Sivu päivitetty 17.1.2017
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri on luova ongelmanratkaisija, jolta edellytetään mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen ymmärrystä. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit sijoittuvat laajasti työelämän eri sektoreille riippuen ammatillisesta kiinnostuksesta ja omasta erikoisosaamisesta.

Valmistuttuasi tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi hallitset ICT-alan käytännöllisiä tietoja ja taitoja sekä niiden teoreettisia perusteita. Sinulla on edellytykset teknisen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen, kyky elinikäiseen oppimiseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä valmiuksia toimia kansainvälisellä alalla. 

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen sisältö ja osaamispolut

Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta, laboratoriotyöskentelyä, verkko-opintoja, harjoitustöitä ja työelämälähtöisiä projekteja. Koulutuksessa sovelletaan ongelmaperustaisia opetus- ja opiskelumenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijalta aktiivista vastuunottoa opinnoistaan. Opiskelijat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa tekemään asioita konkreettisesti itse.

Insinoori_tietojaviestintatekniikka2017.jpg
Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

Ammattiopinnot suuntautuvat 3. opintovuoden alussa osaamispolkuihin: 

Elektroniikan ja tietoliikenteen opinnoissa tähdätään elektroniikkaa ja suurtaajuustekniikkaa sisältävien laitteiden sekä tietoliikennejärjestelmien asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin. Valmistuneet sijoittuvat tyypillisesti teollisuuden tuotekehitystehtäviin sekä laitteiden ja järjestelmien tuotannon kehitystyöhön, myyntiin, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Hyvinvointiteknologia keskittyy tekniikan hyödyntämiseen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä sovelluksissa. Käyttökohteet vaihtelevat henkilökohtaisen hoidon apuvälineistä sairaaloiden mittaviin tietojärjestelmiin. Valmistuneet sijoittuvat ensisijaisesti elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuotekehitys- ja projektinhallintatehtäviin.

Peliteknologian opinnoissa yhdistyvät luovuus, ohjelmistotekninen osaaminen, digitaalinen media sekä projektityöskentely. Valmistuneet toimivat esimerkiksi tuotekehittäjinä, digitaalisen median työtehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä niin peliteollisuudessa tai muissa peliteknologioita hyödyntävissä yrityksissä.

Sulautettujen ohjelmistojen osaamispolku antaa valmiudet mikrotietokoneohjattujen laitteiden ohjelmistosuunnitteluun sekä reaaliaikakäyttöjärjestelmien soveltamiseen sulautetun järjestelmän toteutuksessa. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden tuotekehitystehtäviin.

Tietoverkkojen ja tietoturvan opinnoissa keskitytään erityisesti tietoverkkojen ja palvelimien teknisten sisältöjen hallintaan, yritystason tietoturvaan sekä IT-palvelutoimintaan. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi IT-palvelutehtäviin, tietoverkko- tai järjestelmäasiantuntijoiksi.

Valittavanasi on myös muiden koulutusten kanssa yhteisiä vaihtoehtoja sekä yrittäjyyden osaamispolku. Osaamispolkujen sisältöjä päivitetään säännöllisesti, eivätkä kaikki polut välttämättä ala vuosittain.

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

Valintakoe

Valintakoe on tekniikan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään to 1.6.2017. Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta, 18.5.– 1.6.2017 välisenä aikana.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta julkaistaan tällä sivulla viimeistään 12.5. Muistathan tarkistaa ohjeet ja tutustua niihin huolellisesti ennen kokeeseen saapumista. 

Lue valintakoeohjeistus täältä:  Tradenomi- ja insinöörikoulutusten (päivätoteutus) valintakokeet

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.