Sivu päivitetty 19.11.2018
Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Opinnot on tarkoitetttu sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille täydentämään heidän osaamistaan siten, että he voisivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa myös sellaisenaan vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä yksilöiden ja yhtyeisöjen kanssa toteutettavaan terapeuttiseen työhön. Koulutuksessa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 2008 ja Valviran 2010 vaatimukset.

Sisältö

Näytä lisää

Opintojen moduulit

 • Psykiatrisen diagnostisoinnin ja hoidon perusteet 10 op
  Suoritus koostuu: Lähiopetus 2 op, tentti 3 op, välitehtävät 4 op ja oppimispäiväkirja 1 op.
 • Mielenterveystyön perusteet sekä voimavaroja tukevia ja taidelähtöisiä menetelmiä terapeuttiseen työhön 10 op
  Suoritus koostuu: Lähiopetus 4 op, raportoituja toiminnallisia tehtäviä 4 op, oppimispäiväkirja ja portfolio 2 op
 • Auttajan voimavaroista huolehtiminen 3 op
  Suoritus koostuu: Lähiopetus 2 op,  välitehtävät 1 op
 • Kehittämistehtävä 7 op
  Teorettisesti perusteltu menetelmäkokeilu omassa työssä, mieluiten moniammatillisessa tiimissä oman työn kehittämiseksi ja asiantuntijuuden syventämiseksi.

Opintoihin sisältyy taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä mm. valokuva- ja kirjallisuusterapeuttiset menetelmät, sukupuun käyttö terapeuttisessa työssä, tutustumista kehoterapeuttisiin menetelmiin sekä mindfulnessiin.

Mahdolliset tutustumiskäynnit ja opintomatkat eivät sisälly hintaan. 

 

Toteutus

Näytä lisää

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi- ja etäopetusta, ohjattua pienryhmätoimintaa sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistujien omia tavoitteita. Opintoihin sisältyvä kehittämistehtävä rikastuttaa suoraan omaa työtä ja ammatillista kasvua.

Lähiopetusta on 20 päivää, pääsääntöisesti kaksi arkipäivää kuukaudessa klo 9.00 - 15.30.
Kevään 2019 alustavat lähipäivät: 10.-11.4., ., 25.4., 9.5., 23.5. ja 6.6.2019

Loput lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus päättyy maaliskuussa 2020.

Aikaisemmista toteutuksista

Näytä lisää

”Vaihtelevat opetusmenetelmät (esim "terapiaistunnot"), hyvät materiaalit, innokkaat kouluttajat.”

”Koulutus toi rohkeutta kokeilla eri menetelmiä eri potilaiden kanssa.”

”Moniammatillisuuden merkitys on lisääntynyt ja näkökulmat laajentuneet opintojen myötä.”

”Sain uutta vahvistusta, että valitsemani ala ja erityisesti oma työni on juuri sitä mitä haluan tehdä. Mahdollisuus jatkaa myöhemmin myös terapiaopintojen parissa edesauttaa urasuunnitelmia.”

Pidätämme oikeuden muutoksiin.