Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.6.2024
Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Kenelle

Opinnot on tarkoitettu sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille täydentämään heidän osaamistaan siten, että he voisivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa myös sellaisenaan vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa toteutettavaan terapeuttiseen työhön.

Koulutuksessa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 2008 ja Valviran 2010 vaatimukset koulutuksen sisällön suhteen.

Sisältö

Opintojen moduulit

 • Psykiatrisen diagnostisoinnin ja hoidon perusteet 10 op
   
 • Mielenterveystyön perusteet sekä voimavaroja tukevia ja luovia menetelmiä terapeuttiseen työhön 10 op
   
 • Auttajan voimavaroista huolehtiminen 3 op
   
 • Kehittämistehtävä 7 op
  Teoreettisesti perusteltu menetelmäkokeilu omassa työssä, mieluiten moniammatillisessa tiimissä oman työn kehittämiseksi ja asiantuntijuuden syventämiseksi.

Opintojen moduulit toteutuvat koulutuksen aikana siten, että eri moduulien asioita käsitellään limittän eri koulutuspäivien aikana. Opintoihin sisältyy erilaisia voimavaralähtöisiä sekä luovuutta ja taiteita hyödyntäviä menetelmiä mm. mindfulness, kirjoittaminen ja sukupuun käyttö terapeuttisena työvälineenä. Asioita käsitellään vaihtelevin menetelmin sekä luentojen että harjoitteiden kautta.

Mahdolliset tutustumiskäynnit ja opintomatkat eivät sisälly hintaan. 

Toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää kontaktiopetuspäiviä (lähiopetuksena kampuksella sekä verkkovälitteisesti), ohjattua pienryhmätoimintaa sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistujien omia tavoitteita. Opintoihin sisältyvä kehittämistehtävä rikastuttaa suoraan omaa työtä ja ammatillista kasvua.

Turun AMK:n toteutuksessa lähiopetusta on 18 päivää, pääsääntöisesti kaksi arkipäivää kuukaudessa klo 9.00–15.30.

Seuraavan 2024 elokuussa käynnistyvän toteutuksen alustavat kontaktiopetuspäivät syksyn osalta: 14.-15.8., 11.-12.9., 23.-24.10., 13.-14.11. ja 11.-12.12.2024. Kevään 2025 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Lähempänä koulutuksen aloitusta päivitetään tieto kontaktiopetuspäivien toteutustavasta (kampuksella vai verkkoyhteydellä).

Käynnissä olevan toteutuksen lähipäivät: 27.-28.4. (kampuksella), 1.-2.6. (verkossa), 17.-18.8. (kampuksella), 14.-15.9. (verkossa), 12.-13.10. (kampuksella), 9.-10.11. (verkossa), 14.-15.12.2023 (kampuksella), 17.-18.1. (verkossa) ja 14.-15.2.2024 (kampuksella).

Aiemmista toteutuksista annettua palautetta

"Olen ollut opetuspäiviin varsin tyytyväinen ja aihealueet ovat olleet mielekkäitä. Kouluttajat ovat asiantuntevia ja opetus on tuntunut laadukkaalta."

"En olisi uskonut, että etäkoulutus voi olla näin antoisaa. Olen sekä etä- että lähikoulutuspäiviin varsin tyytyväinen."

”Vaihtelevat opetusmenetelmät, laadukkaat materiaalit, innokkaat kouluttajat.”

"Psykiatrian tietouden syvennys, terapiasuuntausten ymmärrys, menetelmiä, työkaluja, itsevarmuutta."

”Koulutus toi rohkeutta kokeilla erilaisia menetelmiä eri potilaiden kanssa.”

"Oman osaamisen näyttö tuli usean eri reflektiotilanteen ja tehtävän kautta näkyväksi, luotto omiin kykyihin kasvoi ja tämä lisäsi motivaatiota mennä  eteenpäin."

”Moniammatillisuuden merkitys on lisääntynyt ja näkökulmat laajentuneet opintojen myötä.”

”Sain uutta vahvistusta, että valitsemani ala ja erityisesti oma työni on juuri sitä mitä haluan tehdä. Mahdollisuus jatkaa myöhemmin myös terapiaopintojen parissa edesauttaa urasuunnitelmia.”

"Sain itsevarmuutta edetä opinnoissa, korkealaatuista ja asiantuntevaa opetusta psykoterapian huippuammattilaisilta. Uusia tuttavuuksia ja paljon työkaluja hyvään työelämään."

"Tein matkan lapsuudesta aikuisuuteen ja auttajaksi. Oivalsin ja opin vuoden aikana valtavasti itsestäni työntekijänä ja ihmisenä. Tietoa, jaettuja viisauksia."

"Haluan antaa erityiskiitokset kummallekin opettajalle, älkää muuttako mitään. Onnistuitte tekemään todella hyvän koulutuksen!"

”Päällimmäiset tunteet koulutuksen päätteeksi”

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan