Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveyssalan kehittämisen ja johtamisen koulutus antaa sinulle mahdollisuuden syventää johtamis- ja kehittämisosaamistasi alalla.  

Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa ja kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Tunnet uudistuvan sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän ja sen toimintaan vaikuttavat muutostrendit. Osaat soveltaa tätä tietoa sosiaali- ja terveysalan johtamisessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Koulutuksen myötä osaat analysoida ja kehittää itseäsi johtajana ja asiantuntijana huomioiden muuttuvan työelämän tarpeet.  Lisäksi koulutus antaa sinulle valmiudet arvioida ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa talousosaamista lähijohtamistyössä. Voit myös valita opintoja ja syventää osaamistasi palveluohjauksessa, palveluiden kehittämisessä, osaamisen johtamisessa tai tiedolla johtamisessa. 

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Jokaisen lukukauden alussa on yksi lähiopetuspäivä Turun ammattikorkeakoulun kampuksella ja pääosin opiskelu tapahtuu verkossa ja etäyhteyksin. Opiskelu on käytännönläheistä verkko-opiskelua, johon kuuluu kontaktiopetusta, ohjausta, itsenäistä työskentelyä, ryhmä- ja projektitöitä sekä kehittämistehtäviä. Perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Etäyhteyksin tapahtuvaa kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ja opiskelijoiden tulee varata aikaa itseopiskelun lisäksi myös opiskelijoiden keskinäiseen ryhmätyöskentelyyn. Opintojen kokonaisuus vastaa työmäärältään päätoimista opiskelua (20 op lukukaudessa vastaa laskennallisesti 540 tuntia työtä). 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet joustavasti työn ohessa. Opintojen kokonaisuus vastaa työmäärältään päätoimista opiskelua (20 op lukukaudessa vastaa laskennallisesti 540 tuntia työtä). Opiskelu on käytännönläheistä osaamisen rakentamista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opettajan johdolla. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa kampuksella tai verkko-opetuksena. Kontaktiopetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijapuheenvuoroista ja seminaarityöskentelystä. Lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäistä työskentelyä ja erilaisia ryhmä- ja projektitöitä sekä kehittämistehtäviä.

 • Syksyllä 2024 alkavassa koulutuksessa (kevään yhteishaku) kontaktiopetus toteutuu kokonaan verkko-opintoina

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. 

Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Kansainvälinen Master Schoolin viikko on osa opintoja. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englanniksi.

Opinnot tarjoavat työkaluja lähijohtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.  Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:  

 • Ydinosaaminen 40 op  
 • Laajentava osaaminen 20 op  
 • Opinnäytetyö 30 op 

Ydinosaamisen opinnot koostuvat 5 opintopisteen opintojaksoista (5 op vastaa laskennallisesti 135 tuntia työtä). 

Tutkinnon ydinosaamisen opintojaksoissa perehdytään teemoihin, joita on esitelty koulutuksen sisällön kuvauksessa. Näiden lisäksi koulutuksen opintojaksoissa perehdytään tulevaisuustietoisuuteen, ennakointiin, kestävään kehitykseen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiin. 

Opinnäytetyö on 30 op:n laajuinen kokonaisuus, jossa ratkaistaan työelämään liittyvä ajankohtainen asia tai ongelma. Opinnäytetyön aihe voi liittyä esimerkiksi uuden tuotteen, palvelun tai prosessin kehittämiseen. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tai Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) toimeksiantona. Aiheen voit hankkia myös erilaisista ammatillisista verkostoista, kolmannelta sektorilta, hyvinvointialueilta tai kansallisista tutkimuslaitoksista. Opinnäytetyö tehdään yksilö- tai parityönä. Opinnäytetyön toteuttaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opinnäytetyön ohjaajan ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Ohjaus toteutuu pääsääntöisesti ryhmäohjauksena opinnäytetyön ohjaajan kanssa sovittavilla tavoilla. 

Laajentavaan osaaminen rakentuu vapaasti valittavista opinnoista (20 op), joilla opiskelija laajentaa osaamistaan sisällyttämällä opintoja omasta tai muista koulutuksista tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vapaasti valittavia opintoja on tarjolla myös täysin virtuaalisena toteutuksena. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus on osa Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolia. Turun AMK:n Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master Schoolissa verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. 

Tutustu opiskelijoiden ja alumniemme tarinoihin:

Master-opiskelijasta tohtorikoulutettavaksi - Paula Kalpiota motivoi loputon uteliaisuus

Master School: Ennen kaikkea polku sote-alan uusille urille

 

Tutkintonimike

Koulutuksesta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-tutkintoon, ja tutkintonimikkeesi on esimerkiksi "sairaanhoitaja (ylempi AMK)".  Tutkintonimike on pääsääntöisesti aikaisempi sosiaali- ja terveysalan tutkintonimikkeesi. Jos Turun AMK:lla ei ole tutkinnonanto-oikeutta aikaisempaan tutkintoosi, voit valita tutkintonimikkeesi seuraavien joukosta: 

 • Bioanalyytikko (ylempi AMK)
 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Hammasteknikko (ylempi AMK)
 • Kätilö (ylempi AMK)
 • Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Suuhygienisti (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkintonimikkeet eivät vaikuta hakukelpoisuuteen, eli voit hakea koulutukseen myös muilla kuin yllä listatuilla tutkinnoilla. Tarkemman kuvauksen hakukelpoisuudesta löydät Opintopolusta.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

 • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Koulutus oli myös mukana syksyn 2023 yhteishaussa: syksyn 2023 yhteishaun tiedot Opintopolussa

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

 • syksyn polkuopintohaku on 23.11.-7.12.2023
 • kesän polkuopintohaku heinä-elokuussa 2024

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
 

Tutustu myös

Saitko opiskelupaikan koulutukseen?

Uusien opiskelijoiden ohjeista löydät mm. ohjeet opintojen aloitukseen, digistartin sekä koulutuksen aloituskirjeen. Aloituskirjeessä on kerrottu koulutuksen lähiopetuspäivät. Uusien opiskelijoiden ohjeet julkaistaan viimeistään siihen mennessä, kun kaikki opiskelijavalintojen tulokset on julkaistu.

Huomaathan, että yhteishaussa valituille sekä polkuopintohin valituille on eri ohjeet: