Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksen tavoite on synnyttää monipuolinen tekninen perusosaaminen sekä valitsemasi erikoistumisalan osaaminen, jota voit hyödyntää auto- ja kuljetusalan moninaisissa työtehtävissä. 

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opinnoissa saat alan insinöörin ammatissa tarvittavan matemaattis-luonnontieteellisen perustan. Samoin saat ajoneuvojen rakenteeseen ja toimintaan tai vaihtoehtoisesti kuljetusten organisointiin ja toimitusketjun hallintaan liittyvän osaamisen. Opinnoissasi voit erikoistua ajoneuvojen suunnitteluun, huolto- ja korjaustoimintaan, katsastukseen, myyntiin tai lähi- ja kaukokuljetusten sekä sisäisen ja ulkoisen logistiikan eri muotoihin.

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Opiskelussa painotetaan kansainvälistymistä, ja kansainvälisen kokemuksen hankkimista tuetaan. Vaihtoehdot ovat opiskelijavaihtoon lähteminen (yleensä puoli vuotta) tai työharjoittelu (kesällä) ulkomailla.

Voit työllistyä näihin tehtäviin

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksesta saat valmiudet, joilla voit työllistyä joko Suomessa tai ulkomailla ajoneuvo- ja kuljetusalan suunnittelu-, kehittämis-, asiakaspalvelu- tai johtamistehtäviin. Tehtäväalueita ovat esimerkiksi ajoneuvojen vianetsintä, huolto- ja korjaamotoiminta, katsastaminen, myynti tai vaihtoehtoisesti maanteitse tapahtuvien tavara- tai henkilökuljetusten järjestäminen eri muodoissaan.

Työantajiasi voivat olla esimerkiksi autojen merkkiliikkeet tai yleiskorjaamot, katsastustoimipisteet, autovakuuttajat, ajoneuvo- ja työkoneteollisuus sekä tavara- ja henkilökuljetusyritykset. Voit myös perustaa oman yrityksen. 

Ajoneuvo- ja kuljetusala on toimialue, johon liittyvistä työtehtävistä suurin osa on tehtävä Suomessa. Niinpä se on varma kotimainen työllistäjä alan osaajille.

Myös ajoneuvo- ja kuljetusalan ulkopuolelta voi löytyä työpaikka koneenrakennuksellista osaamista vaativissa insinööritehtävissä, esimerkiksi työkone- ja laivateollisuudessa sekä alan alihankkijoiden palveluksessa. 

Voit suunnata opintosi ajoneuvojen suunnitteluun, huolto- ja korjaustoimintaan, katsastukseen tai kuljetustekniikkaan

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoihin kuuluu lähiopetusta, käytännön harjoitustöitä eli laboratoriotöitä, työharjoittelua (kesäisin) sekä opinnäytetyö. Opiskeluun kuuluu myös projektitoimintaa, jolloin toteutat yksin tai ryhmässä esimerkiksi työelämään linkittyviä toimeksiantoja. 

Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää ryhmä- ja seminaaritöitä, tutkimus- ja kehitystyötä, työpaikkavierailuja sekä omaehtoista opiskelua. Yhteistyö alan yritysten kanssa on arkipäivää, ja osa opetuksesta toteutetaan yhteistyöyritysten avulla. Halukkailla on mahdollisuus suorittaa harjoittelujakso kansainvälisesti merkittävässä arktisessa ajoneuvotestausyrityksessä Ivalossa.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna keskityt matemaattis-luonnontieteellisiin aiheisiin. Opiskelet mm. matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Ohjelmassa on myös ajoneuvotekniikan sekä liiketoiminnan perusteita. Totuttelet projektityöskentelytaitoihin. Osa opiskelusta tapahtuu ryhmissä, mikä luo valmiuksia työelämää varten.

Toisena vuonna syvennät ajoneuvo- ja kuljetusteknisille ammattiopinnoille tarvitsemaasi pohjaa sekä laajennat osaamistasi esim. yritystoimintaan sekä esimies- ja asiakasosaamiseen syventyvillä opintojaksoilla. 

Kolmas ja neljäs vuosi koostuvat ammattiaineista. Tällöin on mahdollisuus päättä, mitä moduuleja valitset. Vaihtoehdot ovat:

  • Ajoneuvojen ja työkoneiden huolto- ja korjaustoiminta eli jälkimarkkinointi: Suuntaat opintosi muun muassa autoelektroniikkaan ja korjaamotekniikkaan.
  • Ajoneuvojen ja työkoneiden komponenttien suunnittelu: Suunnittelupainotteisessa moduulissa opiskelet mm. tuotekehitystä ja suunnittelumenetelmiä sekä tietokoneavusteista 3D-suunnittelua.
  • Katsastus: Katsastajaksi halutessasi opiskelet alan lainsäädäntöä sekä määräaikaiskatsastusta. Lisäksi teet katsastusharjoittelun, jossa katsastat 60 autoa opintojesi aikana. Jos valitset katsastusopinnot, sinulla on mahdollisuus pätevöityä henkilöautojen määräaikaiskatsastajaksi jo kolmannen opiskeluvuoden jälkeen kahden vuoden määräajaksi. Kun suoritat insinööritutkinnon loppuosan määräajan kuluessa, katsastajan oikeutesi muuttuu pysyväksi. Huomaa, että katsastajaksi pääsyn edellytyksenä on kuuden kuukauden työkokemus autokorjaamossa. Tämän voit kuitenkin hankkia opiskeluaikanasi. Korjaamokokemuksen vaihtoehtona on autoalan perustutkinto (esim. ajoneuvoasentaja).
  • Kuljetustekniikan eri osa-alueet: Jos valintasi on kuljetustekniikka, voit valita opintosisältösi moduulien joukosta, joihin kuuluvat mm. raskas ajoneuvotekniikka, kuljetustoiminta, sekä teollinen myynti ja osto. 

Opinnäytetyö (laajuus 15 op) sijoittuu opiskelun loppuvaiheeseen, jolloin olet hankkinut riittävän osaamisen työn suorittamiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota mahdollisuus soveltaa osaamistasi todellisen työelämän tarpeisiin. 

Esimerkkejä aiemmin tehdyistä opinnäytetöistä:

Nelitahtisen ottomoottorin suunnittelu ja valmistaminen
Työssä suunniteltiin ja valmistettiin yksisylinterinen 250 cm3:n polttomoottori.

Start-stop-järjestelmät henkilöautoissa
Työssä perehdyttiin start-stop-järjestelmien rakenteeseen, toimintaan, saatavuuteen sekä ympäristöhyötyihin.

Varaston layoutin suunnittelu sekä lastaus- ja turvallisuusohjeet
Työssä suunniteltiin ja toteutettiin oppilaitoksen varastotoimintojen opetuksessa käytettävä varastotila lastaus- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

 

Tutustu ajoneuvo- ja kuljetustekniikan alumnitarinoihin: 
https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/2417/alumni-huoltovastaava-rauli-sillanpaa-unelmatyossaan/
https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/2415/alumni-jussi-valtonen-paljon-vartijana/

 

Seuraa eRallyCross-projektia Instagramissa

eRallyCross-projektissa rakennetaan sähkökäyttöistä RallyCross-autoa. Seuraa projektin etenemistä Instagramissa: