Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.10.2023
Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Taide- ja kulttuurialan johtamisen koulutuksen tavoitteena on edistää taide- ja kulttuurialan kehittämistä ja johtamiskäytäntöjä. Koulutuksen aikana kehität osaamistasi kulttuurialan organisaation toiminnan strategialähtöisessä kehittämisessä, talouden ja juridiikan kysymyksissä sekä työyhteisön yhteistoiminnan ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Taide- ja kulttuurialan johtamisen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Leadership Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa yhteistyössä Turun AMK:n Taideakatemia ja Tekniikan ja liiketoiminnan sektori. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita esimiestyöstä ja johtamisesta. Aikaisempi kokemus eri taide- ja kulttuurialan organisaatioissa tarjoaa hyvän lähtökohdan koulutukseen hakeutumiselle ja siitä hyötymiselle.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Pääosin opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joihin sisältyy verkkotapaamisia ja -luentoja. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähiopetusta voi olla enemmänkin. 

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Taide- ja kulttuurialan johtamisen koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä myös Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa. 

Koulutuksessa kehität omaa johtamisidentiteettiäsi

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 op ja suunniteltu kesto 2 vuotta. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä Taiteen ja kulttuurin johtamisen opinnoista. Opintojen aikana pureudut oman alasi kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Taide- ja kulttuurialan toimintaympäristö elää jatkuvassa muutoksessa. Alaan vaikuttavat muun muassa digitalisaatio sekä kulttuurisisältöjen, taidekäsitysten ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset. Toiminnan kehittäminen ja siitä viestiminen edistää mahdollisuuksia rekrytoida hyviä tekijöitä. 

Syventävillä opintojaksoilla opit muun muassa taide- ja kulttuuriorganisaatioiden johtamista, taide- ja kulttuurialan tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä henkilöstöjohtamista.Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot, joita opiskelija voi valita Turun AMK:n tai muiden korkeakoulujen Master-ohjelmista.

Koulutuksen opetussuunnitelmatyössä on hyödynnetty muun muassa ammattikentän haastatteluja. Suunnittelutyöstä voit lukea lisää TALK-verkkolehden artikkelista Johtaminen mahdollisuuksien luomisena ja esteiden raivaamisena.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö. Sen työstäminen aloitetaan jo opintojen alussa. Kehittämishankkeena toteutettavassa opinnäytetyössä yhdistyy selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön, ja se suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää jopinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Taide- ja kulttuurialan johtamisen koulutuksen suorittanutvoi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä yristyksille, julkisella sektorilla tai järjestöissä. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. - 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 22.7. - 2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä 2024)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.

Tutustu myös