Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.3.2021
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen

Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen

Monimuotokoulutus

Rakennustamisen tuotantojohtamisen koulutuksessa opintojen painotus on rakennustuotannon työnjohtotehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet esimerkiksi rakennusliikkeiden tuotannonohjaus- ja työnjohtojohtotehtäviin. Tuotantojohtaminen käsittää ne rakennusalan työt, joissa suunnitellaan työsuoritusten toteuttaminen ja tehdään näkyvää tulosta esimerkiksi työmaalla, rakennusliikkeessä tai tuotantolaitoksessa. Tuotantojohtamisen rakennusinsinööri toimii rakennusteollisuuden ja elinkeinoelämän asiantuntijana esimiestehtävissä sekä tuotantotoiminnan suunnittelu-, organisointi-, laadunohjaus- ja kehittämistehtävissä.

Monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti myös työn ohessa. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, itsenäisestä etätyöskentelystä, ryhmätehtävistä, etäohjauksesta ja verkko-opiskelusta. Lähiopetus toteutuu opintojen tarpeen mukaan lähipäivinä, joita on 2-4 päivää kuukaudessa tai iltaopetuksena.

Insinöörikoulutuksen opinnot koostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opinnot on suunniteltu neljälle vuodelle, mutta jos opiskelijalla on aiempia tutkintoon soveltuvia opintoja ja taitoja tai valmius nopeampaan työtahtiin, on nopeampi eteneminen opinnoissa mahdollinen. 

Perusopinnoissa luodaan vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja ammatillisiin aineisiin. Yhteisiin osaamisiin kuuluu lisäksi projektityöskentely, peruskielitaito sekä yritystalouden ja esimiestyön perusteet. Rakennustekniikan tuotantojohtamisen ammattiopintojen keskeisenä tavoitteena on huomioida rakennusalan kelpoisuusvaatimukset Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti.