Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2022
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen.

Koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi voit perehtyä datan hallintaan, koneoppimiseen sekä tekoälyyn.

Opintojesi aikana saat myös perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehdyt aiheeseen tietojenkäsittelyn kannalta.

Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opiskelua

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä nimeltään The FIRMA. The FIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. The FIRMA:an voi hakeutua opiskelemaan missä vaiheessa opintoja tahansa ja suoritettavien opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

ICT-yksikköön kuuluva tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa.

Koulutuksen sisältö ja osaamispolut

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Perusopintojen aikana opit perusteet ohjelmoinnista, tietoverkoista ja tietoturvasta, www-kehityksestä, liiketoiminnasta, joita sovelletaan keväällä opintojaksolla, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat projektihallintaa, versionhallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käyttävät projekteissa tarvittavia IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

Lisäksi perusopinnoissa opitaan ensimmäisen vuoden aikana viestintää suomen ja englannin kielillä, sekä saadaan perustaidot tietojenkäsittelyssä tarvittavasta matematiikasta. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, tietosuojaan, palvelimiin ja käyttöjärjestelmiin sekä tietokantoihin.

Toisena opiskeluvuotena ammattiopinnoissa suuntaudutaan osaamispolkuihin: 

Ohjelmistojen kehittäminen ja tietojärjestelmät -osaamispolussa toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selaimen (FrontEnd) ja palvelinpuolen (BackEnd) ohjelmointiin, liiketoiminnan tietojärjestelmiin, niiden kehittämiseen ja hankkimiseen, ohjelmistotuotantoon sekä data-analytiikkaan ja koneoppimiseen. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin laajennat osaamistasi ohjelmistojen sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi tutkimus ja kehitysprojektissa. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, ohjelmistotestaajana, sovellussuunnittelijana, tietohallintopäällikkönä tai tietojärjestelmävastaavana.

Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta -osaamispolussa toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät projektihallintaan, ohjelmistotekniikkaan ja FrontEnd-ohjelmointiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Suoritat ammattiopintoja pääosin The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan. Kolmannen vuoden ammattiopintojen syventävä vaihe sisältää opintoja BackEnd- ja sovellusohjelmoinnista, projektihallinnasta ja teknistä myynnistä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, sovellussuunnittelijana tai projektipäällikkönä.

Tietoverkot ja kyberturva -osaamispolussa toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät tietoverkkoihin, ja niiden tietoturvaan sekä tietoturvariskien hallintaan. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt erityisesti tietoturvatestaukseen sekä kyberturvaan käytännössä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä tietoturvatestaajana, tietoverkkojen ylläpitäjänä tai tietototurvapäällikkönä.

Datan hallinta ja tekoäly -osaamispolussa toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät tietomallien suunnitteluun, datan analysointiin ja visualisointiin, koneoppimiseen sekä tekoälyn perusteihin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt erityisesti tekoälyn soveltamiseen käytännössä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä järjestelmäsuunnittelijana, data-arkkitehtinä tai tekoälyratkaisujen kehittäjänä.

Osaamispolut Ohjelmistotekniikka ja projektinhallinta, Tietoverkot ja kyberturva sekä Datan hallinta ja tekoäly ovat yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen vastaavien osaamispolkujen kanssa ja niissä opetuskielenä on englanti.

Osaamispoluissa osallistut kolmannen vuoden aikana monialaiseen innovaatioprojektiin, jossa kehität ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen. Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 15. - 30.3.2023 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 24.7. - 4.8.2023 klo 15.00

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen. Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.