieliseen koulutukseen, hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa. Lisätietoja Opintopolusta, siirtohaussa mukana olevien koulutusten hakukohteiden tiedoista tai hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Siirtyminen toiseen tutkintoon ammattikorkeakoulun sisällä, AMK-tutkinnot

Turun ammattikorkeakoulun omat tutkinto-opiskelijat hakevat siirtohaussa, jos tavoitetutkinto tai siihen liitettävä tutkintonimike muuttuu. Mikäli tavoitetutkinto tai tutkintonimike ei muutu, kyse ei ole siirtohausta vaan sisäisestä siirrosta, jonka menettelyt on määritelty tutkintosäännössä, ohjeet löytyvät Messistä.

Hakijalla tulee olla voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus Turun AMK:ssa, hänen tulee olla opiskellut vähintään yhden lukuvuoden ja hänen tulee täyttää hakukohteittain määritellyt ehdot pohjakoulutuksen osalta (ks. Opintopolusta hakukohteen tiedoista). Hakijan tulee olla edennyt opinnoissa vähintään 30 op/lukuvuosi. Viimeksi mainittua ehtoa ei kuitenkaan sovelleta erityisen syyn perusteella hakeviin. Kyseeseen tulevat esimerkiksi opiskelijan terveydentilaan liittyvät perustelut siirrolle. Opiskelijan tulee toimittaa hakijapalveluille syyt todentava dokumentti. Erityisen syyn perusteella hyväksytyt siirrot toteutetaan määritetyn siirtohaun opiskelijakiintiön ohi.

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, valinta tapahtuu opintopistekertymän perusteella: eniten pisteitä suorittanut hakija on järjestyksessä ensimmäinen valittava. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä kirjatut opintosuoritukset, jotka tarkistetaan opintorekisteristä.

Sisäinen siirtohaku, YAMK-koulutukset

Voit hakea sisäistä siirtoa Turun AMK:n yamk-koulutuksesta toiseen siinä tapauksessa, että tavoitetutkinto tai tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike muuttuu.

Sisäistä siirtoa voi hakea kulttuurialan, tekniikan alan sekä sosiaali- ja terveysalan yamk-koulutuksiin ja hakijan tulee olla opiskellut nykyisessä koulutuksessaan vähintään yhden lukuvuoden.

Haku toteutetaan jatkuvana hakuna. Seuraava hakuaika on 1.9-30.11. Hakeminen tapahtuu e-lomakkeella. Ohjeet ja hakulomake löytyvät  täältä.

Lisätietoja hakijapalvelut@turkuamk.fi.

Lisätiedot

AMK-tutkintoon siirtyminen voi tapahtua vain lukukausien vaihteessa. YAMK-sisäisissä siirroissa opiskeluoikeus siirtyy uuteen tutkintoon seuraavan täyden kuun alusta. Toisesta suomalaisesta korkeakoulusta hakeneen ja siirrossa opiskelijaksi hyväksytyn opiskeluoikeus siirtyy Turun ammattikorkeakouluun. Oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnäolo- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Päätökset siirtohaun opiskelijavalinnoista tehdään noin kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Tietoa siirtohaussa hyväksytyille opiskelijoille löydät tästä linkistä.

Lisätietoja siirroista voit kysyä Turun ammattikorkeakoulun Hakijapalveluista (hakijapalvelut@turkuamk.fi).