Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.6.2021
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä (AMK) yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteutuksen, talonrakennustekniikan rakennesuunnittelun, kiinteistöjen korjauksen ja ylläpidon ja tuotantojohtamisen tehtäviin sekä LVI-suunnitteluun.

Rakennusinsinöörien työtehtävät alan suunnittelutoimistoissa, rakennusliikkeissä ja rakennusteollisuudessa liittyvät usein erilaisiin rakennesuunnittelutehtäviin, määrä- ja kustannuslaskentaan sekä työnsuunnitteluun. Rakennusinsinöörejä toimii myös esim. työmaainsinööreinä ja työpäälliköinä, kaupallisissa tehtävissä sekä rakennusten ylläpito- ja isännöintitehtävissä. LVI-insinöörit toimivat talotekniikan suunnittelu ja asiantuntijatehtävissä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuvien insinöörien vahvuuksia ovat monipuolisen infratekniikan, talonrakennustekniikan, korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen teorian ja käytännön perusosaamisen lisäksi projekti- ja laatuosaaminen.

Suuntautumisvaihtoehtoina infratekniikka, korjausrakentaminen, rakennesuunnittelu sekä LVI-tekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perusopinnot suoritetaan pääosin kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Perusopintoihin kuuluu mm. kieli- ja viestintäopintoja, korkeakoulu- ja työelämätaitojen opintoja, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alan perusopintoja sekä ensimmäiset harjoittelujaksot.

Kolmannen ja neljännen vuoden opinnot koostuvat opiskelijan valitsemista ammattiopinnoista. Ammattiopintoja on valittavissa neljästä aihealueesta:

1. Infratekniikka
2. Korjausrakentaminen ja tuotantojohtaminen
3. Rakennesuunnittelu
4. LVI-tekniikka

Ammattiopintojen lisäksi kolmannen ja neljännen vuoden opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, projektityötä, harjoittelua sekä opinnäytetyö. 

Koulutuksessa on huomioitu rakennusalan pätevyysvaatimukset Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti. Insinööri (AMK) -tutkinto rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa antaa yhdessä myöhemmin hankitun työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Rakennesuunnittelun pääaineopintojen suorittaminen antaa kelpoisuuden rakennesuunnittelun vaativan suunnittelutehtävän pätevyyteen. LVI-tekniikan opinnot antavat valmiudet suunnittelijan pätevyyksiin.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 26.7. - 6.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 17. - 31.3.2021 (haku päättynyt)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.