Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.5.2020
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Työn ohessa suoritettava projektijohtamisen Master-koulutus antaa mahdollisuuden kehittyä projektiammattilaiseksi syvää asiantuntemusta vaativissa, johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Opiskelija saa erinomaiset eväät projektijohtamiseen ja osaamisen soveltamiseen liiketoiminnassa ja erilaisissa organisaatioissa. 

Projektijohtamisen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Leadership Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille osaajille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. liiketalouden AMK-tutkinto tai insinööri (AMK) -tutkinto, tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa). 

Koulutuksesta on mahdollisuus valmistua halutessaan myös pohjakoulutuksen mukaiseen tutkintoon Turun AMK:n koulutusvastuiden puitteissa. Esimerkiksi insinööri (AMK) -tutkinnolla hakeneet opiskelijat voivat valmistua insinööri (ylempi AMK)-tutkintoon, jonka laajuus on 60 op.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Projektijohtamisen ja kehittämisen asiantuntijaksi uusimmilla menetelmillä

Projektijohtamisen koulutuksen kokoavia teemoja ovat projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen, projektijohtamisen eri osa-alueet, erilaiset projektijohtamismallit sekä projektiliiketoimintaosaaminen. Koulutukseen sisältyy myös tutkimus- ja kehittämismenetelmäopintoja. 

Koulutuksessa kehität omaa johtamisprofiiliasi kohti motivoivaa ja toimeenpanokyvykästä johtajuutta. Osaat johtaa tuloshakuisesti ja eettisesti ihmisiä ja muutosta, sekä uudistaa ja kehittää organisaatiosi toimintoja soveltaen tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja hyödyntäen tutkimustietoa.

Koulutuksessa käydään läpi projektijohtamisen periaatteita laajasti niin ns. perinteisten kuin ketterien projektimenetelmien osalta. Projektinhallintaan liittyen koulutus pohjautuu kansainvälisiin projektitoiminnan viitekehyksiin ja standardeihin (mm. IPMA ICB 4.0, PMI PMBOK, PRINCE2), joten se antaa hyvän pohjan vastaaviin sertifiointeihin. Koulutukseen sisältyy myös ohjelma- ja projektisalkkujohtamiseen liittyviä opintoja.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Myös koulutukseen liittyvät oppimistehtävät nivotaan opiskelijan työtehtäviin ja näin mahdollistetaan työnantajaorganisaation projektien edistäminen ja projektitoiminnan kehittäminen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Projektijohtamisen koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet projektien ja projektiliiketoiminnan johtamiseen erilaisissa ympäristöissä. Yksittäisen projektin johtamisosaamisen lisäksi opiskelija saa valmiudet toimia myös ohjelma- ja salkkujohtamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi projektijohtamisen koulutus antaa mahdollisuuden toimia projektitoiminnan kehittämiseen tai projektitoiminnan hallinnointiin liittyvissä tehtävissä.