Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.10.2023
Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille ammattilaisille ja sen tavoitteena on antaa valmiudet kehittyä kohti esimies- ja johtamistehtäviä. Koulutus sopii hyvin esimerkiksi tuotanto-, tuotekehitys- ja tuotepäälliköille sekä henkilöille, jotka pyrkivät urallaan kohti tällaisia päällikkötehtäviä tai ovat sellaisessa juuri aloittaneet. 

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Leadership Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea Master-koulutukseen, kun sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Koulutuksessa kehität esimies- ja johtamistaitojasi

Master-koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja sen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto koostuu kaikille Master-tason koulutuksille yhteisistä opinnoista, teknologiaosaamisen johtamisen syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. 

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa opit liiketoimintaosaamista, esimiestaitoja, organisaation osaamisen kehittämistä, prosessi- ja laatuosaamista, analyyttista ajattelua sekä projektinhallintataitoja. Koulutus antaa sinulle valmiudet ennakoida työelämän teknologiamuutoksia ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia.

Opit myös toteuttamaan ja johtamaan kehittämisprojekteja ja projektitoimintaa, johtamaan ja kehittämään organisaation osaamista, tiimityötä ja verkostoitumista. Lisäksi kykenet uudistamaan ja kehittämään organisaationsa toimintoja soveltaen tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja tutkimustietoa.

Opinnäytetyö on keskeinen osa Master-tutkintoa. Se muodostaa puolet tutkinnon laajuudesta ja sen työstäminen aloitetaan jo opintojen alussa. Kehittämishankkeena toteutettavassa opinnäytetyössä yhdistyy selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön, ja se suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen suoritettuasi voit toimia esimerkiksi tuotannon, tuotehallinnan, tuotekehityksen ja innovaatioiden sekä prosessien ja laadun tuottamisesta ja ylläpidosta vastaavana johtajana. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. - 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 22.7 .- 2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.

Tutustu myös