Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.8.2022
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) toimii tyypillisesti IT-asiantuntijana, järjestelmäsuunnittelijana, käytettävyyssuunnittelijana, ohjelmistokehittäjänä, pelinkehittäjänä, projektipäällikkönä, tietoturva-asiantuntijana tai verkkosuunnittelijana. 

Turun AMK:n tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen painopistealueet ovat peli- ja interaktiiviset teknologiat, sulautetut ohjelmistot ja Internet of Things (IoT), terveysteknologia, tietoverkot ja kyberturvallisuus sekä ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa sovelletaan aktiivisia oppimismenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijalta vastuunottoa opinnoistaan. Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta, laboratoriotyöskentelyä, verkko-opintoja, harjoitustöitä, projekteja ja työharjoittelua. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot kehittyvät ryhmätyöskentelyssä. Opiskelijat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa tekemään asioita konkreettisesti itse.

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen sisältö ja osaamispolut

Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Perusopintojen päätavoitteena on luoda matemaattis-luonnontieteellinen perusta ammattiopinnoille sekä tutustuttaa opiskelija mm. verkkoteknologioihin, ohjelmointiin sekä elektroniikkaan ja tiedonsiirtoon. 

Ammattiopinnoissa syvennytään valitun osaamispolun aiheisiin ja niiden sovelluksiin sekä yrittäjyyteen ja projektiosaamiseen. Ammattiopinnoissa valmistaudut työelämään esimerkiksi käytännönläheisten projektien kautta. 

Ammattiopinnot jakautuvat seuraaviin osaamispolkuihin: 

  • Peli- ja interaktiiviset teknologiat -polun opinnoissa yhdistyvät luovuus, ohjelmistotekninen osaaminen, digitaalinen media sekä projektityöskentely. Sovellusalueita ovat viihde- ja hyötypelit ja interaktiiviset käyttöliittymät. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet toimivat esimerkiksi tuotekehittäjinä, digitaalisen median työtehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä peliteollisuudessa.
  • Sulautetut ohjelmistot ja IoT antaa valmiudet tietoverkkoon kytkettävien mikrotietokoneohjattujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkkejä näistä järjestelmistä ovat älylaitteet, matkapuhelimet, robotit ja tulevaisuuden kulkuneuvot. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden tuotekehitystehtäviin. 
  • Terveysteknologian opinnot yhdistävät tieto- ja viestintätekniikan ja terveydenhuollon osaamisalueita. Opinnot sisältävät käyttäjälähtöistä suunnittelua, lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä, terveydenhuollon toimialatuntemusta ja tietojärjestelmien suunnittelua. Sovellusalueita ovat esimerkiksi henkilökohtaisen hoidon apuvälineet ja terveydenhuollon tietojärjestelmät. Valmistuneet sijoittuvat tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.
  • Tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden opinnoissa keskitytään kiinteiden ja langattomien verkkojen suunnitteluun ja hallintaan. Opinnot sisältävät verkkojen määrittelyä, kyberturvallisuuden sisältöjä sekä IT-palvelutoimintaa. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet sijoittuvat yrityksiin tietoverkko- tai järjestelmäasiantuntijoiksi, erilaisiin IT-palvelutehtäviin tai verkko-operaattoreiden ja datakeskusteollisuuden palvelukseen.
  • Ohjelmistotekniikan ja projektinhallinnan opinnoissa keskitytään mobiili- ja webohjelmoinnin eri teemoihin sekä projektinhallintaan ja projektiliiketoimintaan. Suuri osa opinnoista tehdään projektiopintoina oppimisympäristö theFIRMAssa tai työskentelemällä alueen ohjelmistotaloissa. Projekteja tarkastellaan teknologioiden lisäksi myös tuotteistamisen, teknisen myynnin sekä projektien hallinnoinnin ja johtamisen näkökulmista. Suuntautua voi myös järjestelmäsuunnitteluun ja -ylläpitoon. Valmistuneet toimivat pääasiassa ohjelmistosuunnittelijoina tai projektipäällikköinä ohjelmistoteollisuudessa tai itsenäisinä yrittäjinä. 

Tutustu opiskelutarinoihin:  Kurssityöstä kaupalliseksi tuotteeksi – insinööriopiskelijat tutustutetaan alan kilpailuun jo opintojen aikana

Insinööritutkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Hyvin suorat polut diplomi-insinöörin tutkintoon löytyvät Åbo Akademin ja  Turun yliopiston koulutuksiin.  Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Sarjan kolmannella kaudella opiskelijaelämästään kertoo Jarno, tieto- ja viestintätekniikan 2. vuoden opiskelija. Seuraa Jarnon ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme:

 

Hae koulutukseen lisähaussa

Lisähaussa täytetään kevään yhteishaussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Lisähaku koulutukseen on:

  • 12.8. klo 9.00 – 18.8. klo 15.00 (opinnot alkavat 23.8.2022)

Lisähaussa hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta, valintaperusteet sekä hakulomakkeen.  

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022 klo 15.00

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Polkuopintojen hakijoilta, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen. Näyttökoe järjestetään 3.6. ja ilmoittautuminen päättyy 31.5.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.