Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.2.2023
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

Turku on Suomen lääketeollisuuden, diagnostiikan ja elintarviketutkimuksen edelläkävijä. Bio- ja kemiantekniikan koulutuksessa voit syventyä seuraaviin aloihin:

 • biotekniikka
 • elintarviketekniikka
 • materiaalitekniikka

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia monipuolisissa teollisuuden tehtävissä, viranomaistehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi suunnitteluun, tutkimukseen, tuotekehitykseen tai laadunhallintaan. Insinööri voi toimia myös esimiehenä.

Koulutuksen aikana kehität valmiuksia, joiden avulla opit ymmärtämään tekniikan alan haasteita ja mahdollisuuksia. Nämä haasteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • biotekniikkaan
 • lääketeollisuuden tuotekehitykseen ja tuotantoon
 • kiertotalouteen ja materiaalivirtoihin
 • kestävään elintarviketuotantoon
 • kemiantekniikkaan
 • prosessitekniikkaan

Koulutus sopii sinulle, joka pidät käsillä tekemisestä ja teorian soveltamisesta käytäntöön. Olet kiinnostunut tekniikasta, luonnontieteistä (kemia, fysiikka) ja uusien asioiden oppimisesta. Ajattelet loogisesti ja pidät ongelmien ratkaisemisen tuomista haasteista. Teorian soveltaminen käytäntöön on oleellinen osa opiskelua ja insinöörin työtä.

Voit suunnata opintojasi bio-, elintarvike- tai materiaalitekniikkaan

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Bio- ja kemiantekniikan opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, valitsemasi erikoistumisalan opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Koulutuksessa lähtökohtana on luonnontieteellinen osaaminen: matematiikka, fysiikka ja kemia. Käytännönläheisen opiskelun aikana kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen. Syventäviksi opinnoiksi valitset joko biotekniikan, elintarviketekniikan tai materiaalitekniikan. Näitä aiheita opiskelet sekä teoriassa, ohjatuissa laboratoriotöissä että käytännön projekteissa. Syventävien opintojen kielenä on pääasiallisesti englanti.

 • Biotekniikan opinnoissa perehdyt mm. geenitekniikkaan, proteiinien tuotantoon ja biomateriaalien ominaisuuksiin ja niihin perustuviin sovelluksiin.
 • Elintarviketekniikassa opiskelet elintarvikkeiden turvallisuuteen, tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyviä asioita.
 • Materiaalitekniikassa syvennyt esimerkiksi muovien valmistukseen, kiertotalouteen ja pakkaustekniikkaan.

Turun ammattikorkeakoulun bio- ja kemiantekniikan koulutuksessa opiskelu on monipuolista ja yhteisöllistä. Harjoittelet tiimityöskentelyä ja tehokasta viestintää monissa projekteissa itsenäisen työskentelyn lisäksi. Opiskeluun kuuluu myös työharjoittelu valitsemassasi yrityksessä. Tapamme opiskella valmentaa sinua työelämään.

Näihin tehtäviin voit työllistyä

Bio- ja kemiantekniikan opintojen jälkeen voit toimia esimerkiksi asiantuntija- tai esimiestehtävissä bio-, elintarvike- tai kemianteollisuudessa. Tyypillisiä työnantajia ovat lääke- ja diagnostiikkateollisuus sekä elintarviketeollisuus Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Tutustu alumnitarinoihin:

Insinööritutkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Hyvin suorat polut diplomi-insinöörin tutkintoon löytyvät Åbo Akademin ja  Turun yliopiston koulutuksiin.  Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Niklas, bio- ja kemiantekniikan 2. vuoden opiskelija, kertoo opiskelijaelämästään Taitteessa-sarjassa. Seuraa Niklaksen ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme:

Hae erillis- tai yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen erillishaussa lukio-opintojen perusteella tai korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraavat erillis- ja yhteishaut koulutukseen ovat:

 • erillishaku tutkinto-opiskelijaksi lukio-opintojen perusteella 16. - 30.1.2023 klo 15.00
 • kevään yhteishaku 15. – 30.3.2023 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Erillishaussa lukio-opintojen perusteella opiskelijat valitaan suomalaisen lukion kemian kurssien keskiarvon perusteella. Tarkemmat valintaperusteet ja hakuohjeet löydät Opintopolusta sekä erillishaut-sivulta.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

 • kesän polkuopintojen haku 24.7. – 4.8.2023 klo 15.00

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. Polkuopintojen hakijoilta, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen. Suomen kielen näyttökoe järjestetään keväällä 2023 kaksi kertaa, 19.4. ja 29.5. Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.