Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.2.2021
New Ways of Promoting Performance

New Ways of Promoting Performance

New Ways of Promoting Performance -tutkimusryhmä kehittää ja tutkii työhyvinvointia ja johtamista uudistuvassa työelämässä. 

Alati muutoksessa oleva työelämä synnyttää uudenlaisia työn muotoja. Niiden vaatimus- ja voimavaratekijät voivat olla hyvinkin erilaisia perinteisiin työn tekemisen tapoihin verrattuna.

Kehitämme yhdessä yritysten kanssa innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja, joilla voidaan edistää uusien työmuotojen hallintaa, osaamista ja johtamista. Olemme tehneet tutkimusta erityisesti mobiilia, monipaikkaista, virtuaalista ja hajautettua työtä sekä niiden hyvinvointivaikutuksia, johtamiskäytäntöjä ja tilaratkaisuja koskien.

Kehitämme, tutkimme ja etsimme terveyttä, työhyvinvointia ja työkykyä edistäviä ratkaisuja työn, työympäristöjen ja ihmisen toiminnan yhteensovittamiseksi. Toimintamme tarkastelee lisäksi ihmisen toiminnan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja työn tuloksellisuutta.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme palvelee alueellista ja valtakunnallista yrityskenttää työhyvinvoinnin edistämisessä. Yhdessä luomme innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää työntekijöiden työhyvinvointia. 

new ways promoting_tutkimusryhmä2.jpg

 

Uusimmat julkaisut ja tuotteet

 • Hyrkkänen, U. (2021). Videoartikkeli: Työn joustoista hyvinvointia. Talk-verkkolehti. Turun ammattikorkeakoulu. Linkki julkaisuun  
   
 • Karppi, M., Pentikäinen, E., Anttila, T., Gräsbeck, C., Haihu, K., Konsell, O., Lappalainen, M., Pyörre S. & Tenhonen P. (2021). Työhyvinvointia pienillä teoilla. Turun ammattikorkeakoulu.  Linkki julkaisuun
   
 • Karppi , M. & Koroma, J. (2021). Työterveyshuollon etänä toteutettavan neuvonnan ja ohjauksen käyttöönottoa edistävät ja estävät tekijät. Finnish Journal of eHealth and eWelfare.  Linkki julkaisuun
   
 • Katso video:  Työhyvinvoinnin vuosikello
   
 • Roininen, M. (toim.) (2019). Työn muotoilu mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä. Turun ammattikorkeakoulu.  Linkki julkaisuun
   
 • Karppi, M., Koroma, J., Lehti M., & Sivonen, K. (2018). Verkossa vai kasvokkain? Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen. Turun ammattikorkeakoulu. Linkki julkaisuun
   
 • Haapakangas, A., Hallman, D., Mathiassen, S.E., & Jahncke, H. (2018). Self-rated productivity and employee well-being in activity-based offices – The role of environmental perceptions and workspace use. Building and Environment, 145, 115-124. Linkki julkaisuun
   
 • Karppi, M., Koroma, J. & Lehti, M. (2018). Digitalisaatio antaa mahdollisuuden kehittää työterveyshuollon moniammatillista yhteistyötä, Terveydenhoitaja.
   
 • Hannukainen, H., Karlsson, K. & Luona-Helminen, R. (2018). Liikunnalliset leikkipuistot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia fysioterapiaan, Fysioterapia.
   
 • Naumanen, P. & Liesivuori, J. (toim.) (2018). Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen. 2. uudistettu painos. Tutustu julkaisuun
   
 • VALTE Valmiina työelämään -hanke
 • DigiTANO-hanke