Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.5.2019
New Ways of Promoting Performance

New Ways of Promoting Performance

New Ways of Promoting Performance tutkimusryhmän osaamiseen kuuluu ihmisen suorituskyvyn tutkiminen, arviointi ja kehittäminen toiminnan eri tasoilla ja alueilla. Ryhmään kuuluu mm. fysio- ja toimintaterapian, työhyvinvoinnin, psykologian, bioanalytiikan, kuvantamisen, hammastekniikan ja suuhygienian asiantuntijoita.

Keskeiset teemat

Lasten ja nuorten aktiivisen elämäntavan sekä liikunnan ja urheilun edistäminen on yksi tutkimusryhmän kärkiteemoista. Hyödynnämme tässä ihmisen liikkumisen ja toimimisen arvioinnin osaamista mm. tutkimalla sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa, liikkeen hallintaa tai lihasvoiman tuottamista. Tarvittaessa syvennämme tarkastelua solutasolle asti.

Toinen kärkiteema on työn ja työelämän muutosten sekä työhyvinvoinnin tutkiminen. Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja, joilla voidaan edistää modernin työn hallintaa, osaamista ja johtamista. Tutkimusta on tehty erityisesti mobiilia, monipaikkaista, virtuaalista ja hajautettua työtä sekä niiden hyvinvointivaikutuksia, johtamiskäytäntöjä ja tilaratkaisuja koskien.

Tutkimusryhmä kehittää ja tutkii lisäksi ihmisen toiminnan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta saavutettavuuden, esteettömyyden ja käytettävyyden näkökulmista ja luo innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää ihmisten tasa-arvoa ja osallisuutta arjessa.

new ways promoting_tutkimusryhmä2.jpg

Uusimmat julkaisut ja tuotteet

 • Katso video:  Työhyvinvoinnin vuosikello
   
 • Roininen, M. (toim.) (2019). Työn muotoilu mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä. Turun ammattikorkeakoulu.  Linkki julkaisuun
   
 • Karppi, M., Koroma, J., Lehti M., & Sivonen, K. (2018). Verkossa vai kasvokkain? Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen. Turun ammattikorkeakoulu. Linkki julkaisuun. 
   
 • Haapakangas, A., Hallman, D., Mathiassen, S.E., & Jahncke, H. (2018). Self-rated productivity and employee well-being in activity-based offices – The role of environmental perceptions and workspace use. Building and Environment, 145, 115-124. Linkki julkaisuun. 
   
 • Karppi, M., Koroma, J. & Lehti, M. (2018). Digitalisaatio antaa mahdollisuuden kehittää työterveyshuollon moniammatillista yhteistyötä, Terveydenhoitaja.
   
 • Hannukainen, H., Karlsson, K. & Luona-Helminen, R. (2018). Liikunnalliset leikkipuistot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia fysioterapiaan, Fysioterapia.
   
 • Naumanen, P. & Liesivuori, J. (toim.) (2018). Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen. 2. uudistettu painos. Tutustu julkaisuun.
   
 • VALTE Valmiina työelämään -hanke
 • DigiTANO-hanke