Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.12.2019
Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikko on kliinisten tutkimusten ja laboratorioanalytiikan asiantuntija. Tutkinnon suoritettuasi keskeisiä työtehtäviäsi ovat näytteenottotoiminta ja siihen liittyvä asiakaspalvelu, laboratorionäytteiden tutkiminen, laboratoriopalveluiden kehittäminen ja laadunhallinta. Lisäksi tehtäväalueeseesi kuuluu alan asiantuntijana ja konsulttina toimiminen sekä opetus- ja ohjaustehtävät.

Bioanalyytikkona toimit yleensä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa. Voit työskennellä myös lääketieteellisissä ja biotieteiden tutkimus- ja tuotantolaitoksissa.

Laboratoriohoitajan ammatissa voi toimia vain bioanalyytikon tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi Valvira antaa sinulle oikeuden toimia laillistettuna laboratoriohoitajana.

Opintojen sisältö

Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoitteluista, opinnäytetyöstä sekä
monialaisista valinnaisista opinnoista. Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta,
taitopajoja, harjoittelua sekä itsenäistä opiskelua. 

Luonnontieteelliset ja biolääketieteelliset perusopinnot luovat ammatillisen ydinosaamisesi perustan. Ammattiopinnoissa rakennat tietoperustan, jolla turvaat korkeatasoisen ja laadukkaan ammatillisen toiminnan bioanalyytikon tai laboratoriohoitajan asiantuntijatehtävissäsi.

Bioanalytiikan opinnot sisältävät työelämäharjoittelua esimerkiksi terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa tai yliopistojen tutkimusryhmissä. Harjoittelussa yhdistät teoreettisten ammattiopintojen tietoa omaan toimintaasi harjoitellessasi muun muassa laboratoriovälineistön ja mittalaitteiden käyttöä, potilastutkimusten tekemistä sekä laboratoriotutkimuksiin kuuluvaa suositusten mukaista näytteenottoa.