Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

SOTE-palvelujen ja SOTE-liiketoiminnan johtamisen Master-koulutus tarjoaa johtamisosaamista, jota tarvitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisissa ja merkittävissä muutoksissa. Keskeistä koulutuksessa on tiedolla johtaminen, tavoitteellisuus ja toimeenpanokyvykkyys. Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat edetä urallaan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajina.  

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia, ja sen Leadership Excellence -koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. 

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskentelevälle ammattilaiselle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon tai Suomessa suoritetun opistoasteen tutkinnon sekä hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kahden vuoden työkokemuksen. Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksesta sekä hakukelpoisuudesta Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Johtamisosaamista sosiaali- ja terveysalan muutoksiin

Koulutus on laajudeltaan 90 op ja sen suunniteltu kesto on 2 vuotta. 

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtamisen ammattiopinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot, joita opiskelija voi valita muista Turun AMK:n tai muiden korkeakoulujen Master-ohjelmista. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti työelämän käytäntöjä kehittävänä projektina.

Tuloksekas SOTE-johtaja kehittää ja johtaa systematisoituja, asiakaslähtöisiä ja tehokkaita palvelujärjestelmiä sekä palvelukonsepteja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja -liiketoiminnan johtamisen ydinosaamista ovat

  • uudistuva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
  • tiedolla johtaminen
  • laskentatoimi johtamisen tukena
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantotaloudellisuus
  • johtaminen sote-muutoksissa
  • johtajuuden muutos.

Koulutuksessa opiskelija kehittää omaa johtamisprofiiliaan kohti motivoivaa ja toimeenpanokyvykästä johtajuutta. Hän osaa johtaa tuloshakuisesti ja eettisesti ihmisiä ja muutosta. Lisäksi hän kykenee uudistamaan ja kehittämään organisaationsa toimintoja soveltaen tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja hyödyntäen tutkimustietoa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittämiseen. 

Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Master-tutkinto antaa saman pätevyyden julkisiin virkoihin tai tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu maisteritutkinto. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden toimia opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suoritat tutkinnon lisäksi pedagogiset opinnot. Moni koulutuksesta valmistunut onkin päätynyt uusiin työtehtäviin valmistumisensa jälkeen.