Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.6.2021
Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen

Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen

Projektijohtamisen koulutus on suunnattu sinulle, työelämässä pätevöityneelle asiantuntijalle, joka haluat kehittyä projektijohtamisen ammatissa. Sinulla on jo kokemusta työskentelystä projekteissa mutta haluat kehittää omaa ja työnantajaorganisaatiosi toimintaa ammattimaiseen suuntaan. Haluat toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja olet kiinnostunut kehittämään projektiammattilaisuuttasi kokonaisvaltaisesti, huomioiden esimerkiksi vastuullisuuden näkökulmia projektitoiminnassa.

Projektijohtamisen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Leadership Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu tekniikan alan korkeakoulututkinto (insinööri tai diplomi-insinööri) tai Suomessa suoritettu saman alan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa). 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Projektijohtamisen ja kehittämisen asiantuntijaksi uusimmilla menetelmillä

Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja kesto työn ohessa suoritettuna n. 1,5 vuotta. Opintoihin kuuluu syventäviä ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. 

Projektijohtamisen koulutus antaa sinulle mahdollisuuden kehittyä projektiammattilaiseksi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Koulutuksen tavoitteena on syventää projektijohtamistaitoja ja laajentaa projektitoimintaan liittyviä näkökulmia esimerkiksi projektiliiketoimintaan, ohjelma- ja projektisalkkujohtamiseen sekä erilaisiin projektinjohtamis- ja toteutusmalleihin liittyen. Sinulle muodostuu käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen ymmärrys projektitoiminnasta ja pystyt soveltamaan oppimaasi työelämässä.

Koulutuksessa käydään läpi projektijohtamisen periaatteita laajasti niin ns. perinteisten kuin ketterien projektimenetelmien osalta. Projektinhallintaan liittyen koulutus pohjautuu kansainvälisiin projektitoiminnan viitekehyksiin ja standardeihin (mm. IPMA ICB 4.0, PMI PMBOK, PRINCE2), joten se antaa hyvän pohjan vastaaviin sertifiointeihin.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Myös koulutukseen liittyvät oppimistehtävät nivotaan opiskelijan työtehtäviin ja näin mahdollistetaan työnantajaorganisaation projektien edistäminen ja projektitoiminnan kehittäminen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Projektijohtamisen koulutuksesta monipuoliset valmiudet projektien ja projektiliiketoiminnan johtamiseen erilaisissa ympäristöissä. Yksittäisen projektin johtamisosaamisen lisäksi saat valmiudet toimia myös ohjelma- ja salkkujohtamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi koulutus antaa mahdollisuuden toimia projektitoiminnan kehittämiseen tai projektitoiminnan hallinnointiin liittyvissä tehtävissä.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 1. - 15.9.2021 (opinnot alkavat tammikuussa 2022)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös