Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.11.2020
Röntgenhoitaja (AMK)

Röntgenhoitaja (AMK)

Valmistuttuasi röntgenhoitajaksi sinulla on valmius työskennellä terveyskeskusten ja sairaaloiden sekä yksityisten lääkäriasemien röntgen-, isotooppi- tai sädehoito-osastoilla. Röntgenhoitajia työskentelee myös teollisuuden ja liiketoiminnan parissa.

Röntgenhoitajana toimit itsenäisesti ja turvallisesti erilaisissa kuvantamis- ja hoitotilanteissa sekä tuotat potilas- tai asiakaslähtöisiä palveluja. Tyypillisiä kuvantamistilanteita ovat esimerkiksi potilaan murtumaepäilyn takia otettava röntgenkuva sekä tietokonetomografia- tai magneettikuvauslaitteella tehtävät kuvaukset ja niihin sisältyvä potilaan hoitaminen. Turvallisuuden lisäksi on tärkeää, että opit kohtaamaan myös eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa olevia potilaita ja heidän omaisiaan. 

Röntgenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Opintojen sisältö

Röntgenhoitajaopintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelu tapahtuu pääasiassa suomen kielellä.

Perusopinnoissa hankit ammatin edellyttämän kielitaidon ja vahvistat viestintä- ja ryhmätyötaitojasi. Tavoitteena on myös luoda vankka pohja vastuulliselle ja yritteliäälle työskentelylle. Lisäksi kyky elinikäiseen oppimiseen on tärkeää, sillä kuvantamis- ja hoitomenetelmien jatkuva kehittyminen antaa sinulle mahdollisuuden jatkuvaan itsesi kehittämiseen.

Ammattiopinnoissa opintojaksot perustuvat kliinisessä radiografiassa käytettäviin keskeisiin kuvantamis- ja hoitomenetelmiin ja niiden edellyttämään ydinosaamiseen. Ammattiopinnoissa muodostat käsityksen ihmisestä ja terveydestä, potilaan kohtaamisesta sekä kliinisen radiografian kannalta keskeisistä terveysongelmista ja niiden hoidosta. Keskeisenä tavoitteena on, että opit kliinisessä radiografiassa käytettävät kuvantamis- ja hoitomenetelmät ja niihin liittyvän säteilyn turvallisen käytön.

Kolmannes opinnoista on harjoittelua. Harjoittelut toteutetaan korkeakoulukampuksen luokka- ja simulaatiotilanteissa sekä aidoissa kliinisen radiografian toimintaympäristöissä kuten sairaaloiden kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä sekä yksityissektorilla. 

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan uusimmalla kaudella pääset tutustumaan myös röntgenhoitajaopiskelija Erikan arkeen.