Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.2.2024
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntija: syöpää sairastavan hoito

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntija: syöpää sairastavan hoito

Kliininen asiantuntija: syöpää sairastavan hoito -koulutus vahvistaa jo olemassa olevaa kliinistä erityisosaamista sekä hoidon ja hoitotyön kehittämisosaamista. Laajavastuiseen kliinisen asiantuntijan tehtävään terveydenhuollossa liittyy usein välittömään kliiniseen työhön liittyviä tehtäviä, asiantuntijuuden johtamista sekä hoidon kehittämistä. Kliininen asiantuntija -koulutus soveltuu hyvin terveysalataustaisille, erityisesti jo aikaisemmin osaamistaan esimerkiksi erikoistumiskoulutuksessa kehittäneille. Erikoistumiskoulutus ei ole kuitenkaan edellytys opinnoille. 

Kliinisen asiantuntijuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla soveltuvan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai Suomessa soveltuvan terveysalan opistoasteen tutkinnon. Lisäksi hakijalta edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet joustavasti työn ohessa. Opiskelun opiskelijalta edellyttämä työmäärä vastaa lähestulkoon päätoimista opiskelua. Opiskelu on käytännönläheistä osaamisen rakentamista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opettajan johdolla. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa kampuksella tai verkko-opetuksena. Kontaktiopetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijapuheenvuoroista ja seminaarityöskentelystä. Lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäistä työskentelyä ja erilaisia ryhmä- ja projektitöitä sekä kehittämistehtäviä. 

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Syvennä asiantuntijuuttasi syövän hoitotyössä

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudetaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Master-tason kliininen asiantuntija -koulutus luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää syöpään sairastuneen sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla. Koulutuksen osaamistavoitteet perustuvat kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) koulutuksen osaamistavoitteisiin ja kansalliseen kliinisen asiantuntijakoulutuksen osaamiskuvaukseen.

Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

Kliininen asiantuntijuus syöpäpotilaan hoidossa

  • Kliinisenä asiantuntijana kehittyminen
  • Syöpään sairastuneen hoito moniammatillisena toimintana

Kliininen osaaminen

  • Syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen
  • Kliininen osaaminen syöpää sairastavan hoidossa

Kliinisen työn kehittäminen

  • Asiantuntijuuden johtaminen
  • Syöpään sairastuneen hoidon kehittäminen

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opinnäytetyöllä on aina toimeksiantaja. Opinnäytetyössä kehitetään työelämää ja ratkaistaan työelämään liittyvä konkreettinen ja ajankohtainen asia tai ongelma. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös Turun AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI). Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja  sekä opetustehtävissä. Työtehtäviä voivat olla erilaiset vaativat asiantuntija- ja kehittämistehtävät sosiaali- ja terveysalan yksityisellä ja julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suorittaa pedagogiset opinnot. Lue lisää: Koulutuksella vastataan työelämän vaatimuksiin

Hae lisähaussa 20. - 30.11.2023

Lisähaussa täytetään yhteishaussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Lisähaku koulutukseen on

  • 20. - 30.11.2023 klo 15:00 (opinnot alkavat tammikuussa 2024)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Lisähaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintaperusteista. Tiedot päivitetään sivulle ennen haun alkamista.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 4. - 14.9.2023 klo 15.00 (opinnot alkavat tammikuussa 2024)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • seuraava hakuaika on 23.11.-7.12.2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Tutustu myös