Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.6.2021
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntijuus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntijuus

Kliininisen asiantuntijuuden Master-koulutus vahvistaa jo olemassa olevaa kliinistä erityisosaamista sekä hoidon ja hoitotyön kehittämisosaamista. Laajavastuiseen kliinisen asiantuntijan tehtävään terveydenhuollossa liittyy usein välittömään kliiniseen työhön liittyviä tehtäviä, asiantuntijuuden johtamista sekä hoidon kehittämistä. Kliininen asiantuntija -koulutus soveltuu hyvin terveysalataustaisille, erityisesti jo aikaisemmin osaamistaan esimerkiksi erikoistumiskoulutuksessa kehittäneille. Erikoistumiskoulutus ei ole kuitenkaan edellytys opinnoille. 

Kliinisen asiantuntijuuden koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla soveltuvan sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai Suomessa soveltuvan terveysalan opistoasteen tutkinnon. Lisäksi hakijalta edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä.

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Syvennä asiantuntijuuttasi mielenterveys- ja päihdetyössä tai kansansairauksissa ja omahoidossa

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudetaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Master-tason kliininen asiantuntija -koulutus luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää syöpään sairastuneen sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla. Koulutuksen osaamistavoitteet perustuvat kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) koulutuksen osaamistavoitteisiin ja kansalliseen kliinisen asiantuntijakoulutuksen osaamiskuvaukseen.

Kliininen asiantuntijuus koulutuksessa on mahdollisuus valita yksi kahdesta profiilista, joita ovat: mielenterveys- ja päihdetyö sekä omahoito ja kansansairaudet.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvien syventävien ammattiopintojen keskeisenä sisältönä ovat: asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä sekä näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen. Muita sisältöjä ovat mm: mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen.

Omahoito ja kansansairaudet syventävien ammattiopintojen keskeisiä sisältöjä ovat kliininen asiantuntijuus ja päätöksenteko kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, asiakkaan ohjaaminen, digitaaliset palvelut ja teknologian hyödyntäminen sekä potilasturvallisuuden ja lääkehoidon kehittäminen. Kansansairauksien ehkäisy eri menetelmin yksilö-, yhteisö- ja väestötasolla on kliinisen asiantuntijan toiminnan perusta.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja  sekä opetustehtävissä. Työtehtäviä voivat olla erilaiset vaativat asiantuntija- ja kehittämistehtävät sosiaali- ja terveysalan yksityisellä ja julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suorittaa pedagogiset opinnot. Lue lisää: Koulutuksella vastataan työelämän vaatimuksiin

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 26.7. - 6.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Koulutus oli mukana kevään 2021 yhteishaussa: kevään 2021 yhteishaun tiedot Opintopolussa.

Jatkossa kliinisen asiantuntijuuden koulutuksessa haetaan suoraan syventävän profiilin mukaisiin hakukohteisiin. Syksyn yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen voit tutustua täällä: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kliininen asiantuntija: syöpää sairastavan hoito

Keväällä 2022 yhteishaussa mukana olevien koulutuksien tiedot julkaistaan syksyllä 2021.

Tutustu myös