Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Monimuotokoulutus

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista, toimintaa ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen.

Koska fysioterapeuttina työskentelet sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessasi korostuvat yhtä lailla työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Roolisi ja asiantuntijuutesi muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi sinulta edellytetään myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.

Fysioterapeutti -monimuotokoulutuksessa pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai liikunnanohjauksen ammatillinen perustutkinto. 

Fysioterapeuttiopintojen sisältö

Fysioterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edellyttää noin 3 vuoden päätoimista opiskelua. Opintoihin sisältyy perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelu ja opinnäytetyö. 

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Perinteinen opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on ammattikorkeakoulussa vähäistä. Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet monipuolisesti eri menetelmin itsenäisesti, ryhmissä, projekteissa, harjoitustilanteissa ja käytännön työssä. 

Seuraava hakuaika koulutukseen ei ole tiedossa.