Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.12.2019
Röntgenhoitaja (AMK)

Röntgenhoitaja (AMK)

Röntgenhoitajana olet kliinisen radiografian asiantuntija ja suunnittelet, toteutat ja arvioit erilaisissa potilaiden kuvantamis- tai hoitotilanteita. Röntgenhoitajan työ on itsenäistä, mutta ei yksinäistä. Osallistutkin potilaan hoitamiseen yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Valmistuttuasi röntgenhoitajaksi sinulla on valmius työskennellä terveyskeskusten ja sairaaloiden sekä yksityisten lääkäriasemien röntgen-, isotooppi- tai sädehoito-osastoilla. Röntgenhoitajia työskentelee myös teollisuuden ja liiketoiminnan parissa.

Röntgenhoitajakoulutuksen keskeisenä tavoitteena on, että opit toimimaan itsenäisesti ja turvallisesti erilaisissa kuvantamis- ja hoitotilanteissa. Turvallisuuden lisäksi on tärkeää, että opit kohtaamaan myös eri elämänvaiheessa ja -tilanteessa olevia potilaita ja heidän omaisiaan. Tyypillisiä kuvantamistilanteita ovat esimerkiksi potilaan murtumaepäilyn takia otettava röntgenkuva sekä tietokonetomografia- tai magneettikuvauslaitteella tehtävät kuvaukset ja niihin sisältyvä potilaan hoitaminen. Röntgenhoitajana voit työskennellä myös sädehoidossa. 

Röntgenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Opintojen sisältö

Röntgenhoitajaopintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelu tapahtuu pääasiassa suomen kielellä.

Perusopinnoissa hankit ammatin edellyttämän kielitaidon ja vahvistat viestintä- ja ryhmätyötaitojasi. Tavoitteena on myös luoda vankka pohja vastuulliselle ja yritteliäälle työskentelylle. Lisäksi kyky elinikäiseen oppimiseen on tärkeää, sillä kuvantamis- ja hoitomenetelmien jatkuva kehittyminen antaa sinulle mahdollisuuden jatkuvaan itsesi kehittämiseen.

Ammattiopinnoissa opintojaksot perustuvat kliinisessä radiografiassa käytettäviin keskeisiin kuvantamis- ja hoitomenetelmiin ja niiden edellyttämään ydinosaamiseen. Ammattiopinnoissa muodostat käsityksen ihmisestä ja terveydestä, potilaan kohtaamisesta sekä kliinisen radiografian kannalta keskeisistä terveysongelmista ja niiden hoidosta. Keskeisenä tavoitteena on, että opit kliinisessä radiografiassa käytettävät kuvantamis- ja hoitomenetelmät ja niihin liittyvän säteilyn turvallisen käytön.

Kolmannes opinnoista on harjoittelua. Harjoittelut toteutetaan korkeakoulukampuksen luokka- ja simulaatiotilanteissa sekä aidoissa kliinisen radiografian toimintaympäristöissä kuten sairaaloiden kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä sekä yksityissektorilla.