Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2023
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Maailma sähköistyy ja automatisoituu, miksi et sinä sen mukana? Sähkö ja automaatio ovat läsnä kaikkialla ympärillämme ja mahdollistavat nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnan. Ala tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia uramahdollisuuksia teollisuuden, palvelujen, maatalouden ja asumisen sektoreilla.  

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia teollisuuden ja talotekniikan sähkö- ja automaatiojärjestelmiä. Opintojen alkuvaiheessa hankit vankat perustiedot, minkä jälkeen perehdyt ammattiopinnoissasi mm. sähkövoimatekniikkaan ja automaation tietojärjestelmiin.

Valmistuttuasi olet mukana sähköistämässä ja automatisoimassa maailmaa älykkäillä ja energiatehokkailla ratkaisuilla sekä varmistamassa, että yhteiskunta ympärillämme voi toimia luotettavasti ja turvallisesti. Alan tyypillisiä tehtäviä ovat mm. asiantuntija, projektipäällikkö, suunnittelija ja esimiestehtävät. Koulutus tuottaa myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen. 

Sähkö- ja automaatiotekniikan opintojen sisältö

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, ja suunniteltu kesto 4 vuotta. Tutkinto sisältää perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä mm. verkko-oppimisympäristössä ja ryhmissä. Lähiopetus tapahtuu moderneissa tiloissa ja ajanmukaisilla välineillä Turun AMK:n Kupittaan kampuksella. 

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään sähkö- ja automaatiotekniikan perusteisiin niin teoriassa kuin käytännössäkin. Opintojaksojen ohella tutustutaan myös alan yritysten toimintaan ja tyypillisiin sähkö- ja automaatioalan tehtäviin. Lisäksi ensimmäinen vuosi sisältää matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja ja kieliä.  

Toisen vuoden syksyllä kasvatetaan edelleen perustietoja sähkö- ja automaatiotekniikassa mm. sähkövoimatekniikan, sähköasennusten, automaatiojärjestelmien ohjelmoinnin sekä säätö- ja mittaustekniikan opinnoilla. Ammattiopinnot alkavat toisen vuoden keväällä, jolloin perehdytään teollisuuden ja rakennusten sähkö- ja automaatiojärjestelmiin.  

Kolmannen vuoden opintoihin sisältyvät mm. älykkäät sähköverkot ja automaation tietojärjestelmät. Lisäksi voit valita opintoja haluamaltasi painopistealueelta. Neljäntenä vuonna viimeistelet opintosi suorittamalla ammattiopintoja valitsemaltasi painopistealueelta ja tekemällä opinnäytetyön.  

Koulutus sisältää sähköpätevyys 1:n mukaiset teoriaopinnot sekä työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen.  

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Sähkö- ja automaatioalalla on tällä hetkellä hyvä työtilanne, ja se tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Sähkön ja automaation merkitys yhteiskunnan eri sektoreilla on kasvanut jatkuvasti ja se liittyy moniin eri aloihin, kuten rakentamiseen, merenkulkuun, ajoneuvoihin, prosessiteollisuuteen, kappaletavarateollisuuteen, laitevalmistukseen, maatalouteen, jäte- ja kierrätysjärjestelmiin sekä energiantuotantoon ja -jakeluun.  

Tyypillisimmät tehtävät vastavalmistuneilla liittyvät suunnitteluun ja toteutusprojekteihin. Kokemuksen karttuessa tehtävät monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen ja johtotehtäviin. Alan työpaikkoja löytyy niin Suomesta kuin kansainvälisestikin.  

Sinulla on myös mahdollisuus halutessasi hakeutua diplomi-insinööriopintoihin heti insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi. Diplomi-insinööriksi tähtääville tarjotaan Turun ammattikorkeakoulun ja teknillisten yliopistojen yhteistyönä suunniteltuja opintopolkuja, jotka mahdollistavat DI-tutkinnon suorittamisen nopeasti ja joustavasti heti AMK-tutkinnon jälkeen. Hyvin suorat polut diplomi-insinöörin tutkintoon löytyvät Turun yliopiston koulutuksiin.

Hae koulutukseen yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintojen haku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä).

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.