Sivu päivitetty 4.11.2019
Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Teknologiaosaamisen johtamisen Master-koulutus on suunnattu ensisijaisesti työelämässä toimiville insinööreille (AMK). Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet kehittyä kohti esimies- ja johtamistehtäviä. Koulutus sopii hyvin esimerksiksi tuotanto-, tuotekehitys- ja tuotepäälliköille ja henkilöille, jotka pyrkivät urallaan kohti tällaisia päällikkötehtäviä tai ovat sellaisessa juuri aloittaneet.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille insinööreille ja tekniikan alan asiantuntijoille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. insinööri (AMK) -tutkinto. Lisäksi edellytetään kolmen vuoden työkokemusta tekniikan alan tehtävissä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Koulutuksessa kehität esimies- ja johtamistaitojasi

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus kehittää erityisesti teknologiapainotteista liike-toimintaosaamista, esimiestaitoja, organisaation osaamisen kehittämistä, prosessi- ja laatuosaamista, systeemistä ajattelua sekä projektien hallintataitoja. Tutkinto muodostuu aiempaa osaamista laajentavista menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista, teknologiaosaamisen johtamisen syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. 

Master-koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta. Opinnot koostuvat seuraavista osa-alueista: 

  • Systeemianalyysi ja kehittämismenetelmät 5 op
  • Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen 5 op
  • Taloushallinto esimiestyössä 5 op
  • Teknologiajohtaminen 5 op
  • Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op
  • Valinnainen opintojakso 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Keskeinen osa Master-tutkintoa on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämishankkeena. Opinnäytetyö muodostaa puolet tutkinnon laajuudesta ja sen työstäminen aloitetaan jo opintojen alussa. Opinnäytetyössä yhdistyy selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Se suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Insinöörit sijoittuvat ammattikorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Teknologiaosaamisen johtamisen Master-koulutuksen myötä, työuran edetessä osa insinööreistä kehittyy edelleen teknisissä asiantuntijatehtävissä, osa suuntautuu tuotannon, tuotekehityksen, markkinoinnin, tuotehallinnan tai projektien johtotehtäviin sekä organisaatioiden kehittämistoimintoihin.

 

"Parasta YAMK-opinnoissa oli se, että pääsin yhdistämään teoriaa ja käytäntöä"

Videolla YAMK-alumnimme Juha Oja kertoo opiskelustaan teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa ja miten opintojen aikana syntyi myös start-up yritys. Lue lisää Juhan tarinasta myös täältä: YAMK-opintojen aikana syntyi start up -yritys