Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.11.2020
Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollon laboratoriossa. Hän ottaa potilailta verikokeita, ohjaa potilaita verikokeisiin valmistautumisessa ja tutkii erilaisia laboratorionäytteitä. Bioanalyytikko on näytteenoton ja kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon edellyttämiä laboratoriotutkimuksia. 

Bioanalyytikko voi työskennellä useilla erikoisaloilla, kuten kliininen kemia, hematologia, vierianalytiikka, mikrobiologia, histologia ja sytologia, fysiologia ja neurofysiologia, patologia tai genetiikka. Työtehtävät painottuvat erikoisalan mukaan käsin tehtäviin tutkimuksiin, potilaan elintoimintojen mittaamiseen tai automaatiolaitetyöskentelyyn. 

Bioanalyytikolta vaaditaan normaalia näkökykyä (värinäkö, yksityiskohtien erottaminen, stereonäkö). 

Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksessa opiskelet moderneissa tiloissa Kupittaan kampuksella. Oppimisympäristönä toimii ajanmukaisilla laitteilla ja välineillä varustettu bioanalyytikkokoulutuksen palvelulaboratorio. Omassa laboratoriossamme opitaan alan keskeisiä taitoja tuottamalla näytteenotto- ja analyysipalveluja erilaisille asiakasryhmille.

Laboratoriohoitajan ammatissa voi toimia vain bioanalyytikon tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. 

Opintojen sisältö

Bioanalyytikkokoulutuksessa opiskelet kliinisessä laboratoriotyössä tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten näytteenottoa ja asiakaspalvelua sekä näytteiden käsittelyä ja tutkimista. 

Teoriaopinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä mm. verkko-oppimisympäristöissä ja erikokoisissa ryhmissä. Laboraatioharjoitukset bioanalyytikkokoulutuksen tiloissa Medisiina D:ssä ovat keskeinen osa opintoja. 

Bioanalytiikan opinnot sisältävät työelämäharjoittelua esimerkiksi terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa tai yliopistojen tutkimusryhmissä. Opintojesi aikana olet yhteensä noin 23 viikkoa eripituisilla työelämäharjoittelujaksoilla. Tämän lisäksi osa työelämäharjoittelusta toteutuu bioanalyytikkokoulutuksen omassa palvelulaboratoriossa.