Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.10.2023
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen.

Koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi voit perehtyä uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka, koneoppiminen ja pilvipalvelut.

Opintojesi aikana saat myös perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehdyt aiheeseen tietojenkäsittelyn kannalta.

Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opiskelua

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä nimeltään The FIRMA. The FIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. The FIRMA:an voi hakeutua opiskelemaan missä vaiheessa opintoja tahansa ja suoritettavien opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

ICT-yksikköön kuuluva tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa.

Koulutuksen sisältö ja osaamispolut

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Perusopintojen aikana opit perusteet ohjelmoinnista, tietoverkoista ja tietoturvasta, www-kehityksestä ja liiketoiminnasta. Lisäksi ensimmäisen vuoden perusopinnoissa opiskelet viestintää suomen ja englannin kielillä ja perustaitoja tietojenkäsittelyssä tarvittavasta matematiikasta. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen vuoden aikana.

Perusopintojen aikana opittua sovelletaan keväällä tuotekehitysopintojaksolla, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Tuotekehitysprojektissa opit projektihallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käytät projekteissa tarvittavia IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, tietosuojaan, palvelimiin ja käyttöjärjestelmiin sekä tietokantoihin.

Toisena opiskeluvuotena ammattiopinnoissa suuntaudutaan osaamispolkuihin:

Osaamispolussa Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät opetuskielenä on suomi, muissa opetuskieli on englanti. 

Osaamispolun Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin (FrontEnd-ohjelmointi), liiketoiminnan tietojärjestelmiin sekä niiden kehittämiseen ja hankkimiseen. Lisäksi osaamista syvennetään vapaasti valittavilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdytään palvelinpuolen (BackEnd) ohjelmointiin, sovellusohjelmointiin, data-analytiikkaan ja koneoppimiseen sekä ohjelmistotuotantoon. Osaamispolusta valmistuneet voi esimerkiksi toimia yrityksissä ohjelmistosuunnittelijoina, ohjelmoijina, ohjelmistotestaajina, sovellussuunnittelijoina, tietohallintopäälliköinä tai tietojärjestelmävastaavina. 

Osaamispolun Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta (Software Engineering and Project Management) toisen opiskeluvuoden ammattiopinnoissa keskitytään projektinhallintaan, ohjelmistotekniikkaan, FrontEnd- ja sovellusohjelmointiin. Lisäksi osaamista syvennetään vapaasti valittavilla opinnoilla. Osana ammattiopintoja työskennellään ICT-projektitoimisto theFIRMAn erilaisissa alan projekteissa. Kolmannella opiskeluvuodella syvennetään osaamista BackEnd- ja sovellusohjelmoinnissa, projektinhallinnassa ja teknisessä myynnissä. Valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoina, ohjelmoijina, sovellussuunnittelijoina tai projektipäällikköinä ICT-alan yrityksissä. 

Osaamispolussa Tietoverkot ja Kyberturva (Data Networks and Cybersecurity) toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät tietoverkkoihin, ja niiden tietoturvaan sekä tietoturvariskien hallintaan. Lisäksi osaamista syvennetään vapaasti valittavilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdytään erityisesti tietoturvatestaukseen sekä kyberturvaan käytännössä. Osaamispolusta valmistuneet voivat esimerkiksi toimia yrityksissä tietoturvatestaajina, tietoverkkojen ylläpitäjinä tai tietototurvapäälliköinä. 

Osaamispolun Datatekniikka ja tekoäly (Data Engineering and AI) toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät datatekniikkaan, tekoälyyn ja koneoppimiseen. Lisäksi osaamista syvennetään vapaasti valittavilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdytään soveltamaan data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä erilaisissa sovelluksissa. Osaamispolusta valmistuneet voivat toimia yrityksissä esimerkiksi data-analyytikkoina, datan visualisoijina, tekoälysuunnittelijoina. 

Kaikkiin osaamispolkuihin kuuluu kolmannen vuoden aikana monialainen innovaatioprojekti, jossa projektiryhmä kehittää ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen. Opinnäytetyö aloitetaan kolmannen vuoden aikana ja se viimeistellään neljäntenä opiskeluvuotena. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. - 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 22.7. - 2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.