Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.10.2023
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka

Liiketoiminnan logistiikan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen tietämys liiketalouden ja siihen kytkeytyvän logistiikan asemasta yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti.

Liiketoiminnan logistiikan tradenomit työskentelevät erilaisten yritysten ja organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Nämä tehtävät edellyttävät laaja-alaista logistiikan, kuten hankinnan, kuljetusten, varastoinnin ja toiminnanohjauksen tuntemusta sekä yrittäjämäistä otetta.

Asiakaslähtöisyys, kansainvälisyys, innovatiivisuus ja yhteistyökyky ovat tradenomin työssä keskeisiä ominaisuuksia, joita ominaisuuksia opinnot pyrkivät vahvistamaan.Liiketoiminnan logistiikan tradenomikoulutusta on tarjolla vain harvassa ammattikorkeakoulussa Suomessa.

Liiketoiminnan logistiikan opintojen sisältö

Tradenomi (AMK) -tutkinto on laajudeltaan 210 opintopistettä. Se koostuu ydinosaamisesta, ammattiopinnot ja valinnaiset sisältävästä laajentavasta osaamisesta, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat logistiikan ohella kannattavuusajattelu, asiakaslähtöisyys, hyvä kielitaito sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt liiketoiminnan ja logistiikan perusteisiin, opit alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö- ja projektityöskentelytaitoja. Ensimmäisenä vuonna työskennellään myös monialaisessa projektissa yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Toisena ja kolmantena lukuvuotena valinnaisuus lisääntyy. Voit laatia henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) yhdistelemällä logistiikan ammattiopintoja syventyen joko yritysten hankintatoimeen tai kuljetuksiin ja valita omaa ammatillista kehittymistäsi tukevia vapaasti valittavia opintoja ammattikorkeakoulun laajasta opetustarjonnasta. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja logistiikan eri osa-alueilla käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tekeminen sijoittuu yleensä kolmannelle opiskeluvuodelle. 

Opiskelumenetelmiä ovat lähi- ja digiopetus, itsenäinen opiskelu sekä tiimityöskentely tutkimus- ja kehityshankkeissa. Opintoja voit suorittaa myös ulkomailla vaihto-opintoina tai harjoittelussa.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • Kevään yhteishaku 13. - 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 22.7. - 2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.