Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.8.2021
Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveyden edistämisen tutkimusryhmä koostuu moniammatillisista asiantuntijoista Turun ammattikorkeakoulussa. Tutkimusryhmän kohteena on mielenterveyden edistäminen eri sektoreilla ensiluokkaisen tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiotyön avulla. 

Tutkimusryhmän perusajatus pohjautuu laajaan näkemykseen mielenterveydestä. Keskitymme siinä primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventioon eli ennaltaehkäisyyn, sairauden alkuvaiheen hoitoon sekä ehkäisemään taudin negatiivisia vaikutuksia.

Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista ja jonka tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen.

Mielenterveys ja psykiatrinen hoitotyö

Teeman alla keskitytään mielenterveyshoitotyön ja psykiatrisen sairaanhoidon kentälle. Tutkimme ja kehitämme yhteistyössä kumppaneiden kanssa psykiatristen sairaaloiden toimintaa niin hoitajan kuin potilaan näkökulmasta sekä edistämme ja kehitämme kokemusasiantuntijuutta.

Teemme aktiivisesti kehitystyötä myös eHealth-sovellusten kehittämisessä erilaisiin viitekehyksiin mielenterveystyön parissa.

Neuvola ja kouluterveydenhuollon mielenterveys

Mielenterveyden edistämistä tapahtuu niin neuvoloissa kuin kouluterveydenhuollossakin. Lasten psykososiaalisen terveyden seuranta kuuluu terveydenhoitajan työnkuvaan.

Kouluterveydenhuollon rooli mielenterveysasioissa keskittyy ennaltaehkäisyyn sekä ongelmien tunnistamiseen, tukeen ja hoitoonohjaukseen. Ongelmien tunnistaminen on mahdollista terveystarkastusten ohella myös terveydenhoitajien vastaanotolla, vapaamuotoisessa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa sekä opiskeluhuollon ja opettajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Työikäisten mielenterveys

Terveenä työhön – terveenä työssä – terveenä työstä. Tässä teemassa tarkastellaan työelämän eri ilmiöitä ja niiden vaikutuksia ja yhteyttä työhyvinvointiin ja mielenterveyteen eri elämänvaiheissa.

Maahanmuuttajien mielenterveys

Teeman alla tarkastellaan maahanmuuttajien mielenterveyttä eri elämäntilanteissa. Teema käsittelee kotoutumista, osallisuutta, yhteisön sosiaalista tukea ja vastavuoroisuutta maahanmuuttoprosessin eri vaiheissa.

Mielenterveys ja äitiyshuolto

Teemassa keskitytään laaja-alaisesti mielenterveyden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä äitiyshuollon kysymyksiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Teeman keskiössä ovat raskaana olevat, synnyttävät ja synnyttäneet naiset ja perheet ja heidän hyvinvointi.

Kumppanit

 • Turun kaupunki
 • Salon kaupunki
 • Turku yliopistollinen keskussairaala  
 • Helsingin yliopistollinen keskussairaala  
 • Turun yliopisto 
 • Novia
 • Muut suomalaiset ammattikorkeakoulut
 • Sateenkaarikoto ry/ Opetuskoti Mustikka
 • Turun sosiaali- ja terveystoimi
 • Salon sosiaali- ja terveystoimi
 • Salon seudun ammattiopisto
 • Salon SYTY
 • Salon Sydänyhdistys
 • V-S Sydänpiiri ry
 • Elämäntapa ry
 • Kokemusasiantuntijakoulutus Salon kansalaisopisto
 • Avustajakeskus
 • Muistiyhdistys
 • ITU
 • FinFami
 • Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen ry
 • Metsähallitus
 • Luonnonvarakeskus
 • Terveydenhoitajaliitto
 • Kätilöliitto
 • University of Akureyri, University of Iceland, Iceland
 • Innland University, Nord University Norway
 • Uppsala University ,Sweden
 • Dublin City University, Ireland
 • Cork College University, Ireland
 • Utrech university of Applied Science, Netherlands
 • Hamburg university of applied science, Germany
 • Essex University, UK
 • University of Canberra, Australia
 • University of Zambia, Zambia 
 • Lusaka Apex Medical University, Zambia
 • University of Pretoria, South Africa
 • Free State University, South Africa
 • Stellenbosch University, South Africa 
 • University of Cape Town, South Africa 
 • Mongolian National University, Mongolia
 • University of West-Attica, Greece
 • Vives, Belgium
 • The Lisbon School of Nursing (ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa), Portugal
 • Klaipeda City Public Health Bureau, Lithuania
 • Piraeus University of Applied Sciences
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
 • Riga Technical University, Latvia
 • Lund University, Sweden
 • Asociacija Kurybines ateities idejos, Lithuania
 • Asociatia Everest, Romania
 • SSM Global training services LTD, Cyprus
 • Asociación Emprende Empleo, Spain

Julkaisut

Raportit ja muut julkaisut

Lahti M., Berg J., Varpula J., Lipponen E., Lantta T., Äärinen A., Soininen P., Sailas E., Kontio R. & Välimäki M. 2018. Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone- ja sidontaeristyksen aikana. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 248. Turun ammattikorkeakoulu: Turku. ISBN 978-952-216-684-5 (painettu), ISSN 1457-7925 (painettu). 

Ellilä H., Lahti M, Vatula A. & Pulli J. 2018. Mielenterveyspalveluiden käyttäjät kokemusasiantuntijoina mielenterveys- ja päihdetyön opetuksessa sairaanhoitaja koulutuksessa – innovatiivista otetta. M. Komulainen & T. Konst (toim.). Innovaatiopedagogiikka korkeakouluopetuksessa. Turun ammattikorkeakoulun raportteja. Turun ammattikorkeakoulu: Turku. ISBN 978-952-216-657-9.

Kummel, M & Mört S. 2018. Ihon terveydeksi. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 246.Turun ammattikorkeakoulu: Turku.

Lahti M. & Ellilä H. 2015. Collaboration among child protection and mental health care staff: a systematic literature review. Eds. Timonen-Kallio E, Pivoriene J, Smith M. & Fernandes del Valle J. On the boarders between residential care and mental health treatment. Reports from Turku University of Applied Science 209. Turku. Finland. ISBN 978-216-558-9.

Lahti M. 2015. Mielenterveyden edistäminen. Edit. Laaksonen C. & Suvivio P. Terveesti nyt ja huomenna – näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 219. ISBN: 9789522165916

Lahti M. & Timonen-Kallio E. On the Borders between Residential Child Care and Mental Health Treatment – the challenge for interprofessional teaching and learning. Aurinkolaiva – The Sunship 2/2015.

Kummel M, Laaksonen C, Lahti M, Mattinen A, Mört S. & Tuominen M. Out of the classroom to learn, develop and influence. Aurinkolaiva – The Sunship 2/2015.

Tieteelliset artikkelit

Lahti, M., Groen, G., Mwape, L., Korhonen, J., Breet, E., Chapima, F., Coetzee, M., Ellilä, H, Jansen, R., Jonker, D., Jöns-Prestati, A., Mbanga, I., Mukwato, P., Mundenda, J., Mutagubya, J., Janse van Rensburg-Bonthuyzen, E., Seedat, S., Stein, D., Suliman, S., Sukwa, T.7, Turunen, T-J.8, Valtins, K., van den Heuvel, L., Wahila, R. & Grobler, G. Design and development process of an m-health application for primary health care workers in South Africa and Zambia: An overview of the MEGA project. Issues in Mental Health Nursing, accepted for publication 2.4.2019.

Happell B. Platania-Phung C, Scholz B, Bocking J, Horgan A, Manning F, Doody R, Hals E, Granerud A, Lahti M, Pulli J, Vatula A, Ellila H, Jan van der Vaart K, Allon J, Griffin M, Russell S, MacGabban L, Bjornsson E. & Biering P. 2019. Nursing student attitudes to people labelled with ‘mental illness’ and consumer participation: a survey-based analysis of findings and psychometric properties. Nurse Education Today, 76; 89-95.

Happell B, Platania-Phung C, Scholz B, Bocking J, Horgan A, Manning F, Doody R, Hals E, Granerud A, Lahti M, Pulli J, Vatula A, Jan Van Der Avaart K, Allon J, Griffin M, Russell S, MacGabban L, Bjornsson E, Biering P,. & Koski J. 2019. Changing attitudes: The impact of Expert by Experience involvement in Mental Health Nursing Education: An international survey. International Journal of Mental Health Nursing, 28 (2), 480-491. doi: 10.1111/inm.12551. Epub 2018 Nov 3.

Happell B, Platania-Phung C, Bocking J, Scholz B, Horgan A, Manning F, Doody R, Hals E,  Granerud A, Lahti M, Pullo P, Ellilä H, Vatula A, Jan van der Vaart K, Allon J, Griffin M, Russell S, MacGabhann L, Bjornsson E, & Biering P. 2018. Nursing students’ attitudes toward people with diagnosed with mental illness and mental health nursing: An international project from Europe and Australia. Issues in Mental Health Nursing, 39(10); 829-839. doi: 0.1080/01612840.2018.1489921. Epub 2018 Oct 22.

Jormfeldt H, Doyle L, Ellilä H, Lahti M, Higgins A, Keogh B, Meade O, Stickley T, Sitvast J,  Skärsäter I & Kilkku. Master's level mental health nursing competencies, a prerequisite for equal health among service users in mental health care. 13:sup1, 1502013, DOI: 10.1080/17482631.2018.1502013

Lahti M, Timonen-Kallio E, Pael J, Lenk-Adusoo M, Linno M. 2018. Mental Health Care Interventions in Child Welfare: Integrative Review of Evidence-Based Literature. Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2018.1479902.
Lahti M, Ellilä H. Doyle L, Jormfeldt  H, Higgins A, Keogh B, Meade O, Sitvast J, Skärsäter I,  Stickley T, Kilkku N. 2017. Lifespan mental health promotion and prevention knowledge needed in master level mental health nursing education – eMenthe project. International Journal of Health Promotion and Education, DOI: 10.1080/14635240.2018.1431953.

Keogh B, Skärsäter I, Doyle L, Ellilä H, Jormfeldt H, Lahti M, Higgins A, Meade O, Sitvast J, Stickley T. & Kilkku N. 2017.Working with Families Affected by Mental Distress: Stakeholders' Perceptions of Mental Health Nurses Educational Needs. Issues in Mental Health Nursing 38 (10), 2017.

Doyle L, Ellila H, Jormfeldt  H, Lahti M, Higgins A, Keogh B, Meade O, Sitvast J, Skärsäter I,  Stickley T, Kilkku N. 2017. Preparing Masters level mental health nurses to work within a wellness paradigm: Findings from the eMenthe project. International Journal of Mental Health Nursing 27(2), 823-832

Horgan, A; Manning, F; Bocking, J; Happell, B; Lahti, M; Doody, R; Griffin, M; Bradley, S; Russell, S; Bjornsson, E; O'Donovan, M; macgabhann, L; Savage, E; Pulli, J; Goodwin, J; van der Vaart, K; O'Sullivan, H; Dorrity, C; Ellila, H; Allon, J; Hals, E; Sitvast, J; Granerud, A; Beiring, P. 2017. To be treated as a human”: Using co-production to explore mental health service users’ involvement in nursing education:  the COMMUNE project". International Journal of Mental Health Nursing. Jan 29. doi: 10.1111/inm.12435

Skärsäter I, Doyle L, Lahti M, Higgins A, Ellilä H, Stickley T, Jormfeldt H, Meade O, Keogh B,  Sitvast J, & Kilkku N. 2018. Advancing the knowledge, skills and attitudes of mental health nurses working with families and caregivers: A critical review of the literature. Nurse Education in Practice 32 (2018) 138–146

Stickley T, Doyle L, Higgins A, Koch B, Lahti M, Ellilä H, Jormfeldt H, Sitvast J, Skärsäter I, Läksy M-L, Vuokila-Oikkonen P. & Kilkku, N. 2015. From the rhetoric to the real: A critical review of how the concepts of recovery and social inclusion may inform mental health nurse advanced level curricula – the eMenthe project. Nurse Education Today, 37, 155–163.