Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2023
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Ajoneuvo- ja kuljetusalan toimivuuden merkitys yhteiskunnalle on suuri ja työllistymisnäkymät ovat hyvät. Meneillään oleva tekninen murros ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarjoaa lukuisia haastavia tehtäviä liikenteen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. 

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi (AMK). Voit suuntautua joko ajoneuvo- tai kuljetustekniikkaan. Ajoneuvotekniikan insinööri työskentelee korjaamotoiminnassa, kulkuväline- tai työkoneteollisuudessa, ajoneuvokatsastuksessa tai ajoneuvojen vakuuttamisen parissa. Kuljetustekniikan insinöörin tyypillinen työympäristö taas on tavarankuljetusyritys, bussialan toimija tai huolintayritys.

Käytännönläheistä opiskelua ja monipuolisia mahdollisuuksia

Insinööriopinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Perusopinnoissa sinulle luodaan matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen perusta. Ammattiopintojen alkaessa toisen opiskeluvuoden keväällä valitset joko ajoneuvo- tai kuljetustekniikan suuntautumisen. Työharjoittelussa pääset tutustumaan insinööriosaamista hyödyntävien yritysten toimintaan, soveltamaan oppimaasi sekä keräämään työkokemusta vastaisuuden varalle.

Ajoneuvotekniikan valinneena opit tuntemaan syvällisemmin ajoneuvojen rakennetta ja toimintaa, ajoneuvoelektroniikkaa, ajoneuvon liikuttamista, korjaamotoimintoja, ajoneuvojen eri voimanlähteitä sekä energiankäytön minimointia. Erikoistumisalaksesi voit valita joko suunnittelun/korjaamotoiminnan tai katsastustoiminnan.

  • Suunnittelun/korjaamotoiminnan erikoistumisen tavoitteena on antaa syvällinen ymmärrys ajoneuvojen teknisten alajärjestelmien toiminnasta, vianetsinnästä, korjaamisesta ja huoltamisesta. Lisäksi perehdyt eri rakenneratkaisuihin, joiden tuntemus on tarpeen, päädyitpä sitten korjaamotoiminnan tai suunnittelijan tehtäviin.
  • Katsastustoiminnan erikoistuminen tähtää katsastajan perustason pätevyyteen. Katsastuskoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on alan ammattitutkinto tai vähintään 6 kk:n korjaamotyöskentely, joka voidaan hankkia opiskelun aikana ennen katsastusopintojen alkua.

Kuljetustekniikan valinneena perehdyt kuljetustoiminnan eri muotoihin, kuljetuskustannuksiin, kuljetusten suunnitteluun, huolintaan sekä laatu- ja varastointikysymyksiin. Myös kuljetus- ja lastinkäsittelylaitteet ovat tarkastelun kohteina. Kuljetustekniikan suuntautumisen erikoistumisalana ovat hyötyajoneuvot kuormakoreineen ja osajärjestelmineen sekä lastinkäsittelyssä käytettävine laitteineen.

Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää lähiopetusta, käytännön harjoitustöitä eli laboratoriotöitä, ryhmä- ja seminaaritöitä, tutkimus- ja kehitystyötä, työpaikkavierailuja sekä omaehtoista opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös projektitoimintaa, jolloin toteutat yksin tai ryhmässä esimerkiksi työelämään linkittyviä toimeksiantoja. 

Lue lisää:  Räikkä käteen ja hommiin – autolaboratoriossa päästään tekemisen vauhtiin

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat mm. Suomen Autoteknillinen liitto (SATL), kansallisten autoteknillisten yhdistysten kansainvälinen kattojärjestö FISITA, Autoalan Keskusliitto (AKL), maailman johtava rengas- ja autoalan kylmätestausyritys Ivalossa sekä yksi Suomen merkittävimmistä korjaamo- ja varaosa-alan konserneista.

Voit työllistyä näihin tehtäviin

Auto- ja kuljetusalan insinöörikoulutuksen suorittaneet työllistyvät tyypillisesti auto-, moottori- tai konealalle, joko operoinnin, huollon, suunnittelun, valmistuksen, kaupan, vakuutustoiminnan tai viranomaisvalvonnan tehtäviin. Työllistymismahdollisuudet kattavat myös ajoneuvokatsastuksen sekä kuljetustekniset suunnittelu-, operointi- ja hallintotehtävät. Työvuosien karttuessa insinööri siirtyy useimmiten uran alkuvuosia vastuullisempiin tehtäviin esim. huolto-, korjaamo- tai kuljetuspäälliköksi.

Tutustu alumnitarinoihin:

Insinööritutkinto avaa myös monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen DI- ja maisteriohjelmissa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua opiskelemaan myös ammattikorkeakoulujen Master-koulutukseen, joka on 60 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen jatko-opintokokonaisuus. Sinulla on myös mahdollisuus halutessasi hakeutua diplomi-insinööriopintoihin heti insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi. 

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan 5. kaudella pääset tutustumaan ajoneuvo- ja kuljetustekniikan insinööriksi opiskelevan Matiaksen arkeen. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintojen haku heinä-elokuussa 2024

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.