Sivu päivitetty 6.6.2018
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Työn ohessa suoritettava käytännön läheinen projektijohtamisen ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus (90 op) antaa valmiudet toimia vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Koulutukseen voit hakea, kun olet suorittanut liiketalouden AMK-tutkinto tai muun Suomessa tai ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon, jossa tai jonka lisäksi olet suorittanut liiketalouden korkeakouluopintoja vähintään 40 opintopistettä. Lisäksi sinulla on vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.

Syvennä taitojasi projektijohtamisessa, liiketaloudessa sekä kansainvälisissä verkostoissa toimimisessa

Projektijohtamisen koulutuksen kokoavina teemoina ovat projektihallinnan ja -johtamisen menetelmät sekä kehittämistyönä tehtävä opinnäytetyö. Koulutuksessa tähdätään opiskelijan projektityötaitojen syventämiseen ja näkökulmien laajentamiseen projektiliiketoiminnassa. Tavoitteena on oppia ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyä luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset projektinhallinnan viitekehykset (IPMA, PMI, Prince2), mikä mahdollistaa vastaavaan sertifiointiin hakeutumisen opintojen jälkeen.

Lisäksi tradenomien projektijohtamisen koulutukseen sisältyy valinnaisia liiketalouden opintoja, joissa on mahdollisuus syventyä henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön, markkinointiin sekä asiakas- ja verkostosuhteisiin, talousjohtamiseen tai oikeudelliseen osaamiseen. 

Osa projektijohtamisen opintojaksoista toteutetaan yhteistoteutuksena Turun ammattikorkeakoulun eurooppalaisten kumppanuuskorkeakoulujen maisterikoulutusohjelmien kanssa. Projektijohtamisen opiskelun käytännön toteutuksessa korostuvat vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä englannin kieli. Monipuolinen projektijohtamisen koulutus antaa varmuutta kansainvälisissä verkostoissa toimimisessa ja mahdollistaa hakeutumisen haastavampiin työtehtäviin.

Työn ohessa suoritettavista opinnoista hyötyä myös työnantajalle

Koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijan projektijohtamiseen ja projektiliiketoimintaan liittyviä tietoja, taitoja ja työelämävalmiuksia sekä johtamisosaamista. Opinnot nivotaan opiskelijan työtehtäviin ja näin mahdollistetaan oman työnantajaorganisaation projektien edistäminen ja projektitoiminnan kehittäminen.

Tärkeä osa YAMK-opintoja on työn tai työyhteisön kehittämistyönä toteutettava opinnäytetyö, jossa yhdistyvät teoria, käytäntö ja uuden tietämyksen tuottaminen ja soveltaminen. Opinnäytetyön toimeksianto voi nousta esimerkiksi omasta työnantajaorganisaatiosta tai projektista, jolloin opinnäytetyö lisää opiskelijan asiantuntijuutta ja palvelee työelämän kehittämistarpeita.

Projektijohtamisen koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähipäiviä on keskimäärin kahtena arkipäivänä kuukaudessa, etäjaksoilla työskentely tapahtuu pääosin verkossa. Itsenäisen työskentelyn lisäksi ryhmissä tehtävillä työelämälähtöisillä oppimistehtävillä on merkittävä rooli opinnoissa.

Opinnot on suunniteltu tehtäväksi työn ohessa 2 vuodessa, mutta joustavilla ratkaisulla tuetaan myös nopeampaa valmistumista. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

"Opinnot ovat positiivisella tavalla tarjoilleet uutta tietoa ja näkökulmaa projektimaailmaan"

Mervi Kuvajan, projektijohtamisen YAMK-opiskelijan, mukaan opiskelu projektijohtamisen koulutuksessa on ollut mielenkiintoista, mielekästä ja positiivisella tavalla haastavaa. Kiitosta saavat myös joustavat opiskelujärjestelyt, joiden ansiosta opiskelu työn ohessa on mahdollista. Lue koko haastattelu täältä:  Mervi Kuvaja kannustaa projektijohtamisen ylempään AMK-tutkintoon

Tutustu myös:

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylän kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.
 

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Ennakkotehtävä

Koulutuksessa ei ole valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan koulutukseen ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja opinnäytetyön arvosana huomioidaan ennakkotehtävässä. 

Ennakkotehtävä julkistetaan tällä sivulla viikkoa ennen hakuajan alkua 29.8.2018. Ennakkotehtävä tulee palauttaa viimeistään 26.9.2018 klo 15:00 mennessä sähköisellä lomakeella:  https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/254/lomake.html

Lataa ennakkotehtävän ohjeet ja palautuspohja tästä:

Ennakkotehtävä (pdf)

Palautuspohja (doc)