Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2023
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja kykyä toimia arjessaan. Fysioterapeutin asiantuntemusta käytetään terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisyssä, ja erityisesti tilanteissa, joissa ikääntyminen, vamma, sairaus tai ympäristötekijät rajoittavat ihmisen liikkumis- tai toimintakykyä ja mahdollisuuksia osallistua oman arkensa tärkeisiin asioihin.

Fysioterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Fysioterapeutti työskentelee asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityissektorilla, järjestöissä tai yrittäjänä. Hän tutkii asiakkaan liikkumista ja kykyä toimia erilaisissa arjen toimissa sekä auttaa asiakastaan kehittymään tavoitteensa mukaisesti. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä muiden ammattilaisten kanssa, jotka osallistuvat asiakkaan kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tämä tarkoittaa usein toimimista yhdessä muiden ammattien edustajien kanssa.

Minustako fysioterapeutti?

Fysioterapia alana soveltuu sinulle, mikäli sinua kiinnostaa ihmisen liikkuminen ja kyky toimia jokapäiväisessä arjessaan haluamallaan tavalla. Fysioterapeuttina toimiminen edellyttää itsenäistä työskentelyotetta ja aktiivisuutta sekä halua ja kykyä kehittää osaamistaan jatkuvasti. Näitä taitoja edellytetään ja toisaalta harjoitellaan jo koulutuksen aikana.

Fysioterapia alana kehittyy jatkuvasti ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva työskentelytapa edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja ja niitä harjoitellaan jo opiskeluaikana. Fysioterapeutin työssä tarvitaan mm. vahvaa anatomian, fysiologian ja biomekaniikan osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja. Kyky olla läheisessä fyysisessä kosketuksessa vieraan ihmisen kanssa on fysioterapeutille tärkeää.

Fysioterapian opinnot Turun AMK:ssa

Turun ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa halutaan kehittää alan osaamista lasten ja nuorten liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen osalta. Tällöin opintosi meillä painottuvat erityisesti tämän ikäryhmän asioihin. Painotusta toteutuu sekä teoreettisissa opinnoissa, asiakastyöskentelyssä että vaikkapa opinnäytetyössä.

Meillä opiskelet uusissa moderneissa tiloissa Kupittaan kampuksella. Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskellaan monimuotoisesti, käytännönläheisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnoissa kehität teoreettista pohjatietämystäsi voidaksesi toimia perustellusti asiakastilanteissa. Käytännön fysioterapiataitoja harjoitellaan ensin opiskelukavereiden kanssa ja osaamisen kertyessä myös erilaisissa oppimistilanteissa ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutustaito kuuluu oleellisena osana fysioterapeutin ammattitaitoon ja mm. siksi opintoihin kuuluu paljon pienryhmätyöskentelyä.

Ammatillisten taitojen kehittyminen edellyttää niiden harjoittelemista ja sitä sisältyykin koulutukseen jokaisena lukuvuonna. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöissämme toimit asiakkaiden parissa toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Asiakkaille suunnatut palvelumme on koottu Sun hyvä elämä -kokonaisuudeksi . Fysioterapeuttikoulutuksen omana oppimis- ja harjoitteluympäristönä toimii Liikunta- ja toimintakykylaboratorio, jonka toimintaan voit tutustua  nettisivuilla ja Instagramissa . Näissä ympäristöissä toimien opit alan tärkeitä asiakastaitoja heti opintojen alusta alkaen. 

Harjoittelua fysioterapeutin työtehtäviin tapahtuu myös esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tai yksityisissä fysioterapialaitoksissa. Harjoittelu voi toteutua myös tutkimus- ja kehittämistyöhön keskittyvissä ryhmissämme, joiden teema-alueet liittyvät lasten ja nuorten liikkumiseen ja toimintaan sekä työhyvinvointiin ja uusien työn muotojen kehittämiseen. Näistä teemoista voit löytää myös vaikkapa opinnäytetyöaiheesi!

Fysioterapeutin tärkeisiin osaamisalueisiin kuuluu monipuolisesti erilaisia taitoja, joita koulutuksessa opiskellaan. Opit tutkimaan asiakkaan erilaisia vaivoja ja tekemään johtopäätöksiä tutkimistuloksistasi. Opit tukemaan asiakasta kuntouttamaan itseään. Ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa ihmisten parissa työskennellessä, samoin eettisen pohdinnan taidot. Opit myös tuntemaan yhteiskunnan rakenteita ja toimintoja kuntoutuksen järjestymisen tiimoilta sekä hyödyntämään teknologiaa asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa.

Opinnot etenevät yksin ja yhdessä!

Opinnoissa korostuu itsenäinen tiedon etsiminen ja opiskeleminen, joiden kautta tapahtuu valmistautuminen yhteisiin etä- ja lähitapaamisiin. Erilaisia oppimistehtäviä tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Tapaamisissa keskitytään siten teoriaosaamisen soveltamiseen käytännön osaamisessa.

Opintojesi alkaessa teet yhdessä opettajatuutorisisi kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jota päivitetään opintojen edetessä. Opinnoissa on mahdollista hyödyntää muitakin opintoja ja työkokemusta, jota olet hankkinut ennen opintoja tai hankit niiden aikana. Niitä tarkastellaan tapauskohtaisesti verraten osaamistasi fysioterapeuttikoulutuksen sisältöihin ja osaamistavoitteisiin. Lisätietoja tästä aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämisestä opinnoissa saat opintojen alettua.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintojen haku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä).

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.