Sivu päivitetty 16.11.2018
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle vahvan perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen. Koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta sekä liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi perehdyt uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka ja pilvipalvelut.

Käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opiskelua

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä nimeltään The FIRMA. The FIRMA -projektioppimisympäristössä opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa.

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun: 

Perusopinnot sisältävät opiskelun ja oppimisen taitoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä tieto- ja viestintätekniikan perusosaamista kartuttavia opintoja, joiden päätavoitteena on luoda informaatioteknologian perusta ammattiopinnoille. 

Ammattiopinnot syventävät osaamista ohjelmistosuunnittelussa, ohjelmoinnissa, tietokannoissa, tietojärjestelmissä ja tietoverkoissa sekä tietoturvassa, yksityisyydensuojassa ja projektiosaamisessa. Ammattiopinnoissa valmistaudutaan työelämään käytännönläheisten projektien kautta.

Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää esimerkiksi liiketoiminnan opintoja tai tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen opintoja. Näillä opinnoilla voit suunnata osaamistasi sellaisille alueille, joita oman koulutuksen opetussuunnitelma ei muuten mahdollistaisi.

Harjoittelu suoritetaan pääosin oikeassa työelämässä. Osan harjoittelusta voi kuitenkin suorittaa myös yrityksen kaltaisissa oppimisympäristöissä kuten The FIRMAssa, jossa voit osallistua esimerkiksi asiakasprojekteihin, joissa tehdään organisaatioille nettisivuja ja markkinointimateriaaleja, pieniä pelejä, vaatimustenmäärittelyjä sekä koulutuksia. 

Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyössä harjaannutaan tunnistamaan oman ammatillisen tehtäväkentän haasteita ja kehittämään niihin ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen alan ajantasaista tietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Valintakoe on tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 6.6.2019 klo 12.00.

Valintakokeen ennakkomateriaali on nähtävillä tällä sivulla 6.5. - 6.6.2019.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Kokeeseen liittyvä ohjeistus julkaistaan tällä sivulla lähempänä valintakoetta. Tutustuthan ohjeisiin huolella ennen valintakokeeseen osallistumista. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Lue lisää valtakunnallisesta valintakoeyhteistyöstä:  https://www.haaga-helia.fi/fi/ammattikorkeakoulujen-tradenomitutkintoon-johtavien-koulutusten-valintakoeyhteistyo-kevaan-2019

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks. 15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks. 10 p.). Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi.