Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntija: syöpää sairastavan hoito

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntija: syöpää sairastavan hoito

Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito -tutkintokoulutus vahvistaa jo olemassa olevaa kliinistä erityisosaamista sekä hoidon ja hoitotyön kehittämisosaamista. Laajavastuiseen kliinisen asiantuntijan tehtävään terveydenhuollossa liittyy usein välittömään kliiniseen työhön liittyviä tehtäviä, asiantuntijuuden johtamista sekä hoidon kehittämistä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää syöpään sairastuneen sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla. Koulutuksen osaamistavoitteet perustuvat kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) koulutuksen osaamistavoitteisiin ja kansalliseen kliinisen asiantuntijakoulutuksen osaamiskuvaukseen. 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Terhy Master School.   
 
Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 
 
Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista opiskelijat valmistuvat oman alansa asiantuntija- ja johtotehtäviin, kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. 
 
Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opintojen alussa on yksi kontaktipäivä Turun ammattikorkeakoulun kampuksella ja muilta osin opiskelu tapahtuu verkossa ja etäyhteyksin. Opiskelu on käytännönläheistä verkko-opiskelua, johon kuuluu kontaktiopetusta, ohjausta, itsenäistä työskentelyä, ryhmä- ja projektitöitä sekä kehittämistehtäviä. Perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Etäyhteyksin tapahtuvaa kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ja opiskelijoiden tulee varata aikaa myös opiskelijoiden keskinäiseen ryhmätyöskentelyyn. Opintojen kokonaisuus vastaa työmäärältään päätoimista opiskelua (20 op lukukaudessa vastaa laskennallisesti 540 tuntia työtä). 

Syvennä asiantuntijuuttasi syövän hoitotyössä

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.  Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:  

 • Ydinosaaminen 40 op  
 • Laajentava osaaminen 20 op  
 • Opinnäytetyö 30 op  

Ydinosaamisen opinnot koostuvat 5 opintopisteen opintojaksoista (5 op vastaa laskennallisesti 135 tuntia työtä). 

Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat: 

 • Kliininen asiantuntijuus syöpäpotilaan hoidossa 
 • Kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 
 • Syöpään sairastuneen hoito moniammatillisena toimintana 

Kliininen osaaminen 

 • Syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen 
 • Kliininen osaaminen syöpää sairastavan hoidossa 

Kliinisen työn kehittäminen 

 • Asiantuntijuuden johtaminen 
 • Syöpään sairastuneen hoidon kehittäminen

Opinnäytetyö on 30 op:n laajuinen kokonaisuus, jossa ratkaistaan työelämään liittyvä ajankohtainen asia tai ongelma. Opinnäytetyön aihe voi liittyä esimerkiksi uuden tuotteen, palvelun tai prosessin kehittämiseen. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tai Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) toimeksiantona. Aiheen voit hankkia myös erilaisista ammatillisista verkostoista, kolmannelta sektorilta, hyvinvointialueilta tai kansallisista tutkimuslaitoksista. Opinnäytetyö tehdään yksilö- tai parityönä. Opinnäytetyön toteuttaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opinnäytetyön ohjaajan ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Ohjaus toteutuu pääsääntöisesti ryhmäohjauksena opinnäytetyön ohjaajan kanssa sovittavilla tavoilla. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä. 

Työtehtäviä voivat olla erilaiset vaativat asiantuntija- kehittämistehtävät sosiaali- ja terveysalan yksityisellä ja julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suorittaa pedagogiset opinnot. 

Master-tutkinto avaa monia mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja jokaisen opiskelijan urapolku on erilainen. Tutustu opiskelijoiden ja alumniemme tarinoihin: 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

 • seuraava hakuaika on 23.11.-7.12.2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Tutustu myös