Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2020
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle vahvan perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen. 

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen. Koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi perehdyt uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka ja pilvipalvelut.

Käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opiskelua

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä nimeltään The FIRMA. The FIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. 

ICT-yksikköön kuuluva tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa.

Koulutuksen sisältö ja osaamispolut

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Perusopinnot sisältävät opiskelun ja oppimisen taitoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä tieto- ja viestintätekniikan perusosaamista kartuttavia opintoja, joiden päätavoitteena on luoda informaatioteknologian perusta ammattiopinnoille. 

Yhteiset ammattiopinnot syventävät osaamista ohjelmistosuunnittelussa, ohjelmoinnissa, tietokannoissa, tietojärjestelmissä ja tietoverkoissa sekä tietoturvassa, yksityisyydensuojassa ja projektiosaamisessa. Ammattiopinnoissa valmistaudutaan työelämään käytännönläheisten projektien kautta. 

Toisena opiskeluvuotena ammattiopinnoissa suuntaudutaan osaamispolkuihin: 

Ohjelmistojen suunnittelu ja tietoturva -osaamispolun opinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin, tietoturvaan ja tietoturvariskien hallintaan, sekä liiketoiminnan tietojärjestelmiin. Lisäksi perehdyt sovellusohjelmointiin, liiketoiminnan tietojen hyödyntämiseen ja data-analytiikkaan sekä tietojärjestelmien tietoturvaan.

Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta -osaamispolun opinnot liittyvät projektihallintaan, ohjelmistotekniikkaan ja FrontEnd-ohjelmointiin. Suoritat ammattiopintoja pääosin The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan. Osaamispolun syventävä vaihe sisältää opintoja BackEnd- ja sovellusohjelmoinnista, projektihallinnasta ja teknistä myynnistä.

Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää esimerkiksi liiketoiminnan opintoja tai tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen opintoja. Näillä opinnoilla voit suunnata osaamistasi sellaisille alueille, joita oman koulutuksen opetussuunnitelma ei muuten mahdollistaisi.

Harjoittelu toteutuu 6–8 viikon pituisina jaksoina vuosittain pääsääntöisesti touko–kesäkuussa. Harjoittelu suoritetaan pääosin oikeassa työelämässä. Osa harjoittelusta voidaan kuitenkin suorittaa Turun ammattikorkeakoulun omissa yksiköissä (esim. tietohallinnossa), yrityksen kaltaisissa oppimisympäristöissä kuten The FIRMA tai työskentelemällä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioprojektissa. 

Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyössä harjaannutaan tunnistamaan oman ammatillisen tehtäväkentän haasteita ja kehittämään niihin ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen alan ajantasaista tietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.