Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.10.2021
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksen tavoite on synnyttää monipuolinen tekninen perusosaaminen sekä valitsemasi erikoistumisalan osaaminen, jota voit hyödyntää toimialan moninaisissa työtehtävissä. 

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opinnoissa saat alan insinöörin ammatissa tarvittavan matemaattis-luonnontieteellisen perustan. Samoin saat ajoneuvojen rakenteeseen ja toimintaan tai vaihtoehtoisesti kuljetusten organisointiin ja toimitusketjun hallintaan liittyvän osaamisen. Opinnoissasi voit erikoistua ajoneuvojen suunnitteluun, huolto- ja korjaustoimintaan, katsastukseen, myyntiin tai lähi- ja kaukokuljetusten sekä sisäisen ja ulkoisen logistiikan eri muotoihin.

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöyritysten toimialoina ovat esim. ajoneuvojen huolto-, korjaamo- ja myyntitoiminta, ajoneuvojen maahantuonti, korjaamolaitteiden ja ajoneuvotestauslaitteiden myynti ja huolto, ajoneuvokierrätys, katsastustoiminta, alan kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehitystoiminta sekä henkilö- ja tavarakuljetus.

Opiskelussa painotetaan kansainvälistymistä, ja kansainvälisen kokemuksen hankkimista tuetaan. Vaihtoehdot ovat opiskelijavaihtoon lähteminen (yleensä puoli vuotta) tai työharjoittelu (kesällä) ulkomailla.

Voit suunnata opintosi ajoneuvojen suunnitteluun, huolto- ja korjaustoimintaan, katsastukseen tai kuljetustekniikkaan

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoihin kuuluu lähiopetusta, käytännön harjoitustöitä eli laboratoriotöitä, työharjoittelua (kesäisin) sekä opinnäytetyö. Opiskeluun kuuluu myös projektitoimintaa, jolloin toteutat yksin tai ryhmässä esimerkiksi työelämään linkittyviä toimeksiantoja. 

Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää ryhmä- ja seminaaritöitä, tutkimus- ja kehitystyötä, työpaikkavierailuja sekä omaehtoista opiskelua. Yhteistyö alan yritysten kanssa on arkipäivää, ja osa opetuksesta toteutetaan yhteistyöyritysten avulla. Halukkailla on mahdollisuus suorittaa harjoittelujakso kansainvälisesti merkittävässä arktisessa ajoneuvotestausyrityksessä Ivalossa.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna keskityt matemaattis-luonnontieteellisiin aiheisiin. Opiskelet mm. matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Ohjelmassa on myös ajoneuvotekniikan sekä liiketoiminnan perusteita. Totuttelet projektityöskentelytaitoihin. Osa opiskelusta tapahtuu ryhmissä, mikä luo valmiuksia työelämää varten.

Toisena vuonna syvennät ajoneuvo- ja kuljetusteknisille ammattiopinnoille tarvitsemaasi pohjaa sekä laajennat osaamistasi esim. yritystoimintaan sekä esimies- ja asiakasosaamiseen syventyvillä opintojaksoilla. Kolmas ja neljäs vuosi koostuvat ammattiaineista. Tällöin on mahdollisuus päättää, mitä moduuleja valitset. 

Vaihtoehdot ovat ajoneuvojen ja työkoneiden huolto- ja korjaustoiminta eli jälkimarkkinointi, komponenttien suunnittelu, katsastustoiminta tai kuljetustekniikan eri osa-alueet.

  • Jos kiinnostuksesi kohde on huolto- ja korjaustoiminta, suuntaat opintosi mm. autoelektroniikkaan ja korjaamotekniikkaan.
  • Suunnittelupainotteisessa moduulissa opiskelet mm. tuotekehitystä ja suunnittelumenetelmiä sekä tietokoneavusteista 3D-suunnittelua.
  • Katsastajaksi halutessasi opiskelet alan lainsäädäntöä sekä määräaikaiskatsastusta. Lisäksi teet katsastusharjoittelun, jossa katsastat 60 autoa opintojesi aikana.
  • Jos kiinnostuksesi kohde on ajoneuvojen huolto- ja korjaustoiminta, suuntaat opintosi mm. autoelektroniikkaan, korjaamotekniikkaan sekä korjaamon liiketoimintaan.
  • Kuljetustekniikkaan suuntautuessasi opiskelet esim. raskasta ajoneuvotekniikkaa, kuljetustaloutta, kansainvälistä kauppaa, varastointia sekä ekologistiikkaa. 

Opinnäytetyö (laajuus 15 op) sijoittuu opiskelun loppuvaiheeseen, jolloin olet hankkinut riittävän osaamisen työn suorittamiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota mahdollisuus soveltaa osaamistasi todellisen työelämän tarpeisiin. Työn tekeminen on usein käytännön ongelmien ratkaisua ja lisää valmiuksia, joiden avulla sijoitut työelämään.

Esimerkkejä aiemmin tehdyistä opinnäytetöistä:

Nelitahtisen ottomoottorin suunnittelu ja valmistaminen
Työssä suunniteltiin ja valmistettiin yksisylinterinen 250 cm3:n polttomoottori.

Start-stop-järjestelmät henkilöautoissa
Työssä perehdyttiin start-stop-järjestelmien rakenteeseen, toimintaan, saatavuuteen sekä ympäristöhyötyihin.

Varaston layoutin suunnittelu sekä lastaus- ja turvallisuusohjeet
Työssä suunniteltiin ja toteutettiin oppilaitoksen varastotoimintojen opetuksessa käytettävä varastotila lastaus- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Voit työllistyä näihin tehtäviin

Saat ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksesta valmiudet, joilla voit työllistyä esim. alan suunnittelu-, kehittämis-, asiakaspalvelu- tai johtamistehtäviin joko Suomessa tai ulkomailla. Tehtäväalueita ovat esim. ajoneuvojen vianetsintä, huolto- ja korjaamotoiminta, katsastaminen, myynti tai vaihtoehtoisesti maanteitse tapahtuvan tavara- tai henkilökuljetusten järjestäminen eri muodoissaan. 

Ajoneuvo- ja kuljetusala on toimialue, johon liittyvistä työtehtävistä suurin osa on tehtävä Suomessa. Niinpä se on varma kotimainen työllistäjä alan osaajille. Työantajiasi voivat olla esim. autojen merkkiliikkeet tai yleiskorjaamot, katsastustoimipisteet, autovakuuttajat, ajoneuvo- ja työkoneteollisuus sekä tavara- tai henkilökuljetusyritykset. Voit myös perustaa oman yrityksen.

Tutustu alumnitarinoihin:

Lue myös:

Insinööritutkinto avaa myös monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus. Sinulla on myös mahdollisuus halutessasi hakeutua diplomi-insinööriopintoihin heti insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi. 

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan uusimmalla kaudella pääset tutustumaan ajoneuvo- ja kuljetustekniikan insinööriksi opiskelevan Matiaksen arkeen. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022 

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Linkki Opintopolkuun aukeaa keväällä 2022.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi