Sivu päivitetty 4.6.2018
Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitajana toimit itsenäisesti ensihoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita. Lisäksi toimit yhteistyössä mm. lääkärin kanssa ja toteutat lääkärin ohjeiden mukaisesti potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa. Ensihoitotyö on luonteeltaan ihmisläheistä, usein ryhmätyötä ja julkista. Ensihoitajana työskentelet osana ensihoitoketjua, tiiviissä yhteistyössä muun muassa hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa.

Ensihoitajakoulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen, joten ensihoitaja voi toimia myös sairaanhoitajana.

Erilaisia tapoja opiskella

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet monipuolisesti eri menetelmin itsenäisesti, ryhmissä, projekteissa, harjoitustilanteissa ja käytännön työssä. 

Perinteinen opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on ammattikorkeakouluopinnoissa huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi lukiossa. Opinnot sisältävät paljon projektimuotoista oppimista, jossa keskeistä on ryhmä- ja verkkotyöskentely. Lisäksi opintoihin kuuluu simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua.

Harjoittelu on kiinteä osa ensihoitajaopintoja. Suoritat osan harjoittelusta ammattikorkeakoulun tiloissa erilaisissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa. Perustaidot opittuasi voit siirtyä harjoitteluun aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa. 

Lue lisää erilaisista simulaatio- ja harjoitustilanteista:

Traumasimulaatiossa on tosi kyseessä
Turun ammattikorkeakoulun opetustiloissa on käytössä aidon veroiset hoitotilat leikkaussaleineen. Tiloissa järjestetään mm. traumasimulaatiota, joissa opiskelijat harjoittelevat onnettomuuteen joutuneen traumapotilaan hoitoa.

Alueellisena yhteistyönä harjoitellaan onnettomuustapauksia
Keväällä 2016 toteutetussa Kolari-suuronnettumuusharjoituksessa mukana oli myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilökuntaa sekä yliopiston opiskelijoita. Ensihoitajaopiskelijoiden rooli harjoituksessa määrittyi opiskeluvaiheen mukaan: valmistumassa olevat opiskelijat pääsivät harjoittelemaan johtotehtäviä ja opintonsa juuri aloittaneet toimivat tilanteessa potilaina.

EnsihoitajaAMK_paivatoteutus_s2018.jpg
Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana , voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylän kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätiedot koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • lisätietoa valintakokeesta ja terveydellisistä vaatimuksista
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: kaikki hakijat osallistuvat ensin esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Esivalintakoe 11.10.2018

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan kokeen. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 11.10.2018. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

Huomioithan, että myös esivalintakokeessa on ennakkomateriaali. Esivalintakokeen ennakkomateriaalin löydät myös osoitteesta: http://soteli.metropolia.fi .

Valintakoe 1.11.2018

Valintakoe järjestetään 1.11.2018. Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnan perusteella kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valintakokeen materiaali ja valintakokeen sisältötiedot julkaistaan tällä sivulla 3.9.2018.

Koulutus on mukana ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyössä. Lue lisää TAMK:n sivuilta:  http://www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3195-4 

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf?sequence=1

Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud 2011 (tai uudempi). Ihminen - Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy. Luvut:

  • Solut, Soluista elimistöksi (ss 44-100)
  • Luusto, Lihakset, Verenkiertoelimistö, Veri (ss. 214-330)
  • Hengityselimistö, Ruoansulatuselimistö (ss. 354-420)
  • Munuaiset ja virtsatiet (ss. 450-478)

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy englanninkielisen tekstin ymmärtämis- ja rakennetehtäviä (materiaali jaetaan koetilanteessa) sekä matemaattisia peruslaskutoimituksia (yhteen-vähennys-kerto-jako-%-1. asteen yhtälölaskut-perusyksikkömuunnokset-soveltavat laskutehtävät). Laskinta ei saa käyttää. Kaikista osioista tulee saada hyväksytty tulos.