Sivu päivitetty 20.11.2018
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

Teatteri-ilmaisun ohjaajat toimivat teatterialan asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa teatterialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia pedagogeja ja taiteilijoita. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee esimerkiksi teatteriryhmien ja harrastajateattereiden ohjaajana ja opettajana. Opetustyö on yleensä teatteritaiteen perusopetusta tai draama-, teatteri- ja ilmaisukasvatusta oppilaitoksissa tai harrastajakentällä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia paitsi ohjaajana, myös esiintyjänä, tuottajana, tapahtumien järjestäjänä ja teatterilähtöisen sisällön tuottajana. Lisäksi teatteri-ilmaisun ohjaaja voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa tai soveltaa teatterilähtöisiä työmenetelmiä yhteisöjen kehittämiseen. 

Monipuolista, käytännönläheistä opiskelua

Teatteri-ilmaisun ohjaaja -koulutuksen pääsisältö koostuu teatterialan tietojen ja taitojen opiskelusta sekä teatterialan pedagogiikasta. Opiskelu on käytännönläheistä ja tapahtuu usein taiteellispedagogisissa projekteissa. Opintojen alkuvuodet ovat tiivistä päiväopetusta. Itsenäinen työ ja työelämälähtöisyys lisääntyvät opintojen viimeisinä vuosina.

”Teatterissa parasta on sen monipuolisuus ja loputtomat tekemisen mahdollisuudet. Lähdin opiskelemaan teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, koska koulutusohjelmassa saa opiskella teatteria nimenomaan monista eri näkökulmista, ja se tarjoaa työkalut mitä erilaisimpien ryhmien ja yhteisöjen kanssa työskentelyyn myös teatterilaitosten ulkopuolella.

Tulevassa ammatissani haluan löytää aina uusia vastauksia siihen, mitä kaikkea teatterin tekeminen voikaan käytännössä tarkoittaa, ja näiden vastausten etsimiseen koen saaneeni Taideakatemian teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijana erinomaiset eväät. Sen lisäksi, että teatterin opiskelu on ihan mielettömän hauskaa.”
Jenni, 4. vuoden teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija

Opinnot etenevät teatterin perusteiden oppimisen kautta kohti soveltamista ja itsenäistä tekijyyttä. Koulutus sisältää ohjaamisen, näyttelijäntyön, dramaturgian, nukketeatterin sekä ryhmän ohjaamisen opintoja. Lisäksi opiskelija tutustuu teatterin audiovisuaalisiin osa-alueisiin. Opiskelija voi painottaa opintojaan ja syventää osaamistaan vapaasti valittavissa opinnoissa, harjoittelussa sekä opinnäytetyössä. Painottua voi muun muassa yrittäjyyteen tai nukketeatteriin. 

”Olin jo vuosia tiennyt haluavani tehdä teatterista itselleni ammatin. Ensimmäinen vuoteni teatteri-ilmaisun ohjaajaopinnoissa oli täynnä muun muassa ohjaamista, akrobatiaa, työpajoja, dramaturgiaa, esiintyjyyttä, teatteriproduktioita, valosuunnittelua, klovneriaa, jatkuvaa intensiivistä työskentelyä ryhmässä ja jatkuvaa oppimista ja kasvua yksilönä ja vuorovaikuttajana, mutta myös ammattitaiteilijana.

Meidän koulutuksessa erityisen hienolta tuntuu se, että teatteritaiteesta ja sen monimuotoisuudesta saa laajan käsityksen ja siinä sivussa kouluttautuu luovaan ammattiin, josta voi tehdä täysin omannäköisensä. Teatteria voi Suomessa opiskella päätoimisesti vuosittain niin pieni joukko ihmisiä, että väkisinkin omasta koulutuksesta on ylpeä. Tavoitteissa olisi vielä päästä opiskelujen aikana vaihtoon ja valmistuessa olla vahva, päämäärätietoinen ja kentälle valmis teatteri-ilmaisun ohjaaja.”
Ronja, 2. vuoden teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä
 

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä

Teatteri-ilmaisun ohjaajan valintakokeeseen liittyvät ennakkotehtävät, jotka julkaistaan tällä sivulla 6.3.2019. Tehtävät ovat pääasiassa kirjallisia. Niihin on hyvä tutustua heti hakuajan alkaessa.

Tehtävät tulee palauttaa yhteishaun päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat palautusohjeet julkaistaan tällä sivulla ennakkotehtävien yhteydessä. 

Lataa ennakkotehtävän materiaalit tästä:

Ennakkotehtävä 2019
 

Valintakoe

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen ennakkotehtävien perusteella. Kolmipäiväiset valintakokeet järjestetään 3. - 5.6.2019. Kokeiden aikana hakijoita karsitaan.

 

Vuoden 2019 valintakokeen kulku

Valintakokeet ovat kolmivaiheiset. Kunkin vaiheen jälkeen hakijoita karsitaan.

Vaihe I 3.6.:

1. improvisaatiotehtävä, max. pisteet 15

  • arviointikriteerit: teatterin peruselementtien käyttäminen, vuorovaikutustaidot, motivaatio

2. harjoitteen ohjaaminen pienryhmässä, max pisteet 15

  • arviointiperusteet: ryhmänohjaamisen taidot, pedagogiset taidot, vuorovaikutustaidot, teatterin peruselementtien käyttäminen, ymmärrys teatterin soveltamisesta ja vaikuttavuudesta yhteiskunnassa

Vaihe II 4.6.:

1. ohjaustehtävä, max pisteet 15

  • arviointiperusteet: teatterin peruselementtien käyttäminen, vuorovaikutustaidot, esityksen ohjaamisen taidot, oman taiteellisen idean sanoittaminen ja näyttäminen

2. kompositiotehtävä (visualisointi ja sen esittely), max pisteet 15

  • arviointiperusteet: teatterin peruselementtien käyttäminen, oman taiteellisen idean sanoittaminen ja näyttäminen, vuorovaikutustaidot

Vaihe III 5.6.:

3. haastattelu, max pisteet 25

  • arviointiperusteet: motivaatio, vuorovaikutustaidot, itsereflektio- ja analyysitaidot, oman taiteellisen idean sanoittaminen, ymmärrys teatterin soveltamisesta ja vaikuttavuudesta yhteiskunnassa

4. Analyysitehtävä, max pisteet 15

  • arviointiperusteet: itsereflektio- ja analyysitaidot, pedagogiset taidot, teatteriesityksen peruselementtien käyttäminen, ymmärrys teatterin soveltamisesta ja vaikuttavuudesta yhteiskunnassa
  • Analyysitehtävä sisältää: 1) työpajasuunnitelma (vaihe I) 2) ohjaussuunnitelma (vaihe II) 3) kompositiotehtävä (vaihe II) 4) yleissivistystehtävä (vaihe II)