Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.10.2023
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

SOTE-palveluiden ja -liiketoiminnan johtamisen koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo työskennelleet sosiaali- ja terveysalan sektorilla esimies- ja johtotehtävissä tai jotka haluavat sellaisiin tehtäviin tulevaisuudessa suuntautua. Aiempi kokemus sote-sektorista tarjoaa hyvän pojan opintojen menestykselliseen suorittamiseen.

Koulutuksessa opit sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamista, talousjohtamista ja tuotantotaloutta ja itsesi johtamista. Koulutuksen jälkeen ymmärrät sote-toimintaympäristössä vaikuttavia tekijöitä ja sinulla on valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia, ja sen Leadership Excellence -koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. 

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskentelevälle ammattilaiselle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon tai Suomessa suoritetun opistoasteen tutkinnon sekä hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kahden vuoden työkokemuksen. Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksesta sekä hakukelpoisuudesta Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Johtamisosaamista sosiaali- ja terveysalan muutoksiin

Koulutus on laajudeltaan 90 op ja sen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja -liiketoiminnan johtamisen ammattiopinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot, joita opiskelija voi valita muista Turun AMK:n tai muiden korkeakoulujen Master-ohjelmista. 

Kaikille yhteisissä opinnoissa saat työkaluja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen. Lisäksi kehität omaa tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamistasi kuten tiedonkeruumenetelmien hallintaa, tutkimusetiikkaa, toiminnan mallintamista sekä toiminnan mallintamista, analysointia ja kuvaamista. Syventävissä opinnoissa perehdytään uudistuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, tiedolla johtamiseen, laskentatoimeen, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantotalouteen, sote-johtajuuteen.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Myös oman opinnäytetyö aiheen valinnalla voit syventää omaa osaamistasi juuri haluamaltasi alalta. Opinnäytetyössä kehitetään työelämän käytäntöjä ja sen sisältö määräytyy opiskelijan omista lähtökohdista. Voit tehdä opinnäytetyön myös muuhun kuin omaan työnantajaorganisaatioosi ja tätä kautta laajentaa osaamistasi ja verkostojasi.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittämiseen. Koulutuksen aikainen työskentely ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyön yhdistäminen omiin työtehtäviisi mahdollistaa oman työnantajaorganisaatiosi toimintojen kehittämisen opintojesi ohessa.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai järjestöissä, esimerkiksi erityisasiantuntijana, toiminnanjohtajana, tutkijana, kehittämispäällikkönä tai suunnittelijana. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä, mikäli suoritat pedagogiset opinnot. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku heinä-elokuussa 2024​ (opinnot alkavat syksyllä 2024)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
 

Tutustu myös