Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.10.2023
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) -koulutuksen tavoitteena on valmistaa teatterialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia pedagogeja ja taiteilijoita. Valmistuneilla on monipuoliset oman taiteenalansa tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan. 

Valmistuneet toimivat teatteriala asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina. Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee esimerkiksi teatteriryhmien ja harrastajateattereiden ohjaajana ja opettajana. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia paitsi ohjaajana, myös esiintyjänä, tuottajana, tapahtumien järjestäjänä ja teatterilähtöisen sisällön tuottajana. Opetustyö on yleensä teatteritaiteen perusopetusta tai draama-, teatteri- ja ilmaisukasvatusta oppilaitoksissa tai harrastajakentällä. Lisäksi teatteri-ilmaisun ohjaaja voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa tai soveltaa teatterilähtöisiä työmenetelmiä yhteisöjen kehittämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi soveltaa nukketeatterin menetelmiä työssään. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii usein freelancerina tai yrittäjänä.

 

 

Monipuolista, käytännönläheistä opiskelua

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen, jotka sisältävät oman alan perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyön. Opintoihin sisältyy 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. 

Opintojen pääsisältö koostuu teatterialan tietojen ja taitojen opiskelusta sekä teatterialan pedagogiikasta. Oppiminen tapahtuu usein taiteellispedagogisissa projekteissa. Opinnot sisältävät ohjaamisen, sekä ryhmän ohjaamisen opintoja, näyttelijäntyön, dramaturgian ja nukketeatterin opintoja. Ohjaamista ja esityksen valmistamista opitaan eri lähtökohdista. Teoriaan tutustuminen ja analyysitaidot kuuluvat kaikkiin opintoihin. Opiskelija tutustuu myös teatterin audiovisuaalisiin osa-alueisiin. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellispedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin.

Opintojen ytimessä on teatterialan taitojen ja tietojen jatkuva kartuttaminen. Opiskelija voi valinnoillaan painottaa opintojaan erilaisille opintopoluille (mm. vapaasti valittavien opintojen sisällöt, projektien tehtäväsisällöt, työharjoittelujen tehtäväsisältöjen valinta, opinnäytetyön aiheen valinta). Painottua voi mm. yrittäjyyteen ja nukketeatteritaitoihin.

“Kun valmistut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, olen varma, että osaat ohjata ryhmää ja tiedät minkälaisista palasista teatteriesitys koostuu. Tiedät mikä on himmennin ja olet päässyt nakuttelemaan valopöytää. Tekijänoikeudet ovat sinulle tuttu asia ja osaat antaa sekä rakentavaa että positiivista palautetta. Tiedät mitä on prosessidraama ja sinulla on työkaluja sekä tekstilähtöisen että devising-pohjaisen teatterin tekemiseen. Olet lukenut näytelmiä ja osaat suullisesti ja kirjallisesti reflektoida ja presentoida omaa osaamistasi. Osaat paljon muutakin ja ennen kaikkea sinusta tulee korkeakoulutettu teatterityöntekijä. Nauti siitä, ja nauti nelivuotisesta matkasta kohti sitä!"

Ronja, valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja

Koulutuksesta valmistunut osaa valmistaa ja ohjata esityksiä eri lähtökohdista ja eri työtavoilla. Hänellä on valmiudet ohjata ryhmiä ja hän pystyy luomaan ja toteuttamaan teatteri-ilmaisun kokonaisuuksia eri kohderyhmille. Opiskelija osaa ja tuntee nukketeatterin perusteet. Teatterilähtöisten menetelmien soveltaminen eri tarpeisiin ja tilauksiin on tullut tutuksi. Valmistunut omaa projektinhallinnan ja osallistamisen taidot. Hän kykenee edistämään ja kehittämään teatterialaa.

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan 5. kaudella päästiin tutustumaan teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija Sallan arkeen. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.