Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi, jolla on valmiudet toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä. 

Koulutuksessa kehität tietoja ja taitoja, joiden avulla opit ymmärtämään bio- tai kemiantekniikkaan liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Koulutuksen lähtökohtana on luonnontieteellinen osaaminen: matematiikka, fysiikka ja kemia. Opiskelun aikana kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Valmiina insinöörinä sinulla on valmiudet ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita: 

  • bioteknologia 
  • kestävä elintarviketuotanto
  • kemiantekniikka
  • materiaalien ja veden riittävyys
  • kiertotalous sekä 
  • lääketeollisuuden tuotekehitys ja tuotanto. 

Näihin tehtäviin voit työllistyä

Bio- ja kemiantekniikan opintojen jälkeen voit toimia esimerkiksi asiantuntija- tai esimiestehtävissä bio-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa. Tyypillisiä työnantajia ovat lääke- ja diagnostiikkateollisuus, elintarviketeollisuus tai vaikkapa öljynjalostamo. Myös viranomaistehtävät (esim. terveystarkastaja) ovat mahdollisia. 

Tehtävänimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, asiantuntija, projektipäällikkö, konsultti, tekninen myyjä, tekninen ostaja, käyttöpäällikkö, kunnossapitopäällikkö, laatupäällikkö, toimitusjohtaja, yrittäjä. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Voit suunnata opintojasi bio-, elintarvike- tai materiaali- ja kemiantekniikkaan

Bio- ja kemiantekniikan opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, laboratorioharjoituksia, projektiopintoja, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Opiskelusi tapahtuu ryhmissä, mikä tuo sinulle erinomaisia valmiuksia tulevaa työelämää varten. Oppimisympäristöinäsi toimivat mm. laboratoriot ja ryhmätyötilat. Tavoitteena on saavuttaa hyvä pohja insinöörinä toimimiselle.

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka. Näitä opiskelet erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuonna. Ensimmäisenä vuonna opiskelet myös uudenlaisia opiskelu- ja projektityöskentelytaitoja. Toisena opiskeluvuonna luot pohjaa prosessitekniselle ja laboratorio-osaamisellesi sekä laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla. 

Kolmantena vuonna valitset opiskeltavat ammattiaineet tarjolla olevista vaihtoehdoista oman mielenkiintosi mukaan. Vaihtoehtona voivat olla esimerkiksi bio-, elintarvike-, materiaalitekniikka ja kemian analytiikka.

  • Biotekniikan opinnoissa perehdyt mm. geenitekniikkaan, proteiinien tuotantoon ja biomateriaalien ominaisuuksiin ja niihin perustuviin sovelluksiin.
  • Elintarviketekniikassa opiskelet elintarvikkeiden turvallisuuteen, tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyviä asioita.
  • Materiaali- ja kemiantekniikassa syvennyt esimerkiksi muovien valmistukseen, kiertotalouteen, pakkaustekniikkaan ja kemian analytiikkaan.

Neljäntenä opiskeluvuonna syvennät osaamistasi entisestään valinnaisilla ammattimoduuleilla ja teet opinnäytetyön, joka on pienimuotoinen tutkimus- tai kehitysprojekti. 

Opiskelusi on pääosin projektimuotoista. Opintoihisi kuuluu myös työharjoittelua, jolloin saat oikeaa työelämäkokemusta. Harjoittelusi voit tehdä yrityksissä tai tutkimusryhmissä käynnissä olevissa tutkimushankkeissa. Teollisuuden kanssa tehtävä yhteistyö on oleellinen osa koulutusta. 

Tutustu bio- ja kemiantekniikan alumniin:
https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/2471/alumni-mikko-paavola-ratkoo-paperiteollisuuden-vesiongelmia/

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Niklas, bio- ja kemiantekniikan 2. vuoden opiskelija, kertoo opiskelijaelämästään Taitteessa-sarjassa. Seuraa Niklaksen ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: