Sivu päivitetty 4.11.2019
Medianomi (AMK), journalismi

Medianomi (AMK), journalismi

Media-alan koulutuksessa, journalismin opinnoissa, saat valmiudet toimia ammattilaisena monimediaympäristössä. Opinnoissa erikoistutaan joko monimediajournalismiin tai viestintään.

  • Monimediajournalistina opit tuottamaan erilaisia journalistisia sisältöjä mm. mobiili-, verkko- ja printtijulkaisuihin sekä radioon ja televisioon. Hallitset ideoinnin, tiedonhankinnan ja haastattelun sekä kirjoittamisen, kuvaamisen, äänittämisen, editoinnin ja julkaisemisen. Valmistuttuasi työskentelet tiedotusvälineissä, freelancerina, yrittäjänä tai muissa media-alan viestintätehtävissä. 
     
  • Viestinnän opinnoissa perehdyt yhteisön viestien välittämiseen, vuorovaikutukselliseen viestintään sekä viestinnän suunnitteluun. Viestijänä toimit tiedottajana tai viestintäammattilaisena yrityksessä, yhteisössä tai yrittäjänä.

Opinnot ovat vahvasti kytköksissä työelämään projektien ja harjoittelun kautta. Jo opiskeluaikana pääset verkostoitumaan sekä tulevien media-alan tekijöiden että alan ammattilaisten kanssa.

Käytännössä pääset opintojen aikana testaamaan taitojasi harjoittelujaksoilla alan yrityksissä, erilaisissa hankkeissa ja projekteissa sekä omissa monimediaympäristöissämme, verkkojulkaisu Tutkassa  ja Radio Tutkassa .

Opintojen kautta media-alan ja viestinnän ammattilaiseksi

Media-alan ydinosaamiseen kuuluvissa opinnoissa tutustut media-alan toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön. Saat tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä. Opit kirjallista, äänellistä ja kuvallista ilmaisua sekä näiden analysoinnin taitoja. Lisäksi opiskelet kieliä ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan mediakentällä entistä enemmän. 

Journalismin ammattiopinnossa harjaannut kirjoittamaan sujuvaa journalistista tekstiä, toimittamaan radio-ohjelmia, tekemään videoita ja julkaisemaan näitä kaikkia verkossa. Opit ideoimaan juttuja, hankkimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan tietoa, haastattelemaan sekä hyödyntämään eri ilmaisukeinoja toimituksellisessa työssä. Tämän jälkeen laajennat osaamistasi jatkamalla toimitus- ja radiotyöskentelyä tai valitsemalla viestinnän opintomoduuleita ja muiden suuntautumisalojen opintoja.

 

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä

Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet

  • Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet. Kirjallinen ilmaisu: oikeakielisyys, jäsentely. Kuvan tulkinta: analyyttisyys, systemaattisuus, kriittisyys. Annetun tekstin ja luennon hyödyntäminen kuvan tulkinnassa. Pistemäärä: max. 20.
  • Tehtävä 2: Uutistehtävä. Arviointiperusteet: Uutistapahtumien tuntemus ja merkittävyyden hahmottaminen, argumentointikyky, kirjallinen ilmaisu ja oikeakielisyys, otsikointi. Pistemäärä: max. 20.
  • Tehtävä 3: Ryhmätehtävä. Arviointiperusteet: Ideointikyky sekä kyky esittää ajatuksia muiden hyväksyttäviksi, kyky hahmottaa realistiset toteutusmahdollisuudet, kyky viedä ryhmää kohti tavoitetta, kyky huomioida ryhmän jäsenten näkökulmat, uutiskriteereiden ymmärtäminen, tehtävän kontekstin huomioiminen. Pistemäärä: max. 40.
  • Tehtävä 4: Some-päivitystehtävä. Arviointiperusteet: Kohderyhmäymmärrys, kanavanomaisuus, kohderyhmän aktivointi, yrityksen persoonan esilletuonti, ideointikyky ja luovuus. Pistemäärä: max. 20.

 

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Media-alan opiskelijoiden ideoimassa ja toteuttamassa Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan uusimmalla kaudella esiintyy Saana, 1. vuoden journalismin opiskelija. Katso uusin kausi YouTube-kanavaltamme: