Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.6.2023
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Monimuotokoulutus

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja kykyä toimia arjessaan. Fysioterapeutin asiantuntemusta käytetään terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisyssä, ja erityisesti tilanteissa, joissa ikääntyminen, vamma, sairaus tai ympäristötekijät rajoittavat ihmisen liikkumis- tai toimintakykyä ja osallistumismahdollisuuksia.

Fysioterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Fysioterapeutti työskentelee asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityissektorilla, järjestöissä tai yrittäjänä. Hän tutkii asiakkaan liikkumista ja kykyä toimia erilaisissa arjen toimissa sekä auttaa asiakastaan kehittymään tavoitteensa mukaisesti. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä tämän muiden ammattilaisten kanssa, jotka osallistuvat asiakkaan kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tämä tarkoittaa usein toimimista yhdessä muiden ammattien edustajien kanssa.

Minustako fysioterapeutti?

Fysioterapia alana soveltuu sinulle, mikäli sinua kiinnostaa ihmisen liikkuminen ja kyky toimia jokapäiväisessä arjessaan haluamallaan tavalla. Fysioterapeuttina toimiminen edellyttää itsenäistä työskentelyotetta ja aktiivisuutta sekä halua ja kykyä kehittää osaamistaan jatkuvasti. Näitä taitoja edellytetään ja toisaalta harjoitellaan jo koulutuksen aikana.

Fysioterapia alana kehittyy jatkuvasti ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva työskentelytapa edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja ja niitä harjoitellaan jo opiskeluaikana. Fysioterapeutin työssä tarvitaan mm. vahvaa anatomian, fysiologian ja biomekaniikan osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja sekä kykyä olla läheisessä kosketuksessa vieraan ihmisen kanssa.

Fysioterapeutin opinnot

Turun AMK:n fysioterapeuttiopinnoissa opiskelet uusissa moderneissa tiloissa Kupittaan kampuksella. Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskellaan monimuotoisesti, käytännönläheisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnoissa kehität teoreettista pohjatietämystäsi voidaksesi toimia perustellusti asiakastilanteissa. Käytännön fysioterapiataitoja harjoitellaan ensin opiskelukavereiden kanssa ja osaamisen kertyessä myös erilaisissa oppimistilanteissa ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutustaito kuuluu oleellisena osana fysioterapeutin ammattitaitoon ja mm. siksi opintoihin kuuluu paljon pienryhmätyöskentelyä.

Taitojen kehittyminen edellyttää harjoittelemista ja sitä sisältyykin koulutukseen jokaisena lukuvuonna. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöissämme toimit asiakkaiden parissa toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Asiakkaille suunnatut palvelumme on koottu Sun hyvä elämä -kokonaisuudeksi. Voit tutustua näihin palveluihin asiakkaille suunnatulla sivustollamme.

Fysioterapeuttikoulutuksen omia oppimisympäristöjä ovat Liikunta- ja toimintakykylaboratorio ja Kunnonkoti. Näissä ympäristöissä toimien opit alan tärkeitä asiakastaitoja heti opintojen alusta alkaen.

Harjoittelua fysioterapeutin työtehtäviin tapahtuu myös esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tai yksityisissä fysioterapialaitoksissa. Harjoittelu voi toteutua myös tutkimus- ja kehittämistyöhön keskittyvissä ryhmissämme, joiden teema-alueet liittyvät lasten ja nuorten liikkumiseen ja toimintaan sekä työhyvinvointiin ja uusien työn muotojen kehittämiseen. Näistä teemoista voit löytää myös vaikkapa opinnäytetyöaiheesi!

Fysioterapeutin tärkeisiin osaamisalueisiin kuuluu monipuolisesti erilaisia taitoja, joita koulutuksessa opiskellaan. Opit tutkimaan asiakkaan erilaisia vaivoja ja tekemään oikeita johtopäätöksiä tutkimistuloksistasi. Opit tukemaan asiakasta kuntouttamaan itseään. Ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa ihmisten parissa työskennellessä, samoin eettisen pohdinnan taidot. Opit myös tuntemaan yhteiskunnan rakenteita ja toimintoja kuntoutuksen tiimoilta sekä hyödyntämään teknologiaa asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa.

Joustavaa opiskelua monimuotototeutuksessa

Monimuotototeutus fysioterapeuttitutkinnossa tarkoittaa opetukseen liittyvien etä- ja lähitapaamisten keskittymistä pääsääntöisesti kahteen päivään viikossa. Poikkeuksen tästä muodostavat harjoittelu asiakastilanteissa. Näitä toteutuu ajoittain muinakin viikonpäivinä. Opintoihin kuuluu useamman viikon kestoisia harjoittelujaksoja opintojen toiselta lukuvuodelta lähtien, joissa vaaditaan sitoutumista harjoittelupaikan työaikoihin.

Opinnoissa korostuu itsenäinen tiedon etsiminen ja opiskeleminen, joiden kautta tapahtuu valmistautuminen alkuviikon yhteisiin etä- ja lähitapaamisiin. Erilaisia oppimistehtäviä tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Tapaamisissa keskitytään teoriaosaamisen soveltamiseen käytännön osaamisessa.

Opintojesi alkaessa teet yhdessä opettajatuutorisisi kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman jota päivitetään opintojen edetessä. Opinnoissa on mahdollista hyödyntää aikaisempia opintoja ja työkokemusta ja niitä tarkastellaan tapauskohtaisesti verraten osaamistasi fysioterapeuttikoulutuksen sisältöihin ja osaamistavoitteisiin. Lisätietoja aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämisestä opinnoissa saat opintojen alettua.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • Syksyn yhteishaku 4. – 14.9.2023 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • syksyn polkuopintohaku marras-joulukuussa 2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen. Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Linkki Opintopolkuun aukeaa lähempänä hakuaikaa.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi