Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.6.2021
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka

Liiketoiminnan logistiikan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen tietämys liiketalouden ja siihen kytkeytyvän logistiikan asemasta yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti.

Liiketoiminnan logistiikan tradenomit työskentelevät erilaisten yritysten ja organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Nämä tehtävät edellyttävät laaja-alaista logistiikan ja elinkeinoelämän tuntemusta sekä yrittäjämäistä otetta. Asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus ja yhteistyökyky ovat tradenomin työssä keskeisiä ominaisuuksia, joita ominaisuuksia opinnot pyrkivät vahvistamaan.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi ostaja, hankintapäällikkö, ajojärjestelijä, kuljetussuunnittelija, huolitsija, varastopäällikkö, terminaalivastaava, Supply Chain Manager, logistiikkapalvelujen myyntiassistentti, tuonti-/vientiassistentti, laatuvastaava tai sovellusasiantuntija.

Liiketoiminnan logistiikan opintojen sisältö ja rakenne

Liiketoiminnan logistiikan koulutuksessa opiskelu on työelämälähtöistä ja siinä painotetaan myös tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opiskelumenetelmiä ovat lähiopetus, itsenäinen opiskelu, opiskelu mm. projekteissa, monialaisissa tutkimuspajoissa, osuuskunnissa ja aidoissa ongelmaperustaisissa kehittämishankkeissa.

Koulutus koostuu perusopinnoista, pakollisista ja valinnaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot sijoittuvat ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen. Perusopinnot sisältävät mm. kieliopintoja, projektiosaamisen opintoja sekä matematiikan ja tietojenkäsittelyn opintoja. Ammattiopinnoissa perehdytään liiketalouden eri osa-alueisiin: taloushallintoon, markkinointiin, yrittäjyyteen, juridiikkaan, kansantalouteen ja logistiikkaan. 

Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija voi erikoistua opinnoissaan seuraaviin osaamisalueisiin:

  • Hankinnat
  • Kuljetukset
  • Toiminnanohjaus
  • Informaatiologistiikka
  • Sisälogistiikka

Harjoittelussa sovellat oppimaasi käytäntöön ja luot kontakeja työelämään. Harjoittelujaksot sijoittuvat eri vuosille, ja oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti joko kesäkuukausille tai opintojen oheen syys- tai kevätlukukauteen. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tai muun toimijan toimeksiantona. Siinä osoitetaan valmiudet soveltaa opiskelijan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kansainvälisiä työ- ja opiskelukokemuksia opintojen aikana. Turun ammattikorkeakoululla on laaja yhteistyökorkeakoulujen verkosto, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kehittää osaamista juuri oman kiinnostuksesi mukaisesti. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia esimerkiksi vaihto-opiskelijana, suorittamalla harjoittelun ulkomailla tai kotimaassa suorittaen kansainvälisyyteen liittyviä opintoja. Vaihtoon lähdetään pääsääntöisesti toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 26.7. - 6.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 17. - 31.3.2021 (haku päättynyt)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.