Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2020
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut

Tradenomi (AMK), finanssipalvelut

Finanssipalvelujen tradenomina saat valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä finanssialalla. Finanssialan työtehtäviä on esim. pankeissa, vakuutusyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä sekä sijoitusyrityksissä. Halutessasi voit erikoistua myös kiinteistönvälitykseen. Työtehtävät ovat usein asiakkaiden neuvontaa, opastamista, asiakkaan palvelutarpeiden kartoittamista ja erilaisten palvelujen myyntiä.

Finanssialan tradenomikoulutusta on tarjolla vain muutamassa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet alan työtehtäviin ja väylän hakeutua finanssialan yrityksiin usein jo loppuvaiheessa opiskelua.

Keskeisiä oppimistavoitteita ovat myynti- ja asiakaspalveluosaamisen ohella liiketalouden ymmärtäminen, kannattavuusajattelu, asiakaslähtöisyys, ratkaisuhakuisuus, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssipalvelujen opiskelijalle muodostuu vahva rahoitusinstrumenttien ja -markkinoiden sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemus, analyyttisiä taitoja, kriittisen ajattelun taitoja sekä kykyä ottaa itsenäisesti selvää uusista asioista. 

Valmistuttuasi osaat toimia ammattimaisesti ja innovatiivisesti finanssialan asiakastyössä esim. palveluneuvojana. Olet hyvä asiakassuhteen rakentaja. Finanssipalvelujen tradenomilla on hyvät edellytykset työskennellä myös muissa yrityksissä ja organisaatioissa rahoituksen tehtävissä sekä yrittäjänä. 

Opinnoissa erikoistut pankki- ja vakuutuspalveluihin, sijoittamiseen tai kiinteistövälitykseen

Tradenomiopinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto on 3,5 vuotta. Finanssipalveluiden opinnot muodostuvat ydin- ja laajentavasta osaamisesta sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. 

Koulutuksen ydinosaamisessa opit henkilökohtaisen myyntityön ja asiakaspalvelun perusteiden lisäksi esimerkiksi yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa, juridiikkaa sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Laajentavassa osaamisessa erikoistut pankki- ja vakuutuspalveluihin sekä sijoittamiseen. Halutessasi voit opiskella myös kiinteistönvälitystä.

Sijoittamisen opinnoilla opiskelijalla on mahdollisuus läpäistä APV1-tutkinto, joka on finanssisektorin arvostama tapa osoittaa henkilön sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen. Kiinteistönvälityksen moduulin suoritettusi sinulla on valmiuksia läpäistä LKV-tutkinto (laillistettu kiinteistönvälittäjä).

Harjoittelujaksoilla perehdyt opintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin, joissa voit soveltaa teoreettisia tietoja ja taitoja. Harjoittelun voit suorittaa myös ulkomailla. Opintojen loppuvaiheessa toteutettavalla opinnäytetyöllä osoitat osaavasi soveltaa alasi kannalta olennaista tietoa sekä valmiutesi työskennellä itsenäisesti käytännön kehittämistehtävässä.

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. 

Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan mukaisesti, mikä ilmenee innovatiivisina oppimismenetelminä. Ensimmäisenä vuonna työskentelet monialaisessa projektissa yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Toinen monialainen projekti sijoittuu kolmanteen opiskeluvuoteen.

Oppimissuunnitelmassa opinnot koostuvat 15 opintopisteen moduuleista. Lukuvuodessa on neljä moduulia. Moduuleissa tehdään käytännönläheisiä projekteja ja yrityselämän toimeksiantoja. Lähiopetuksen lisäksi on runsaasti itsenäistä opiskelua.

Työharjoittelu on tärkeää oman osaamisesi ja ammattiurasi rakentamista. Harjoittelujaksoilla perehdyt opintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin, joissa voit soveltaa teoreettisia tietoja ja taitoja. Harjoittelun voit suorittaa myös ulkomailla. Harjoittelua on yhteensä noin puoli vuotta opinnoista.

Opintojen suunniteltu kesto on 3,5 vuotta, mutta osa opiskelijoista saa tehtyä opinnot valmiiksi jo kolmessa vuodessa. 

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Kati, myyntityön opiskelija, kertoo opiskelijaelämästään Taitteessa-sarjassa. Seuraa Katin ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: