Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.2.2022
Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollon laboratoriossa. Hän ottaa potilailta verikokeita, ohjaa potilaita verikokeisiin valmistautumisessa ja tutkii erilaisia laboratorionäytteitä. Bioanalyytikko on näytteenoton ja kliinisen laboratoriotyön asiantuntija. Hän toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon edellyttämiä laboratoriotutkimuksia.

Bioanalyytikon ammatti on monipuolinen. Voit työskennellä useilla erikoisaloilla esim. kliininen kemia, hematologia, vierianalytiikka, mikrobiologia, histologia ja sytologia, fysiologia ja neurofysiologia, patologia tai genetiikka. Työtehtävät painottuvat erikoisalan mukaan käsin tehtäviin tutkimuksiin, potilaan elintoimintojen mittaamiseen tai automaatiolaitetyöskentelyyn.

Minustako bioanalyytikko?

Bioanalyytikkona toimiminen edellyttää vastuullisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, päätöksentekoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Terveydenhuollon laboratorioteknologia uudistuu nopeasti ja vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä. Bioanalyytikon työssä tarvitaan vahvaa luonnontieteellistä ja laboratoriolääketieteellistä osaamista. Bioanalyytikolta vaaditaan normaalia näkökykyä (värinäkö, yksityiskohtien erottaminen, stereonäkö).

Bioanalytiikan opinnot Turun AMK:ssa

Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksessa opiskelet moderneissa tiloissa Turun terveysosaamisen ytimessä Kupittaan kampuksella. Oppimisympäristönä toimii ajanmukaisilla laitteilla ja välineillä varustettu bioanalyytikkokoulutuksen palvelulaboratorio. Omassa laboratoriossamme opitaan alan keskeisiä taitoja tuottamalla näytteenotto- ja analyysipalveluja erilaisille asiakasryhmille.

Koulutuksessa opiskelet kliinisessä laboratoriotyössä tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten näytteenottoa ja asiakaspalvelua sekä näytteiden käsittelyä ja tutkimista. Opinnoissa perehdyt esimerkiksi ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, erilaisten laboratoriotutkimusten merkitykseen sairauksien diagnostiikassa ja potilaan hoidon seurannassa sekä laboratoriotutkimusten laatuun ja luotettavuuteen. Teoriaopinnot sisältävät lähiopetusta ja ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä mm. verkko-oppimisympäristöissä ja erikokoisissa ryhmissä.

Bioanalytiikan opinnot sisältävät työelämäharjoittelua esimerkiksi terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa tai yliopistojen tutkimusryhmissä. Harjoittelujaksojen aikana rakennat paitsi tiedollista ja taidollista osaamista, myös verkostoidut tulevien työnantajiesi ja kollegoidesi kanssa.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022 klo 15.00

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Polkuopintojen hakijoilta, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen. Näyttökoe järjestetään 3.6. ja ilmoittautuminen päättyy 31.5.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.