Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.10.2020
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi, jolla on valmiudet toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä. 

Koulutuksessa kehität tietoja ja taitoja, joiden avulla opit ymmärtämään bio- tai kemiantekniikkaan liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Koulutuksen lähtökohtana on luonnontieteellinen osaaminen: matematiikka, fysiikka ja kemia. Opiskelun aikana kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Valmiina insinöörinä sinulla on valmiudet ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita: 

  • bioteknologia 
  • kestävä elintarviketuotanto
  • kemiantekniikka
  • materiaalien ja veden riittävyys, kiertotalous sekä 
  • lääketeollisuuden tuotekehitys ja tuotanto. 

Voit suunnata opintojasi bio-, elintarvike- tai materiaalitekniikkaan

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot rakentuvat seuraavasti:
- Perus- ja ammattiopinnot 135 op (matematiikka, fysiikka, kemia, prosessiaineet, laatu, kielet ja viestintä, projektiopinot ym)
- Erikoistumisalan opinnot 30 op (biotekniikka, materiaalitekniikka tai elintarviketekniikka)
- Vapaasti valittavat opinnot 30 op
- Harjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö 15 op

Perusopintojen jälkeen voit valita erikoistumisalan opinnot oman mielenkiinnon ja tarjonnan mukaan. Vapaasti valittavat opinnot voit valita joko oman tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Bio- ja kemiantekniikan opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, laboratorioharjoituksia, projektiopintoja, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutuksen perustana ovat matematiikka, kemia ja fysiikka. Näitä opiskelet erityisesti opintojen alussa.

Ensimmäisenä vuonna opiskelet myös uudenlaisia opiskelu- ja projektityöskentelytaitoja. Opiskelusi tapahtuu ryhmissä, mikä tuo sinulle erinomaisia valmiuksia tulevaa työelämää varten. Oppimisympäristöinäsi toimivat mm. laboratoriot ja ryhmätyötilat. Tavoitteena on saavuttaa hyvä pohja insinöörinä toimimiselle.

Toisena opiskeluvuonna luot pohjaa prosessitekniselle ja laboratorio-osaamisellesi sekä laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla.

Kolmantena vuonna valitset opiskeltavat ammattiaineet. Vaihtoehtoina ovat bio-, elintarvike- ja materiaalitekniikka. Halutessasi voit syventää osaamistasi myös kemian analytiikassa osallistumalla tarjolla oleviin kehityshankkeisiin. Biotekniikan opinnoissa perehdyt mm. geenitekniikkaan, proteiinien tuotantoon ja biomateriaalien ominaisuuksiin ja niihin perustuviin sovelluksiin. Elintarviketekniikassa opiskelet elintarvikkeiden turvallisuuteen, tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyviä asioita. Materiaali- ja kemiantekniikassa syvennyt esimerkiksi muovien valmistukseen, kiertotalouteen ja pakkaustekniikkaan. Kemian analytiikka kuuluu mukaan näihin kaikkiin. Kolmantena opiskeluvuotena pääset osallistumaan monialaiseen projektiin, jossa kokoat yhteen aiemmin oppimaasi ja pääset näyttämään kykysi innovatiivisena insinöörinä! 

Neljäntenä opiskeluvuonna syvennät osaamistasi entisestään valinnaisilla ammattimoduuleilla ja teet opinnäytetyön, joka on pienimuotoinen tutkimus- tai kehitysprojekti. 

Opiskelusi on pääosin projektimuotoista. Opintoihisi kuuluu myös työharjoittelua, jolloin saat oikeaa työelämäkokemusta. Harjoittelusi voit tehdä yrityksissä tai tutkimusryhmissä käynnissä olevissa tutkimushankkeissa. Teollisuuden kanssa tehtävä yhteistyö on oleellinen osa koulutusta. Näin kehität työelämävalmiuksiasi ja verkosto-osaamistasi opiskelun aikana.

Näihin tehtäviin voit työllistyä

Bio- ja kemiantekniikan opintojen jälkeen voit toimia esimerkiksi asiantuntija- tai esimiestehtävissä bio-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa. Tyypillisiä työnantajia ovat lääke- ja diagnostiikkateollisuus, elintarviketeollisuus tai vaikkapa öljynjalostamo. Myös viranomaistehtävät (esim. terveystarkastaja) ovat mahdollisia. 

Tehtävänimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, asiantuntija, projektipäällikkö, konsultti, tekninen myyjä, tekninen ostaja, käyttöpäällikkö, kunnossapitopäällikkö, laatupäällikkö, toimitusjohtaja, yrittäjä. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit myöhemmin, työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen, syventää osaamistasi Turun ammattikorkeakoulussa suorittamalla Master-eli ylemmän AMK-tutkinnon. Vaihtoehtoisesti voit hakeutua yliopistojen soveltuviin diplomi-insinööri ja maisteritutkintoihin sekä Suomessa että ulkomailla.

Turun AMK:ssa on tällä hetkellä menossa esim. seuraavat Master-koulutukset:

Kemiantekniikka ja bioteknologia
(http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/insinoori-ylempi-amk-kemiantekniikka-ja-bioteknolo/)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
(http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/teknologiaosaaminen_yamk/)

Ylemmän AMK-tutkinnon voit suorittaa myös Turun AMK:n tutkimusryhmissä.

 

Tutustu bio- ja kemiantekniikan alumniin:
https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/2471/alumni-mikko-paavola-ratkoo-paperiteollisuuden-vesiongelmia/

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Niklas, bio- ja kemiantekniikan 2. vuoden opiskelija, kertoo opiskelijaelämästään Taitteessa-sarjassa. Seuraa Niklaksen ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: