Sivu päivitetty 6.6.2018
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Monimuotokoulutus

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista, toimintaa ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen.

Koska fysioterapeuttina työskentelet sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessasi korostuvat yhtä lailla työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Roolisi ja asiantuntijuutesi muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi sinulta edellytetään myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.

Fysioterapeutti -monimuotokoulutuksessa pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai liikunnanohjauksen ammatillinen perustutkinto. 

Fysioterapeuttiopintojen sisältö

Fysioterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edellyttää noin 3 vuoden päätoimista opiskelua. Opintoihin sisältyy perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelu ja opinnäytetyö. 

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Perinteinen opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on ammattikorkeakoulussa vähäistä. Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet monipuolisesti eri menetelmin itsenäisesti, ryhmissä, projekteissa, harjoitustilanteissa ja käytännön työssä. 

Opinnoissasi pääset osallistumaan erilaisiin moniammatillisiin ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin sekä palvelutoimintaan. Fysioterapeuttiopiskelijat ovat muun muassa olleet järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten kauppakeskus Skanssin Sportti- ja hyvinvointipäivä keväällä 2016 ja Superseniorit-viikko keväällä 2017. Lue lisää tapahtumista: 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava hakuaika koulutukseen ei ole tiedossa.

Lisätiedot koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • lisätietoa valintakokeesta ja terveydellisistä vaatimuksista
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä. (Linkki aukeaa n. 3-4 kk ennen hakuajan alkua.)