Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.8.2022
New Ways of Promoting Performance

New Ways of Promoting Performance

New Ways of Promoting Performance -tutkimusryhmä kehittää ja tutkii työhyvinvointia ja johtamista uudistuvassa työelämässä. 

Alati muutoksessa oleva työelämä synnyttää uudenlaisia työn muotoja. Niiden vaatimus- ja voimavaratekijät voivat olla hyvinkin erilaisia perinteisiin työn tekemisen tapoihin verrattuna.

Kehitämme yhdessä yritysten kanssa innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja, joilla voidaan edistää uusien työmuotojen hallintaa, osaamista ja johtamista. Olemme tehneet tutkimusta erityisesti mobiilia, monipaikkaista, virtuaalista ja hajautettua työtä sekä niiden hyvinvointivaikutuksia, johtamiskäytäntöjä ja tilaratkaisuja koskien.

Kehitämme, tutkimme ja etsimme terveyttä, työhyvinvointia ja työkykyä edistäviä ratkaisuja työn, työympäristöjen ja ihmisen toiminnan yhteensovittamiseksi. Toimintamme tarkastelee lisäksi ihmisen toiminnan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja työn tuloksellisuutta.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme palvelee alueellista ja valtakunnallista yrityskenttää työhyvinvoinnin edistämisessä. Yhdessä luomme innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää työntekijöiden työhyvinvointia. 

new ways promoting_tutkimusryhmä2.jpg