Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.8.2022
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen.

Koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi perehdyt uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka ja pilvipalvelut.

Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen. 

Käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opiskelua

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä nimeltään The FIRMA. The FIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. 

ICT-yksikköön kuuluva tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa.

Koulutuksen sisältö ja osaamispolut

Tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK) -tutkinto koostuu perus-, ammatti- ja vapaasti valittaviin opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopintojen aikana opit perusteet ohjelmoinnista, tietoverkoista ja tietoturvasta, www-kehityksestä ja liiketoiminnasta. Lisäksi perusopinnot sisältävät kieliopintoja ja tietojenkäsittelyssä tarvittavan matematiikan opinnoista.

Toisena opiskeluvuotena ammattiopinnoissa suuntaudutaan osaamispolkuihin: 

Ohjelmistojen suunnittelu -osaamispolun toisen vuoden opinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin (FrontEnd-ohjelmointi), liiketoiminnan tietojärjestelmiin sekä niiden kehittämiseen ja hankkimiseen. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt palvelinpuolen (BackEnd) ohjelmointiin, sovellusohjelmointiin, data-analytiikkaan ja koneoppimiseen sekä ohjelmistotuotantoon. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, ohjelmistotestaajana, sovellussuunnittelijana, tietohallintopäällikkönä tai tietojärjestelmävastaavana.

Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta -osaamisenpolun toisen vuoden opinnot liittyvät projektihallintaan, ohjelmistotekniikkaan ja FrontEnd-ohjelmointiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Suoritat ammattiopintoja pääosin The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan. Kolmannen vuoden ammattiopintojen syventävä vaihe sisältää opintoja BackEnd- ja sovellusohjelmoinnista, projektihallinnasta ja teknistä myynnistä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, sovellussuunnittelijana tai projektipäällikkönä.

Tietoverkot ja kyberturva -osaamispolun toisen vuoden opinnot liittyvät tietoverkkoihin, ja niiden tietoturvaan sekä tietoturvariskien hallintaan. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt erityisesti tietoturvatestaukseen sekä kyberturvaan käytännössä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä tietoturvatestaajana, tietoverkkojen ylläpitäjänä tai tietototurvapäällikkönä.

Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta- sekä Tietoverkot ja kyberturva -osaamispolut ovat pääosin yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen vastaavien osaamispolkujen kanssa ja niissä opetuskielenä on yleensä englanti.

Hae koulutukseen lisähaussa

Lisähaussa täytetään kevään yhteishaussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Lisähaku koulutukseen on:

  • 12.8. klo 9.00 – 18.8. klo 15.00 (opinnot alkavat 23.8.2022)

Lisähaussa hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta, valintaperusteet sekä hakulomakkeen.  

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022 klo 15.00

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Polkuopintojen hakijoilta, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen. Näyttökoe järjestetään 3.6. ja ilmoittautuminen päättyy 31.5.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022 

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.