Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.10.2023

Rakennettu ympäristö

Tutkimusryhmän toiminta jakautuu julkiseen tutkimukseen ja yrityksille suunnattuun palvelutoimintaan. Julkisrahoitteisella tutkimuksella tuotetaan kaikkien saatavissa olevaa tietoa mm. akustiikasta, ilmastoinnista ja ympäristöpsykologiasta. 

Yrityksille suunnattu palvelutoiminta sisältää esimerkiksi melumittauksia, ilmastointiselvityksiä ja tarpeen mukaan räätälöityjä koulutuspalveluja. Tutkimusryhmällä on käytössään useita laboratorioita Turussa ja Salossa.

Tutkimusryhmän jäsenet

Kaisa Ahonen , ins. AMK (akustiikka)
Reijo Alakoivu , ins. AMK (akustiikka)
Jarkko Hakala , ins. AMK (akustiikka, rakennustekniikka) 
Valtteri Hongisto , tekn. tri (tutkimusryhmän vetäjä)
Petri Kalliomäki , tekn. tri (ilmastointi)
Hannu Koskela , dipl. Ins. (ilmastointi)
Jukka Keränen , tekn. tri (akustiikka)
Antti Kuusinen , tekn. tri (akustiikka)
Johann Laukka , fil. maist. (akustiikka)
Henna Maula , tekn. tri (ilmastointi) 
Jenni Radun , psykol. tri (ympäristöpsykologia)
Elisa Rantanen , psykol. kand. (ympäristöpsykologia)
Pekka Saarinen , fil. tri (ilmastointi, akustiikka)
Arttu Sivula , fil. maist. (ilmastointi)

Julkinen tutkimustoiminta

Julkisrahoitteisen tutkimustoiminnan tarkoituksena on tuottaa julkisesti saatavilla olevaa tieteellistä tutkimustietoa. Sitä voidaan hyödyntää tuotekehityksessä, kansallisten rakennettua ympäristöä koskevien määräysten ja ohjeistusten kehittämisessä, kansainvälisessä standardisoinnissa sekä opetuksessa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on parantaa ihmisten hyvinvointia rakennetuissa ympäristöissä. Julkisrahoitteisia tutkimuksia rahoittavat voivat osittain rahoittaa myös yritykset. 

Ryhmän pysyvät tutkimusaiheet ja osaamisalueet ovat 

 • rakennus- ja ympäristöakustiikka (esim. tuotetestit, mittaukset, mallinnus),
 • ilmastointi (esim. ilmanvaihtotuotteiden toiminta tai ilmanvaihdon mallinnus),
 • ympäristöpsykologia ja –epidemiologia (esim. melun häiritsevyys asunnoissa tai toimiston sisäympäristön kokeminen),
 • kokeellinen psykologia (esim. melun tai lämpötilan vaikutus työtehoon), 
 • psykofysiikka (esim. melun häiritsevyys ja lämpöviihtyvyys), 
 • rakennustekniset mittaukset.

Tutkimuksen kohteita ovat 

 • rakennustuotteet (esim. seinät, akustolevyt, koneet, kalusteet, ilmanvaihtotuotteet),
 • rakennukset ja niiden sisäympäristöolosuhteet (esim. työpaikat tai asunnot),
 • tilojen käyttäjien ja asukkaiden mielipiteet ja kokemukset, 
 • ihmisen käyttäytyminen ja kokemukset (laboratorioon saapuvat vapaaehtoiset koehenkilöt).
 • rakennukset ja niiden rakenteet (kaikki rakennelmat kuten tiet, sillat, laiturit). 

Käynnissä olevat julkisrahoitteiset tutkimusprojektit löytyvät sivun oikeasta reunasta. Projekteissa tehdään yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Lista ryhmän julkaisuista vuodesta 2016 eteenpäin.

Tutkimusryhmän käyttämät laboratoriotilat

Ryhmän tutkimus ja palvelutoiminnasta noin puolet tapahtuu laboratorioympäristöissä. Ryhmän käytössä on seuraavat laboratoriotilat:
1.     akustiikan FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T293 (3 kaiuntahuonetta, Turku), 
2.     psykofysiikan ja kokeellisen psykologian laboratorio (3 huonetta, Turku), 
3.    kaiuton huone (Salo), ja 
4.    ilmastointilaboratorio (suuri halli ja konehuone, Turku). 
5.    rakennustekniikan laboratorio (Turku).

Palvelutoiminta yrityksille

Palvelutoiminta käsittää asiakkaille räätälöityjä palveluja, jotka voivat liittyä

 • akustisiin laboratoriotestauksiin
 • rakennuksissa tai asuinympäristöissä tehtäviin akustiikka- tai melumittauksiin
 • ilmastointiselvityksiin työpaikoilla,
 • ääniympäristökyselyihin työpaikoilla ja elinympäristöissä,
 • rakennustuotteiden akustiseen tuotekehitykseen,
 • akustiikka- tai ilmastointikonsultaatioihin, tai
 • yrityksille räätälöityihin koulutuspalveluihin (rakennusala, akustiikka, ilmastointi). 
 • Voit tutustua tarkemmin palveluihimme ao. linkkien kautta.

Akustiikka ja melu

Ympäristötekijöiden vaikutus

Ilmastointiselvitykset