Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.1.2021
Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Kenelle

Opinnot on tarkoitettu sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille täydentämään heidän osaamistaan siten, että he voisivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa myös sellaisenaan vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa toteutettavaan terapeuttiseen työhön.

Koulutuksessa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 2008 ja Valviran 2010 vaatimukset koulutuksen sisällön suhteen.

Sisältö

Opintojen moduulit

 • Psykiatrisen diagnostisoinnin ja hoidon perusteet 10 op
   
 • Mielenterveystyön perusteet sekä voimavaroja tukevia ja taidelähtöisiä menetelmiä terapeuttiseen työhön 10 op
   
 • Auttajan voimavaroista huolehtiminen 3 op
   
 • Kehittämistehtävä 7 op
  Teoreettisesti perusteltu menetelmäkokeilu omassa työssä, mieluiten moniammatillisessa tiimissä oman työn kehittämiseksi ja asiantuntijuuden syventämiseksi.

Opintoihin sisältyy taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä, mm. valokuva- ja kirjallisuusterapeuttiset menetelmät, sukupuun käyttö terapeuttisessa työssä, tutustumista kehoterapeuttisiin menetelmiin sekä mindfulnessiin.

Mahdolliset tutustumiskäynnit ja opintomatkat eivät sisälly hintaan. 

Toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää kontaktiopetuspäiviä (lähiopetuksena sekä verkkovälitteisenä), ohjattua pienryhmätoimintaa sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistujien omia tavoitteita. Opintoihin sisältyvä kehittämistehtävä rikastuttaa suoraan omaa työtä ja ammatillista kasvua.

Turun AMK:n toteutuksessa lähiopetusta on 18 päivää, pääsääntöisesti kaksi arkipäivää kuukaudessa klo 9.00–15.30.

Alustavat kevään lähipäivät: 21.-22.1., 18.-19.2., 25.-26.3., 22.-23.4. ja 27.-28.5.2021. Kesätauon jälkeen opinnot jatkuvat alustavasti 16.-17.9.2021. Loput päivät tarkentuvat koulutuksen käynnistyttyä. 

Aiemmista toteutuksista

”Vaihtelevat opetusmenetelmät (esim, 'terapiaistunnot'), hyvät materiaalit, innokkaat kouluttajat.”

”Koulutus toi rohkeutta kokeilla eri menetelmiä eri potilaiden kanssa.”

”Moniammatillisuuden merkitys on lisääntynyt ja näkökulmat laajentuneet opintojen myötä.”

”Sain uutta vahvistusta, että valitsemani ala ja erityisesti oma työni on juuri sitä mitä haluan tehdä. Mahdollisuus jatkaa myöhemmin myös terapiaopintojen parissa edesauttaa urasuunnitelmia.”

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan